X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль Львова та Львівського регіону в розвитку міжнародного співробітництва України і країн Європейської спільноти у сфері транспорту.

Завантажити презентацію

Роль Львова та Львівського регіону в розвитку міжнародного співробітництва України і країн Європейської спільноти у сфері транспорту.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Роль Львова та Львівського регіону в розвитку міжнародного співробітництва України і країн Європейської спільноти у сфері транспорту. Віталій Мазур. Кафедра “Системи автоматизованого проектування” Національного університету “Львівська політехніка”

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Метою розробленого Стратегічного плану є поглиблення стимулюючого впливу транспорту на економіку м. Львова і області, поетапне вдосконалення і розвиток пасажирсько-транспортної системи та підвищення рівня транспортних послуг на основі інтеграції у Європейську транспортну систему, впровадження сучасних транспортних технологій, гармонійного поєднання інтересів населення області, пасажирів, транспортних організацій, інвесторів та виробників транспортних засобів.

Слайд 6

Стратегія розвитку пасажирсько-транспортної системи м. Львова та Львівської області передбачає: Посилення ключової ролі Львівщини для Західного регіону в процесі інтеграції України в міжнародну транспортну систему. Часову і просторову транспортну інтеграцію регіонів Львівщини, прилеглих областей та країн Європейської спільноти. Вдосконалення транспортної інфраструктури до рівня європейських вимог. Створення ефективної розподіленої системи пасажирських і вантажних перевезень на теренах Львівщини для забезпечення рівномірності пасажирських та транспортних потоків, зменшення навантаження на навколишнє середовище, забезпечення зручності пасажирів, клієнтів і перевізників, вирівнювання економічного розвитку регіонів області. Раціональне поєднання всіх видів транспорту області. Ефективне використання існуючої дорожньо-транспортної мережі. Формування раціональних наборів транспортних засобів. Активізацію регіонального автобусобудування на Львівщині. Аналіз і раціональний перерозподіл вантажних, пасажирських та транспортних потоків, оптимізацію режимів та графіків руху. Створення сприятливих умов для інвестування транспортної сфери.

Слайд 7

Визначені такі основні напрямки вдосконалення та розвитку ПТС: Поетапна прискорена інтеграція області у Європейську транспортну систему. Вдосконалення методів та форм роботи з дорожньо-транспортними організаціями. Вдосконалення організації та реалізації процесу пасажирських та вантажних перевезень. Вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури області. Розвиток регіонального автобусобудування на Львівщині. Збереження, захист і популяризація історичного, культурного та екологічного середовища. Залучення громадян та пасажирів до процесу розвитку і вдосконалення ПТС.

Слайд 8

Поетапна прискорена інтеграція області у Європейську транспортну систему: Інформаційне та організаційне забезпечення процесу інтеграції Львівщини в Європейську транспортну систему. Встановлення безпосередніх контактів з науковими та транспортними організаціями країн Європи (і в першу чергу Польщі та Німеччини) для налагодженню міжнародного співробітництва при проектуванні, розбудові та експлуатації міжнародних транспортних коридорів (МТК). Прискорена розбудова та реконструкція МТК № 3 та МТК № 5. Аналіз можливості і обгрунтування доцільності створення трансукраїнського транспортного коридору (на базі автомагістралі Е50) з розділеними смугами для швидкісного та великовагового транспорту. Визначення і вирішення основних проблем та першочергових задач на основі аналізу та оцінки стану ПТС Львівської області щодо її відповідності європейським вимогам та стандартам. Підготовка та перепідготовка спеціалістів для організації міжнародних перевезень та впровадження сучасних транспортних технологій. Підготовка та перепідготовка спеціалістів для розбудови та експлуатації міжнародних транспортних коридорів та надання супутніх послуг. Планування і забезпечення розвитку приватного підприємництва та сфери послуг в зоні МТК. Визначення і захист інтересів області при розбудові та експлуатації МТК.

Слайд 9

Вдосконалення організації та реалізації процесу пасажирських та вантажних перевезень: Розробка і реалізація динамічної комп’ютерної моделі ПТС Львова і області. Аналіз і оцінка існуючих маршрутів пасажирського транспорту по результатах анкетування пасажирів та комп’ютерного моделювання. Оптимізація маршрутної мережі і графіків руху пасажирського транспорту. Вивчення можливості і доцільності створення мережі міжнародних автовокзалів з розширеним набором супутніх послуг (у Львові, можливо у Вроцлаві, Києві, Умані, Одесі та Донецьку) для організації покрокових перевезень пасажирів на великі віддалі. Передача функцій оперативного планування, диспетчеризації та контролю на маршрутах автобусним станціям для координації перевізників різних форм власності. Запровадження нових інформаційних технологій та транспортної логістики для організації транспортно-експедиторського обслуговування. Раціональний вибір та поєднання різних типів транспортних засобів, обгрунтування його кількісного та якісного складу для підвищення ефективності перевезень. Запровадження інструментальних (автоматизованих) систем супроводу і контролю за рухом транспортних засобів на території Львова та області.

Слайд 10

Вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури області: Паспортизація доріг області з визначенням їх навантажувальної здатності та оцінкою стану дорожнього покриття. Збір і ком’ютерна обробка інформації про основні транспортні потоки для формування моделі транспортної мережі Львова і області. Формування пропозицій по модернізації, ремонту та будівництву транспортних магістралей. Формування плану розбудови об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на дорогах області. Залучення підприємств, організацій та інвесторів до розбудови і вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури.

Слайд 11

Збереження, захист і популяризація історичного, культурного та екологічного середовища: Кодифікація території області з визначенням вимог до транспортної системи. Дослідження впливу транспортних потоків (особливо в зонах МТК) на навколишнє середовище. Проведення інструментальних вимірювань для формування екологічної карти області. Запровадження автоматизованих засобів контролю та моніторингу за екологічною ситуацією на території області. Розробка і впровадження заходів для збереження екологічного середовища і зменшення впливу на нього техногенних (транспортних) факторів. Формування культурно-історичної карти Львова і області для забезпечення туристичних транспортних перевезень.

Слайд 12

Залучення громадян та пасажирів до процесу розвитку і вдосконалення ПТС: Вдосконалення методів і запровадження нових форм організації пасажирів для підвищення ефективності ПТС. Аналіз основних пасажирських потоків з метою оптимізації руху транспорту. Вивчення громадської думки та анкетування пасажирів для оцінки і вдосконалення пасажирсько-транспортної системи. Залучення інвесторів і розвиток дрібного підприємництва в зоні основних транспортних магістралей області. Вдосконалення інформаційного забезпечення населення та пасажирів з використанням засобів масової інформації та сучасних Інтернет-технологій.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Основні напрямки вдосконалення пасажирсько-транспортної системи м. Львова

Слайд 19

У сфері громадського транспорту керівництву міста необхідно зосередити увагу на таких питаннях: Задачі та функції органів місцевого самоврядування в нових умовах і роль громадського транспорту для забезпечення інтересів міста. Системність задач розвитку громадського транспорту міста. Аналіз і оцінка функціонування громадського транспорту міста. Стратегія розвитку громадського транспорту в рамках стратегії розвитку міста. Залучення громадян до процесу оцінки та планування розвитку громадського транспорту. Управління транспорту міста: нові задачі і нові функції. Громадський транспорт – інтеграційна система. Управлінські моделі у сфері громадського транспорту. Приватизація у сфері громадського транспорту, інвестування сфери громадського транспорту та робота з інвесторами. Застосування сучасних комп'ютерних систем для вдосконалення громадського транспорту міста. Аналіз та оптимізація пасажирсько-транспортної системи міста. Формування громадської думки стосовно напрямків розвитку міського транспорту.

Слайд 20

Основні показники громадського транспорту м. Львова У місті функціонує 1050 приватних автобусів (переважно малого класу), які обслуговують 90 маршрутів. Організацію автобусних перевезень на маршрутах забезпечує 25 перевізників. Міський електротранспорт комунальної власності налічує 172 трамваї та 112 тролейбусів, які обслуговують 20 маршрутів (8 – трамвайних, 12 – тролейбусних). Необхідно відмітити, що 100 % трамваїв та 90 % тролейбусів повністю відпрацювали нормативний експлуатаційний термін (16 років) і потребують оновлення. Загальна протяжність трамвайних колій міста – 74 км, тролейбусних ліній – 118 км. Засобами електротранспорту охоплено біля 90 % заселеної території міста. У 2006 р. електротранспортом було перевезено 98737 тис. пасажирів, з них 67 % - пасажири пільгових категорій.

Слайд 21

Основні стратегічні напрямки вдосконалення та розвитку ПТС: Подальше зменшення часу на переміщення пасажирів по місту. Забезпечення всіх мікрорайонів міста (як високої так і низької пасажиронасиченості) послугами громадського транспорту. Підвищення комфортності міських пасажирських перевезень. Реалізація багаторівневої системи оплати різних за якістю послуг громадського транспорту та закріплення права вибору за пасажирами. Надання соціально значимих транспортних послуг для малозабезпечених категорій населення. Впровадження нових перспективних засобів громадського транспорту та систем пасажирських перевезень. Підтримання інвестиційної привабливості сфери громадського транспорту для подальшого її розвитку. Підвищення рівномірності розподілу маршрутів по території міста і розвантаження деяких ділянок від дублюючих маршрутів та надлишкових засобів громадського транспорту. Забезпечення послугами громадського транспорту новостворених точок притягання. Впорядкування паркування автомобілів на території міста, особливо в його центральній частині. Вдосконалення дорожньої мережі. Розвиток транспортної інфраструктури на території міста.

Слайд 22

Ряд характерних особливостей, які визначають специфіку вдосконалення та розвитку пасажирсько-транспортної системи м. Львова: Специфічне географічне розташування. Складний характер рельєфу місцевості. Наявність великої кількості історичних памяток. Щільна забудова старовинної частини міста з обмеженою можливістю перепланування та реконструкції. Підвищені вимоги до рівня екологічного забруднення. Густа мережа вузьких вулиць в центральній частині міста. Необхідність формування пішохідних зон в історичній частині міста для розвитку туризму. Значна кількість транспортних засобів. Використання різних видів автомобільного, автобусного та електричного транспорту.

Слайд 23

Для реалізації вказаних напрямків в даний час виконуються такі роботи: На основі обстежень і аналізу ПТС, виконаних лабораторією ГНДЛ-80 “Львівської політехніки”, проводиться вдосконалення і оптимізація маршрутної мережі міста. До кінця 2007 р. планується завершення оновлення транспортних засобів на автобусних маршрутах (за рахунок нових автобусів малого класу). Планується суттєве оновлення засобів електротранспорту (трамвай – 10 од. на суму 20 млн. грн., тролейбус – 20 од. на суму 18 млн. грн.). Проводиться ряд робіт по вдосконаленню дорожньої мережі, передбачених "Комплексною програмою" та "Першочерговими заходами по вдосконаленню та розвитку ПТС”. Виконані проектні роботи для будівництва фрагментів доріг та транспортних розв'язок. Планується будівництво нових трамвайних ліній на Сихів та у Північний ройон загальною довжиною 20 км на суму біля 50 млн. грн. Передбачається також розширення тролейбусної мережі на 15 км (кошторисна вартість – 24 млн. грн.). В центральній частині міста (61 вулиця) облаштовано 17 паркувальних зон із загальною кількістю місць – 1356 (по результатах обстежень в центрі паркувалось 2500 автомобілів). Реалізуються заходи по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури для розвитку туризму. Завершується підготовка до облаштування сучасних зупинок громадського транспорту. Проведене узгодження робіт по вдосконаленню ПТС та по підготовці до участі міста в преведенні ігор футбольного чемпіонату ЄВРО-2012. Ведуться підготовчі роботи для налагодження міжнародного співробітництва у сфері транспорту.

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Міжнародний науково-технічний транспортний проект “Трафік” Кафедра “Системи автоматизованого проектування” Національного університету “Львівська політехніка” Головною метою (місією) запропонованого проекту є налагодження міжнародного наукового співробітництва для вдосконалення і розвитку пасажирсько-транспортної системи міст і регіонів Західної Європи та м. Львова і Львівської області, як підготовки до майбутньої інтеграції транспортних систем України та країн Європейської спільноти.

Слайд 38

Цілі запропонованого проекту: Експертна оцінка науковцями стану пасажирсько-транспортних систем Європи та визначення нових шляхів їх розвитку і вдосконалення на основі спільних міжнародних досліджень. Впровадження нових методів і програмно-технічних засобів для автоматизованого проектування і оптимізації пасажирсько-транспортних систем регіонів та старовинних міст на основі комплексного вирішення транспортних проблем з врахуванням особливостей транспортної мережі, вдосконалення регулювання руху транспорту, ефективного використання доріг, транспортної інфраструктури та транспортних засобів. Підвищення якості транспортних і суміжних з транспортом послуг, організація раціонального транспортного обслуговування туристів. Покращення екологічних показників середовища та забезпечення захисту історичних пам’яток від впливу шкідливих факторів, викликаних розвитком транспорту. Вдосконалення підготовки спеціалістів для автоматизованого проектування пасажирсько-транспортних систем міста та регіону і організації управління ними на базі комп’ютерних інформаційних технологій. Організація у Львові Центру міжнародного співробітництва міст Європейської спільноти та України у сфері транспорту, встановлення тісніших контактів з зарубіжними організаціями, підприємствами, науковцями та спеціалістами для взаємного обміну досвідом та впровадження кращих науково-технічних розробок.

Слайд 39

Для досягнення вказаних цілей заплановані такі заходи: Розробка і реалізація стратегії розвитку пасажирсько-транспортної системи (ПТС) м. Львова та Львівської області. Розробка і впровадження системи автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи м. Львова і Львівського регіону, як складної організаційно-технічної системи. Розробка і широке застосування програмно-технічних засобів збору і обробки інформації про пасажирські та транспортні потоки для ідентифікації моделей ПТС та оптимізації вирішення задач управління. Оптимізація транспортних потоків міста на основі моделювання поведінки автомобіля в різних дорожньо-транспортних ситуаціях з врахуванням психо-фізіологічних особливостей водія. Розробка і впровадження комп’ютеризованої системи аналізу і оцінки якості транспортних і суміжних послуг для пасажирів і гостей міста. Підготовка спеціалістів для ефективного функціонування ПТС. Активне залучення мешканців і пасажирів до визначення та вирішення задач вдосконалення ПТС міста та області. Організація ефективної співпраці організацій та установ, які приймають безпосередню участь у розвитку і функціонуванні пасажирсько-транспортної системи. Перенесення і практичне впровадження набутого досвіду і отриманих позитивних результатів для м. Львова в одному із старовинних міст Європи.

Слайд 40

Необхідність міжнародної підтримки і спільної роботи над запропонованим проектом з країнами Європейської спільноти визначається такими факторами: запозичення і практичне опробування Львівщиною передового досвіду розвинутих країн у вирішенні транспортних проблем, вдосконаленні і розвитку ПТС буде сприяти подальшому його поширенню в регіонах України; пошук шляхів адаптації і приведення у відповідність пасажирсько-транспортної системи Львівського регіону до Європейських стандартів і вимог є першим кроком і необхідною передумовою для подальшої інтеграції транспортних систем Європи і України; визначення і узагальнення специфічних особливостей ПТС України і Львівщини забезпечить можливість їх врахування при розробці нових спільних европейських стандартів і вимог для міжнародних інтегрованих пасажирсько-транспортних систем; ряд характерних особливостей м. Львова та Львівського регіону, таких як специфічне географічне розташування, складний характер рельєфу місцевості, наявність великої кількості історичних памяток, щільна забудова старовинної частини міста з обмеженою можливістю перепланування та реконструкції, використання різних видів автомобільного та електричного транспорту, наявність підприємств з державною та приватною формою власності, дозволяють розглядати це місто як унікальний полігон для проведення досліджень і вдосконалення пасажирсько-транспортної системи;

Слайд 41

проведення наукових досліджень і практичних робіт по вдосконаленню і розвитку пасажирсько-транспортної системи м. Львова і регіону забезпечить використання набутого досвіду та позитивних отриманих результатів при вирішенні транспортних проблем у старовинних містах Європи; розширяться можливості науково-технічного співробітництва і реалізації різноманітних форм стажування; реалізація міжнародного пілотного проекту підвищить інвестиційну привабливість Львівського регіону у транспортній сфері для західних інвесторів, що забезпечить додаткові джерела фінансування робіт; активізуються контакти автобусобудівників Львівщини і відомих європейських фірм, з подальшою перспективою спільного виготовлення і реалізації автобусів для громадського транспорту України (вже на сьогодні значна частина автобусних маршрутів Львівщини оснащена автобусами фірми “Мерседес”); результати пілотного проекту будуть закладені в основу підготовки і перепідготовки спеціалістів для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої пасажирсько-транспортної системи країн-учасників; реалізація запропонованого проекту на Львівщині буде стимулювати розвиток підприємництва і налагодження співробітництва у суміжних до транспорту сферах (транспортна радіоелектроніка, торгівля, обслуговування водіїв та пасажирів, проживання, харчування, туризм, тощо); в процесі реалізації проекту будуть встановлені і зміцнені міжнародні зв’язки на міждержавному, регіональному і міському рівнях управління.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна