X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РУЗВЕЛЬТ

Завантажити презентацію

РУЗВЕЛЬТ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нуклеїнові кислоти

Слайд 2

Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди, які в усіх живих організмах виконують роль збереження, передачі й реалізації спадкової інформації.

Слайд 3

Вперше нуклеїнові кислоти були виділені у 1869 році з ядер лейкоцитів ран людини в результаті досліджень швейцарським хіміком Фрідріхом Мішером.

Слайд 4

Вивчаючи склад деяких клітин, учений відкрив невідому речовину біологічного походження, що істотно відрізнялася від відомих на той час білків, жирів і вуглеводів. Він назвав цю речовину нуклеїном, оскільки виділив її з ядра клітини.

Слайд 5

Хімічний склад нуклеїнових кислот був остаточно встановлений тільки в кінці 30-х рр.. XX ст., а їх будову встановили значно пізніше вчені Д. Уотсон і О. Крик, за що в 1953 р. вони були нагороджені Нобелівською премією.

Слайд 6

Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

Слайд 7

Кожний нуклеотид складається з трьох компонентів – азотистої основи, моносахариду (рибози або дезоксирибози) і залишку ортофосфатної кислоти. НУКЛЕОТИДИ – це мономери, з яких складаються нуклеїнові кислоти.

Слайд 8

Розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК), які зберігають генетичну інформацію, і рибонуклеїнові (РНК), що беруть участь у процесах передачі генетичної інформації та біосинтезі білка в клітинах. Параметри ДНК: 1. Спіраль правозакручена. 2. Відстань між нуклеотидами - 0,34 нм. 3. Крок спіралі – 3,4 нм, містить 10 нуклеотидів. 4. Діаметр 2 нм, сталий.

Слайд 9

Склад нуклеотиду в ДНК Азотисті основи: Аденін (А) Гуанін (Г) Цитозин (Ц) Тимін (Т) Дезокси- рибоза Залишок фосфатної кислоти Азості основи: Аденін (А) Гуанін (Г) Цитозин (Ц) Урацил (У): Рибоза Залишок фосфорної кислоти Склад нуклеотиду в РНК

Слайд 10

Правило комплементарності (Правило Чаргаффа) Вміст аденіну рівний вмісту тиміну, а вміст гуаніну — кількості цитозину: А=Т, Г=Ц. А+Ц=Г+Т

Слайд 11

5 видів нуклеотидів

Слайд 12

Відмінності між ДНК і РНК: ДНК містить залишок дезоксирибози, РНК - рибози. ДНК містить залишок тиміну, РНК - урацилу. ДНК існує у формі подвійної спіралі, що складається з двох окремих молекул. Молекули РНК у середньому набагато коротші й переважно одноланцюгові. ДНК міститься в ядрі клітини, мітохондріях, пластидах. Функція ДНК – збереження спадкової інформації та передача її нащадкам Існує кілька видів РНК, що відрізняються за розмірами, структурою і функціями

Слайд 13

Різні види РНК Ознаки і-РНК р-РНК т-РНК 1) вміст (%) 5% 85% 10% 2) Загальна кількість мономерів вланцюзі 300-30тис. 3-5тис. 70-90 тис. 3) Струк тури І,II,Ш І,II, III І,II,III«ЛИСТ КОНЮШИНИ» 4) Місцезна ходження Ядро, цитоплазма Рибосоми Цитоплазма 5) Функції Переписуван няінформаціїз ДНК Структурна Транспортамінокислот

Слайд 14

Ознаки ДНК РНК Мономери Нуклеотиди Нуклеотиди Будова мономера: а) Азотисті основи, б) Пентоза, в) Залишок фос форної кислоти.   А, Г, Ц, Т Дезоксирибоза Є   А, Г, Ц, У Рибоза Є Структура Подвійна правозакручена спіраль (еукаріоти). Одинарний полінуклеотидний ланцюг;різна. Місце знаходження Ядро (хромосоми), мітохондрії,пластиди. Ядро (ядерце), цитоплазма, рибосоми,віруси. Функції Хімічна основа хромосомного генетичного матеріалу (гену); синтез ДНК і синтез РНК; інформація про структуру біл ків. ДНК названо "самою золо тою із молекул". Лауреат Нобе лівської премії Дж.Кендрюв 1964 році сказав, що ця речови на є "ниткою життя". РНК — передає код спадкової інформації про первинну стру ктуру білкової молекули; РНК входить до складу рибосом; транспортна (т-РНК), перено сить амінокислоти до рибо сом,мітохондріальнаіпластиднаРНК — входять до складу рибосом цих органел

Слайд 15

Нуклеїнові кислоти – унікальні молекули в природі, завдяки яким можливо зберігання, передача, і відтворення спадкової інформації в різних поколіннях.

Слайд 16

Під час розв’язання таких задач необхідно пам’ятати, що: ·         довжина одного нуклеотида, або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм; ·  середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць; ·  середня молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 умовних одиниць; ·  молекула білка в середньому складається з 200 амінокислот; ·  кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів і-РНК (під час трансляції. для визначення довжини гена (l) враховують кількість нуклеотидів, яка міститься в одному ланцюзі ДНК; ·   для визначення молекулярної маси гена (Mr) враховують кількість нуклеотидів, що міститься у двох ланцюгах ДНК; ·    трансляція здійснюється згідно з генетичним кодом; ·   для всіх ДНК виконується правило Чаргаффа: А=Т; Г=Ц; ·  А+Г = Т+Ц (вміст пуринових азотистих основ – аденіну і гуаніну – дорівнює вмісту піримідинових  азотистих основ – тиміну і цитозину);        сума  всіх нуклеотидів в молекулі ДНК або РНК (А+Т+Г+Ц чи А+У+Г+Ц) становить 100%.

Слайд 17

Довжина одного нуклеотида, або  відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм. Довжина  дволанцюгового  фрагмента дорівнює довжині одного ланцюга. l = 15 х 0,34 = 5,1 (нм) (15 - кількість нуклеотидів в одному ланцюгу). 3.      Середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць, молекулярна маса фрагмента ДНК: Мr = 345 х 15 = 5175 (а.о.м)  (30 – кількість нуклеотидів у двох ланцюгах). Відповідь. Другий ланцюг фрагмента ДНК має таку структуру:  ТЦА – ТГЦ – ЦГТ – АЦГ – ТЦГ ; довжина фрагмента ДНК – 5,1 нм; молекулярна маса фрагмента ДНК – 5175 а.о.м.

Слайд 18

Задача №1 1. Визначте довжину гену, що кодує поліпептидний ланцюг. 2. Визначте відносну молекулярну масу гена., якщо дано фрагмент ділянки ДНК:   ДНК: ЦЦА- ЦТА – ГГА – АТА – ЦАА – ГГА – ЦАА - ГТА – ААА І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ГГТ – ГАТ – ЦЦТ – ТАТ – ГТТ – ЦЦТ – ГТТ – ЦАТ – ТТТ   Розв’язання: Маса Mr (нуклеотида) = 345 Довжина l (нуклеотида) = 0,34 нм   l (гена) = 27 * 0,34 нм = 9,18 нм   Mr (гена) = (27 * 2) * 345 = 18630  

Слайд 19

Задача 6.Гормон росту людини (соматотропін) – білок, що містить 191 амінокислоту. Скільки кодуючи нуклеотидів і триплетів входить до складу гена соматотропіну? Розв’язання Одну амінокислоту кодує триплет нуклеотидів , отже, до складу гена соматотропну входить 191 триплет. 191 х 3 = 573 (нуклеотиди) – один ланцюг; 573 х 2 = 1146 (нуклеотидів) – обидва ланцюги.

Слайд 20

 Білок складається зі 124 аміноліслот. Порівняйте відносні молекулярні маси білка та гена, який його кодує. Розв’язання Дано: Склад білка – 124 амінокислоти;  Мr(амінокислоти) = 100; Мr(нуклеотида) = 345. Мr(гена) - ? Мr(білка) - ?   1). Визначаємо відносну молекулярну масу білка: 124 х 100 = 12400. 2). Визначаємо кількість нуклеотидів у складі гена, що кодує даний білок: 124 х 3 х 2 = 744 (нуклеотиди). 3). Визначаємо відносну молекулярну масу гена: 744 х 345 = 256 680. 4). Визначаємо, у скільки разів ген важчий за білок: 256 680 : 12400 = 20,7 (рази).   Відповідь. Відносна молекулярна маса гена у 20,7 рази більша, ніж кодованого білка.  

Слайд 21

Узагальнення

Слайд 22

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія