X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Моніторингове дослідження якості знань учнів з англійської мови

Завантажити презентацію

Моніторингове дослідження якості знань учнів з англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підсумки моніторингового дослідження якості знань з англійської мови учнів 6-х, 7-х класів Чугуївської гімназії №5 Вчитель: Овсяннікова І.Ю., спеціаліст

Слайд 2

Якщо не міряти результати, то не можна відрізнити успіхи від поразки Девід Осборн (економіст, письменник)

Слайд 3

одержання об’єктивної інформації про рівень навчальних досягнень школярів, а також визначення шляхів цілеспрямованого їх корегування. Мета дослідження

Слайд 4

Виявлення навчальних досягнень учнів, зокрема досягнення базового рівня мовленнєвої компетенції; З’ясування причин відмінностей навчальних досягнень у різних категорій учнів; Виявлення факторів, які суттєво впливають на стан навчальної підготовки; Корегування навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень; Підготовка учнів до широкого застосування різних засобів діагностування, зокрема тестів, у навчання іноземної мови; Упровадження сучасних технологій проведення підсумкового контролю в гімназії; Підготовка учнів до стандартизованих іспитів, які починають впроваджувати у вітчизняній школі. Завдання дослідження

Слайд 5

Проведення вимірювань знань учнів наприкінці семестру (тести з аудіювання, читання, письма та говоріння) – грудень 2011р. Аналіз і порівняння рівня навчальних досягнень за результатами 2010-2011 н.р. і І семестру 2011-2012 н.р.; Збір, аналіз й узагальнення інформації про фактори, які впливають на успішність навчання; Для досягнення вказаних цілей було перебачено:

Слайд 6

Порівняння рівня навчальних досягнень за результатами 2010-2011 н.р. і І семестру 2011-2012 н.р.

Слайд 7

Аналіз результатів анкетування учнів

Слайд 8

Слайд 9

3. Навіщо, на твій погляд, необхідно добре володіти англійською?

Слайд 10

4. Що, на твій погляд, найбільше сприяє успішності вивчення англійської?

Слайд 11

5. Які шкільні предмети тобі подобаються найбільше?

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

освітній і культурний рівень родини; наявність дорослих, які можуть надати допомогу в навчання; наміри, інтереси учнів, їхнє ставлення до навчання взагалі і до предмета зокрема. Анкетування учнів передбачало виявлення факторів, які можуть впливати на якість базової підготовки з іноземної мови:

Слайд 15

вживання The Past Continuous Tense, структур to listen to, on the 5th of; неправильне вживання присудка в ІІІ особі однини в теперішньому неозначеному часі; побудова коротких відповідей; уживання дієслів у теперішньому часі; використання прийменників у таких виразах, як : «on board of the ship», « to go in for sports»; пропуск букв у середині або в кінці слова; Типові помилки під час виконання тестових завдань з англійської мови У 6 класі:

Слайд 16

вживання The Past Continuous Tense, The Past Perfect vs The Present Perfect Tenses; неправильний порядок слів у реченні; орфографічні помилки в написанні слів; вживання допоміжного слова в питальних та заперечних реченнях в теперішньому неозначеному часі. Типові помилки під час виконання тестових завдань з англійської мови У 7 класі:

Слайд 17

звернути серйозну увагу на формування вмінь учнів письмово оформлювати власні висловлювання; збільшити кількість занять, присвячених формуванню умінь будувати письмові зв’язні висловлювання; тематикою занять передбачити залучення учнів до викладу своїх спостережень, вражень, думок, обґрунтування та аргументацію висновків, поглядів. Виявлені в ході тестування недоліки в підготовці учнів є підставою для проведення корегувальної роботи серед учнів з формуванням навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, яка має врахувати такі аспекти:

Слайд 18

недостатнє володіння численними фонетичними правилами читання; недостатнє засвоєння транскрипції та неповне застосування її знаків; неправильний поділ речень на синтагми та їх інтонаційне оформлення, відокремлення фразового й синтагм енного наголосів, пауз; невміння застосовувати умови спадної та зростаючої інтонації; невміння застосовувати в тексті незнайомі слова, артиклі, прийменники, суфікси, сполучники, допоміжні та модальні дієслова, правильно розташовувати слова; невміння оперативно відокремлювати ключові слова, визначати за контекстом значення незнайомих слів; невміння синтезувати зміст речень, запам’ятовувати їхній загальний (скорочений зміст). Проведені дослідження вмінь учнів самостійно прочитати незнайомий текст виявили такі типові помилки:

Слайд 19

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Англійська мова