X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Завантажити презентацію

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Слайд 2

Біологічний кругообіг — це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які відбуваються в біосфері. Причина кругообігу — обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів. У біосфері відбувається постійний кругообіг елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. Елементи, які вивільняються мікроорганізмами під час гниття, надходять у ґрунт і атмосферу, знову включаються в кругообіг речовин біосфери, поглинаючись живими організмами. Весь цей процес і буде біогенною міграцією атомів. Для біогенної міграції характерним є накопичення хімічних елементів у живих організмах, а також їх вивільнення в результаті розкладу мертвих організмів Біогенна міграція викликається трьома процесами: - обміном речовин в організмах; - ростом; - розмноженням.

Слайд 3

B. I. Вернадський

Слайд 4

Кругообіг Оксигену

Слайд 5

Кругообіг Карбону

Слайд 6

Кругообіг Нітрогену

Слайд 7

Харчовий (трофічний) ланцюг — узаємини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через низку організмів, що відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими з більш високих трофічних рівнів. У ланцюзі харчування кожен вид займає певну ланку. Зв’язки між видами в харчовому ланцюзі називаються трофічними.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Практична робота Тема. Розв’язання задач з екології Мета: закріпити в учнів навички розв’язання типових задач з екології. Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням харчових пірамід і ланцюгів живлення, роздавальні картки із задачами, підручник, робочий зошит. Хід роботи Розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з екології. Розв’язання запишіть у зошиті. Картка 1 (звичайної складності) Задача 1. На одному дереві в лісі за сезон утворюється 10 кг сухої маси листя, яку поїдає гусінь. Цю гусінь поїдають комахоїдні птахи. Середня маса комахоїдної птахи — 200 г. Вміст води в її організмі — 75 %. Скільки дерев треба для того, щоби протягом сезону могла прогодуватися зграя таких пташок, до складу якої входить 10 особин, за умови, що на наступний трофічний рівень у еко-системі переходить 10 % речовини? Задача 2. Суха маса тіла вусатого кита становить 20 т. Він живиться крилем, який, у свою чергу, поїдає фітопланктон. На 1 м2 поверхні моря за рік утворюється 10 г сухої маси фітопланктону, яка споживається крилем. Яка площа моря потрібна для того, щоби прогодувати цього кита, за умови, що на наступний трофічний рівень у екосистемі переходить 10 % речовини?

Слайд 12

Картка 2 (підвищеної складності) (пропонується учням за бажанням) Задача. У місті Харкові було проведено дослідження впливу автотранспортного забруднення на взаємодію дерев і листогризучих комах. Для цього визначався відсоток пошкоджених комахами листків дерев на відстані 25, 50, 75 і 100 метрів від автомагістра- лі з великою інтенсивністю руху. По кілька дослідних ділянок для кожної з дистанцій було розміщено в трьох парках — ім. Артема, ім. Горького та ім. Маяковського. Середні значення одержаних для кожного з парків результатів наведено в таблиці. Кількість уражених листогризучими комахами листків, % Парк Дистанція від автомагістралі, м 25 50 75 100 ім. Артема 43 30 21 12 ім. Горького 45 32 19 18 ім. Маяковського 47 28 20 15

Слайд 13

Завдання 1. Визначте середню кількість пошкоджених листків парків міста Харкова в цілому для всіх чотирьох дистанцій. Завдання 2. Використовуючи цифри із завдання 1, побудуйте графік залежності кількості пошкоджених листків парків міста Харкова від дистанції до автомагістралі. Завдання 3. Використовуючи цифри із завдання 1, оберіть ту із запропонованих гіпотез, яку ви вважаєте правильною. А. Автотранспортне забруднення більш негативно впливає на листогризучих комах. Б. Автотранспортне забруднення більш негативно впливає на дерева. В. Автотранспортне забруднення однаково впливає і на листогризучих комах, і на дерева. Завдання 4. Коротко (не більше трьох-чотирьох речень) поясніть, чому обрану вами в завданні 3 гіпотезу ви вважаєте правильною.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія