X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Взаємозв′язок між спиртами, альдегідами, карбоновими кислотами та вуглеводнями

Завантажити презентацію

Взаємозв′язок між спиртами, альдегідами, карбоновими кислотами та вуглеводнями

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Дайте відповіді на питання 1. Які речовини називають : альдегідами, карбоновими кислотами, естерами? 2. Що називають функціональною групою? 3. Назвіть функціональну групу: альдегідів, карбонових кислот, спиртів . 4. Як дають назви спиртам, альдегідам, карбоновим кислотам? 6. До якого класу належать: етанол, пропаналь, етилацетат, метанова кислота?

Слайд 3

Очікувані результати 1. Систематизувати і узагальнити знання про вивчені класи органічних речовин, властивості спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів, способи їх добування. 2. Встановити взаємозв′язок між складом, будовою та властивостями органічних речовин. Тема: “Взаємозв′язок між спиртами, альдегідами, карбоновими кислотами та вуглеводнями“

Слайд 4

І варіант ІІ варіант 1. Вкажіть загальну формулу альдегідів: а) R – COH; б) R – COОH; в) R – ОH; г) R – СО – R. 1. Продуктами повного окиснення альдегідів є ... а) СО2 і Н2О; б) С і Н2О; в) СО і Н2О; г) СО і Н2;

Слайд 5

І варіант ІІ варіант 2. Вкажіть загальну назву солей оцтової кислоти: а) карбонати; б) ацетати; в) форміати; г) алкоголяти 2.Вкажіть формулу продукту взаємодії оцтової кислоти з магній гідроксидом: а) CH3COOMg; б) (CH3COO)3Mg; в) (CH3COO)2Mg; г) (C2H5COO)2Mg :

Слайд 6

І варіант ІІ варіант 3. Продуктами гідролізу естерів є: а) альдегід і карбонова кислота; б) спирт і карбонова кислота; в) карбонова кислота й алкан; г) спирт і фенол. 3. Вкажіть вихідні речовини для добування етилового естеру оцтової кислоти: а) СН3CОН і С2Н5ОН; б) СН3 – CH2 –СООН і С2Н5ОН; в) СН3CООН і С2Н5ОН г) СН3CООН і СН3ОН

Слайд 7

І варіант ІІ варіант 4. Якщо альдегід приєднує водень, то утворюється ... а) алкан; б) алкен; в) спирт; г) карбонова кислота. 4. При гідруванні пропаналю одержують .. а) пропанову кислоту; б) пропан; в) пропанол; г) пропен.

Слайд 8

І варіант ІІ варіант 5. Вкажіть формулу калій ацетату: а) СН3 – CОК; б) СН3 – CООК; в) СН3 – CH2–ОК г) СН3–CH2СООН 5.Вкажіть формулу мурашиного альдегіду: а) СН3СОН; б) НСОН; в) НСООН; г) СН3ОН

Слайд 9

І варіант ІІ варіант 6. Як називається функціональна група карбонових кислот: а) альдегідна; б) гідроксильна; в) карбоксильна; г) карбонільна. 6. Функціональна група альдегідів – це.. а) група атомів СООН; б) група атомів СОН; в) група атомів ОН; г) група атомів NО2; .

Слайд 10

І варіант ІІ варіант 7. Яка речовина використовується для окиснення етанолу в етаналь? а) СuО; б) СuCl2 ; в) H2О ; г) Ag2О 7. Яку речовину використовують для окиснення альдегіду в карбонову кислоту? а) Н2О; б) Ag2O ; в) НBr; г) Н2

Слайд 11

І варіант ІІ варіант 8. Вкажіть формулу пропанолу: а) С2Н5ОН; б) СН4О; в) С3Н7ОН; г) С3Н6О. 8. 2-пентанол належить до... а) насичених одноатомних спиртів; б) трьохатомних спиртів; в) насичених двохатомних спиртів; г) фенолів

Слайд 12

І варіант ІІ варіант 9. З якою речовиною реагуватиме оцтова кислота? а) MgО; б) SО3; в) HCl ; г) Сu. 9 . Вкажіть формулу оцтового альдегіду: а) Н - СОН; б) СН3 – CОH; в) СН3 – CООH; г) СН3–CО–CH3

Слайд 13

І варіант ІІ варіант 10. Реакція „срібного дзеркала” – це ... а) відновлення альдегідів до спиртів; б) окиснення альдегідів до кислот; в) окиснення спиртів до альдегідів; г) окиснення спиртів до кислот. 10. Реакція відщеплення води називається : а) гідрування; б) заміщення; в) дегідратація; г) окиснення.

Слайд 14

І варіант відповідь ІІ варіант 1 – А 2 – Б 3 – Б 4 – В 5 – Б 6 – В 7 – А 8 – В 9 – А 10 – Б 1 – А 2 – В 3 – В 4 – В 5 – Б 6 – Б 7 – Б 8 – А 9 – Б 10 – В

Слайд 15

Рівень І Допишіть рівняння реакцій, назвіть речовини, встановіть клас сполук: t>1500 1) СН4 → … + 3H2 (тема «алкани») HgSO4 2) С2Н2+ Н2O → … (добування альдегідів) t 3) СН3СОН + Ag2O → … + 2Ag (реакція «срібного дзеркала») H+ 4) СН3СОOН + СН3ОН → … + H2O ( естери) OH- 5) СН3СОOСН3 + Н2O → … + … (естери) Карбонова спирт кислота 6 ) СН3OН + HCl → … + H2O (спирти)   7) СН3Cl + NaOH → … + NaCl (спирти) спирт  

Слайд 16

РІВЕНЬ ІІ Закінчіть рівняння реакцій, назвіть речовини, встановіть клас сполук: t >1500 СН4  → HgSO4 2) С2Н2+ Н2O → t 3) СН3СОН + Ag2O → NH3 H+ 4) СН3СОOН + СН3ОН  → OH-- 5) СН3СОOСН3 + Н2O  → 6) СН3OН + HCl → 7) СН3Cl + NaOH → 8) СН3OН + CuO →   hv 9) CH4 + Cl2 → t , kat 10) HCOH + H2 →   t 11) НСOН + Ag2O → NH3 tº >140º 12) С2Н5OН → H2SO4

Слайд 17

РІВЕНЬ ІІІ Здійсніть перетворення, назвіть речовини, встановіть клас сполук: СН4→С2Н2→СН3СОН→СН3СООН→ →СН3СООСН3→СН3ОН→СН3Cl→С2Н6  2) метан → хлорометан → метанол → → метаналь → метанол   С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН → СН3СОН→ → СН3СООН → СН3 СООС3Н7

Слайд 18

  РІВЕНЬ IV Здійсніть перетворення, назвіть речовини, встановіть клас сполук:     t>1500 + Н2O [ О ] + СН3ОН + Н2O 1) СН4 X 1 X2 Х3 Х4 Х5 (аль) Н+ ОН- (ол)   + HCl +2Na Х6 С2Н6     +Cl2 hv + NaOH +CuO +H2 +CH3COOH 2) СН4 X1 X2 X3 X2 X4 t t, kat H+  

Слайд 19

Відповідні рівняння реакцій t>1500 1) СН4 C2H2 + 3 H2   АЦЕТИЛЕН HgSO4 2) С2Н2+ Н2O CH3COH ЕТАНАЛЬ 3) СН3СОН + Ag2O t CH3COOH + 2 Ag NH3 ОЦТОВА КИСЛОТА H+ 4) СН3СОOН + СН3ОН CH3COOCH3 + H2O МЕТИЛ АЦЕТАТ    

Слайд 20

Відповідні рівняння реакцій : OH- 5) СН3СОOСН3 + Н2O СН3СОOН + СН3ОН метилацетат етанова метанол кислота   6) СН3ОН + НCl → СН3Cl + Н2О метанол хлорометан 7) 2 СН3Cl + 2Na С2Н6 + 2NaCl етан

Слайд 21

hv 8 ) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl метан 9 ) СН3 Cl + NaОН(водн) → СН3ОН +Na Сl метанол t 10) СН3ОН + CuO HCOH + Cu + Н2O метаналь t, kat 11) HCOH + H2 СН3ОН

Слайд 22

t, Ni 12) С2Н6 С2Н4 + H2 етан етен 13) С2Н4 + НОН → С2Н5ОН етилен етанол t 14) С2Н5ОН + CuO СН3COH + Cu + Н2O етаналь t>140, (H+) 15) С2Н5ОН С2Н4 + Н2О етанол етен

Слайд 23

АЛКАНИ CnH2n + 2 H2 t, kat + H2 t, kat АЛКЕНИ CnH2n

Слайд 24

+ Cl2 hν +2Na

Слайд 25

t>140ºС H2SO4 - H2O + HOH

Слайд 26

+ Н2 + CuO t

Слайд 27

+ Ag2O t, NH3

Слайд 28

+ ROH H+ + H2O OH‾ ЕСТЕРИ R1COOR2

Слайд 29

+ RCOOH H+ + H2O OH‾ ЕСТЕРИ R1COOR2

Слайд 30

+H2 O HgSO4

Слайд 31

+HCl +NaOH водний розчин

Слайд 32

Генетичний взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами, карбоновими кислотами та естерами АЛКАНИ СnH2n+2 АЛКЕНИ СnH2n АЛКІНИ СnH2n-2 ГАЛОГЕН ПОХІДНІ СПИРТИ CnH2n+1ОН АЛЬДЕГІДИ CnH2n+1СОН КАРБОНОВІ КИСЛОТИ CnH2n+1СООН ЕСТЕРИ R1COOR2 +H2 t, kat -H2 t, kat -H2 t, kat +H2 t, kat +H2O HgSO4 +Ag2O t, NH3 + Cl 2 hν +2Na +H2O -H2O,t +CuO,t +H2 +HCl +NaOH водн. + ROH H+ +H2O OH- +H2O +кислота

Слайд 33

Поставте кількість балів, що відповідає Вашій підготовці: 1. Усна відповідь (1 бал) ______ 2.Тест (1 – 4 бали, згідно рівня) _______ 3. Робота в групі: Складання рівнянь реакцій ( 0 -2 бали ) _____ Назви речовин ( 0 – 2 бали ) _______ Встановлення взаємозв’язку ( 0 -2 бали ) ____ 4. Доповнення ( 1 бал ) _____ Загальна кількість балів за урок _______ КАРТКА САМООЦІНКИ

Слайд 34

1. Повторити § 2- 9 підручник. 2. Виконати вправи № 7, 12, 19, 28, 32.

Слайд 35

Презентацію підготувала: вчитель хімії Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 21 Ткаченко Ірина Іванівна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія