X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ на 2015 – 2019 рр.

Завантажити презентацію

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ на 2015 – 2019 рр.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

11 грудня 2014 р. * ПРОЕКТ

Слайд 2

внесок у збереження здоров'я населення та розвиток медицини, задоволення потреб суспільства і країни через якісну медичну освіту і лікувально-консультативну допомогу, виконання пріоритетних наукових досліджень інтеграція університету в світовий освітній та науковий медичний простір *

Слайд 3

забезпечення якісного менеджменту приведення якості освітянської діяльності до міжнародних стандартів посилення інноваційності наукової діяльності розширення міжнародної інтеграції удосконалення лікувально-консультативної роботи подальший духовний та корпоративний розвиток підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності *

Слайд 4

патріотизм і соціальна відповідальність демократизм і гласність професіоналізм поєднання інноваційної спрямованості із збереженням традицій *

Слайд 5

внесок у розбудову України через освіту і науку лідерство прозорість управлінської діяльності сприяння самореалізації і професійному розвитку кожного оптимальне використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів *

Слайд 6

*

Слайд 7

створити та затвердити нову редакцію Статуту університету відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII запровадити систему менеджменту якості у відповідності до ISO 9001 (:2008; 2015) забезпечити колегіальність і відкритість прийняття управлінських рішень створити єдину мережу електронного документообігу * 2015 р. до 2016 р.

Слайд 8

збільшити повноваження факультетів з відповідним збільшенням відповідальності забезпечувати продовження трудових відносин з науково-педагогічними працівниками на конкурсних засадах ввести критерій володіння англійською мовою як обов'язковий для науково-педагогічних працівників університету молодшого віку забезпечити умови для незалежної оцінки і моніторингу діяльності та менеджменту університету Наглядовою радою * до 2018 р.

Слайд 9

* 2020 р. 2015 р. до 2016 р.

Слайд 10

* до 2016 р. перші модулі до 2016 р. підвищити якість фундаментальної підготовки студентів шляхом створення і реалізації відповідної комплексної програми на принципах відповідності «запиту» клінічних дисциплін, належного ресурсного забезпечення, створення системи заохочення викладачів і посилення контролю тощо організувати систему онлайн-освіти та дистанційного навчання для самостійної роботи студентів і післядипломного удосконалення

Слайд 11

забезпечити подальший розвиток англомовного навчання, у т.ч. шляхом запровадження курсів мовної підготовки для викладачів у відповідності із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти Ради Європи і удосконалення методичного забезпечення створити кафедру (і центр) сучасних технологій медичної освіти і удосконалити роботу ФПК організувати програму фахового удосконалення студентів (конкурси, турніри) з відповідним кадровим (викладачі) та ресурсним забезпеченням * 2015 р.

Слайд 12

збільшити участь співробітників в міжнародних наукових грантах / проектах підвищити рівень наукового цитування співробітників університету в міжнародних рейтингових журналах запровадити матеріальне заохочення викладачів університету за видатні наукові досягнення, у т.ч. підготовку статей у міжнародних журналах і підготовку наукових кадрів провести реорганізацію Інститутів проблем патології та імунології в Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини (з лабораторно-дослідницьким центром) з укріпленням матеріально-технічної бази і фінансуванням забезпечення пріоритетних досліджень *

Слайд 13

забезпечити пріоритетний розвиток студентської науки, товариства молодих вчених, сприяти їхній участі у конкурсах наукових робіт, у т.ч. на отримання дослідницьких грантів та для науково-практичних стажувань за кордоном  збільшити кількість науково-практичних заходів на базі університету, у т.ч. Інтернет-конференцій, з міжнародною участю *

Слайд 14

створити університетську клініку(і) впрваджувати на клінічних базах нові лiкувальні технологiї разом із вітчизняними і закордонними партнерами з використанням коштів університету інтенсифікувати спiвпрацю унiверситету з органами охорони здоров'я сприяти розвитку лікарського самоврядування , в т. ч.шляхом збільшення представництва ПВС в керівництві професійних асоціацій *

Слайд 15

розробити та впровадити комплексну програму інтеграції університету в загальноєвропейську систему освіти і науки розширити участь університету у міжнародних наукових та освітніх проектах, створити організаційне забезпечення для пошуку грантів збільшувати залучення іноземних студентів до навчання в університеті, зокрема на англомовних програмах запровадити програму «подвійний диплом» з декількома закладами-партнерами, зокрема, у сфері фармацевтичної освіти *

Слайд 16

забезпечувати (в т.ч ресурсно) паралельний розвиток студентського самоврядування збільшити участь студентів університету в проектах українських та міжнародних студентських організацій (з відповідною ресурсною підтримкою) розробити систему заохочення викладачів підтримувати досвідчених викладачів університету шляхом максимального використання їх науково-педагогічного та клінічного потенціалу сприяти розвитку волонтерського руху і іншій громадській діяльності (виборні кампанії тощо) студентів і викладачів , а також фахового вдосконалення (брейн-ринги та ін.) створити музей історії Університету гідно підготуватися до 175-річчя НМУ імені О.О. Богомольця, забезпечити здійснення урочистих заходів, у т.ч. наукових конференцій, ювілейних науково-історичних видань тощо *

Слайд 17

усунути умови для корупції шляхом колегіальності, прозорості, відкритості витрачання коштів університету розвивати багатоканальне фінансування, збільшувати його за рахунок позабюджетних джерел створити та розпочати реалізацію екологічної програми (енергозберігаючі технологій освітлення та тепла, сортування сміття, використання при капітальних ремонтах екологічно чистих матеріалів та технологій тощо) щорічно фінансувати ремонтні роботи для забезпечення належних умов проживання та навчання (праці) в корпусах НМУ *

Слайд 18

ввести в експлуатацію гуртожиток №8 створити мережу університетських пунктів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках з конкурентоспроможними цінами створити «Видавничий дім НМУ імені О.О.Богомольця» забезпечити організацію пільгового медичного обслуговування і диспансеризації співробітників університету *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне