X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити презентацію

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ Курс – 1 Семестр – 2 Лекції – 36 Диференційований залік – 2 семестр Практичні заняття – 36 Самостійна робота – 36 Усього годин – 108

Слайд 2

Мета викладання навчальної дисципліни формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку

Слайд 3

Завдання вивчення навчальної дисципліни теоретична та практична підготовка студентів в царині опанування економічними основами технологічного розвитку, галузевих особливостей систем технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва, аналізу і оцінки техніко-економічної і екологічної ефективності промислових технологій, якості технологічних рішень на підприємстві

Слайд 4

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Навчальна дисципліна “Системи технологій” формує уявлення про технологічні процеси, які застосовуються при функціонуванні організаційної, виробничої та фінансової діяльності підприємств, оцінювати їх ефективність, вносити позитивні зміни в системи менеджменту та маркетингу підприємств.

Слайд 5

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні визначення та терміни навчальної дисципліни; основні сучасні процеси організації діяльності підприємств та специфіку їх застосування.

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: використовувати набуті знання для підвищення ефективності функціонування систем менеджменту та маркетингу підприємства; оцінювати ефективність організаційних, виробничих та фінансових процесів, що існують на підприємствах.

Слайд 7

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни Основи економічної теорії Дослідження операцій Макроекономіка Економіка підприємництва Контролінг Операційний менеджмент Основи менеджменту Логістика Системи технологій

Слайд 8

Тематичний план навчальної дисципліни Модуль №1 «Технологічні процеси і системи» Модуль №2 «Пріоритетні напрямки технологічного розвитку» Модуль №3 «Економічна оцінка та вибір технологічних рішень»

Слайд 9

Основна та додаткова література: 1. Економічна доповідь Президента України за 1994, 1995 роки. – К., 1995. 2. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. – К., 1994. 3. Павловський М.А. Шляхи України. - К., 1996. 4. Анчишкин A.M. Наука, техника, экономика. - М., 1989. 5. Васильева И.Н. Экономические основы технологического развития. Учеб. пособие для вузов. - М., 1995. 6. Данилина О.М., Верещак И.Е. Техника и технологии комплексной автоматизации производства / Под ред. В.И.Дудорина. - М., 1987. 7. Как работают японские предприятия / Под.ред.Я.Мондена. - М., 1989. 8. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Выбор приоритетов технологического развития: учеб.пособие. М. - 1992. 9. Основы организации производства: Учебник / Под ред. Н.А. Чечина. - Самара, 1999. 10. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. - М., 1985. 11. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: Пер. с англ. / Под ред. А.Г. Слуцкого. СПб. - 1999. 12. Чухно А.А. Перебудова виробничо-технологічної структури економіки. – К.: 1994. 13. Фостер П. Обновление производства. Атакующие выигрывают: Пер с. англ. / Общ. ред. и вступ. статья В.И. Данилова-Данильяна.- М., 1987. 14. Экономические проблемы использования новых технологий. – К; 1997.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка