X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЕРЕХІД ДО МСФЗ: ДОСВІД ІТАЛІЇ

Завантажити презентацію

ПЕРЕХІД ДО МСФЗ: ДОСВІД ІТАЛІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Київ, 16 грудня 2011 року ПЕРЕХІД ДО МСФЗ: ДОСВІД ІТАЛІЇ Проф. Мауріціо Менсі Академія Економіки та Фінансів Італія 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 2

1- Огляд У центрі уваги: Вплив обов'язкового прийняття МСФЗ в такій типовій європейській країні з кодифікованим правом як Італія Результати: 1. підвищення ролі компонентів, що впливають на визначення вартості за МСФЗ, особливо для фірм, що здійснюють свою діяльність у фінансовому секторі та секторі послуг 2. якість бухгалтерського обліку залежить не тільки від високої якості стандартів бухгалтерського обліку, а й від функціонування комплексної інституційної структури в країні * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 3

2- Зміст Якість бухгалтерського обліку Вплив на визначення вартості Вплив прийняття МСФЗ Приклад Італії Законодавча база Законодавчий акт №. 38/2005 Специфічні фактори країни Італія, як країна з орієнтацією на банківський сектор Структура власності та контролю лістингових компаній Італії Аудит Ефективність прийняття МСФЗ 16/12/2011 – М.Менсі * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 4

3- Основні цілі Однією з головних цілей Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є розробка єдиного комплексу стандартів бухгалтерського обліку, при застосуванні яких, від компаній вимагається надавати “у фінансових звітах якісну, прозору та зіставну інформацію” * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 5

4- Обов'язкове прийняття МСФЗ Свідченням високої якості бухгалтерського обліку для фірм, які приймають МСФЗ та демонструють незначне управління прибутком, вважалось своєчасне визнання збитків та більший вплив прибутку на визначення вартості; дані отримувались з вибірки з різних країн світу Такий підхід призводить до очікування того, що обов'язкове прийняття МСФЗ в Європі повинно мати важливі економічні наслідки для фінансової звітності * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 6

5- Якість обліку Комплекс стандартів бухгалтерського обліку, таких як МСФЗ, з їх поглядом на фінансову звітність з точки зору загального права, не обов'язково вплинуть на якість фінансової звітності як таку, особливо в країнах з інституційною структурою, що базується на кодифікованому праві. Аналогічно, відмінності в якості бухгалтерського обліку які існують в різних країнах, швидше за все, залишаться після впровадження МСФЗ, оскільки якість бухгалтерського обліку залежить від правової та політичної систем країни, а також від стимулів для фінансової звітності. * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 7

6- Вплив на визначення вартості Оскільки якість бухгалтерського обліку є широким багатовимірним поняттям (Бургсталер та ін., 2006) я зосереджу свою увагу на впливі на визначення вартості, що є однією з основних якісних характеристик якості бухгалтерського обліку (джерело: дослідження Паглетті, 2009) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 8

7- Вплив на визначення вартості (2) Вплив на визначення вартості виражає здатність інформації фінансового звіту закріпити або узагальнити інформацію, яка впливає на вартість акцій та визначається статистичним взаємозв’язком між бухгалтерською інформацією та ринковими цінами або доходами * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 9

8- Вплив на визначення вартості в Італії Використовуючи інформацію з консолідованої фінансової звітності 87 компаній, що знаходяться у лістингу, за якими спостерігали з 2001 по 2006 роки, вплив на вартість в Італії досліджувався для отримання відповіді на перше питання: Чи буде систематично змінюватись вплив прибутку або балансової вартості капіталу на визначення вартості компаній в Італії при обов'язковому прийнятті МСФЗ? З цією метою, було перевірено об'єднаний, відносний та поступовий вплив балансової вартості капіталу та прибутку на ціну акцій * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 10

9- Вплив прийняття МСФЗ Інформація повинна бути проаналізована також і на галузевій основі для того, щоб відповісти на інше питання: Який вплив має прийняття МСФЗ на вартість у різних галузях? Для того, щоб відповісти на це питання, з метою вивчення міжгалузевих відмінностей впливу на визначення вартості, було проведено такий самий комплекс досліджень взаємозв'язку окремо для фірм, що здійснюють свою діяльність у таких макросекторах як фінансовий, промисловий та сфера послуг * 16

Слайд 11

10- Приклад Італії В Італії вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку, на які вплинув кодексно-правовий інституційний устрій, значно відрізнялись від МСФЗ Насправді, вони були орієнтовані на відповідність фінансових звітів вимогам податкового законодавства, принципам консерватизму, та орієнтацію на широке коло зацікавлених сторін Таким чином, очікувалося, що прийняття МСФЗ має бути відносно вигідніше для інвесторів Крім того, на відміну від більшості континентальних європейських країн, італійські законодавці вимагали використання МСФЗ також і при складанні неконсолідованої фінансової звітності по лістингових компаній * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 12

11- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку До прийняття Регламенту (EC) № 1606/2002 Італія не мала чіткої позиції стосовно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Протягом середини 1990-х років декілька держав-членів ЄС дозволили компаніям, що знаходяться у лістингу, складати консолідовану звітність згідно з МСФЗ або US-GAAP, а не з національними правилами у відповідь на "інтенсивність попиту" на міжнародний бухгалтерський облік * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 13

12- Нові правила фінансової звітності Кількість компаній, які скористувалися новими правилами фінансової звітності в кожній країні була різною У 2000 році МСФЗ використовували у Німеччині - 58 компаній, в Австрії - 12, у Бельгії та Фінляндії по дві, в Італії, Франції та Люксембурзі – жодна компаеія (Аісбіт - 2003) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 14

13- Законодавча база В Італії в 1998 році прийняли Законодавчий Акт №58/1998, також відомий як “Реформа Драгі”, що дозволяла компаніям, які знаходяться в лістингу, використовувати "міжнародно визнані" стандарти бухгалтерського обліку для консолідації, але указ, яким законодавчий акт вводиться у дію, так і не був підписаний * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 15

14- Економічне середовище Італії Основна мотивація відсутності інтересу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в тому, що особливостями італійського економічного середовища є велика концентрація корпоративної власності, другорядне значення ринку цінних паперів, великі обсяги довгострокових банківських кредитів * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 16

15- Методи бухгалтерського обліку У цьому контексті методи бухгалтерського обліку в основному були спрямовані на захист підтримання капіталу в інтересах корпоративних зацікавлених сторін, зокрема, кредиторів, виправдовуючи консервативну практику бухгалтерського обліку Крім того, фінансова звітність слугувала базою для розрахунку податків на прибуток * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 17

16- Міжнародні стандарти Міжнародні стандарти такі як МСФЗ, навпаки, призначені для забезпечення достовірного представлення інформації про фінансовий стан компанії та її діяльність, для надання корисних відомостей широкому колу користувачів для прийняття рішень, з урахуванням інтересів інвесторів (МКСБО, 1989 р.) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 18

17- Зобов'язання ЄС Тільки після прийняття зобов'язань ЄС компанії Італії, що знаходились у лістингу, почали випробовувати використання МСФЗ Відповідно до Рекомендацій Комітету європейських регуляторів ринків цінних паперів (CESR) від 30 грудня 2003 року, вони представляли передбачену МСФЗ 1 інформацію у щоквартальних звітах 2005 року для полегшення переходу на нові стандарти бухгалтерського обліку Зокрема, вони повторно представили в одному зі щоквартальних звітів 2005 року бухгалтерський баланс від 1 січня 2004 року, а також бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки від 31 грудня 2004 року, відповідно до МСФЗ * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 19

18- Законодавчий акт № 38/2005 У 2005 році, Уряд увів в дію варіанти впровадження МСФЗ, встановлені Регламентом (ЄС) №1606/2002, використовуючи Законодавчий акт №38/2005 Це право було делеговано Парламентом відповідно до Ст. 25 “Закону Європейського економічного співтовариства” 2003 року (№306/2003) Раніше, першим кроком у процесі гармонізації стандартів бухгалтерського обліку був Законодавчий акт № 394/2003, який вводив поняття “Справедливої вартості” Директиви 2001/65, що вносить зміни до Цивільного кодексу (статті 2427 та 2428) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 20

19- Закон про делегування Парламент делегував Уряду повноваження, у відповідності із ст. 25 “Закону про Європейське економічне співтовариство” 2003 року (№306/2003), прийняти, протягом 1 року, один або декілька Актів детального застосування Ст. 5 Регламенту 1606/2002 в італійській правовій системі, що передбачало: 1) зміни усіх відповідних податкових законів 2) корегування відповідних бюджетних призначень * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 21

20- Законодавчий акт: Сфера застосування Законодавчий акт № 38/2005 передбачає, що всі компанії, які знаходяться у лістингу, та компанії, що здійснюють свою діяльність у фінансовому секторі, такі як банки, фінансові компанії, за якими здійснюється нагляд, і компанії, які випускають фінансові інструменти, поширені серед населення, мають застосовувати МСФЗ у своїй консолідованій звітності починаючи з 2005 року і в неконсолідованій звітності з 2006 року, або, за бажанням, з 2005 року (ст. 2) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 22

21- Законодавчий акт: Огляд Крім того, мають також право застосовувати нові стандарти і інші компанії, що не знаходяться у лістингу: вони можуть вільно перейти на МСФЗ при складанні як неконсолідованої, так і консолідованої звітності Починаючи з 2005 року, МСФЗ можуть добровільно застосовуватися компаніями, що входять до відповідних груп, які застосовують МСФЗ і тими, які готують консолідовану звітність Щодо неконсолідованої звітності інших компаній, то термін використання нових стандартів визначатиме уряд * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 23

22- Єдині принципи та правила бухгалтерського обліку Виключенням є тільки ті компанії, які подають скорочену звітність Що стосується неконсолідованої звітності, то МСФЗ були прийняті для того, щоб забезпечити однорідність фінансової звітності (OIC, 2005) Застосування єдиних принципів та правил бухгалтерського обліку для неконсолідованої і консолідованої звітності полегшують підготовку консолідованих звітів та поліпшує узгодженість внутрішньої системи управління і контролю * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 24

23- Внесення змін до цивільного та податкового права В результаті, для забезпечення однакового ставлення до компаній, незалежно від того, чи запровадили вони МСФЗ, Законодавчий акт №38/2005 змінив як цивільне так і податкове законодавство Варто зазначити, що законодавець додав до Цивільного кодексу положення, що забороняє розподіл більшої частини прибутку, отриманого від оцінки за справедливою вартістю Крім того, був створений фінансовий нейтралітет для переоцінки за МСФЗ, який генерує чистий приріст капіталу (див. Ст. 83, Визначення Доходу, з Податкового кодексу № 917 за 1986 р.) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 25

24- Специфічні фактори кожної країни Варто відзначити, що Італія класифікується як країна цивільного права з деяким впливом Німеччини Дослідження показують, що якість бухгалтерського обліку вища в країнах із загального права і високим ступенем захисту прав акціонерів (Aлі та Хван, 2000 та співавт. Балла, 2000 та співавт. Лоіз, 2003) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 26

25- Італія, як країна з орієнтацією на банківський сектор Італія класифікується як країна з орієнтацією на банківський сектор (Деміргус-Кант та Левін, 2001р.) У літературі (Берглоф, 1990р.) фінансова система з банківською орієнтацією характеризується тісним зв'язком між фірмами і банками, які покривають більшу частину їх потреб в капіталі Банки є основними агентами фінансування, а також відіграють важливу роль як акціонери Фактично, банки Італії не мають великої частки у капіталі компаній, але, будучи основними постачальниками капіталу, вони мають вільний доступ до фінансової інформації фірм * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 27

26- Фінансова система Таким чином, знижується попит на опубліковану фінансову інформацію Ця особливість фінансової системи Італії може мати негативний вплив на вартість Вплив на вартість є меншим в країнах з фінансовими системами банківської орієнтації у порівнянні з тими країнами, де такі системи мають ринкову орієнтацію (Алі та Хван, 2000р.) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 28

27- Попит на бухгалтерську інформацію Очікується, що нещодавній та постійний розвиток ринку акцій Італії підвищить вплив на вартість Попит на бухгалтерську інформацію від учасників ринку стимулює керівників фірм, підвищувати якість фінансової звітності, для того, щоб сприяти інвестиційним рішенням існуючих та потенційних акціонерів Насправді, фінансова система країни є основною рушійною силою її діяльності у сфері фінансової звітності * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 29

28- Огляд системи Італії Зростання фондової біржі Італії протягом кількох останніх років з точки зору кількості акцій в обігу (що також виникає від пропозицій щодо поглинання та первісного публічного розміщення акцій), ринкової капіталізації та торговельної діяльності Це значне збільшення також пояснюється широким процесом приватизації Останнім часом в Італії відбулися публічні розміщення цінних паперів на суму близько 125 млн. євро, що є другим за величиною результатом серед країн ОБСЄ і першим в Європі Капіталізація фондового ринку зросла до 70 відсотків валового національного продукту в 2000 році (у 1980-х роках вона була менше 8%), і це збільшення було в основному за рахунок включення до лістингу великих корпорацій * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 30

29- Більша прозорість МСФЗ повинні забезпечити більшу прозорість фінансової звітності, яка повинна сприяти підвищенню Прями іноземних інвестицій (ПІІ) * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 31

30- Структура власності Зменшений розмір фондового ринку Італії історично пов'язаний з розсіяною структурою власності, яка, ймовірно, викликала слабкий попит на фінансову звітність Структура власності та контролю компаній Італії, що знаходяться у лістингу, демонструє високий рівень концентрації і обмежену кількість акціонерів, пов'язану або з родинними зв'язками або угодами договірного характеру (тобто угодами акціонерів), які хочуть і можуть мати владу над корпорацією * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 32

31- “Реформа Драгі” * Таке збільшення частки акцій, що належать ринку, імовірно, було також підтримано зусиллями уряду Італії для поліпшення захисту міноритарних акціонерів Це призвело до проведення в 1998 році “Реформи Драгі” та реформи основних заощаджень у 2005 році (Закон № 262/2005) Аналогічно, Фондовий Ринок Італії ввів у 1999 році “Кодекс Преда”, етичний кодекс спрямований на поліпшення практики корпоративного управління для компаній, що знаходяться у лістингу 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 33

32- Аудит Аудит є важливим механізмом правозастосування, що впливає на якість бухгалтерської інформації За результатами аналізу великої міжнародної вибірки, фірми, аудиторами яких є фірми Великої четвірки (Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG та Price Waterhouse Coopers), мають більш якісну інформацію про прибутки Також відомо, що частка ринку Великої 4 аудиторів в Італії становить 93%, найвищий відсоток у Європі, який позитивно вплинув на статистичний зв'язок між цінами на акції та їх облікову кількість Тим не менш, Італія є єдиною європейською країною, яка зробила ротацію аудиторів обов'язковою * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 34

33- Аудиторські фірми в Італії “Реформа Драгі” вимагає, щоб аудиторська фірма в Італії була призначена на три роки зборами акціонерів, за умови позитивного висновку обов’язкових аудиторів Після трьох періодів (тобто дев'ять років), закон вимагає, щоб компанія змінила свою головну аудиторську фірму Поки не ясно, який вплив ця обов'язкова ротація може мати на вартість: у звіті Університету Бокконі у 2002 році підкреслюється, що ротація аудиторської фірми шкодить якості аудиту, але позитивно впливає на підвищення суспільної довіри до корпоративного сектору * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 35

34- Фінансовий та податковий облік Нарешті, різниця між фінансовим та податковим обліком в Італії повинна позитивно вплинути на вартість Міцний зв'язок між бухгалтерським обліком та оподаткуванням в Італії був зменшений введенням Законодавчого акту №6/2003 Він відмінив комерційне правило, яке дозволяло відображати податкові статті у звітності з їх розкриттям у примітках Крім того, Законодавчий акт №344/2003 відмінив обов'язкове включенням деяких витрат у звіт про прибутки та збитки з метою їх виключення з податкової звітності Ці витрати тепер можна безпосередньо вирахувати з річної податкової декларації * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 36

35- Вплив на вартість для фінансових компаній Галузевий аналіз висвітлює те, що прийняття МСФЗ особливо підвищує вплив на вартість фінансових компаній, крім того якість звітної інформації фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері послуг, неухильно підвищується Навпаки, для фірм Промислового сектору вплив на вартість здається, залишається практично незмінним У кожному макро-секторі, компанії, ймовірно, мали різний ступінь впровадження МСФЗ Здається, що застосування фінансової звітності у промислових компаніях, як і раніше, залишається досить консервативним * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 37

36- Якість звітності Проте якість звітності не тільки залежить від високої якості стандартів бухгалтерського обліку Вона також залежить від створених ринковими та політичними чинниками стимулів для фірм покращувати звітність * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 38

37- Ефективність прийняття МСФЗ Італія зазнає низку структурних змін, що впливають на її специфічні фактори, які можуть вплинути на ефективність прийняття МСФЗ, а саме на важливість облікової інформації для визначення вартості Зокрема, нещодавнє зростання фондового ринку, що було викликано внутрішніми чинниками (приватизацією, IPO тощо), нещодавнє зниження концентрації власності, концентрація Великої 4 аудиторів та розбіжність між фінансовим та податковим обліком – всі ці чинники повинні сприяти збільшенню статистичного зв'язку між бухгалтерською інформацією за МСФЗ та цінами на акції * 16/12/2011 – М.Менсі

Слайд 39

Дякую за Вашу увагу ! Автор l Проф. Мауріціо Менсі Академія Економіки та Фінансів (SSEF) Міністерство Економіки та Фінансів Італія mamensi@tin.it Моб.тел: +39 335 5623327 * 16/12/2011 – М.Менсі

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка