X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метанол, етанол, гліцерин

Завантажити презентацію

Метанол, етанол, гліцерин

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Метанол, етанол, гліцерин

Слайд 2

Запитання Які хімічні елементи найчастіше містяться в складі органічних сполук? На які класи поділяють вуглеводні? Наведіть приклади відомих вам органічних сполук, що містять Оксиген, Нітроген та інші хімічні елементи.

Слайд 3

Схема класифікації органічних сполук

Слайд 4

Слайд 5

Оксигеновмісні органічні сполуки Органічні сполуки, що містять у своєму складі атоми Оксигену, називаються оксигеновмісними. Функціональні групи — це групи атомів, що визначають хімічні й фізичні властивості речовин. Наприклад: −OH — гідроксильна група; −COH — карбонільна; −COOH — карбоксильна.

Слайд 6

Органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з’єднаних з вуглеводнями, називаються спиртами. Загальна формула спиртів: R –(OH)n

Слайд 7

Класифікація спиртів За природою вуглеводневого радикала: насичені; ненасичені; ароматичні. За кількістю гідроксильних груп: одноатомні; багатоатомні.

Слайд 8

Номенклатура спиртів Назви спиртів походять від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса -ол. Нумерацію карбонового скелета починають із того краю, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. CH3 − OH — метанол (метиловий спирт, мурашиний спирт); C2H5 − OH — етанол (етиловий спирт); C3H7 − OH — пропанол (пропіловий спирт)

Слайд 9

Положення гідроксильної групи вказують цифрою перед назвою спирту:

Слайд 10

Прикладом багатоатомних спиртів є:

Слайд 11

Будова молекул спиртів Зв’язок C − H — ковалентний слабкополярний. Зв’язок O − H — ковалентний сильнополярний.

Слайд 12

Первинне застосування отриманих знань 1. Аналогічно учні самостійно зображають електронну та структурну формули молекули етанолу. 2. Гліцерин — багатоатомний спирт, грузла рідина, без кольору й запаху, добре розчинний у воді, солодкий на смак. Зобразіть структурну формулу гліцерину. 3. Спирти — речовини молекулярної будови, а отже, мають низькі температури кипіння й плавлення, легколеткі, мають запах.

Слайд 13

Знайдіть у підручнику або довідковій літературі температури кипіння й плавлення метанолу, етанолу, гліцерину

Слайд 14

Підсумок Які нові поняття ви вивчили сьогодні на уроці? Чи мають для вас практичне значення нові знання, отримані на уроці? Метанол — рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді в будь-яких співвідношеннях, отруйна. Етанол — рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді в будь-яких співвідношеннях, отруйна. Гліцерин — грузла рідина без кольору й запаху, солодка на смак, добре розчинна у воді. Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів — спирти, утворені насиченими вуглеводнями, у яких один атом Гідрогену заміщений на функціональну гідроксильну групу.

Слайд 15

Домашнє завдання Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Творче завдання. Підготувати схему застосування одного зі спиртів, вивчених на уроці, або розповідь про отруйність спиртів, шкідливий вплив метанолу й етанолу на організм людини.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія