X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація_АЗПУР

Завантажити презентацію

Презентація_АЗПУР

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Слайд 2

Метою опанування дисципліни є: розвиток аналітичного мислення; прищеплення практичних навичок та вмінь узагальнювати економічну інформацію про господарську діяльність підприємства; набуття вмінь використовувати аналітичні прийоми і методи для підготовки, прийняття і реалізації обґрунтованих проектів короткострокових і довгострокових управлінських рішень.

Слайд 3

Предметом вивчення дисципліни є: система знань про інструментарій аналітичної діяльності із виробництва інформації про господарські процеси на підприємстві; інструментарій аналітичної діяльності в процесі вироблення, прийняття й реалізації управлінських рішень.

Слайд 4

Місце у структурно-логічній схемі навчального процесу: Після вивчення дисциплін: Економіка підприємства; Теорія бухгалтерського обліку; Фінанси Для вивчення дисциплін: Аналіз господарської діяльності; Управлінський облік; Менеджмент

Слайд 5

Професійні компетенції, що їх набувають студенти після опанування матеріалу: БУДУТЬ ЗНАТИ: основи теорії управлінських рішень та процес їх прийняття; аналітичні моделі і методи прийняття рішень про беззбитковість діяльності; аналітичні прийоми обробки релевантної інформації; методи оцінки інвестиційних проектів; теорію управління запасами; моделі стратегічного управління підприємством; аналітичні показники функціонування підприємств. БУДУТЬ УМІТИ: координувати, забезпечувати інформацією заходи в процесі реалізації управлінських рішень; приймати рішення про оптимальну ціну для проникнення на ринок, аналізувати рентабельність взаємодії з замовниками; приймати нестандартні рішення в багатопродуктовому виробництві; приймати інвестиційні рішення; мінімізувати витрати на обслуговування запасів; управляти змінними, постійним витратами, витратами на збут продукції, фінансовими витратами; приймати стратегічні рішення в умовах визначності, ризику та невизначеності; приймати фінансові рішення.

Слайд 6

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: при аналізі отриманої інформації про господарські операції, використовуючи різноманітні схеми, таблиці для фіксації результатів; при оцінюванні інформації з точки зору її достовірності, точності, корисності для вирішення управлінської проблеми (завдання); при визначенні потреби у додатковій інформації, для отримування її, якщо це необхідно; при використанні результатів аналізу інформації для прийняття управлінських рішень; при інтегруванні традиційних методів обліку, аналізу, планування, контролю в єдину систему обробки інформації для прийняття поточних рішень; при наданні аналітично-інформаційної підтримки в процесі прийняття стратегічних рішень.

Слайд 7

Основна література: Садовська І. Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 228 с. Бутко А.Д., Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник / А.Д. Бутко, О.О. Заремба. - К.: КНТЕУ, 2008. – 322 с. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. /Пер. с англ. — Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 408с. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень [Текст]: підручник / І. Б. Гевко. — К.: Кондор, 2009. – 187 с. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навч.посібник. – К.: Атіка, 2008. – 240 с. Курносов Ю. В. Аналитика, методология, технология и организация информационной аналитической работы / Ю. В. Курносов, П. Ю. Конотопов. — М. : РУСАКИ, 2004. — 512 с. Савчук В. Стратегия+Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей. – К.: Companion Group, 2009. – 352 с. Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч.посібник. – Хмельницький, 2001. – 380 с. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі вузу): Навч.посібник/Європейський ун-т. – К., 2001. – 254 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка