X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості реалізації екологічних та соціальних проектів та програм

Завантажити презентацію

Особливості реалізації екологічних та соціальних проектів та програм

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Управління проектами як засіб забезпечення екологічної та соціальної безпеки Лекція 2

Слайд 2

План 1. Екологічний проект та його концепція. Сучасна специфіка взаємодії суспільства і природи. 2. Проектний менеджмент як засіб розв’язання екологічних та соціальних проблем. 3. Особливості управління соціальними та екологічними проектами. 4. Визначення мети та задач в екологічно та соціально орієнтованих проектах. 5. Управління екологічними аспектами в управління проектами

Слайд 3

1. Екологічний проект та його концепція. Сучасна специфіка взаємодії суспільства і природи.

Слайд 4

Слайд 5

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ НАПРАВЛЕНІ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджена постановою Верховної Ради України від 5.03.1998 р.; Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні („Заповідники”), затверджена постановою Верховної Ради України від 22.09.1994 р.; Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, схвалена Законом України від 21.09.2000 р.; Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами, затверджена Законом України від 14.09. 2000 р. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, затверджена Законом України від 22.03.2001 р.; Загальнодержавна програма розвитку водного господарства, затверджена Законом України від 17 січня 2002 р. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затверджена постановою Верховної Ради України від 27.02.1997 р.; Концепція збереження біологічного різноманіття України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. № 439; Державна програма „Ліси України” на 2002-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. та деякі інші. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р.

Слайд 6

Приклади проектів збору та утилізації біогазу

Слайд 7

Загальна характеристика проектів та зменшення впливу на довкілля від їх реалізації

Слайд 8

Етапи типового проекту збору та утилізації шахтного метану

Слайд 9

проект «Збір та утилізація шахтного метану на шахті Холодна Балка Донецької області» передбачає утилізацію шахтного метану на шахті Холодна Балка за рахунок впровадження когенераційної установки (КГУ) та факельної установки

Слайд 10

В Києві працює понад 100 благодійних фондів та громадських організацій різного статусу та – від міжнародних до районних, які працюють у сфері екологічної просвіти Найактивніші громадські об’єднання: “Екоправо” (Київ), Всеукраїнська Екологічна Ліга, Мама-86, Міжнародні енергетичні бригади, Молодіжний Екологічний Центр, Зелений Кіт, ДМО Компас, Клуб “Ірбіс”, Зелена Хвиля та багато інших

Слайд 11

Ш К О Л А Е К О Л О Г І Ч Н О Г О В Е Л О П А Т Р У Л Ю В А Н Н Я

Слайд 12

Ш К О Л А Е К О Л О Г І Ч Н О Г О В Е Л О П А Т Р У Л Ю В А Н Н Я Мета даного проекту – зацікавлення молоді у вирішенні проблем навколишнього середовища

Слайд 13

Мета даного проекту – зацікавлення молоді у вирішенні проблем навколишнього середовища

Слайд 14

Мета даного проекту – виховання санітарно-гігієнічної культури серед дітей В Е С Е Л И Й Г І Г І К

Слайд 15

Мета даного проекту – виховання санітарно-гігієнічної культури серед дітей

Слайд 16

Слайд 17

І Н Ш А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь Постійна культурно-просвітницька, наукова та практична робота організації, проведення природоохоронних заходів та акцій

Слайд 18

Таким чином, проекти і програми, які реалізуються для вирішення екологічних проблем не мають чіткої методики управління їх впровадження, що приводить до неефективних результатів; існуючі методики управління проектами не враховують впливи проектної діяльності на навколишнє середовище. .

Слайд 19

2. Проектний менеджмент як засіб розв’язання екологічних та соціальних проблем. Для управління екологічними проектами та програмами практично не застосовуються стандарти та методології управління проектами В той самий час застосування методик проектного менеджменту до реалізації екологічних проектів підвищить ефективність їх впровадження та результативність; будь-який проект здійснює певний вплив на довкілля, а ряд проектів взагалі мають цільову природоохоронну спрямованість, що вимагає застосування підходів, пов'язаних з управлінням впливами на навколишнє середовище

Слайд 20

Проектний аналіз (Project Analysis) — комплексна процедура, яка проводиться на стадії передінвестиційних досліджень для прийняття прикінцевого рішення про інвестування проекту як на основі розробленого ТЕО проекту, так і періодично на стадіях проектування і реалізації для узгодження цілей і результатів проекту.

Слайд 21

Загально прийнятими стандартами, які широко застосовуються в світі на рівні організації є Project Management Maturity Model (модель зрілості управління проектами); Capability Maturity Model (технологічна зрілість організацій); Organizational Project Management Maturity Model (модель організаційної зрілості управління проектами); Maturity Model for the Project-oriented Company (модель зрілості проектно-орієнтованої компанії); Company Project Management Maturity Model (модель зрілості управління проектами в організації). на рівні персоналу застосовуються стандарти International Competence Baseline (IPMA), Project Manager Competence Development Framework (PMI), A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation – Project Management Certification Center (Japan), AIPM National Competency Standards for Project Management – AIPM, Advanced Project Management Certification. Стандарти або методології управління проектами включають PMBoK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge); PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments); P2M (A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation); AIPM National Standard for Project Management. Управління якістю в проектах визначено міжнародним стандартом ISO 10006 Керівництво якістю при управлінні проектами (Guidelines to Quality in Project Management)

Слайд 22

Модель ISO 14000 Ранжирування екологічних аспектів Плануй Виконуй Перевіряй Дій Серия ISO 14040 Оцінка життєвого циклу Серія ISO 14020 Екомаркування ISO 14063 Інформування про результативність Серія ISO 14030 Оцінка екологічної результативності ISO 19011 Аудит системи ISO 14062 Проектування з врахуванням аспектів ISO 4001 ISO 14050 Визначення ISO 14004 Інтегрування екологічних аспектів в проектах й розробках Інформування про екологічну ефективність Моніторинг екологічної ефективності Моніторинг ефективності системи

Слайд 23

Методики управління проектами Основні процеси проекту згідно з методикою PRINCE2 Область знань по управлінню проектами згідно з методикою РМВоК

Слайд 24

Перші прояви свідомого застосування екологічних вимог до управління проектами і програмами знайшли своє відображення в методології Green Project Management (GreenPM), яка запропонована Томом Mochal і Andrea Krasnoff.

Слайд 25

Основною ідеєю GreenPM є включення екологічних аспектів організації до процесів управління проектом чи програмою. В цій моделі на всіх стадіях життєвого циклу проекту і особливо при прийнятті рішень приймаються до уваги впливи, які будуть здійснюватися на навколишнє середовище, якщо вони є. Це формування екологічного мислення в кожному процесі управління проектом. В існуючих методологіях управління проектами відсутні пункти про «зелене управління проектом», в якому при прийняті кожного рішення переваги надіються варіанту з найменшим негативним впливом на довкілля. Навколишнє середовище стає учасником проекту.

Слайд 26

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Система Управління Проектами

Слайд 27

Структура управління проектами

Слайд 28

Управління інтеграцією проекту Об'єднання управління інтеграцією проекту з “greenthink” є процесом інтегрованого контролю змін, де всі зміни оцінюються, при прийнятті рішень розглядаються їх впливи на інші процеси управління проектом. Навколишнє середовище має стати аспектом, який оцінюється з кожною зміною і розкладається на складові частини в кожному процесі прийняття рішення. 1- процеси ініціалізації; 2 – процеси планування; 3 – процеси виконання; 4 – процеси моніторингу та управління; 4 – процеси завершення об'єднує всі процеси управління проектом і ідентифікує взаємодію між різними аспектами проекту. Управління інтеграцією - це розуміння того, як зміна впливає на інші аспекти проекту. 3. Особливості управління соціальними та екологічними проектами.

Слайд 29

Управління змістом проекту зосереджується на границях проекту, перш за все контролем того, що проектні дії включають роботу, яка необхідна для завершення проекту. Коли відбуваються зміни змісту проекту, змінюється вплив на довкілля. Ці зміни змісту оцінюються, аналізуються для прийнятті рішення. При застосуванні GreenPM в управлінні термінами проекту розклад виконання проекту повинен включати і об'єднувати будь-які проектні дії, що виконуються для впровадження системи екологічного менеджменту компанії або EMS.

Слайд 30

Управління вартістю має відношення до фінансових аспектів реалізації проекту, у тому числі оцінки при складанні бюджету і контроль за рівнем витрат. Це стосується витрат на ресурси, які потрібні для завершення проекту. У проект GreenPM включають витрати, пов'язані з навколишнім середовищем процесів або дій в проекті. Управління якістю проекту гарантує, що якість виконання проекту та продукту проекту відповідає певним вимогам якості і використовує профілактичний підхід для гарантування того, що якість досягнута. В проектах GreenPM застосовуються вимоги екологічного законодавства, нормативи та стандарти природоохоронної діяльності. Також екологічні аспекти розглядаються при перевірках якості виконання проекту або якості продукту проекту.

Слайд 31

Управління людськими ресурсами має відношення до учасників проекту і управління проектною командою. Визначення ролі членів проектної команди в системі екологічного менеджменту організації, вплив системи екологічного менеджменту на проект і оцінку екологічних аспектів. Управління комунікацією в проекті – це процес обміну інформацією, який концентрується на всіх аспектах зв'язку в проекті: збору, збереженню і розподілу проектної інформації. Повідомленням, які пов'язані з проектуванням екологічних заходів, може бути наданий проектний статус. Управління комунікаціями в проекті GreenPM дозволить збільшити увагу проекту до навколишнього середовища. Розробка плану комунікацій дозволить визначити і спланувати необхідні дії для цих комунікацій.

Слайд 32

Управління ризиками в проекті – реалізує підхід управління невизначеністю і небезпеками проекту. Ризики виділяють, аналізують, складають план заходів попередження або реагування на ризиків. Аналіз впливів на довкілля необхідно здійснювати постійно, для якісного визначення як проектних, так і екологічних ризиків і розробки відповідних заходів протидії.

Слайд 33

Таким чином, огляд стандартів управління проектами та програмами показав, що існуючі методики не враховують впливи проектної діяльності на навколишнє середовище. В той самий час будь-який проект здійснює певний вплив на довкілля, а ряд проектів взагалі мають цільову природоохоронну спрямованість, що вимагає застосування підходів, пов'язаних з управлінням впливами на навколишнє середовище. Аналіз і розробка шаблонів GreenPM надасть можливість кожному керівнику проекту бути більш обізнаним про потенційні впливи на довкілля в процесах прийняття рішень, що, в результаті включення “greenthink” до проектних рішень, буде сприяти зниженню негативного впливу на довкілля.

Слайд 34

Приклад. Проект ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ Відомо чотири основних підходи до використання ТПВ: поховання, спалювання, рециклінг і компостування плюс бродіння. Інтерес до проблеми використання біогазу, одержаного на звалищах ТПВ в Україні різко зріс завдяки ратифікації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН по зміні клімату, який встановив зобов’язання для країн по зниженню викидів парникових газів (ПГ). Збір і спалювання (або енергетичне використання) біогазу на полігонах ТПВ є відносно недорогим, технічно нескладним, та ще прибутковим способом зниження викидів парникового газу - метану, що викликає великий інтерес інвесторів до таких проектів.

Слайд 35

Задумом проекту може стати гіпотеза, що одним із шляхів вирішення проблеми зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на довкілля за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій є розробка методів і способів використання біопалива, отриманого з відходів, як альтернативного джерела отримання енергоресурсів та пального. Засоби реалізації таких проектів включають наявні технічні та технологічні можливості.

Слайд 36

Варіанти утилізації біогазу із ТПВ

Слайд 37

Принципові схеми видобутку, збирання та утилізації біогазу

Слайд 38

Приклади систем збору біогазу ТПВ. Горизонтальні колектори

Слайд 39

Приклади систем збору біогазу ТПВ. Вертикальні скважини

Слайд 40

Проект функціонує в певному оточенні, яке включає внутрішні та зовнішні компоненти, враховує економічні, політичні, соціальні, технологічні, нормативні, культурні, природні та інші фактори і супроводжуються запланованими або незапланованими, сприятливими та несприятливими впливами. Оскільки пропоновані проекти мають безпосередню дію на стан довкілля, то важливим при розробці проекту є визначення місцевих природно-географічних, кліматичних та екологічних умов оточення проекту.

Слайд 41

Врахування соціально-культурного оточення проекту (економічна, демографічна, освітня, етична, етнічна, релігійна характеристика зацікавлених сторін) дозволяє розуміти як вплив проекту на людей, так і вплив людей на проект. Для проектів поводження з відходами враховують не тільки економічний, а й екологічний та громадський економічний ефект. Громадський економічний ефект являє собою сумарну економію всіх витрат, що одержує економіка за рахунок заміни первинної сировини й матеріалів відходами або вторинною сировиною, а також за рахунок запобігання або скорочення величини негативного впливу відходів на навколишнє середовище.

Слайд 42

Для проектів використання відходів ініціатором проекту найчастіше виступає власник джерела викиду чи господар полігону ТПВ, бізнес-структура, яка зацікавлена в ефективній експлуатації полігону, міжнародний або вітчизняний інвестор, зацікавлений в конвертуванні вуглецевих кредитів, що отримані від проектів спільного впровадження, у дозволи на викиди, що існують у Схемі Торгівлі Викидами країн ЄС .

Слайд 43

Слайд 44

Ініціація проекту поводження з ТПВ визначається: потребами ринку (наприклад, автомобільний концерн авторизує проект для одержання додаткових дозволів на викиди вуглекислого газу); виробничою необхідністю (наприклад, міська адміністрація авторизує проект створення системи безпеки діяльності полігону); потреби замовника (наприклад, підприємство енергетики авторизує проект будівництва нової підстанції для електрозабезпечення нової промзони); технічний прогрес (наприклад, виробник газового обладнання авторизує проект розробки використання біогазу як моторного пального); юридичні обмеження або норми (наприклад, діяльність полігону ТПВ перевищує ГКД по викидам шкідливих речовин, кількості фільтрату, що потрапляє у грунт тощо); суспільна потреба (наприклад, громадська організація на території, прилеглої до полігону, авторизує проект по встановленню системи збору біогазу на полігоні).

Слайд 45

Приведемо приклад опису проекту збору біогазу на полігоні Метою проекту є збір та подальше використання біогазу з полігону ТПВ. Суть проекту полягає в інвестуванні в систему збору біогазу на полігоні.

Слайд 46

Планується використовувати визнану технологію, що включає трубопроводи, які об’єднуватимуть мережу свердловин в тілі полігону, нагнітаючі вентилятори та факельне устаткування

Слайд 47

Зібраний біогаз подаватиметься до цементного заводу, що знаходиться поруч з полігоном, та спалюватиметься в технологічному процесі виробництва цементу. У разі технічних зупинок на заводі, видобутий газ буде спалюватись на факелі.

Слайд 48

В результаті проектної діяльності буде зменшено викиди парникових газів в атмосферу шляхом спалювання зібраного метану, який є складовою звалищного газу. Підраховано, що проект утворить 320 000 тон СО2 еквіваленту (ОСВ) за п’ятирічний період виконання зобов’язань згідно Кіотського протоколу, та 100 000 тон СО2 еквіваленту (ОВК) за попередній період 2006-2007 рр. Особливістю продукту проектів використання відходів для отримання альтернативних палив є зменшення негативного впливу полігону на довкілля. Тому Статут такого проекту та його опис повинен містити опис та обґрунтування вибраного базового сценарію, та опис того, як антропогенні викиди парникових газів з джерел будуть скорочені по відношенню до тих, які б мали місце за відсутності проекту.

Слайд 49

Визначення альтернативних варіантів типового проекту

Слайд 50

Орієнтовний перелік інвестиційних витрат по проекту збору та утилізації біогазу для виробництва електроенергії

Слайд 51

Екологічне обґрунтування проектів виробництва біогазу на полігонах ТПВ

Слайд 52

Ідентифікація бар’єрів, які можуть перешкоджати впровадженню запропонованого проекту включає технічні труднощі, такі як пресування, покриття, спалювання й заводнення свердловин, що впливають на показники утилізації газу. Успішний проект утилізації звалищного газу має й інші ризики. Експертний аналіз видобутку біогазу виявив одну із проблемних сторін планування й розрахунку скорочень викидів таких проектів - показники пробних заборів газу. Як правило, між показниками пробних заборів газу й фактичною кількістю газу, добутого згодом, виникають великі розбіжності. Як показала практика, оперативні проблеми в ході оптимізації системи видобутку газу також можуть стати перешкодою на шляху реалізації проекту. Часті збої, велика зміна діапазону потоку звалищного газу з органічних відходів з ділянками високої концентрації метану може також впливати на показники утилізації газу

Слайд 53

Розрахунки показують, що з врахуванням додаткового прибутку від продажу одиниць скорочення викидів (ОСВ), тільки проектам збору і утилізації звалищного газу отримують додаткове джерело доходу, який робить проект рентабельним, а в разі дешевого варіанту спалювання біогазу на факелі - надприбутковим. Дані розрахунки не враховують прибуток, одержаний внаслідок продажу даного виду моторного пального. Середній термін окупності проектів по утилізації газу звалища для виробництва електроенергії або пального 8-10 років, а з врахуванням продажу ОСВ - менше 4-х років.

Слайд 54

Слайд 55

Приклади систем збору і утилізації біогазу на полігонах ТПВ

Слайд 56

* ©Тесля Ю.Н. Ми витягнемо наш безнадійний проект!!!

Слайд 57

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія