X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародна міграція

Завантажити презентацію

Міжнародна міграція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародна міграція -У сучасному світі широких масштабів набули міграційні процеси. Зокрема це стосується міжнародної трудової міграції. В окремих країнах з'явився термін «трудовий мігрант у власній країні». Які шляхи розв'язання цієї проблеми? Чи набуде цей процес міжнародного поширення? Автор vk.com/yaroslav_4_ik

Слайд 2

План: Міграція робочої сили Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової міграції Наслідки міжнародної трудової міграції Шляхи вирішення проблеми міжнародної трудової міграції «Трудовий мігрант у власній країні»- політика Філіпін 6) Висновок

Слайд 3

Мігра цією робо чої си ли називається переміщення працездатного населення із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік, викликане причинами економічного, політичного чи іншого характеру.

Слайд 4

карта міжнародних трудових міграцій · У світі налічується 191 млн. Міжнародних мігрантів, що становить близько 3% населення планети. · В 41 країні (з них 31 - це країни з населенням менше одного мільйона) мігранти становлять більш 20% жителів. · Майже 6 з 10 високоосвічених мігрантів, які проживали в 2000 році в промислово розвинутих країнах, прибули з країн, що розвиваються

Слайд 5

Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової міграції: 1) з боку країн-донорів: - велика густота населення; - масове безробіття, зумовлене науково-технічним прогресом; - низький життєвий рівень і порівняно низька заробітна плата; - пошук кращих умов життя; - ліквідація деяких застарілих галузей звільняють робочу силу, яка шукає собі застосування в інших країнах;

Слайд 6

2) з боку країн-реципієнтів: - потреба в додатковій висококваліфікованій робочій силі; - потреба в додатковій дешевій і мобільній робочій силі; - порівняно висока заробітна плата; - швидкий розвиток міжнародних пасажирських сполучень; -малопривабливі сфери послуг для місцевого населення;

Слайд 7

Наслідки міжнародної міграції: -Позитивні: Для країн еміграції повернення досвідчених кваліфікованих ро бітників після роботи за кордоном сприяє розвитку національної економіки. Робітники-емігранти сприяють омолодженню структури трудо вих ресурсів країн імміграції. Для деяких з цих країн грошові перекази емігрантів є основним джерелом валютних надходжень, яке перевищує надхо дження валюти від експорту товарів.

Слайд 8

-Негативні: Еміграція завдає шкоди країнам, оскільки національна економіка втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину трудових ресурсів. Це веде до старіння структури трудових ресурсів. Серйозною є проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя. Особливо негативні наслідки для країн еміграції має відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених. Тому уряди цих країн намагаються проводити політику гальмування такого процесу.

Слайд 9

Шляхи вирішення проблеми Для вирішення проблеми міжнародної трудової міграції потрібно: 1) з боку країн-донорів: - розвивання економіки для стабілізації рівня безробіття в країні - створення нових робочих місць - підвищення заробітньої плати -Поліпшення рівня та якості життя населення і розвиток сфери послуг, будівництва і сільського господарства, малопривабливих для місцевого населення

Слайд 10

2) з боку країн-реципієнтів: -підвищення кількості кваліфікованих робітників за рахунок власного населення; - ускладнення перетину кордону трудовим мігрантам та зменшення терміну перетину; - встановлення обмеженнь на кількість мігрантів в своїй країні,поступово зменшуючи його;

Слайд 11

«Трудовий мігрант у власній країні»- політика Філіпін • Чисельність населення 90 млн. Чоловік •Працюючі за кордоном (у 194 країнах) за контрактами - 5 млн. чоловік. • • Грошові перекази філіппінських трудових іммігрантів в 2007 році склали 17 млрд. Доларів США або 13% ВВП Філіппін. • Щорічно на філіппінський ринок праці виходить близько 1 млн. осіб, з яких майже 90% працевлаштовується за кордоном. Щомісяця близько 75 тис. Філіппінців готують до від'їзду на роботу за кордоном.

Слайд 12

Найважливішими пріоритетами еміграційної політики Філіппін є: • передвиїзна підготовка трудового мігранта, що включає два основних компоненти: професійну підготовку та орієнтовні семінари, метою яких є підготовка трудового мігранта до роботи в конкретній державі; • забезпечення правового захисту своїх громадян, спрямованих на роботу в інші держави; • моніторинг становища філіппінців за кордоном, які трудяться по закордонних трудових контрактах терміном від двох років і більше.

Слайд 13

Висновок: Головною причиною міжнародної міграції є різний рівень середньої реальної заробітної плати у різних країнах та невдоволення населенням рівнем життя. Крім цих причин міжнародної міграції, є ще демографічний і політичний аспекти. Так, підвищення щільності населення ускладнює відносини в системі людина - природа. Концентрація населення в містах викликає зростання соціальної напруженості, веде до розпалювання національних конфліктів, зростанню злочинності. Якщо не вирішити ці питання,то проблема міжнародної міграції набере світового поширення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія