X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація життєдіяльності багатоклітинних організмів

Завантажити презентацію

Організація життєдіяльності багатоклітинних організмів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація життєдіяльності багатоклітинних організмів

Слайд 2

До багатоклітинних належать ті організми, тіло яких складаєть ся з багатьох клітин і їх похідних, наприклад різних видів міжклі тинної речовини. Характерною ознакою багатоклітинних організмів є якісна нерівноцінність клітин, які становлять тіло, їх диферен ціювання й об’єднання у комплекси різної складності — тканини, органи, фізіологічні системи, що виконують різні функції в цілісно му організмі. Для багатоклітинних організмів характерний також індивідуальний розвиток — онтогенез, що починається в більшості випадків із поділу й диференціювання однієї клітини, наприклад зи готи чи спори. Серед багатоклітинних еукаріотів є тварини, рослини і гриби.

Слайд 3

Слайд 4

Онтогенез людини

Слайд 5

Регуляція діяльності клітин багатоклітинного організму виража ється і в контролі за участю клітин у мітотичних поділах, У міру розвитку зародка більшість клітин поступово спеціалізуються на ви конанні тих чи інших функцій і перестають ділитися.

Слайд 6

Клітини, що зберегли в дорослому організмі здатність розмножу ватися і диференціюватися у певному напрямі, називаються стовбуровими. Після кожного поділу стовбурової клітини одна з новоутво рених починає диференціюватися у спеціалізовану клітину, а друга залишається у стовбуровій лінії. Деякі клітини і в диференційованому стані не втрачають потен ційної здатності ділитися і за умови пошкодження частин організ му можуть вступити в мітоз. Наприклад, клітини печінки ссавців, які починають ділитися після видалення частини органа.

Слайд 7

Багатоклітинний організм є цілісною, саморегульованою системою. До основних принципів його функціональної організації належать: гомеостаз, імунологічна реактивність, саморегуляція, адаптація. Це означає, що організм може підтримувати постійність свого вну трішнього середовища, боротися із чужорідними агентами, коорди нувати діяльність своїх клітин, тканин і органів, виживати в певних умовах навколишнього середовища та пристосовуватись до нього.

Слайд 8

Пристосовані до виконання певних функцій, клітини багатоклі тинних організмів не можуть виконувати решти функцій і для нор мальної життєдіяльності користуються результатами роботи інших клітин. Наприклад, клітини кишечнику беруть участь у процесах травлення, забезпечуючи всі клітини поживними речовинами, але самі потребують кисню, який їм постачають еритроцити.

Слайд 9

Клітини багатоклітинного організму взаємопов’язані, взаємоза лежні й постійно підтримують зв’язок одна з одною. Вони можуть перебувати в безпосередньому контакті й обмінюватися сигналами на відстані, синтезуючи спеціальні хімічні речовини.

Слайд 10

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія