X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
екологічні проблеми ядерної енергетики

Завантажити презентацію

екологічні проблеми ядерної енергетики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Практична робота

Слайд 2

Розгляньте ситуації. Обговоріть і визначте, у яких з них порушено права людини й чому. 1. Двоє хлопців побилися в школі. Через цю бійку один із них зламав руку. 2. Дирекція школи заблокувала учнівську сторінку зворотнього зв’язку на сайті школи, тому що там учні публікували інформацію, де критикували вчителів.

Слайд 3

3. Мама відкривала листи, які приходили до її 14-річної дочки Ганни, і читала їх, бажаючи дізнатися, з ким і про що переписується її дочка. 4. Учителька перехопила записку, яку учень передав однокласниці, і голосно прочитала її перед усім класом. 5. Молодий чоловік прийшов до суду для того, щоб подати позов про відшкодування збитків. Але він не знав, як це правильно зробити, і звернувся до співробітника, який приймав документи, щоб він подивився правильність оформлення документів. Співро- бітник розірвав заяву і сказав прийти іншим разом із правильно заповненим документом. 6. Продавчиня в кіоску випадково неправильно дала решту клієнтці. Клієнтка виявила цей факт і назвала продавчиню злочинницею. 7. Слідчий поліції побив підозрілого, щоб отримати від нього правдиві свідчення. 8. Батько 12-річного хлопця заборонив йому користуватись Інтернетом, оскільки він грав у агресивні онлайн-ігри.

Слайд 4

Із Конвенції про права дитини 1989 р. …Стаття 6. Кожна дитина має невід’ємне пра-во на життя. Стаття 7. Дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також право знати своїх батьківі право на їх піклування. Стаття 8. Дитина має право на збереження сво-єї індивідуальності та громадянства. Стаття 9. Дитина має право не розлучатисяз батьками… Стаття 12. Дитина має право вільно висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються ди-тини, причому поглядам дитини приділяється належ-на увага. Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки, це право включає свободу шукати, отримувати і передавати інформацію та ідеї будь-яко-го роду. Стаття 14. Має поважатися право дитини насвободу думки, совісті та релігії. Стаття 15. Дитина має право на свободу асоці-ацій і мирних зборів. Стаття 24. Дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я… Стаття 27. Дитина має право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку. Стаття 28. Дитина має право на освіту… Стаття 30. Дитина має право користуватися сво-єю культурою… Стаття 31. Дитина має право на відпочинок і до-звілля… Стаття 32. Дитина має право на захист від економічної експлуатації… Стаття 33. Дитина має бути захищена від неза-конного зловживання наркотичними засобами… ? 1) Якими є основні права дитини відповідно до наведеного документа? 2) Наведіть приклади реалізації положень Кон- венції про права дитини в сучасній Україні.

Слайд 5

2.Юридичний механізм захисту прав людини 3. До системи національних органів, які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять: 4.Якщо ви бажаєте звернутися до Європейського суду, ви маєте надіслати 5. Основними документами, де викладені сучасні міжнародні стандарти у сфері прав людини, вважаються:

Слайд 6

Із пояснення для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини 1. Європейський суд із прав людини — це між- народна судова установа, уповноважена розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення своїх прав, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Конвенція є між- народним договором, на підставі якого значна кіль- кість європейських держав домовилися забезпечува-ти певні основні права… 3. Суд уповноважений розглядати лише ті заяви,які стосуються порушення одного або кількох прав,викладених у Конвенції та в Протоколах до неї. Вінне є апеляційною інстанцією стосовно національних судів і не уповноважений ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення… 5. Ви можете скаржитися до Суду лише на ті факти,за які несе відповідальність певна державна структура (орган законодавчої влади, адміністративна установа, суд тощо) однієї з держав. Суд не розглядає заяви, спрямо-вані проти приватних осіб або недержавних організацій. 6. Ви можете звернутися до Суду лише після того,як вичерпаєте всі національні засоби правового захи-сту, і лише протягом шести місяців після дати винесен-ня остаточного рішення. Суд не може приймати до роз-гляду заяви, які не відповідають умовам прийнятності… 12. Повідомляємо, виключно з інформаційною ме-тою, що в ході розгляду заяв Суд визнає неприйнят-ними понад 90 % із них через недотримання заявни-ами умов звернення до Суду… 15. Усю кореспонденцію стосовно вашої заяви не-обхідно надсилати за адресою: The Regіstrar European Court of Human Rіghts Councіl of Europe F — 67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE. Будь ласка, не скріплюйте листи й документи, які ви надсилаєте до Суду, степлером, клеєм, ані жодним іншим чином. Усі сторінки мають бути послідовно про-нумеровані…

Слайд 7

22. Суд не надає юридичної допомоги на оплату послуг адвоката з підготовки початкового звернення до Суду. На подальшій стадії провадження, а саме в ра- зі, якщо Суд вирішить повідомити уряд-відповідача про заяву для подання письмових зауважень, вам може бути надано безкоштовну юридичну допомогу,якщо ваші доходи недостатні для оплати послуг адво-ката і якщо Суд вбачатиме необхідність у такій допо-мозі для належного розгляду справи. 23. Розгляд вашої заяви — безкоштовний. На по-чатковому етапі процедура розгляду — письмова, то-му вам немає потреби з’являтися до Суду особисто. Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, ви- несене Судом у вашій справі. ? 1) Якою є мета функціонування Суду? 2) На підставі яких документів працює Суд? 3) У яких випадках громадяни можуть звертати-ся до Європейського суду з прав людини? 4) Назвіть правила та умови звернення до Суду.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія