X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Екологія міжорганізмової взаємодії в межах виду. Популяція

Завантажити презентацію

Екологія міжорганізмової взаємодії в межах виду. Популяція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основна мета модуля - формування поняття про фактори та закономірності міжорганізмової взаємодії в межах угруповань оранізмів одного виду, механізми підтримання біологічної стабільності та екологічної толерантності внутрішньовидових угруповань. МОДУЛЬ 3. I. Екологія міжорганізмової взаємодії в межах виду. Популяція.

Слайд 2

При вивченні теми необхідно набуття таких компетентностей: 1. Популяція як елементарна одиниця екологічної організації виду. Причини об’’єднання органІзмів в популяції. Популяційна структура виду. 2. Властивості та структура популяції. 3. Динаміка та гомеостаз популяцій. Коливання чисельності особин в популяціях. Механізми підтримання чисельності в популяції: криві смертності; біотичний потенціал; внутрішньопопуляційне вибраковування особин; міграції; стрес як фактор внутрішньопопуляційної динаміки. Чисельність, народжуваність, смертність, приріст популяції, щільність, темп росту. Географічна, біологічна та екологічна, етологічна структура популяцій.

Слайд 3

ЛІТЕРАТУРА 1. Чернова Н.М. Билова А.М. Екологія: Посібник для студентів біол. спец. пед. ін-тів. – К.: Освіта, 1988. -272 с. 2. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів:Світ, 2000. – 499 с. 3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции, сообщества. В 2-х т. -М.: Мир, 1989.- Т. 1.-667 с.; Т. 2 -447 с. 4. Гиляров А.М. Популяионная экология.- М.: Изд-во МГУ, 1990.- 190 с. 5. Одум Ю. Экология: в 2 т.-М.: Мир, 1986. – Т.1.- 326с. 6. Яблоков А.В. Популяционная биология.- М.: Высш. шк.,1987.- 303 с.

Слайд 4

Екологічний (формування екологічної толерантності до факторіальної дії, експлуатація екологічних ресурсів, формування екологічної валентності виду, формування потенціалу міжвидової конкуренції) Принципи об’єднання особин одного виду Генетичний (розмноження, підтримання чисельності виду) Соціальний (піклування про потомство; захист від ворогів)

Слайд 5

Популяція – (лат. populus –народ; фр. population –наcелення якої небудь території) група особин одного виду, які знаходяться у взаємодії і довгостроково населяють окрему визначену територію.

Слайд 6

Кожна екосистема складається з безлічі видів. Види входять до екосистем не окремими особинами, а популяціями або їх частинами. Кожен вид в межах займаної території розпадається на популяції. Популяція, таким чином, - це форма існування виду, його найменша одиниця, що еволюціонує.

Слайд 7

Властивості популяцій Смертність - Щільність - Чисельність - Народжуваність - Приріст популяції - Темп росту - загальна кількість особин виду, які проживають на певній території; середня кількість особин (або їх біомаса) на одиницю площі(об’єму) простору; кількість нових особин, які з’являються в популяції за одиницю часу (хронологічно, в поколіннях тощо); кількість особин, які помирають в популяції за одиницю часу (хронологічно, в поколіннях тощо); різниця між кількістю особин, які народилися і померли в популяції за одиницю часу (хронологічно, в поколіннях тощо); середній приріст в популяції за одиницю часу (хронологічно, в поколіннях тощо);

Слайд 8

Структура популяцій - розподіл особин по території, фенотипом (морфологічними, фізіологічними, поведінковими - рольовими тощо особливостями), екологічними вимогами та мікроадаптаціями співвідношення груп за статтю і віком,

Слайд 9

Типи популяцій ●Географічні ● Екологічні ●Елементарні 1 2 3 4 1 1- ареал виду; 2- географічна популяція; 3- екологічна популяція; 4 – елементарна популяція;

Слайд 10

Географічна структура розмита стрічкоподібна ізольована суцільна

Слайд 11

Вікова структура популяції ростуча стабільна регресуюча

Слайд 12

Етологічна структура одиничний сімейний колоніальний стадний зграї колонії клони

Слайд 13

Біотичний потенціал ΔN Δt r теор. r практ. (відношення показника приросту популяції ΔN за час Δt, віднесений до початкової кількості особин в популяції) Гомеостаз популяцій

Слайд 14

N t Типи кривих смертності Механізми підтримання гомеостазу популяцій Еміграція Стрес Внутрішньопопуляційна вибраковка 1 2 3 4

Слайд 15

Якщо Вам здається, що тут щось крутиться – йдіть додому, Вам треба відпочити!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія