X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РИНОК ПРАЦІ

Завантажити презентацію

РИНОК ПРАЦІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РИНОК ПРАЦІ

Слайд 2

РИНОК ПРАЦІ Це місце, де відбувається процес купівля та продажу праці.

Слайд 3

РИНОК ПРАЦІ Це сукупність питань, пов’язаних з формуванням попиту та пропозиції праці. Ринок праці (в дещо іншому трактуванні) – це механізм пристосування пропозиції і попиту праці. Ці пристосування виражають умови, на основі яких відбуваються угоди між особами, які пропонують працю (працеотримувачі) за визначену оплату та її покупцями (працедавці)

Слайд 4

ПОКУПЦІ Це фірми – працедавці, які мають визначені потреби (хочуть працевлаштувати працівника). Працедавці формують попит на працю. ПРОДАВЦІ Це особи, що шукають роботу. Це вони представляють пропозицію на ринку праці.

Слайд 5

Освіта Кваліфікація Уміння ТОВАРОМ НА РИНКУ ПРАЦІ є Доступність Фізична сила та ін.

Слайд 6

Які бувають ринки праці? Місцевий ринок праці Загальнодержавний ринок праці Регіональний ринок праці Європейський ринок праці

Слайд 7

ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ З часом деякі професії зникають з ринку праці. Разом з тим зі сторони працедавців виникає потреба у працівниках, які мають інші, нові професії. У Польщі найбільше професій з’являється у сфері послуг. На деяких місцевих ринках праці не вистачає працівників певних професій, на інших ринках відчувається їх перенасиченість. Систематично збільшується попит на працівників, які мають щоразу вищу кваліфікацію та вміння.

Слайд 8

Позитивні зміни на ринку, які призводять до створення нових робочих місць: Створення нових фірм. Розвиток уже існуючих фірм – розширення сфери та обсягів своєї діяльності. Існування явища, названого “рухом кадрів”.

Слайд 9

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІЛЬНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ПРИХОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ Цю інформацію ніде не представлено (внутрішній набір). Як свідчить аналіз статистичних даних, вільні робочі місця на прихованому ринку праці становлять близько 2/3 усіх пропозицій робочих місць. РЕАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ Пропозиції щодо робочих місць можна визначити як загальнодоступні (напр. реклама у пресі, центрах зайнятості)

Слайд 10

ПРАЦЕДАВЕЦЬ це: Фірми / установи чи фізичні особи, які, працевлаштовують осіб

Слайд 11

ВИДИ ПРАЦЕДАВЦІВ Працедавці є дуже різні. Найбільш розповсюдженим є поділ працедавців на підприємства: державні приватні

Слайд 12

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА Функціонують на основі чітких норм (положення закону). Мають чітко визначені завдання як для підприємства загалом, так і для кожного працівника зокрема. Оплата праці працівників відбувається на основі визначених положень і принципів. Вільні робочі місця виникають на таких підприємствах, переважно, в результаті переміщення кадрів (перехід працівників до інших фірм, на пенсію, до армії, довгі відпустки, підвищення по службі та переведення працівників на інші посади).

Слайд 13

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА Працюють на основі юридичних положень, однак керуються принципами вільного ринку. Рішення керівників підприємств приймаються, в основному, під впливом економічних змін на ринку. На потреби працевлаштованих, крім кадрових змін, впливають явища, що відбуваються на ринку.

Слайд 14

БЕЗРОБІТТЯ це: Економічне явище, яке полягає у тому, що певна частина працездатних людей, які шукають роботу, не знаходять працевлаштування. Його показником є рівень безробіття.

Слайд 15

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ Це виражене у процентах співвідношення кількості безробітних осіб до кількості працездатного населення працездатного віку

Слайд 16

Розрізняємо кілька видів БЕЗРОБІТТЯ: Структурне безробіття Фрикційне безробіття Кон’юктурне безробіття Технологічне безробіття Хронічне безробіття Добровільне безробіття Поколіннєве безробіття Примусове безробіття Сезонне безробіття Приховане безробіття

Слайд 17

СТРУКТУРНЕ БЕЗРОБІТТЯ Виникає в результаті відсутності капіталу для створення нових робочих місць, часто зустрічається під час реструктуризації економіки

Слайд 18

ФРИКЦІЙНЕ БЕЗРОБІТТЯ Виникає через відсутність достатньої інформації щодо існуючих вільних робочих місць, осіб, що шукають роботу

Слайд 19

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЕЗРОБІТТЯ Виникає тоді, коли машини заміняють працю людей

Слайд 20

ХРОНІЧНЕ БЕЗРОБІТТЯ Стосується групи осіб, які не мають шансів знайти роботу, наприклад, особи, які не мають освіти і не володіють відповідними кваліфікаціями

Слайд 21

ПРИХОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ Це явище ніде не реєструється і його важко дослідити – для цього потрібні спеціальні дослідження. Особливим прикладом є безробіття у сільській місцевості. Приховане безробіття існує також у вигляді втечі з ринку праці на пенсію за віком та за станом здоров’я

Слайд 22

ПОКОЛІННЄВЕ БЕЗРОБІТТЯ Безробіття, яке торкається усіх родин, де негативні зразки поведінки, пов’язані з тривалим безробіттям, успадковуються дітьми та/чи одним з подружжя

Слайд 23

ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ Досвід багатьох країн показав, що одним зі способів зменшення безробіття, є, з точки зору держави НЕВТРУЧАННЯ Уряд повинен: Обмежити свою роль в економіці, напр. через масштабну приватизацію (конкурентність приносить економічний ріст і як наслідок – підвищення працевлаштування). Зняти адміністративні перешкоди, які заважають розвитку (бюрократія, концесії, дозволи) та протидіяти корупції. Утримувати низьке податкове навантаження та страхові відрахування.

Слайд 24

ФОРМИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ ПІДТРИМКА БЕЗРОБІТНИХ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка