X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Логарифми та їх властивості

Завантажити презентацію

Логарифми та їх властивості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

на тему: «Логарифми та їх властивості» Презентація відкритого заняття з дисципліни “Математика” Підготовлено викладачем-методистом Дзержинського гірничого технікуму Козловою Г.В.

Слайд 2

Перевірка домашнього завдання Поясніть правильну відповідь наступних завдань:

Слайд 3

Розв’яжіть рівняння Який вид має рівняння? Чи можна його розв’язати за загальною схемою? Чому? Чи має рівняння корені? Як це аргументувати? Яким наближеним способом можна розв’язати це рівняння? 2х = 7

Слайд 4

у = 7 2,8 х 2,8 Отримуємо, що розв’язком рівняння

Слайд 5

Тема нашого заняття «Логарифм та його властивості» Логарифми важливі як зручний засіб при дослідженні показникових функцій і розв'язуванні пов'язаних з ними задач. На цьому занятті ми познайомимось з поняттям логарифма, його властивостями, основною логарифмічною тотожністю, будемо вчитися виконувати дії з логарифмами. Таким чином, необхідно вивчити дію, яка дозволяє за поданим значенням степеня додатного числа, що не дорівнює 1, знаходити показник цього степеня.

Слайд 6

Слайд з творчого проекту на тему «Практичне застосування логарифмічної та показникової функцій в різних галузях природознавства і математики»

Слайд 7

Логарифмом числа b > 0 з основою а, де а > 0, а 1, називається таке число с, що ас = b. Іншими словами, логарифм числа b за основою а — це показник, до якого треба піднести а, щоб дістати b. Символічно записують с = logа b. Таким чином, розв’язком рівняння є число х = log27 Можна сказати, що формули ас = b та с = logа b є рівносильними, оскільки подають одну й ту саму залежність між числами а, b і с.

Слайд 8

Приклад. 1) log232 = 5, оскільки 25 = 32; logа b = с, оскільки ас = b Знайти: 1) log232; 2) log3 3) log4 2; 4) log10l.

Слайд 9

Десятковий логарифм – це логарифм за основою 10. Наприклад, lg1000 = 3, оскільки 103 = 1000. Позначення Натуральний логарифм – це логарифм за основою е (е – ірраціональне число, )

Слайд 10

Основна логарифмічна тотожність Оскільки логарифм числа b з основою а є розв'язком рівняння ах = b , то маємо рівність Приклад

Слайд 11

Властивості логарифмів 1) При довільному a > 0, а 1, Ці рівності випливають із співвідношень: а1 = а, а0 = 1. Наприклад, 1) log91 = 0, оскільки 90 = 1; 2) log5x = 0, х = 50 , х = 1. 3) log99 = 1, оскільки 91 = 9.

Слайд 12

2) Логарифм добутку двох або кількох чисел дорівнює сумі логарифмів співмножників: Властивості логарифмів Нехай b, с – додатні числа. За основною логарифмічною тотожністю маємо Перемноживши ці рівності, дістанемо з іншого боку що і треба було довести.

Слайд 13

Властивості логарифмів Наприклад, 1) ln15 = ln(3 5) = ln3 + ln5; 2) lg20 + lg5 = lg(20 5) = lg100 = 2.

Слайд 14

Властивості логарифмів 3) Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів чисельника і знаменника: що і треба було довести.

Слайд 15

Властивості логарифмів Наприклад,

Слайд 16

4) Логарифм степеня дорівнює добутку показника степеня на логарифм основи: Властивості логарифмів що і треба було довести.

Слайд 17

Властивості логарифмів Наприклад,

Слайд 18

Властивості логарифмів справджується формула: (формула переходу до іншої основи) Наслідок. справджується формула: Для довільних додатних a, b, c, Для довільних додатних a, b,

Слайд 19

Как не правы те друзья, что утверждают смело: логарифмы – ерунда, не нужны для дела. Логарифмы – это всё: музыка и звуки, и без них никак нельзя обойтись в науке. Фізика - інтенсивність звуку (децибели). Астрономія – шкала яскравості зірок. Хімія – активність водневих іонів. Сейсмологія – шкала Ріхтера. Теорія музики – нотна шкала по відношенню до частот нотних звуків. Історія – логарифмічна шкала часу.

Слайд 20

Слайд 21

Закріплення отриманих знань Вправа 1. Усно. Яка з наведених рівностей неправильна? Вправа 2. Усно. Який із наведених виразів не має змісту?

Слайд 22

Розв’язок. Вправа 3. Знайдіть логарифми чисел, якщо

Слайд 23

Вправа 4. Виразіть 1) lg 12 через lg3 та lg4; Розв’язок. 1) lg 12 = lg(3 4) = lg3 + lg 4; 3) lg8 = lg23=3lg2. 3) lg8 через lg2. через lg7 та lg8;

Слайд 24

Вправа 5. Знайдіть значення виразів. 2) lg25 + lg4 = 2) lg25 + lg4=lg25 4=lg100=2;

Слайд 25

Робота в парі Критерії оцінювання Кожне завдання оцінюється 1 балом. Якщо ви набираєте 1 - 4 бали, то рівень засвоєння низький, 5-6 – середній, 7-9 – достатній, 10-12 – високий.

Слайд 26

Розв'язок завдань 1. Перевірте правильність рівності: 2. Обчисліть:

Слайд 27

3. Користуючись основною логарифмічною тотожністю, спростіть вираз: Критерії оцінювання Кожне завдання оцінюється 1 балом. Якщо ви набираєте 1 - 4 бали, то рівень засвоєння низький, 5-6 – середній, 7-9 – достатній, 10-12 – високий.

Слайд 28

Повідомлення домашнього завдання. вивчити ОК, [5], Гл.5, § 21, п.4, п.5, виконати вправи 5.12, 5.13 (5-8), 5.14 (3-6) с.207

Слайд 29

Систематизація отриманих знань та вмінь Таким чином, після сьогоднішнього заняття ми повинні знати: означення логарифма та його запис; основну логарифмічну тотожність; основні властивості логарифмів; уміти: застосовувати отримані знання до розв’язання вправ

Слайд 30

Дякую за заняття

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Алгебра