X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальні гарантії учасників бойових дій

Завантажити презентацію

Соціальні гарантії учасників бойових дій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціальні гарантії учасників бойових дій

Слайд 2

Види соціальних гарантій Отримання одноразової грошової допомоги; Отримання земельної ділянки; Отримання житла; Звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом;

Слайд 3

Види Соціальних Гарантій в Сфері: - медичного обслуговування; - житлово-комунальних послуг; - побутових послуг; - користування транспортом; - землекористування; - трудових відносин та навчання; - пенсійного забезпечення Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Слайд 4

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів та першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація

Слайд 5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством. 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом,електроенергією та іншими послугами) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

Слайд 6

КОРИСТУВАННЯ ТРАНСПОРТОМ Безкоштовний проїзд: - один раз на два роки (туди і назад) зал., водним, повітряним , міжміським автомобільним транспортом або один раз на рік при 50 % знижці - усіма видами міського пасажирського транспорту, автобусами приміських і міжміських маршрутів

Слайд 7

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ та НАВЧАННЯ Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації. Вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Слайд 8

ПАМ’ЯТКА

Слайд 9

Отримання одноразової грошової допомоги, підстави: Поранення (контузія, травма, каліцтво), що тягне за собою інвалідність: I група - 304 500 грн.; ІІ група - 243 600 грн.; ІІІ група - 182 700 грн.; часткова втрата працездатності (без встановлення інвалідності): до 85 000 грн залежно від ступеня втрати працездатності

Слайд 10

необхідні документи ДЛЯ ОДГ: Заява; Копія паспорта; Копія ідентифікаційного коду; Копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (видається у військовій частині); Копія висновку лікаря, свідоцтво про хворобу (видається медичними установами, де проходили лікування) або копія довідки ВЛК; Копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення відсотку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я); Номер власного банківського рахунку.

Слайд 11

порядок призначення ОДГ:

Слайд 12

Порядок отримання земельної ділянки Першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. (п.14 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») При умові що: -Раніше не було здійснена безоплатна приватизація учасником АТО;

Слайд 13

Етапи Отримання Зем.Ділянки Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 1 місяць; Розроблення проекту землеустрою; Погодження проекту землеустрою – 10 робочих днів; Затвердження проекту землеустрою – 2 тижні; Отримання документів (Витяг з Державного земельного кадастру та Свідоцтво про державну реєстрацію прав на нерухоме майно)

Слайд 14

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЖИТЛА РОЗМІР ЖИЛОЇ ПЛОЩІ житло як минимум 13,65 квадратного метру жилої площі на одну особу – члена сім'ї (дружина/чоловік; неповнолітні діти; особи, що спільно проживають та мають спільний побут).   п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Слайд 15

ПІДСТАВИ:   проживаєуприміщенні,щоневідповідаєвстановленимсанітарнимітехнічнимвимогам;   забезпеченіжилоюплощеюнижчезавстановленийрівень;   хворієнатяжкіформидеякиххронічнихзахворювань   проживаєза договоромпіднаймужилогоприміщеннявбудинкахдержавногоабогромадськогожитловогофондучиза договором найму жилогоприміщеннявбудинкахжитлово-будівельнихкооперативів;   проживаєтривалийчас (неменше5років) за договором найму (оренди) вбудинках(квартирах),щоналежатьгромадянамнаправіприватноївласності;   проживаєугуртожитку;   проживаєводнійкімнатіподвіібільшесім'ї,незалежновідродиннихвідносин,абоособирізноїстатістаршіза 9років,крімподружжя

Слайд 16

КУДИ ЗВЕТАТИСЯ Віськовослужбовці строкової військової служби, мобілізовані військовослужбовці: за місцем проживання – до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів; за місцем роботи – до підприємств, установ, організацій, в яких Ви працюєте, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві. Віськовослужбовці Зброєних Сил України, особи, звільнені з військової служби, члени їх сімей (в тому числі тих, що загинули, пропали безвісти під час несення військової служби): до житлової комісії Вашої військової частини, шляхом подання через нетаємне діловодство на ім'я командира військової частини рапорта.  

Слайд 17

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЖИТЛА Крок 1. Звернутися до відповідного відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів або до адміністрації підприємства, установи, організації, де ви працюєте (за наявності житлового фонду) або до житлової комісії військової частини та отримати бланк заяви/рапорту та попередні консультації. Крок 2. Зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік. Крок 3. Прийняття відповідним виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації або житловю комісією військової частини рішення про взяття Вас на облік в місячний термін з дня подання всіх документів. Крок 4. Отримати письмову відповідь за результатом прийнятого рішення про взяття Вас на облік з повідомленням відповідно дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви. Крок 5. Дочекатися своєї череги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла. Крок 6. Отримати ордер на жиле приміщення.

Слайд 18

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Ст. 481 Житлового кодексу передбачає право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, у ромірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік При визнанні військовослужбовця інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються позачергово.  

Слайд 19

Додаткова Інформація: Позачерговий безкоштовний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)кооперативів, садівницьких товариств

Слайд 20

звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом Лист Національного Банку України від 02.09.2014 р. No18112/48620 Вид платежу Пільга Порядок отримання Тілокредиту Непередбачено За згодою банка можливо провести реструктуризацію . Звернутися до банку із заявою зкопією відповідних документів Відсотки за користування кредитом Звільнення від сплати Письмово повідомити банк про проходження військовоїслужби +копії підтверджуючих документів

Слайд 21

звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом Вид платежу Пільга Порядокотримання Штраф/пеня за несвоєчасну сплату платежів по кредиту Звільнення від сплати Письмово повідомити банк про проходження військовоїслужби +копії підтверджуючих документів Комісія по кредиту Не передбачена Письмова заява до банку прореструктуризацію (або відстрочку) сплати комісії по кредиту.

Слайд 22

ПРОПОЗИЦІЇ - інформування про перелік пільг -спрощення системи подачі документів на отримання відповідних пільг; -створення ефективних економічних механізмів реалізації фінансування пільг; -вивчення досвіду інших країн.

Слайд 23

Встановлення інвалідності НПА: 1. “Положення про медико-соціальну експертизу”, 2. “Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності” затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року. № 1317; 3. “Інструкція про встановлення груп інвалідності” затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2011 року N 561; 4. Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”; 5. Постанова КМУ “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів” від 8 грудня 2006 р. №1686.

Слайд 24

Отримання статусу інваліда та відповідних соціальних пільг 10 серпня 2014 року внесено зміни до статті 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. Таким чином, дія вказаного Закону у частині забезпечення виробами медичного призначення, технічними засобами реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням поширюється в тому числі, на: військо вослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) і працівників Збройних Сил України, Націо нальної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які брали участь в антитерористичній операції,.

Слайд 25

Отримання інвалідності Групи інвалідності *: I група ІІ група ІІІ група * в залежності від характеру ушкоджень Етапи отримання: - Військово-лікарська комісія (ВЛК) - Медико-соціальна експертна комісія(МСЕК).

Слайд 26

Слайд 27

Додаток 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України Кутовий штамп Номенклатурний номер _______ ____________________________ Код ________________________ ДОВІДКА військово-лікарської комісії _________________________________________________________________ (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, _________________________________________________________________ рік народження, військова частина, яким військкоматом _________________________________________________________________ призваний у Збройні Сили, військова професія) Проведено медичний огляд ВЛК ________ "___" _________ 20___ року. Діагноз та постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва) __________________________ _________________________________________________________________ На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб, графи _____ ТДВ ______________________________________________________________ (вказати постанову комісії) Голова ВЛК ______________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали) Секретар ВЛК ____________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали) М.П. Місцезнаходження комісії ________________________________________ (вказати адресу) Рішення, постанова штатної ВЛК __________________________________ (вказується у разі, коли постанова ВЛК підлягає затвердженню штатною ВЛК)

Слайд 28

Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України Кутовий штамп військової частини (закладу) ДОВІДКА про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) ________________________________________________________________ (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________________________________________ (рік народження) _____________ "___"_________ 20___ року одержав(ла)_____________________________ (вказати вид, характер і ________________________________________________________________ локалізацію поранення, травми, контузії, каліцтва) За обставин ________________________________________________________________ (докладно вказати, за яких обставин, під час виконання ________________________________________________________________ робіт, де, на службі чи ні, у відпустці, в стані алкогольного сп'яніння чи ні тощо) Підстава: акт розслідування від "___" _____________ 20___ року, проведеного згідно з наказом командира військової частини ________________________________ від "___" ____________ 20 ____ року N _______ Видана для пред'явлення _____________________________________________________________ (назва закладу, організації, куди надається довідка) Командир (начальник) військової частини___________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали) Начальник медичної служби військової частини (закладу)_____________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали) М.П.

Слайд 29

Додаток 1 до Порядку Кутовий штамп військової частини (органу, підрозділу), установи, закладу ДОВІДКА про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України Видана ______________________________________________________________________ (військове (спеціальне) звання), _____________________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові) про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. Підстава: ____________________________________________________________________. Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій. ____________________________ _________________ (підпис) ________________________ (ініціали та прізвище) (найменування посади, військове (спеціальне) звання командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) чи іншого керівника установи, закладу) М.П.

Слайд 30

Форма пояснення, яке поранені подають до розслідування обставин поранення. Розслідування повинен призначити командир частини одразу після виникнення відповідних обставин. На розслідування, зазвичай, дають 30 днів з моменту випадку. Розслідування може бути продовжене в разі подання відповідного рапорту командиру частини. Командиру в/ч ______ ПОЯСНЕННЯ Я, (звання)(ПІБ)(посада), з приводу отримання мною (вказати поранення)(числа)(місяця)(року)в районі (населений пункт, область) під час проведення антитерористичної операції під час виконання мною обов’язків військової служби, можу пояснити наступне: Опис: Коли (Дата та час) отримав травму? Де саме знаходився (ПТД, на завданні, у транспорті)? Під час якого завдання та на підставі якого наказу отримане поранення? Що відбулося? Хто був поруч? Хто допоміг вибратись або як був доставлений в госпіталь, і в який? Діагноз в госпіталі? Хронологія переміщення між госпіталями? До пояснення додаю: 1) Копія виписного епікризу з Дніпропетровського військового госпіталю № 2) Копія етапного епікризу з Київського військового госпіталю № 3) Копія пояснення с-т Петренко І.В. Дата Звання Підпис Прізвище Ініціали

Слайд 31

Форма рапорту про видачу довідки про обставини травми Командиру В/ч ________ РАПОРТ Я, (звання, ПІБ), прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми (поранення, контузії) отриманої мною під час виконання військового обов’язку __ ______ 2014 року під час (обставин травми, наприклад обстріл). Дата Звання/Підпис Прізвище, ініціали

Слайд 32

Встановлення інвалідності Законом (п. 5 Постанови КМУ “Про затвердження Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності”) передбачена можливість проведення огляду та встановлення інвалідності заочно. Однак, якщо інвалідність спричинена проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуванняхб встановлення інвалідності заочно НЕ проводиться

Слайд 33

Проходження мсек, необхідні документи: Копія медичної книжки; Копія паспорту; Копія ідентифікаційного коду; Копія свідоцтва про хворобу від ВЛК, довідки ВЛК; Копія трудової книжки (за наявності); Копія витягу з наказу командира в\ч про виключення; зі списків особового складу частини (контрактники); Копія військового квитка (строковики). ДОВІДКА про визнання особи інвалідом

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Закордонний досвід отримання статусу інваліда

Слайд 37

пропозиції Станом на сьогодні процес отримання статусу інваліда двоступеневий і передбачає необхідність збирання досить великої кількості документів, тому пропонується: Створення Єдиного реєстр осіб, які брали участь в АТО; Створення спеціального порядку отримання статусу інваліда учасниками АТО.

Слайд 38

Створення єдиного реєстру Наразі існує Постанова КМУ №413 від 20.08.2014 р., якою передбачено створення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції. Робота по створення та наповненню реєстру наразі проводиться Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Дані, які слід відобразити в реєстрі: Особисті дані особи, які дають змогу встановити особу (ПІБ, дата народження, паспортні дані та ін.); - дані про призов та строк перебування на службі; дані про військове звання, нагороди; Дані про участь у військових операціях

Слайд 39

ПІЛЬГИ СІМЯ’М УЧАСНИКІВ Бойових дій, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПОМЕРЛИ) АБО ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ

Слайд 40

ЧЛЕНИ СІМ‘Ї ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПІЛЬГИ утриманці; батьки; однин з подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; діти, які навчаються за денною формою навчання у ВУЗах/технікумах до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Слайд 41

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО НА ПІЛЬГИ ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО Отримати зазначене посвідчення потрібно в управлінні праці та соціального захисту населення державної адміністрації / місцевої ради за місцем реєстрації, надавши документи: 1. Заяву (заповнюється при подачі документів). 2. Довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 3. Довідку з житлової організації про склад сім’ї форма 3 (для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей). 4. Довідку з навчального закладу (для дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у ВУЗах / технікумах). 5. Довідку Медико-соціальної експертної комісії померлого. 6. Довідку медико-соціальної експертизи про інвалідність заявника (для дітей померлого, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття). 7. Паспорт. 8. Свідоцтво про народження заявника (для дітей померлого). 9. Свідоцтво про народження померлого (для батьків). 10. Свідоцтво про одруження ( для чоловіка чи дружини померлого). 11. Свідоцтво про смерть. 12. Фотографію 3х4. А ТАКОЖ "Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного запису "Україна. Сім'я загиблого"); Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Cлужби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення.

Слайд 42

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ СІМ’ЯМ УЧАСНИКІВ АТО ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПОМЕРЛИ) АБО ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА: у розмірі 609 000,00 гривень. ЩОРІЧНО ДО 5 ТРАВНЯ: разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ: у сумі 500,00 гривень. ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА: 40 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї (з 01.01.2015р. - 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї; при перебуванні на утриманні двоє і більше членів сім'ї, - 90 процентів, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї). НАДБАВКА НЕПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Слайд 43

ПІЛЬГИ за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ, ЗЕМЛЕЮ ІНШІ ПІЛЬГИ, ПОВЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ: Позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Першочергове надання земельних ділянок. Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів. Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир. ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством. (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Слайд 44

ПІЛЬГИ за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: Безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. Безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів. Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких Ви були прикріплені за попереднім місцем роботи. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. РОБОТА І НАВЧАННЯ: Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації. Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Вступ поза конкурсом на бюджет до ВУЗів та технікумів.

Слайд 45

ПІЛЬГИ за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ: Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів. Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями, ЖЕКами, службами міжміського транспорту. – простою мовою ЖЕКи і т.д. КОРИСТУВАННЯ ТРАНСПОРТОМ: Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. ІНШІ ПІЛЬГИ: Позачергове влаштування та облуговування закладами соціального захисту: центри реабілітації дітей, соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, будинки-інтернати. Зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Слайд 46

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія