X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості проведення ЗНО-2010з української мови і літератури

Завантажити презентацію

Особливості проведення ЗНО-2010з української мови і літератури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація підготовлена методистом ДРЦОЯО Радзивіл А.П. Особливості проведення ЗНО-2010 з української мови і літератури

Слайд 2

ЗНО - 2010 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2009 року № 570 перелік предметів аналогічний переліку 2009 року; кожен бажаючий взяти участь у ЗНО 2010 року може обрати п’ять предметів для тестування; два обов'язкові предмети тестування; проведення ЗНО у червні-липні 2010 року; результати ЗНО зараховуються як результати конкурсних випробувань до вищих навчальних закладів.

Слайд 3

ЗНО - 2010 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.12.2009 р. № 1081 Терміни проведення ЗНО з української мови і літератури – 2, 3, 4 червня 2010 року

Слайд 4

Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2010 рік Наказ МОНУ від 18.09.2009 року № 873 збільшено мінімальну кількість вступних випробувань з двох до трьох; зменшено перелік осіб, які мають право на проходження конкурсних випробувань у ВНЗ; особи, що мають право на позаконкурсний вступ, повинні відразу подавати у приймальну комісію оригінали документів; при вступі до ВНЗ враховується середній бал атестата; зі списків "пільговиків" виключено переможців Малої академії наук; інваліди 1 і 2 груп та діти-інваліди складають вступні екзамени до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти або проходять ЗНО (за їх вибором) змінилися строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Слайд 5

Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2010 рік Наказ МОНУ від 18.09.2009 року № 873 У разі неучасті у ЗНО за результатами вступних іспитів у ВНЗ мають право вступати: військові Збройних Сил України та інших законних військових формувань; службовці правоохоронних органів спецпризначення; службовці Держспецслужби транспорту; звільнені зі служби в рік вступу до ВНЗ; військовослужбовці, які служать за контрактом (на заочну форму); особи, які мають захворювання, що може бути перешкодою для проходження ЗНО.

Слайд 6

Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2010 рік Наказ МОНУ від 18.09.2009 року № 873 Прийом документів до ВНЗ - з 15 по 31 липня Вступні іспити та конкурси - з 23 по 31 липня Зарахування до ВНЗ - з 1 по 31 серпня

Слайд 7

СПЕЦИФІКАЦІЯ тесту з української мови і літератури 2010 р. підготовлена відділом змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти

Слайд 8

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО - 2010 Починаючи з 28 вересня, на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua розміщуються матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали включають: програму зовнішнього оцінювання, специфікацію тесту, його демонстраційний варіант із правильними відповідями на питання, кілька сотень тренувальних завдань із кожного предмета.

Слайд 9

Загальна кількість завдань тесту - 61 Частина 1 – завдання з української мови Частина 2 – завдання з української літератури Частина 3 – завдання на створення власного висловлення На виконання тесту відведено 180 хвилин

Слайд 10

Тест з української мови і літератури складається з таких форм тестових завдань: І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ). ІІ. Завдання на встановлення відповідності (ВВ). ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ).

Слайд 11

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ) Неправильно утворено ім'я по батькові А Степанівна Б Геннадієвич В Орестівна Г Ігорович Д Олександрівна

Слайд 12

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (ВВ) З'ясуйте вид поданих односкладних речень

Слайд 13

ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ) ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ Підтримайте або спростуйте думку: “Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця”. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Слайд 14

Кількісний розподіл завдань тесту за складністю

Слайд 15

Кількісний розподіл завдань тесту з української мови за складністю

Слайд 16

Кількісний розподіл завдань за формами, змістовими лініями та розділами програми

Слайд 17

Слайд 18

Кількісний розподіл завдань тесту з української літератури за складністю

Слайд 19

Кількісний розподіл завдань за формами, змістовими лініями та розділами програми

Слайд 20

Розподіл тестових завдань з української мови за когнітивним рівнем

Слайд 21

Розподіл тестових завдань з української літератури за когнітивним рівнем

Слайд 22

Схема оцінювання окремих завдань і тесту в цілому Завдання з вибором однієї правильної відповіді - 0 – 1 тестовий бал. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Завдання з розгорнутою відповіддю – від 0 до 24 тестових балів. Загальна кількість балів - 111

Слайд 23

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2010 з української мови і літератури В аудиторії не можуть бути присутні вчителі української мови та літератури, початкових класів, зарубіжної літератури. Відповіді на завдання першої і другої частин автоматично обробляються після сканування бланка відповідей А. Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю перевіряється фахівцями з української мови і літератури, які пройшли спеціальну підготовку.

Слайд 24

ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ Специфікація

Слайд 25

Частина 1 Закриті тестові завдання з української мови Пропонується визначити правильну відповідь з п’яти варіантів; Завдання до мікротекстів де пропонується визначити правильну відповідь з чотирьох запропонованих варіантів; Завдання на встановлення відповідності; Читання й аналіз тексту (обсяг тексту ≈700 слів). Після тексту 8 завдання для його аналізу.

Слайд 26

Частина 2 Закриті тестові завдання з української літератури: завдання, у яких потрібно вибрати одну правильну відповідь з п’яти варіантів; завдання на встановлення відповідності. Слід наголосити, що серед завдань є завдання різного рівня складності: на знання - вказати твір чи автора, вибрати представників того чи іншого літературного періоду, угруповання тощо, упізнати героїв твору й інше та застосування умінь та навичок – віршовий розмір, елемент сюжету і т.п.; для виконання окремих завдань потрібно застосувати вміння аналізувати літературні явища, твори чи їх уривки.

Слайд 27

Частина 3 ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ Підтримати або спростувати думку учасники тестування мають право висловити будь-яку точку зору (вона може абсолютно не поділятися екзаменаторами, бути хибною на думку екзаменаторів) важливо, що учасник тестування уміє висловити свою точку зору і навести аргументи на її користь – має власну точку зору, своє бачення ситуації.

Слайд 28

Вимоги до власного висловлення уміти чітко сформулювати тезу; навести 2-3 переконливі аргументи; навести приклади з художньої літератури, історичні факти або приклади з життя; сформулювати висновок, який відповідатиме тезі; дотримуватися логіки викладу; виконати роботу грамотно, дотримуючись мовленнєвих та стилістичних вимог;

Слайд 29

роботи менше 100 слів не перевіряються (кількість слів екзаменатор підраховує і записує під роботою; за всі позиції виставляється 0 балів/ робота вважається ненаписаною); тип мовлення – твір-роздум (теза, аргументи, висновок); робота обов’язково повинна відповідати темі. Якщо робота не відповідає темі, екзаменатор виставляє за всі позиції 0 балів/ робота вважається ненаписаною. Вимоги до власного висловлення

Слайд 30

Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури в загальноосвітній школі Методичні рекомендації

Слайд 31

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування; організація тестування; аналіз і корекція результатів.

Слайд 32

Методичні рекомендації Перший етап Вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання, високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. Типологія тестів ураховує особливості їхніх змісту та структури.

Слайд 33

Методичні рекомендації Другий етап Пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги посування школярів в освоєнні тестових технологій – від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання.

Слайд 34

Методичні рекомендації Третій етап Здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі.

Слайд 35

Методичні рекомендації Учителеві варто пам’ятати, що на виконання завдань з вибором однієї правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення відповідності – півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. На цьому етапі учителеві слід навчати учнів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки.

Слайд 36

Методичні рекомендації Практикуючи тест, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання.

Слайд 37

Методичні рекомендації Учитель повинен пам’ятати, що основу завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення, воно має бути максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами. Не слід указувати після використаного в тесті речення прізвище його автора, щоб не переобтяжувати завдання зайвою інформацією і не відволікати його від головного.

Слайд 38

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання