X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Війна за незалежність США

Завантажити презентацію

Війна за незалежність США

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні пріоритети зовнішньої політики України Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Слайд 2

Сучасна Україна як незалежна держава стала уособленням світосистемних змін. Відхід від системної конфронтації у сфері безпеки призвів 1991 р. до зміни світового устрою: об’єдналися країни Європи, стала єдиною Німеччина, самоліквідувався колишній Радянський Союз.

Слайд 3

З формуванням Європейського Союзу інтеграційний чинник став вузловим і визначальним на всьому євразійському просторі. Пройшло кілька хвиль розширення Євросоюзу, результатом яких кількість країн членів зросла із 12 у 1991р. до 28 країн у 2015 р.

Слайд 4

Поряд із величезними трансформаційними змінами набувають поширення і поглиблення глобалізація та регіоналізація. Процеси глобалізації спонукають провідні країни до певних компромісів задля розв’язання глобальних проблем, перш за все, світової безпеки. Глобалізація Це процес посилення інтеграційних зв’язків між окремими народами та державами світу сприяє розвитку економіки забезпечує більшу толерантність застерігає держави від крайніх дій не завжди орієнтована на розвиток вітчизняного виробництва нівелюються запити людей стверджуються правила, вигідні розвиненим країнам нав’язуються далеко не найкращі ідеали і цінності на шкоду національних культур поява глобальних проблем + –

Слайд 5

Перемога наддержави США у холодній війні, наростання глобалізації сприяли вивищенню її як світового лідера. Змін зазнала і геополітична конфігурація планети, відбулося кілька хвиль розширення Північноатлантичного альянсу. У 1999 р. до НАТО були прийняті Польша, Чехія, Угорщина; у 2004 р. його членами стали ще 10 країн.

Слайд 6

Знаковою подією для системи світоустрою, що тяжіла до однополярності, стало 11 вересня 2001 р. Терористична атака на США завдала величезного удару і цій наддержаві, і системі світоустрою. Ця трагедія доводила уразливість від сучасних загроз навіть такої світової надпотуги як Сполучені Штати Америки.

Слайд 7

У період після подолання біполярності світу, розвалу однієї із його наддержав та посилення глобалізації чимало країн вийшли на траєкторію соціально-економічного зростання за рахунок більш потужного використання власних ресурсів, досягнень науки та новітніх технологій. Десять найбільших економік світу на 2015 рік, за даними МВФ

Слайд 8

Сучасні світосистемні трансформації мають напрям змін у бік формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Вона проте перебуває лише на перших стадіях свого остаточно невизначеного формування. Цьому процесу властиві інтеграція, глобалізація, регіоналізація, зміна парадигми безпеки та глобальна постіндустріальна економіка надвисоких технологій.

Слайд 9

Аналіз основних тенденцій розвитку сучасної геополітичної ситуації свідчить, що формується нова багатополярна модель світового устрою, в межах якої поряд з США з’являються нові центри сили, в т. ч. КНР, ЄС, Індія, Бразилія, Росія та інші. Протистояння інтересів призводить до збройних конфліктів чи розв’язання воєн. Доля найбільших 15 країн у світовому ВВП (СКС), за даними МВФ

Слайд 10

В історії існувало кілька найбільш відомих систем світоустрою та міжнародних відносин, які послідовно змінювалися. Вестфальська система з 1648 р., яку змінила з 1815 р. Віденська, потім Версальсько-Вашингтонська – у період 1919 – 1945 рр. та Ялтинсько-Потсдамська у 1945 – 1991 рр. Новітня багатополярність – це лише одна з багатьох історичних можливостей.

Слайд 11

Науковцями Інституту ґрунтовно досліджено та панорамно висвітлено тернистий європейський шлях України. Результати наукових досліджень проблематики культурно-цивілізаційного простору Європи і України, сучасних міжнародних відносин на континенті отримали висвітлення в авторських і колективних монографіях.

Слайд 12

Протягом 2014-2017 рр. науковці Державної установи проводили фундаментальні дослідження і здійснювали комплексний аналіз історичних витоків та факторів становлення сучасної системи міжнародних відносин. Інститутом проведено чимало міжнародних наукових конференцій з цієї тематики.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Поряд із величезними змінами в євро-атлантичному ареалі, разом із ростом нових держав-лідерів регіонів відбувається історичний розвиток світової периферії. Зміцнення цих країн і регіонів та їх вплив на формування нового глобального порядку значно зростатиме в історичній перспективі.

Слайд 16

Тематика роботи розширеного колективу Інституту охоплює як аналіз історичних витоків та факторів становлення сучасної системи міжнародних відносин, так і розробку загально-теоретичних та методологічних засад, вивчення історії різних країн та регіонів світу в контексті всесвітньої історії. 100-річчю НАН України присвячується

Слайд 17

Важливими напрямами взаємодії ДУ з органами державної влади України, в яких розкривається в тому числі й проблематика стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України, є участь співробітників у підготовці матеріалів національних доповідей з відповідної тематики, розробка конкурсних НДР та науково-аналітичних матеріалів. Протягом 2014 – 2017 рр. понад 100 аналітичних записок були направлені до органів державної влади України.

Слайд 18

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія