X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Соціальна мобільність"

Завантажити презентацію

"Соціальна мобільність"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Слайд 2

Поняття соціальної мобільності Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.

Слайд 3

П.Сорокін визначає соціальну мобільність як будь-який перехід індивіда або соціального об'єкта, тобто всього того, що створено або модифіковано людською діяльністю, із однієї соціальної позиції в іншу. Існує два основних типи соціальної мобільності: горизонтальна і вертикальна.

Слайд 4

Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, яка розміщена на тому ж рівні. Різновидом горизонтальної мобільності є географічна мобільність, що полягає не в зміні статусу або групи, а переміщення з одного місця в інше, зберігаючи при цьому попередній статус. Якщо до зміни місця додається зміна статусу, то географічна мобільність перетворюється в міграцію. Класифікація може бути проведена і за іншими критеріями. Так, наприклад, розрізняють індивідуальну мобільність(переміщення індивіда відбуваються незалежно від інших) та групову мобільність(переміщення виникають колективно). Сім’я => Сім’я

Слайд 5

Вертикальна мобільність Під вертикальною соціальною мобільністю розуміють ті відносини, які виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з одного соціального пласта в інший. В залежності від напрямку переміщення існує два типи вертикальної мобільності: висхідна і низхідна, тобто соціальний підйом і соціальний спуск. Відповідно до природи стратифікації існують низхідні і висхідні течії економічної, політичної і професійної мобільності, не говорячи вже про інші менш важливі типи. 

Слайд 6

Принципи соціальної мобільності 1. Навряд чи коли-небудь існували суспільства, соціальні верстви яких були абсолютно закритими або в яких відсутня була б вертикальна мобільність в її трьох основних аспектах — економічній, політичній, професійній. 2. Ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід з однієї соціальної страти в іншу здійснювався б без будь-якого опору. Якби мобільність була б абсолютно вільною, то в суспільстві, яке виникло, не було б соціальних страт.

Слайд 7

Соціум — це: суспільство як цілісна соціальна система; людська спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності); соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історично склалися. Соціум

Слайд 8

Соціальна комунікація Соціальна комунікація (англ. social communication) — це обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо. Цей обмін зумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.

Слайд 9

Комунікація походить від лат. communicatio — єдність, пе- редання, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом сот- типісо — роблю спільним, повідомляю, з'єдную. Поняття «комунікація» може вживатись у декількох значеннях: соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими соціальними суб'єктами; телекомунікації або зв'язок за допомогою технічних засобів; певна система, за допомогою якої забезпечують сполучення між віддаленими об'єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, каналізаційні комунікації тощо. Комунікативність (лат. communicatio — зв'язок, повідомлення) — сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

Слайд 10

Участь у житті суспільства За словами Авраама Лінкольна, ми успадкували державу "народу для народу в інтересах народу..." У праві брати участь у самоврядуванні - захищаючи наші права і піклуючись про забезпечення загального блага - закладена певна відповідальність. У цю відповідальність входять знання і навички осмисленої участі в житті суспільства для забезпечення усім волі і справедливості.

Слайд 11

Демонстрація — масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію). Хід по Запоріжжю у 1990 р. ОрганізованийНародним Рухом України та Товариством української мови імені Тараса Шевченка. Демонстрація шахтарів-страйкарів Донбасу. 1990-і роки.

Слайд 12

Мітинг — це організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію). Водночас мітинг, як і будь-яке багатолюдне зібрання, може перетворитися за певних умов у стихійний некерований процес і супроводжуватися раптовою зміною настроїв учасників, вибухом емоцій, бурхливими пристрастями.

Слайд 13

Меценатство — добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги. Назва походить від прізвища римлянина Мецената (Мекенат), який був покровителем мистецтв за імператора Августа і другом Горація та інших поетів. Волонте рська дія льність — індивідуальна чи колективна — це спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення нових шляхів вирішення проблем, які виникають. Це створює можливості для навчання та розвитку впродовж життя кожної людини.

Слайд 14

Конкуренція і солідарність.   Складові конкуренції - соціальна асертивність, індивідуація і самоприйняття. Здорова конкуренція – дії, що характеризується одночасним пошуком бажаного різними суб’єктами за умови чесних правил і обставин.    Складові солідарності - інтерперсональна взаємозалежність та  інтимність. Зріла солідарність – внутрішнє ставлення і дії, що характеризуються спільністю інтересів, цілей, стандартів та відповідальності.  

Слайд 15

 Таким чином конкуренція і солідарність - однаково важливі чинники психічного здоров’я.  Важливе завданням для сучасного суспільства, різних держав і націй - знайти баланс між конкуренцією і солідарністю. Складається враження, що останнім часом конкуренція затьмарює солідарність.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне