X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРОГРАМА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗНЗ

Завантажити презентацію

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗНЗ

Слайд 2

Слайд 3

ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ система організації збору, аналізу інформації про діяльність освітньої системи, з метою своєчасного коригування діяльності для досягнення запланованих результатів.

Слайд 4

Забезпечення технологічності проектування структурних елементів — головна проблема формування системи моніторингу

Слайд 5

* * Етапи проведення моніторингового дослідження І етап: Цілепокладання та планування дослідження. Виокремлення та формулювання освітньої проблеми, що вивчатиметься. Визначення мети, завдань та об’єкта (ів) конкретного дослідження. Розрахунок та формування вибірки, оцінка її репрезентативності. Побудова графіка дослідження, визначення термінів і процедур дослідження, підбір та навчання координаторів дослідження. Визначення показників та встановлення критеріїв оцінювання. Вибір методів дослідження.

Слайд 6

* Етапи проведення моніторингового дослідження ІІ етап: Розробка інструментарію. 1. Розробка інструментарію відповідно до визначених попередньо методів та завдань дослідження: а) створення тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту; б) розробка анкет та їх апробація; в) підготовка інших інструментів вимірювання відповідно до об’єкту дослідження та завдань (планів інтер’ю, кваліметричних моделей тощо). 2. Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів та учасників дослідження. 3. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження. *

Слайд 7

* Визначення освітньої проблеми Проблема - це певне протиріччя, складна ситуація, задача, що потребує спеціального дослідження та вирішення. Виокремлення освітньої проблеми відбувається поетапно: усвідомлення певної складної ситуації в освітній системі відповідного рівня, що порушує нормальний перебіг подій, словесне формулювання проблеми як протиріччя між певними фактами (або подіями) для організації та планування конкретного моніторингового дослідження.

Слайд 8

* Етапи проведення моніторингового дослідження (продовження) ІІІ етап: Проведення дослідження. 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу). 2. Основне дослідження. IV етап: Збір та обробка результатів. V етап: Аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 1. Узагальнення статистичної інформації. 2. Виявлення факторів впливу. 3. Підготовка рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.

Слайд 9

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ, ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Напрям: Моніторинг ефективності інноваційної діяльності навчального закладу Мета: підвищення результативності інноваційної діяльності на основі результатів моніторингу Завдання: Визначити: готовність педагогів до впровадження педагогічних інновацій; ефективність упровадження педагогічних інновацій; фактори, які впливають на ефективність упровадження педагогічних інновацій.

Слайд 10

ЗАВДАННЯ ПОКАЗНИКИ Готовність педагогів до впровадження педагогічних інновацій Рівень готовності педагогів та учнів до впровадження педагогічних інновацій Рівень обізнаності педагогів щодо інноваційної діяльності Ефективність упровадження педагогічних інновацій Результативність навчальної діяльності учнів, які навчаються за інноваційними технологіями Рівень мотивації учнів до опанування навчальним матеріалом Результативність діяльності педагога, який упроваджує інноваційні технології навчання

Слайд 11

ІНСТРУМЕНТАРІЙ Анкети Кваліметричні моделі діяльності вчителя Таблиці для узагальнення рівня навчальних досягнень учнів Тести Форми збору статистичної інформації Схеми аналізу уроку

Слайд 12

Основні методи збору даних Основні методи збору даних Аналіз документів Опитування Спостереження Збір та аналіз наявної інформації, вторинних даних, які дають змогу уточнити уявлення про досліджуване явище, визначити, якої інформації про нього не вистачає Метод збору інформації про суб’єктивний світ людей, їх думки, цінності, настрої, мотиви діяльності шляхом отримання відповідей на запитання Систематичне фіксування дослідником соціальних та культурних явищ на підставі безпосереднього сприйняття

Слайд 13

Опитування найпопулярніший метод збору інформації, тому що дає змогу отримати достовірну інформацію практично про всі проблеми і явища, що досліджуються. В основі методу опитування – сукупність питань, що пропонуються респонденту, відповіді на які створюють необхідну інформацію. Найчастіше використовуються такі форми, як анкетування та інтерв’ю.

Слайд 14

Анкетування метод збору інформації, при якому кожному респонденту пропонується письмово відповісти на питання, які представлені у вигляді опитувального аркуша-анкети.

Слайд 15

Вимоги до анкет Валідність – це ступінь відповідності запитання анкети показнику, що відстежується. Лаконічність – кожне запитання має бути якомога коротшим, але при цьому не втрачати своєї змістовності.

Слайд 16

Для цього запитання повинні: Бути конкретними (замість запитання “Чи регулярно Ви робите фізичні вправи?” варто сформулювати запитання таким чином – “Скільки разів на тиждень Ви робите фізичні вправи?”). Не бути “здвоєними” (“Чи використовуєте Ви на уроках відеофільми та наочні матеріали”); Бути узгодженими зі шкалою (наприклад з усіма варіантами) за логічним підґрунтям, числом, відмінком, ключовим словом (синтаксично). Включати в себе лише зрозумілі респондентам поняття та терміни; Уникати спеціалізованої термінології та слів іншомовного походження; Не мати подвійного сенсу.

Слайд 17

Класифікація питань Основні - отримання головної інформації Контактні – підготовка респондента до роботи з анкетою. Вони мають зацікавити його, ввести у тематику. Застосовуються, в основному, у великих анкетах. Перехідні – для переходу від одного тематичного блоку до іншого. Питання–фільтри – для визначення компетентності респондента Контрольні - перевірка достовірності отриманих даних. Слугують для відбракування анкет з невідвертими відповідями. Закриті – пропонуються варіанти відповідей Напівзакриті – неможливо дати усі варіанти відповідей, пропонується “свій варіант” Відкриті – не мають варіантів відповіді, респондент повинен сам написати відповідь у відведеному місці.

Слайд 18

АНКЕТА (мета: Рівень взаємодії учень-учитель) ПОКАЗНИКИ ПИТАННЯ Рівень кваліфікаційних характеристик педагога Стаж Освіта Категорія Який ВНЗ і коли закінчив Рівень організації НВП на уроці Які прийоми урізноманітнення уроку застосовуєте? Чи цікавитеся…?

Слайд 19

№ з/п Напрямки діяльності Вагомість напрямків Складові дільності Вагомість складових Ступінь прояв-лення складових Сума І Організація виховної роботи 0,33 1. Планування виховного процесу 0,28   0,00 2. Нормативна база 0,28   0,00 3. Структура виховної роботи 0,18   0,00 4. Кадрове забезпечення 0,17   0,00 5. Матеріально-технічне забезпечення 0,09   0,00 Всього 0,00   1,00   0,00 ІІ Здійснення виховної роботи 0,30 1. Використання інноваційних технологій 0,18   0,00 2. Система проведення виховних заходів 0,23   0,00 3. Створення психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах 0,33   0,00 4. Співпраця з громадськими організаціями, з батьками 0,12   0,00 5. Прояв організаторських здібностей класних керівників 0,14   0,00 Всього 0,00   1,00   0,00

Слайд 20

Вибірка. Типи вибірок

Слайд 21

Сукупність всіх елементів об'єкта соціального дослідження називається генеральною сукупністю Частина генеральної сукупності, відібрана для безпосереднього вивчення, визначається як вибіркова сукупність, чи вибірка

Слайд 22

ПРОПОРЦІЙНА Генеральна сукупність – 120 учнів Вибірка – 50 учнів Кількість учнів у класах: 9-а – 30, 9-Б – 25…- разом 120 Визначення коефіцієнта: клькість учнів конкретного класу/генеральна сукупність (25/120 = 0,21) Вибірка класу: Коефіцієнт*вибірка (0,21*50= 10 учнів)

Слайд 23

СИСТЕМНА ВИБІРКА Загальна кількість / необхідна кількість = крок 120/50 = 2,4

Слайд 24

ВИДАННЯ

Слайд 25

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! ТЕЛ. 057-731-37-93 E-MAIL: CENTER_MONITOR@UKR.NET

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне