X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вади як вони є

Завантажити презентацію

Вади як вони є

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Природжені дефекти та деформації ЩЛД у дітей їх профілактика. Сучасні принципи диспансерезації,лікування та реабілітації. Вади розвитку щелепно-лицевої ділянки посідають 3-тє місце серед інших вроджених вад. 70 % з них складають вроджені незрошення верхньої губи та піднебіння, а ЗО % — різні форми крантосиностозів та черепно-лицевих дизостозів.

Слайд 2

Ці вади мають такий поділ: 1. Незрощення тканин щелепно-лицевої ділянки: губи; колобома; макростома; коміркового відростка; піднебіння. Незрощення тканин щелепно-лицевої ділянки, поєднані з іншими вадами (синдромами). Орофаціальні дисплазії м'яких тканин і кісток лиця. Відсутність органа або його частини і (або) тканини. Вади розвитку окремих органів (вушна раковина, ніс). Вади розвитку вуздечок губ та язика. Атрезії носових та слухових ходів, мікростоми. Нориці.

Слайд 3

ВРОДЖЕНІ ВАДИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ

Слайд 4

ВРОДЖЕНІ НЕЗРОЩЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ Співвідношення ізольованих незрошень верхньої губи, наскрізних незрощень верхньої губи та піднебіння й ізольованих незрощень піднебіння вигля дає як 1:2:1. Розрізняють такі види вроджених незрощень губи: за глибиною незрощення (явні, приховані); залежно від локалізації незрощення у трансверзальній площині (бічні — 99 % і присередні — 1 %). Бічні, в свою чергу, поділяють залежно від боку незро щення на однобічні — 82 % (лівобічні частіше, ніж правобічні) та двобічні — 17 %; двобічні незрощення губи можуть бути симетричними і несиметричними; за довжиною незрощення у сагітальній площині губи (часткові, повні чи наскрізні); ізольовані та поєднані (з незрошенням коміркового відростка верхньої щелепи, піднебінням).

Слайд 5

Принципи проведення хейлоринопластики (мається на увазі не ринопластика у повному обсязі, а часткове усунення деформації носа, оскільки формуєть ся лише дно носового ходу та змінюється положення перегородки, крила носа чи обох його крил, але не ліквідується деформація кінчика).

Слайд 6

Вроджене двобічне наскрізне несиметричне незрощення верхньої губи, коміркового відростка, твердого та м'якого піднебіння.Вроджене двобічне незрощення верхньої губи та коміркового відростка з протрузією і деформацією міжщелепної кістки .

Слайд 7

Вроджене лівобічне незрощення верхньої губи, коміркового відростка,твердого та мякого піднебіння . Вроджене правобічне незрощен ня верхньої губи

Слайд 8

ВРОДЖЕНІ НЕЗРОЩЕННЯ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА, ТВЕРДОГО ТА М'ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ Вродженні незрощення піднебіння класифікують таким чином: 1 . Явні (наскрізні) та приховані (ненаскрізні). Повні та неповні (часткові). Однобічні, двобічні та присередні. Твердого і (або) м'якого піднебіння. Поєднанні з незрощенням губи та (чи) коміркового відростка.

Слайд 9

Основним принципом щадної ураностафілопластики є ефективна ретротранспозиція м'якого піднебіння, яка дозволяє оптимально звузити глоткове кільце, чим досягається необхідне піднебінно-глоткове змикання, тобто відновлення функції. Базова методика щадної ураностафілопластики передбачає проведення таких етапів: 1 етап — викроювання слизово-окісних клаптів (залежно від виду незрощення): одного —уразі незрощення задньої третини твердого та м'якого піднебіння, двох — за умови всіх інших видів вад; 2 — відшарування цих клаптів до межі твердого та м'якого піднебіння, 3 — відокремлення їх від заднього краю горизонтальних пластинок піднебінної кістки; 4 — остеотомія задньої стінки піднебінного отвору і виведення судинно-нервового пучка; 5 — зняття з гачка крило-піднебінного відростка клиноподібної кістки сухожилля м'яза-натягувача піднебінної завіски Принципи та методи хірургічного лікування вроджених незрощень піднебіння

Слайд 10

Спосіб ураностафілопластики у разі однобічних наскрізних незрощень піднебіння клаптем з великого фрагмента У разі однобічних наскрізних незрошень піднебіння фрагменти його звичайно різні за розмірами. У деяких випадках малий фрагмент різко недорозвинений, значно коротший та знаходиться значно дистальніше від присередньої лінії порівняно з великим. Тому, враховуючи основну ідею операцій з відновлення піднебіння — максимально щадне ставлення до кісткових структур, запропоновано у разі ураностафілопластики використовувати один слизово-окісний клапоть з великого фрагмента. Тобто жоден травмівний етап на малому фрагменті не проводиться.

Слайд 11

Послідовність та обсяг дій стоматолога під час лікування пацієнта із вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння Взяти пацієнта на диспансерний облік із заповненням відповідної документації та повідомити про це в Український чи міжобласні центри з лікування дітей із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки залежно від місця проживання дитини. Інформувати батьків дитини про етапи, місце та терміни лікування. Вирішити питання щодо годування — спеціальною соскою або виготовити обтуратор типу знімної пластинки на беззубу верхню щелепу в перші дні після народження дитини із наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння. Провести обстеження дитини педіатром та суміжними спеціалістами для виявлення супутніх вроджених і набутих захворювань, які можуть бути протипоказанням до хірургічного втручання, і розпочати лікування у відповідних профільних стаціонарах. Скоригувати методи доопераційного ортодонтичного лікування. Оформити документи для отримання дитиною групи інвалідності (наказ № 482 від 04.12.02. міністра охорони здоров'я України "Про затвердження порядку видачі медичного висновку дитині-інваліду віком до 16 років") Між етапами хірургічного та ортодонтичного лікування провести лікування захворювань зубів, слизової оболонки ротової порожнини, корекцію ортодонтичних апаратів, заняття з логопедом та психологом. Підтримувати тісний консультативний зв'язок з лікувальною командою центру.

Слайд 12

ВАДИ РОЗВИТКУ ВУЗДЕЧОК ГУБ ТА ЯЗИКА, МІЛКИЙ ПРИСІНОК РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Слайд 13

ВАДИ РОЗВИТКУ ВУЗДЕЧОК ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ГУБ Вади розвитку вуздечок губ проявляються зменшенням їх довжини, нетиповим місцем прикріплення ніжки її, збільшенням кількості вуздечок. Розрізняють дві форми вад вуздечки губ залежно від прикріплення її ніжки: до міжзубного сосочка безуплетення волокон вуздечки у міжальвеолярний шов (непроникна форма) та прикріплення вуздечки губи, у разі якого волокна її уплітаються у серединний шов (проникна форма).

Слайд 14

Існують такі способи лікування вад розвитку вуздечок губ: поперечне перетинання — френулотомія — виконується у разі короткої вуздечки без відхилення прикріплення її "ніжки"; пластика вуздечки трикутними клаптями за О.О. Лімбергом — застосовується дуже рідко, оскільки після Z-пластики вуздечка практично зникає, чого не повинно бути; переміщення вуздечки V-подібним розтином за Дифенбахом — найпоширеніший спосіб втручання, суть якого полягає у переміщенні "ніжки" вуздечки, що фіксується до коміркового відростка або коміркової частини. У разі прикріплення "ніжки" вуздечки верхньої чи нижньої губи на міжзубному сосочку та вплетення волокон її у серединний шов з утворенням діастеми оперативне втручання проводять таким чином: V-подібним розтином переміщують вуздечку догори; скальпелем висікають тканини різцевого сосочка до кістки, переходячи на піднебіння і намагаючись не травмувати ділянку виходу судинно-нервового пучка (це може призвести до виникнення кровотечі, яку краще зупинити електрокоагуляцією); кюретажною ложкою або за допомогою бормашини кулястим бором ретельно вибирають решту сполучнотканинних волокон з серединного шва. V-подібний клапоть фіксують у новому положенні. Після такого втручання ортодонт за допомогою капи, пластинки або брекет-системи ліквідує діастему.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія