X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Огляд мандатів страховиків депозитів по виведенню неплатоспроможних банків з ринку та тенденції щодо їх розширення з точки зору Міжнародної асоціації страховиків депозитів. Основні принципи ефективних систем страхування депозитів

Завантажити презентацію

Огляд мандатів страховиків депозитів по виведенню неплатоспроможних банків з ринку та тенденції щодо їх розширення з точки зору Міжнародної асоціації страховиків депозитів. Основні принципи ефективних систем страхування депозитів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Огляд мандатів страховиків депозитів по виведенню неплатоспроможних банків з ринку та тенденції щодо їх розширення з точки зору Міжнародної асоціації страховиків депозитів. Основні принципи ефективних систем страхування депозитів

Слайд 2

Основні принципи ефективних систем страхування депозитівОсновні принципи ефективних систем страхування депозитівВизначення ІсторіяПринцип 6 – Зв’язок з іншими учасниками мережі фінансової безпекиПринцип 15 – Раннє виявлення та своєчасне втручання і виведення з ринкуПринцип 16 – Ефективний процес виведення з ринкуПовноваження щодо виведення з ринку

Слайд 3

Основні принципи призначені у якості добровільної основи ефективної практики страхування депозитів.Основні принципи розроблені таким чином, щоб мати можливість адаптувати їх до широкого кола обставин, ситуацій та структур, властивих певній країні.Основні принципи не призначені для відображення всіх потреб та обставин кожної системи страхування депозитів, вони також не нав'язують одну конкретну форму системи страхування депозитів.

Слайд 4

Жовтень 2006Базельський комітет з банківського нагляду (БКБН) визнав, що ретельно розроблена система страхування вкладів може сприяти довірі суспільства до фінансової системиЛютий 2008Міжнародна асоціація страховиків депозитів (МАСД) розробляє Основні принципи ефективних систем страхування депозитівЧервень 2009БКБН та МАСД співпрацюють у розробці спільної версії Основних принципівГрудень 2009 МАСД, БКБН, Європейський форум страховиків депозитів (ЄФСД) та МВФ заснували наглядовий комітет для розробки Методології оцінки дотримання Основних принципів

Слайд 5

Лютий 2010 Засновано чотири робочих групи для розробки методології. До складу увійшли представники МАСД, БКБН, ЄФСК, ЄС, МВФ та Світового банкуЛютий 2010 Засновано чотири робочих групи для розробки методології. До складу увійшли представники МАСД, БКБН, ЄФСК, ЄС, МВФ та Світового банкуБерезень 2010 Поширено проект методології серед 120 членів МАСД, ЄФСД, БКБНВересень/Жовтень 2010Проведено три пілотних тести в Чеській Республіці, Індії та МексиціГрудень 2010 Громадські слухання27 Грудня 2010 Подання остаточної редакції Методології Голові РФС Маріо Драгі1 Квітня 2011Основні принципи додано до Короткого посібника РФС щодо Ключових стандартів ефективних фінансових систем

Слайд 6

Основні принципи

Слайд 7

Слід мати постійно діючу систему тісної координації дій та обміну інформацією як між, страховиком вкладів та іншими учасниками мережі фінансової безпеки, так і між окремими банками. Така інформація має бути точною та своєчасною (якщо необхідно, то за умови дотримання режиму конфіденційності). Необхідно формалізувати домовленості щодо обміну інформацією і координації дій.

Слайд 8

Постійно діюча система тісної координації дій та обміну інформацією як між, страховиком вкладів та іншими учасниками мережі фінансової безпеки, так і між окремими банками, є чіткою та формалізованою на законодавчому рівні, через нормативно-правові акти, меморандуми про взаєморозуміння, договори або комбінацію цих інструментів.Постійно діюча система тісної координації дій та обміну інформацією як між, страховиком вкладів та іншими учасниками мережі фінансової безпеки, так і між окремими банками, є чіткою та формалізованою на законодавчому рівні, через нормативно-правові акти, меморандуми про взаєморозуміння, договори або комбінацію цих інструментів.Планування та діяльність учасників мережі фінансової безпеки як оремо, так і разом, повинні стосуватися не тільки питань минулих і поточних обставин, а й розробки вірогідних сценаріїв на майбутнє.

Слайд 9

Всі страховики депозитів отримують інформацію своєчасно, щоб мати можливість оперативно здійснювати відшкодування вкладникам. Це включає інформацію про обсяг застрахованих депозитів фізичних осіб.Всі страховики депозитів отримують інформацію своєчасно, щоб мати можливість оперативно здійснювати відшкодування вкладникам. Це включає інформацію про обсяг застрахованих депозитів фізичних осіб.Правила конфіденційності інформації поширюються на всіх учасників мережі фінансової безпеки та обмін інформації між ними.Учасники мережі фінансової безпеки заздалегідь надають інформацію страховику депозитів про банки, що мають фінансові труднощі або про банки, які, як очікується, будуть мати фінансові труднощі, а у разі, якщо інформація захищена вимогами конфіденційності або не надається учасникам мережі фінансової стабільності – страховик депозитів має повноваження збирати інформацію безпосередньо від банків.

Слайд 10

Страховик депозитів має бути частиною механізму в рамках мережі фінансової безпеки, який забезпечує виявлення проблем на ранньому етапі і своєчасне втручання та виведення проблемних банків з ринку. Виявлення та визнання моменту, коли банк має або скоріше за все матиме серйозні фінансові труднощі, має бути здійснено на ранній стадії на основі чітко визначених критеріїв учасниками мережі фінансової безпеки, з оперативною незалежністю та повноваженнями діяти.

Слайд 11

Страховик депозитів є частиною механізму в рамках мережі фінансової безпеки, яка забезпечує раннє виявлення та своєчасне втручання і виведення з ринку проблемних банків (механізм виведення з ринку).Страховик депозитів є частиною механізму в рамках мережі фінансової безпеки, яка забезпечує раннє виявлення та своєчасне втручання і виведення з ринку проблемних банків (механізм виведення з ринку).Механізм виведення з ринку визначається законом або нормативно-правовими актами та застосовується при ранньому виявленні та своєчасному втручанні і виведенні з ринку проблемних банків. Механізм виведення з ринку є захищеним від судових позовів, що вимагають зміни рішень щодо застосування ранніх та своєчасних заходів впливу, втручання та виведення з ринку проблемних банків.Учасники мережі фінансової безпеки мають операційну незалежність та повноваження для виконання своїх функцій щодо виведення з ринку. Існує чітко визначений механізм раннього втручання (у тому числі інструменти виведення з ринку), щоб забезпечити невідкладне вжиття необхідних заходів (для впорядкованого виведення з ринку проблемного банку) відповідною уповноваженою стороною.

Слайд 12

Механізм виведення з ринку включає перелік критеріїв, які використовуються для ідентифікації банків, які мають або матимуть серйозні фінансові труднощі. Ці критерії є підставою ініціювати певну форму раннього втручання або коригувальних дій (заходів впливу), щоб зменшити ймовірність необхідності виведення банку з ринку. Такі дії повинні мінімізувати збитки для страхового фонду.Механізм виведення з ринку включає перелік критеріїв, які використовуються для ідентифікації банків, які мають або матимуть серйозні фінансові труднощі. Ці критерії є підставою ініціювати певну форму раннього втручання або коригувальних дій (заходів впливу), щоб зменшити ймовірність необхідності виведення банку з ринку. Такі дії повинні мінімізувати збитки для страхового фонду.Критерії є чітко визначеними в законі або підзаконному нормативно-правовому акті та є добре зрозумілими банкам та їх власникам; таКритерії є унікальними для конкретної країни та можуть включати стосуватися капіталу банку, ліквідності та якості активів, та інші фактори.

Слайд 13

Процеси ефективного виведення з ринку неплатоспроможних банків повинні: сприяти здатності страховика депозитів виконати свої зобов'язання, у тому числі оперативно здійснювати відшкодування вкладникам на точній та справедливій основі; мінімізувати витрати на виведення з ринку та потрясіння на ринках; максимізувати надходження за рахунок активів; та зміцнити дисципліну за допомогою судових дій у випадках халатності та інших проступків. Крім того, страховик депозитів або інший відповідний учасник мережі фінансової безпеки повинен мати повноваження щодо встановлення гнучкого механізму для допомоги збереження банківських функцій шляхом сприяння придбанню активів та прийняттю зобов'язань неплатоспроможного банку відповідною установою (наприклад, надання вкладникам безперервного доступу до їх коштів та підтримка клірингової та розрахункової діяльності).

Слайд 14

Вся національна правова база забезпечує ефективне та своєчасне функціонування механізму виведення неплатоспроможних банків з ринку, дозволяючи впорядковану ліквідацію банку, здійснення виплат або передачу застрахованих депозитів та втручання тимчасового адміністратора/ліквідатора для виконання функцій з виведення з ринку.Вся національна правова база забезпечує ефективне та своєчасне функціонування механізму виведення неплатоспроможних банків з ринку, дозволяючи впорядковану ліквідацію банку, здійснення виплат або передачу застрахованих депозитів та втручання тимчасового адміністратора/ліквідатора для виконання функцій з виведення з ринку.Мандат страховика депозитів або іншого учасника мережі фінансової безпеки дозволяє здійснити ефективне виведення з ринку банку будь-якого розміру.Виведення з ринку та процедури захисту вкладників не обмежуються відшкодуванням коштів вкладникам. Страховик депозитів або інший учасник мережі фінансової безпеки має ефективні інструменти виведення з ринку, призначені допомогти зберегти важливі функції банку, передати рахунки або активи/бізнес та/або підтримати безперервність банківських послуг.

Слайд 15

Якщо не існує одного органу влади, який би був відповідальним за всі процедури виведення з ринку, тоді мандат, роль та обов'язки кожного учасника мережі фінансової безпеки чітко визначені та офіційно конкретизовані.Якщо не існує одного органу влади, який би був відповідальним за всі процедури виведення з ринку, тоді мандат, роль та обов'язки кожного учасника мережі фінансової безпеки чітко визначені та офіційно конкретизовані.Одна або більше процедур виведення з ринку дозволяють виведення з ринку за ціною меншою, ніж у разі виплати відшкодування вкладникам при ліквідації.Чітка та стійка методологія є доступною для страховика депозитів або інших учасників мережі фінансової безпеки для забезпечення передачі застрахованих депозитів до міцнішого банку.Процедури виведення з ринку чітко забезпечують, щоб власники банку отримували першочергові збитки.

Слайд 16

Ілюструє використання методологіїІлюструє використання методологіїНаголошує на плануванні, підготовці та виборі командиОгляд кожного Основного принципуДеталізоване роз'яснення ключової мети кожного ПринципуКерівництво по оцінюванню відповідності

Слайд 17

Повністю відповідаєЗначною мірою відповідає Суттєво не відповідає Не відповідаєНе застосовується

Слайд 18

Повноваження щодо виведення з ринку

Слайд 19

Повноваження щодо виведення з ринку

Слайд 20

ДякуюГейл ВерліФедеральна корпорація страхування депозитів, СШАgverley@fdic.gov

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка