X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Генна інженерія

Завантажити презентацію

Генна інженерія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконали студенти групи 2-Е-30 Охрименко Д., Моргунов А., Миненко А., Михайлюк О., Остащенко Д.   Викладач: Яценко С.Г. «Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. Поняття про біологічну небезпеку , біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна небезпека та основні напрямки її реалізації»

Слайд 2

Паспорт проекту Предмет: біологія Мета: сформувати нові знання щодо методів і проблем сучасної біології, біохімії, генетики; щодо біоетики та біотехнології; донести згубність екологічного тероризму, екологічної небезпеки та зброї тощо Суміжні предмети: екологія, хімія, інформатика Цільова аудиторія:11 клас Тип проекту: дослідницький, пошуковий, екологічний Способи дослідження проблеми: пошук інформації за допомогою мережі Інтернет, вивчення матеріалу за підручником План виконання проекту: Ознайомлення з темою проекту, розподіл обов’язків між членами групи Постановка мети та задачі проекту Пошук та опрацювання матеріалу з досліджуваної теми Узагальнення матеріалу, підбиття підсумків вивчення проблеми Оформлення результатів у вигляді презентації та реферату Представлення проекту Робота команди:кожен учасник має план, згідно з яким буде здійснюватися захист проекту

Слайд 3

 Головним  скарбом  життя  є  не  землі,  що  ти  їх  завоював,  не  багатства,  що  їх маєш  у  скринях...  Головним  скарбом  життя  є  здоров’я,  і,  щоб  його  зберегти, потрібно багато що знати.  (Авіценна) Ібн Сіна Авіценна- — перський науковець-енциклопедист, філософ, лікар, хімік, астроном, теолог, поет.

Слайд 4

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки Підготував Моргунов Андрій

Слайд 5

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси при хлібопеченні, приготуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві тощо, але лише завдяки роботам Луї Пастера у середині 19 століття, що довели зв'язок процесів бродіння з діяльністю мікроорганізмів, традиційна біотехнологія одержала наукову основу.

Слайд 6

Слайд 7

В неї входить технологічна мікробіологія, а також технічна, біохімічна та інженерна ензимологія В неї входить генетична та клітинна інженерія Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один із засобів захисту рослин від шкідників. Розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та інших засобів захисту рослин.

Слайд 8

Методи біотехнології: синтез генів поза організмом(синтез генів) виділення з клітини та перебудова окремих генів або їх частин(генна інженерія ) копіювання та розмноження виділених та синтезованих генів. введення генів та їхніх груп у геном інших організмів поєднання різних геномів в одній клітині

Слайд 9

Генна інженерія Генна інженерія – прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії. Її завдання – це розробки методів перебудови геномів організмів.

Слайд 10

Клітинна інженерія Клітинна інженерія – галузь біотехнології, у якій застосовуються методи виділення клітин з організму і перенесення на штучні поживні середовища, де продовжується їх життєдіяльність. Її завданнями є: отримання соматичних клітин різних видів, створення культурних клітин (тканин) для отримання цінних речовин.

Слайд 11

Химерні організми Химерні тварини - це генетичні мозаїки, що утворяться в результаті об'єднання бластомерів від ембріонів з різними генотипами.

Слайд 12

Клонування Клонування – перспективний напрям клітинної інженерії. Клон – сукупність клітин або особин, що виникли від спільного предка нестатевим шляхом.

Слайд 13

Біотехнологія застосовується навколо нас у багатьох предметах щоденного вжитку — від одягу, який ми носимо, до сиру, який ми споживаємо. Протягом століть фермери, пекарі та пивовари використовували традиційні технології для зміни та модифікації рослин та продуктів харчування — пшениця може слугувати найдавнішим прикладом, а нектарин — одним з останніх. Сьогодні біотехнологія використовує сучасні наукові методи, які дозволяють покращити чи модифікувати рослини, тварини, мікроорганізми з більшою точністю та передбачуваністю.

Слайд 14

Генна інженерія людини: досягнення та ризики Підготував Михайлюк Олександр

Слайд 15

Чим є генна інженерія? Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями по перебудові генотипів. Генна інженерія дозволяє шляхом операцій в пробірці переносити генетичну інформацію з одного організму в інший.Перенесеннягенів дає можливість долати міжвидові бар'єри і передаватиокремі спадкові ознаки одних організмів іншим.

Слайд 16

Історія виникнення Генна інженерія виникає 1972 році як нова галузь молекулярної біології, головна завдання якої – активна й цілеспрямована перебудова генрв живих істот, їх конструювання, тобто управління спадковістю. Ця робота була розпочата англійським ученим Ф. Сенгером і американським вченим У. Гілбертом. У. Гілберт Ф. Сенгер

Слайд 17

Першим штучнозміненним продуктом став помідор. У втім, вибір міг би пасти на будь-яку іншу рослину, але став саме помідор. Його новою властивістю стала здатність місяцями лежати в недоспілому вигляді за нормальної температури 12 градусів. Але щойно такий помідор поміщають у тепло, він за кілька годин стає спілим. ГМО НОРМА

Слайд 18

Генна інженерія в медицині Генно-инженерні організми використовують у прикладній медицині з 1982 року, коли було зареєстровано в якості ліків інсулін, отримуваний з допомогою генетично модифікованих бактерій. Також проводяться експерименти з лікування раку геномодифікованими лікарскими препаратами. У застосуванні до людини генна інженерія могла б застосовуватися для лікування спадкових хвороб.

Слайд 19

Переваги генної інженерії За допомогою генетичної інженерії можна збільшити вміст корисних речовин і вітамінів порівняно з "чистими" сортами. Генетично зміненим продуктам можна надати лікувальних властивостей. Ліси – легені нашої планети .Можна буде вирощувати набагато швидше і з меншими затратами.

Слайд 20

Недоліки генної інженерії Підвищена небезпека алергічних реакцій Можлива токсичність і небезпека для здоров'я Стійкість до впливу антибіотиків Поява супершкідників

Слайд 21

Досягнення генної інженерії

Слайд 22

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології Підготував Миненко Артем

Слайд 23

Слайд 24

Молекулярна біологія Молекулярна біологія - галузь біології, що вивчаєбіологічні процеси на рівні біополімерів - нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур. Молекулярна біологія разом з молекулярною генетикою стали фундаментом для клітинної інженерії, мета якої - створення новихклітин та отримання тканин, органів й організмів з клітинногоматеріалу. Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є:

Слайд 25

Молекулярна біохімія Біохімія - наука про хімічний склад і хімічні процеси, щовідбуваються в клітинах живих організмів. Сучасна біохімія вивчаєорганізми на молекулярному рівні за допомогою цілої низки методів: електрофорезу хроматографії електронної мікроскопії ультрацентрифугування полярографії методу мічених атомів Успіхи біохімії є фундаментом для розвитку таких напрямів біотехнології, як: інженерна ензимологія мікробіологічний синтез екологічна інженерія

Слайд 26

Молекулярна генетика Молекуля рна гене тика — галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості. У центрі цієї науки лежить концепція генетичного коду, який первинно зумовлює такі ознаки живої матерії, як спадковість і мінливість.

Слайд 27

Біоетичні проблеми сучасної медицини Підготував Остащенко Денис

Слайд 28

Біоетика (з грецької мови βίος — життя, ἔθος — звичай) — нормативне знання, що охоплює моральну проблематику, пов'язану з розвитком біомедичних наук, які стосуються питань генетики, медичних досліджень, терапії, турботи про здоров'я і життя людини. Термін «біоетика» ввів у 1927 Фріц Ягр у статті «Біоетичний імператив», як поняття про моральні засади використання лабораторних тварин і рослин

Слайд 29

До біоетичних проблем зазвичай відносять: моральні та філософські проблеми аборту; нові репродуктивні технології(штучне запліднення, запліднення «в пробірці», сурогатне материнство); проведення експериментів на людині і тваринах; визначення смерті при самогубстві та евтаназії проблеми ставлення до вмираючих хворих в спеціальних закладах, так званих "хоспісах"; СНІДу; демографічної політики і планування сім'ї; генетики (включаючи проблеми, геномних досліджень, генної інженерії та генотерапіі); трансплантології; відкритості в охороні здоров'я; клонування людини; маніпуляцій із стволовими клітинами і ряд інших.

Слайд 30

Поняття про біологічну небезпеку , біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна небезпека та основні напрямки її реалізації Підготувала Охрименко Діана

Слайд 31

 - це небезпека для здоров'я й життя людини, пов'язана із впливом на нього агентів біологічної природи. До біологічних чинників небезпеки належать: труйні рослини отруйні гриби отруйні тварини патогенні неклітинні форми життя (віруси, пріони, віроїди); хвороботворні мікроорганізми продукти життєдіяльності організмів генетично модифіковані організми та генетичні конструкції БІОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА

Слайд 32

Дія деякий отруйних рослин на організм людини Отруйна рослина Час початку дії Характеристикавпливунаорганізмлюдини Білена чорна через 30—40 хв. Почервоніння обличчя і шиї, збуджений стан, судоми рук та ніг, галюцинації, слинотеча, а згодом сухість у роті тощо. Цикута через 5 хв. Часте блювання, сильна слинотеча, запаморочення, блідість шкіри, з'являются сильні судоми. Гриби від 15 хв. до 2-3 діб Нестерпнийбільпідгрудьми,постійнеблювання,згущеннякрові,судоми,призводитьдолетальнихвипадків

Слайд 33

Слайд 34

Дія деякий отруйних тварин на організм людини Тваринний організм Дія на організм людини Павук (тарантул) Надзвичайносильнібольовівідчуття,головнийбіль,слабкість,порушеннясвідомості,судоми,тахікардія,підвищеннятиску,летальнівипадки Кліщі Укуси, почервоніння, стан загального отруєння Комахи(оси,бджоли, мурашки, жуки) Алергічні реакції, анафілактичний шок, неврози шкіри, запалення, больові відчуття, летальні випадки Риби (скати, морські дракони, скорпени) Слабкість,деколивтратасвідомості,діарея,судоми,порушеннядихання,зниженнятиску,летальнівипадки Рептилії (кобри, змії) Паралічскелетноїйдихальноїмускулатури,пригніченняфункційцентральноїнервовоїтадихальноїсистем,кволість,апатія,гальмуваннярефлексів,патологічнийсон,летальнівипадки

Слайд 35

Слайд 36

У наш час широкого вжитку набули щеплення проти чуми, туляремії, бруце льозу, туберкульозу, сибірки, правця, дифтерії, черевного тифу, висип ного тифу, натуральної віспи, коклюшу тощо. Для захисту від проникнення в організм людини інфекції використовують такі ж засоби, як і для захисту від радіоактивних та хімічні: отруйних речовин. Ці засоби захисту поділяють на: індивідуальні (протигази, захисні маски і засоби захисту шкіри колективні (спеціально обладнані інженерні споруди У комплексі заходів, спрямованих на протибіологічний захист, обов'язковими складовими є дезинфекція, дезинсекція і дератизація.

Слайд 37

Біотероризм — тип тероризму, що здійснюється шляхом поширення біологічних агентів (пріонов, вірусів, бактерій або їх токсинів) як в природній, так і в модифікованій людиною формі. Тероризм (від лат terror – страх, жах) – один з варіантів тактики політичної боротьби, зв'язаний із застосуванням ідеологічно мотивованого насильства з метою залякування. Для досягнення своєї мети терористи використовуються різні методи, але особливу небезпеку для людського суспільства являє собою загроза несподіваного використання зброї масового знищення – хімічного, бактеріологічного, радіологічного, ядерного. Біологічна зброя, з погляду фахівців, представляє найбільшу небезпеку серед зброї масового знищення, оскільки має найвищий, в порівнянні з іншими видами зброї, що має уражаючий потенціал.

Слайд 38

Слайд 39

Висновок: Людина може досягти успіху у будь-чому, але не в змозі попередити наслідки своєї діяльності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія