X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Глобальні екологічні проблеми

Завантажити презентацію

Глобальні екологічні проблеми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Глобальні екологічні проблеми "Не рубай гілку, на якій сидиш" – дарвінівська мавпа, як видно, не знала цієї істини. Єжи Лєц

Слайд 2

Проблеми атмосфери (парниковий ефект; стан озонового шару; смог; кислотні дощі). Проблеми світового океану. Забруднення середовища. Екологічні катастрофи. Проблеми продуктивності екосистем. Концепція сталого розвитку.

Слайд 3

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Учебник для вузов.- М.: Юнити, 1998.-456 с. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. -110 с. Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери. — Львів: Поллі, 1997. -251с. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие, Уч. пос. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 414с. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. - М.: Изд. МНЗПУ, 1998.-226 с. Небел Б. Наука об окружающей среде (как устроен мир). В 2-х т. Перекл. з англ.- М: Мир, 1993.- Т. 1. - 420 с.; Т 2. - 328 с. Некос. В.Ю. Основи загальної екології та неоекології: Навч. пос. у 2-х ч. - Ч.2. – Вид. 2-ге, доп. та переробл.-Харків: Прапор, 2001. – 287с. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении/ Сост. М. Китинг.- Женева: SRO-Kundig S.A., 1993.- 70 с. Экономика природопользования. Учебник/Под ред. Люка Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. - К.: Наук. думка, 1998. - 480 с.

Слайд 4

Ніжні троянди завжди усіяні колючими шипами. Овідій

Слайд 5

Баланс тепла в атмосфері. (цифрами показано кількість диоксиду карбону, млрд. т)

Слайд 6

Слайд 7

Глобальна температура Останні 11 років стали найжаркішими за 150 років. В 1998 р. середня температура була на 0,52 C вищою, ніж середня температура 1961—1990 рр., в 2005 — на 0,48 C, в 2003 — 0,46 C, в 2002 — 0,46 C, в 2004 — 0,43 C, в 2006 — 0,42 C, в 2007 — 0,41 C, в 2001 — 0,40 C, в 1997 — 0,36 C, в 1995 — 0,28 C. 2008 рік став одним з найтепліших в історії спостережень з 1850 р., Північний Льодовитий океан будет звільнений від льоду влітку уже через 5—6 років, пінгвіни і 400 видів птахів вимирають, через 20 років снігу на горі Кіліманджаро не буде. Загальна сума розуму на планеті – величина стала, а населення росте… Аксіома Коула

Слайд 8

Наслідки руйнування озонового шару:

Слайд 9

Руйнування озонового шару атмосфери (а) й утворення озонової діри (б) (на шкалі наведена концентрація озону, в добсонах)

Слайд 10

Чорний Білий Перший сад створив Бог, а перше місто – Каїн. Ейбрахам Каулі

Слайд 11

Шкідливий вплив кислотних дощів.

Слайд 12

“Кіотський протокол”(1998) "Конвенція" розкриває Рамкову конвенцію Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, прийняту в Нью-Йорку 9 травня 1992 р. Стаття 2 1. Кожна Сторона, включена до додатку 1, при виконанні своїх визначених кількісних зобов’язань з обмеження і скорочення викидів у відповідності зі статею 3, з метою заохочення стійкого розвитку: підвищує ефективність використання енергії у відповідних секторах національної економіки; підвищує якість поглиначів і накопичувачів парникових газів … з врахуванням своїх зобов’язань; проведення дослідницьких рабіт, сприяння застосуванню нових і відновлювальних видів енергії, технологій поглинання диоксиду карбону і інноваційних екологічно безпечних технологій; заходи з обмеження і/або скорочення викидів парникових газів на транспорті; обмеження і/або скорочення викидів метану шляхом рекуперації і використання при використанні відходів …. Додаток B Визначені кількісні зобов’язання з обмеження або скорочення викидів (в процентах від базового року або періоду) Європейське співтовариство 92 Польща 94 США 93 Росія 100 Україна 100 В темноті всі кішки сірі. Прислів’я

Слайд 13

В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України корисними є два - торгівля викидами і проекти спільного впровадження, що дозволяють отримувати доходи від продажу квот. Продаж частини своєї квоти передбачає продаж «надлишків" тим країнам, що превищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду. Україна, виходячи з нинішніх показників, може запропонувати на ринок квоту на 146 млн. т. СО2 щорічно, і є другим за величиною потенціальним продавцем СО2 (після Росії - 300 млн. т). Ціна на рівні 5-20 доларів за тону дає можливі доходи за оцінками Німецької консультативної групи від 740 млн. до 2,9 млрд. доларів. Затрати України при ратифікації протоколу на створення і підтримання механізмів торгівлі становить 5-10 млн. доларів. Чому Кіотський протокол вигідний Україні? В лютому 2004 р., після ратифікації ВР Кіотського протоколу, Україна стала 121-ю країною, що згодилася обмежити свої викиди парникових газів в атмосферу. 16 Декабрь 2008     Просмотров: 139 Сто "баксів" – і в Африці сто "баксів". Емпіричне спостереження

Слайд 14

16 Декабрь 2008     Просмотров: 139 12 грудня 2008 року в Брюсселі на саміті ЄС прийнято проект з захисту клімату, відомий як Стратегія 202020. План передбачає зниження до 2020 року викидів парникових газів на 20% порівняно з 1990 роком, а частка відновлювальних джерел енергії повинна досягти 20%. Президент Франції Ніколя Саркозі назвав документ історичним: "В світі немає іншого такого континенту, який взяв би на себя подібний обов’язок". Лідери ЕС також узгодили ряд пільг для країн Східної Європи, насамперед Польщі і Чехії – їм будуть надані безплатні квоти на викиди вуглекислого газу. Угоди запобігають конфліктам. Харві Маккей

Слайд 15

Проблеми світового океану Загальна кількість води на Землі складає біля 1400 млн. куб.км., з них 97,5% припадає на солену воду Світового океану і лише трохи більше 2% (або 39 500 куб.км) припадає на прісну воду, що придатна для використання людиною. Запаси прісної води розподіляються так: 69% припадає на воду у вигляді снігу та льоду Антарктики й Гренландії; біля 30% - це підземні води; тільки 0,12% припадає на поверхневі води рік та озер. Води придатної до безпосереднього використання є лише 9000 куб.км. Використовується 4000 куб.км. Тільки вода робить лебедя лебедем. Лебідь без води – це гуска. Жильбер Сесброн

Слайд 16

Географічне розподілення використання води: Азія: 55% всієї води; Північна Америка: 19%; Європа: 9,2%; Африка: 4,7%; Південна Америка: 3,3%; Решта світу використовує 8,8%. В процесі історичного розвитку людства виникають різні проблеми, пов'язані зі Світовим океаном. Використання води за секторами економіки: сільське господарство: 70%, але при цьому 800 млн. людей залишаються голодними; промисловість: 22%; у комунальному господарстві: 8%. Використання води на душу населення в день: 600 л у Північній Америці і Японії; 250-350 л у Європі; 10-20 л у країнах біля Сахари. У середньому у світі річний забір води з рік та підземних джерел складає 600 куб.м на людину, з яких 50 куб.м складає питна вода або 137 л на людину в день. Вода й санітарні умови: 1,1 млрд. людей у світі не мають доступу до безпечної питної води (це біля 1/3 всього людства) та 2,6 млрд. людей не забезпечені умовами санітарії. З них за регіонами: 2% у Європі; 13% в Африці; 80% в Азії; 5% у Латинській Америці й Карибському басейні. Водний дефіцит відчувають 250 млн. людей в 26 країнах. Щорічно 250 млн. людей страждають від хвороб, пов'язаних з дефіцитом води та 2,2 млн. людей у світі щорічно вмирають від таких хвороб. 6000 дітей щоденно вмирають від хвороб через нестачу води та відсутність санітарних умов. 40% людства живе в регіонах, що потерпають від високого рівня водного стресу. До 2025 р. біля 5,5 млрд. людей можуть відчути такий водний стрес. За минулі 100 років використання води зросло в 6 разів, а приріст населення виріс в 2 рази.

Слайд 17

Речовина Планктони Ракоподібні Молюски Риби До небезпечних можна віднести неорганічні кислоти й основи, що спричиняють широкий діапозон рН промислових стоків (1,0 - 11,0) і здатних змінювати pН водного середовища до значень 5,0 або вище 10,0, тоді як риба у прісній і морській воді може існувати тільки в інтервалі рН 5,0-8,5. Серед основних джерел забруднення гідросфери мінеральними речовинами й біогенними елементами варто згадати підприємства харчової промисловості й сільське господарство. З зрошуваних земель щорічно вимивається близько 12 млн. т. солей. Мідь +++ +++ +++ +++ Цинк + ++ ++ ++ Свинець - + + +++ Ртуть ++++ +++ +++ +++ Кадмій - ++ ++ ++++ Хлор - +++ ++ +++ Роданит - ++ + ++++ Ціаніди - +++ ++ ++++ Фтор - - + ++ Сульфіди - ++ + +++ Ступінь токсичності - відсутня; + - дуже слабка; ++ слабка; +++ - сильна; ++++ - дуже сильна

Слайд 18

Схема розвитку токсичного ураження в клітині Зміни на молекулярному рівні Зміни Поглинання Пошкодження або модифікація мембран Зміни метаболізму Накопичення модифікованих і неспецифічних сполук (вторинних токсикантів) Накопичення сполук із захисними властивостями Зміни складу і будови субклітиннних структур Молекулярні та гомеостатичні зміни у цитоплазмі Зміна структури і функціональної активності клітин Перед- часне старіння Хлороз Некроз Злоякісні пере- творення «Скоріше б клімакс!..» Щоденник дівчинки, “Красная бурда” Т О К С И К А Н т Зміни на молекулярному рівні Зміни на клітинному рівні Зміни метаболізму Зміна структури та активності ферментів Хімічні зміни Зниження біопотенції та біопродуктивності

Слайд 19

Схема розвитку токсичного ураження в екосистемі Зменшення первинної продукції Поселення відмирання продуцентів і консументів Елімінація популяцій і біоценозів Збільшення кількості та активізація редуцентів Посилення гниття та накопичення Вторинних токсикантів Зниження потоку речовин і енергії Призупинення сукцесійних серій Зниження біорізноманіття Клімакс екосистеми Там, де вироджуються квіти, людина жити не може. Наполеон I Т О К С И К А Н т Зменшення числа консументів та вторинної продукції

Слайд 20

Екологічні катастрофи В раю повинно бути все – і пекло! Єжи Лєц

Слайд 21

Природні катастрофи

Слайд 22

Землетруси

Слайд 23

Поміняв квартиру – переїхав з Содома в Гоморру. Єжи Лєц

Слайд 24

Цунамі Звичка – друга натура. Марсель Пруст

Слайд 25

Виверження вулканів

Слайд 26

Слайд 27

Торнадо

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Повені

Слайд 31

Слайд 32

Урагани

Слайд 33

Військові дії Антропогенні катастрофи Як легко спокусити націю, назвавши її великою. Володимир Колечицький

Слайд 34

Розливи нафти

Слайд 35

Cтворення сміттєзвалищ Їжа одного – отрута для іншого. Англійська поговірка

Слайд 36

Аварія на ЧАЕС Коли мій онук викидає з ліжечка свою ляльку, здригаються зірки. Макс Планк

Слайд 37

Створення водосховищ Закон природи – це обмеження. У.Росс Ешбі

Слайд 38

1. Протягом останніх 30 років під угіддя було перетворено більше земель, ніж за 150 років між 1700 і 1850 роками. 2. Протягом останніх десятиліть знищено 20% коралових рифів, і ще 20% деградували, зникло 35% мангрових заростей. 3. З 1960 р. кількість води в штучних водоймах зросла у 4 рази, а забір води зріс удвічі. 4. Людина пришвидшила вимирання видів у 1000 разів порівняно з природньою швидкістю цього процесу: 10–30% видів ссавців, птахів і земноводних в даний час є під загрозою зникнення. Біогенне навантаження Деградація екосистем Природа – це невпинне відмінювання дієслів «їсти" і "бути з’їденим". Вільям Індж Використання Стан Продовольство зернові культури худоба промислове рибальство рибництво запаси дичини Волокна деревина +/– бавовна, шовк +/– паливо Генетичні ресурси Біохімічні речовини, ліки Прісная вода

Слайд 39

Схема взаємозв’язків глобальних проблем людства: Всяка річ є формою прояву безмежної різноманітності. Козьма Прутков

Слайд 40

РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ДЕГРАДАЦІЇ БІОСФЕРИ image1.gif «Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Іакова, Іаков народив Іуду и братів його…» “Біблія”, Євангеліє від Матфея, 1, 1-17 (і так далі до 7 млрд. сучасного народонаселення). Той, хто неощадливий , буде мучитися. Конфуцій

Слайд 41

Індекс екологічної сталості чи придатності для життя (Environmental Sustainability Index) визначається 5 головними складовими: 1. Екосистеми – якість повітря, біорізноманіття, ґрунти, кількість і якість води. 2. Екологічні стреси – забруднення повітря і води , забруднення твердими відходами і токсичними речовинами, деградація ґрунтів, демографічні проблеми. 3. Уразливість людини – безпека продуктів харчування, вплив стану довкілля на здоров’я, екологічні катастрофи. 4. Соціальні та інституційні можливості вирішувати екологічні проблеми – екологічне управління, еко-ефективність, відповідальність приватного сектору, наука і технології. 5. Глобальне управління – емісія парникових газів, участь у міжнародних екологічних угодах, транскордонний вплив.

Слайд 42

Хай живе опір!!! Ом

Слайд 43

В природі нічого не пропадає, крім самої природи. Андрій Книшев

Слайд 44

Моделі ресурсовикористання «Ми, Homo sapiens, навчилися використовувати величезну кількість природних ресурсів, від яких тепер залежимо... В результаті склалася форма контрольованого існування, яку ми називаємо цивілізацією... Однак схоже, ми самі себя загнали в кут... Без безперервного постачання природними ресурсами цивілізоване суспільство обов’язково розвалиться, а людська популяція зачахне». Брайн Скіннер Найпотужніший принцип розвитку полягає у людському виборі. Джордж Еліот

Слайд 45

Концепція стійкого (сталого) розвитку Поняття стійкий розвиток можна визначити як стратегію виживання і неперервного (безперервного) розвитку цивілізації (і країни) в умовах збереження навколишнього середовища (насамперед біосфери). • В центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в гармонії з природою. • Охорона навколишнього середовища повинна стати невід’ємним компонентом процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього. • Задоволення потреб у розвитку і збереженні навколишнього середовища повинно розповсюджуватись не тільки на теперішні, але й майбутні покоління. • Зменшення розриву в рівні життя країн світу, викорінення бідності і злиднів є найважливішим завданням світового співтовариства. • Для досягнення стійкого розвитку держави повинні виключити або зменшити моделі виробництва і споживання, які не сприяють такому розвитку. Забезпечення неперервного (стійкого) розвитку цивілізації, по суті, можливе за умови переходу від некерованого стихійного розвитку до керованого, гармонійного, стабільного (безпечного) у всіх відношеннях поступального розвитку при збереженні біосфери і її сталості. Основні положення концепції стійкого розвитку Вперед і вверх, а там... Володимир Висоцький

Слайд 46

Принципи екології Баррі Коммонера(Commoner, 1971) 1. Все пов’язано з усім (everything is connected to everything else). 2. Все повинно кудись діватися (everything must go somewhere). 3. Природа знає краще (nature knows best). 4. Ніщо не дається задарма (there is no such thing as a free lunch). або за все треба платити (it is needed to pay for everything) . Пізніше додали 5. Дія обов’язково викликає протидію (аn action causes counteraction necessarily). 6. Все «з’їсти» неможливо(«еating» everything is impossible). 7. Природа та правда очищають (nature and true clear). Світ розділений тільки в нашій свідомості. Микола Реріх

Слайд 47

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ БІОСФЕРИ Французький професор Ф. Вора вважає, що «екологічний егоїзм» людини був причиною загибелі багатьох древніх цивілізацій, але людство нічому не навчилося: сьогодні цей принцип лежить в основі розвитку всіх країн. Головна мета развитку будь-якої держави - неперервний економічний ріст. В свідомості людини нашого часу це стало нормою - умови життя постійно покращуються, науково-технічний прогрес безперервний і веде до все більших благ. Чи це можливо безкінечно? Англійський філософ Боулдінг дав іронічну відповідь на це питання: "Той, хто вірить, що експоненціальний ріст може продовжуватися безкінечно в небезкінечному світі, той або ненормальний, або економіст".

Слайд 48

Ніхто не хоче помирати наодинці. N.N. Все народжене “хапається” за життя

Слайд 49

А на нейтральній території квітки. Надзвичайної краси. Володимир Висоцький

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Фрейд з душі зробив друге тіло, здоровенний кусок плоті. Кароль Іжиковський

Слайд 53

КОНЦЕПЦІЯ національної екологічної політики України на період до 2020 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 880-р) Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу та продовжує зростати. Тривалість життя в Україні становить у середньому близько 66 років (у Швеції - 80, у Польщі - 74 роки). Значною мірою це зумовлено антропогенним навантаженням на навколишнє природне середовище, зокрема його забрудненням підприємствами головним чином гірничо-видобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетичного сектору. В Україні найвищий в Європі рівень розораності земель, споживання водних ресурсів, вирубування лісів. Близько 15 відсотків території України з населенням понад 10 млн. перебуває у критичному екологічному стані. Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря останнім часом становить понад 130 кілограмів на кожного мешканця України, що в кілька разів перевищує зазначений показник у розвинутих країнах світу. Значна частина водних об'єктів втратила природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. У ряді областей обсяг скидання забруднених вод у річки перевищує обсяг природного стоку. Водні об'єкти забруднені сполуками важких металів, азоту, сульфатами, нафтопродуктами і фенолами. Витрати свіжої води на одиницю випущеної продукції в Україні перевищують аналогічні показники у Франції в 2,5 раза, Німеччині та Великобританії - у 4,3 раза. На сьогоднішній день у державі накопичено понад 35 млрд. тонн відходів, 17 відсотків її території зазнає підтоплення та понад 18 відсотків вражено інтенсивною ерозією. З грошима не жартують. Без них – тим більше. Андрій Книшов

Слайд 54

Думайте самі, вирішуйте самі, Мати чи не мати… А. Аронов

Слайд 55

Ніцше. Це був великий поет. Однак йому не пощастило з поклонниками. Брати Стругацькі

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія