X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегічний план розвитку загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

Завантажити презентацію

Стратегічний план розвитку загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стратегічний план розвитку загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

Слайд 2

Стратегічна мета: Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.

Слайд 3

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ Можливість вже в школі розкрити свої здібності, зорієнтуватися у високотехнологічному конкурентному світі, цьому завданню повинні відповідати оновлені освітні стандарти. Розгалужена система пошуку і підтримки талановитих дітей, їх супровід протягом усього періоду становлення особистості. Система стимулів для кращих педагогів, постійного підвищення їх кваліфікації, поповнення новим поколінням вчителів. Розвиток інноваційної діяльності. Створення моделі різнорівневого навчання. Пріоритет здорового способу життя. Формування філософії «Здорова школа в здоров'ї кожного»: від бажаного до необхідного. Для впровадження в практику визначених вище напрямів в школі вже є необхідні умови.

Слайд 4

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ ПЕРЕВАГИ: 1) Професійно підготовлений педагогічний колектив. Сьогодні в школі 55,5% педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 26,5% - першу. За останні 5 років усі педагоги пройшли курсову перепідготовку. Вчителі школи постійно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у роботі методичної служби школи, міста. Представляють результати своєї роботи в конкурсах різних рівнів.

Слайд 5

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ ПЕРЕВАГИ: 2) Різноманітний за своїм змістом і достатньо ефективний досвід різних нововведень: - експериментальна робота по введенню і апробації нового змісту освіти предметів природничого циклу; - навчання школярів прийомам дослідницької діяльності та здійснення роботи над дослідницькими проектами; - створення умов для диференціації змісту навчання; - використання в педагогічній практиці технології різнорівневого навчання, сучасного уроку, інтеграції в навчанні, методу проектів; - навчання учнів методам пошукової роботи, результатом якої стало система патріотичного виховання учнів;

Слайд 6

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ 3) Впровадження системи морального та матеріального стимулювання кращих вчителів 4) Розвиваюча матеріально-технічна та навчально-методична база: У пристосованій будівлі школи: їдальня - центр здорового харчування, медичний кабінет, бібліотека, швейна майстерня з усім технологічним обладнанням, 1 стаціонарний комп'ютерний клас. У школі функціонують навчальні класні кімнати: з них 4 - початкової школи, 5 – середньої школи, 2 – старшої школи, 1 - кабінет історії, біології, музики, кабінет ОБЖД на стадії оформлення. Психолог свої індивідуальні заняття проводить в окремому кабінеті. У всьому будинку школи проведено ремонт, частково замінено освітлення та обладнання в їдальні і меблів в окремих навчальних кімнатах. Для забезпечення відкритості нашого освітнього закладу функціонує шкільний сайт. Вся комп'ютерна техніка школи підключена до мережі Інтернет.

Слайд 7

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ 5) Зацікавленість батьків в роботі школи. Батьки входять до складу Ради закладу, загальношкільного батьківського комітету. У школі функціонує батьківський лекторій, у всіх класах введено консультаційну годину, на якій батьки вирішують питання навчання своєї дитини в індивідуальному порядку. Рівень задоволеності роботою школи проявляється в результатах анкетування батьківської громадськості.

Слайд 8

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ НЕДОЛІКИ: Разом з тим, виявлено наступні протиріччя, на вирішення яких має бути спрямована стратегія розвитку школи. Це протиріччя між: 1) орієнтацією шкільної освіти на відтворення готових знань, недостатнє використання пошуку творчої активності і реальними життєвими ситуаціями, які вимагають прийняття самостійних рішень, самовизначення; 2) необхідністю розвитку бажання школярів піклуватися про своє здоров'я і сімейним вихованням, соціальним оточенням, програмове перевантаження учнів; 3) батьки, учні не цілком готові до сприйняття ідей індивідуалізації освітніх траєкторій.

Слайд 9

ВИСНОВКИ На даний момент у школі склалися об'єктивні передумови для реалізації модернізаційних змін. Педагогічний колектив, батьківська громадськість потребують точного визначення основних стратегічних напрямів розвитку. При правильному використанні ресурсів розвитку школи, слідуванні пріоритетними напрямами пропонованої стратегії можливий перехід школи в якісно інший стан. Це зажадає інтенсифікації методичної роботи, суттєвої модернізації нормативно-правової бази, фінансування закладу. Стратегією розвитку школи повинна бути поетапна еволюційна модернізація, тобто реалізація тих новоутворень, які відповідають сучасним вимогам.

Слайд 10

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Можливості 1 Результативність участі учнів закладу у олімпіадах усіх рівнів 2 Результати ЗНО 3 Вступ випускників до ВНЗ 4 Перемоги вихованців закладу 5 Створення профільних класів, використовуючи резерв учнів закладу та школи – інтернату смт.Пантаївка 6 Створення центру естетичного виховання на базі музичної школи смт.Пантаївка 7 Визначення закладу як пріоритетного в освітньому окрузі за таким напрямком: -медико-біологічного на базі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №1 8 При фінансуванні державою закладу: Реалізація Проектів «шкільний кабінет», «шкільна парта», «шкільна дошка», «актовий зал», «спортивний комплекс»; Запровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, дверей, світильників, технологічного кухонного обладнання).

Слайд 11

СИЛЬНІ СТОРОНИ 1 Повнота освітніх послуг 2 Якісно високий рівень навчання 3 Працездатний педагогічний колектив: 10 вчителів вищої категорії, 6-першої категорії, 2 педагога мають звання «старший вчитель»; Педагогічний стаж від 10 до 45 років у 16-ти педагогів. 4 Досконало відпрацьована система контролю знань притаманна диференційованому навчанню 5 Учні з різним рівнем розвитку мають можливість засвоїти матеріал і показати результативність виходячи із своїх здібностей, що дає можливість дитині не відчувати себе приниженим.

Слайд 12

СЛАБКІ СТОРОНИ 1 Недостатній рівень забезпеченості ІКТ – засобами та недостатній рівень комп’ютерної грамотності вчителів. 2 Відсутність фінансових можливостей стимулювати та підтримувати діяльність творчих, прогресивних, ініціативних працівників та учнів 3 Віддаленість закладу від м. Олександрії, різних центрів, що сприяють розвитку учнів 4 Однокомплектність закладу 5 Пристосоване приміщення закладу 6 Застарілі меблі та технічне оснащення 7 Відсутність належного фінансування у сфері матеріального забезпечення закладу

Слайд 13

ЗАГРОЗИ 1 Не стабільна економічна й політична ситуація в країні 2 Відсутність батьківського контролю у зв’язку з потребою виїздити на заробітки 3 Велика кількість дітей романського походження (цигани)

Слайд 14

ДОСЯГНЕННЯ ЗАКЛАДУ Апробація підручників з «Основ здоров’я». Удосконалення системи роботи Ради закладу. Два призери ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. 18 учнів – учасники Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», 4 – «Добрий результат». Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика. ІІ місце у захисті проекту «Ліси Кіровоградщини». ІІІ місце у міському конкурсі робіт зі світової літератури. Утворення чіткої системи вивчення і впровадження науково – педагогічної проблеми закладу.

Слайд 15

ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ Психодіагностичні моніторинги: Навчально – виховний процес, орієнтований на особистість, означає максимальну індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу. Саме тому є потреба в достовірній психологічній діагностиці кожного учня. І це складає обов'язкову та одну з найважливіших умов особистісної зорієнтованості у вихованні підростаючого покоління. Розв’язуючи поставлені задачі, психологічна служба повинна створити систему моніторингових досліджень особистісного, інтелектуального розвитку учнів, що забезпечує можливість успішно досягати цілей закладу та своєчасно вирішувати індивідуальні проблеми учнів.

Слайд 16

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Початкова школа. (1-4 класи) . "Я люблю свою школу" Поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошується ціль розвитку пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок культури спілкування та самопізнання. Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості учня. Стратегічним напрямком розвитку початкового ступеня освіти є створення таких умов, за якими у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: "Я люблю свою школу", і розвивається відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті.

Слайд 17

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Початкова школа. (1-4 класи) . Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим. На першій ступені пропонуються такі освітні програми: традиційне навчання та надання додаткових освітніх послуг за бажанням батьків на комерційній основі. Наявність різних систем навчання пов'язано з особливостями розвитку молодших школярів: класична система забезпечує по закінченню початкової школи достатню навчальну базу дітям, а інші на основі бажання та можливостей самої дитини та її батьків обирають систему розвиваючого навчання (глибоке занурення в понятійну роботу з теоретичним матеріалом) або навчання з деяким розширенням основних предметних знань. Система додаткової освіти буде складатися із роботи предметних гуртків, дослідницької діяльності (проекти ) та вивчення додаткових курсів з основ комп'ютерної грамоти.

Слайд 18

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація "Я вмію та люблю вчитися" Метою цього етапу є формування бази для вибору напряму подальшої спеціалізації освіти та рівня вивчення окремих предметів. Це обумовлено тим, що кожна людина в житті досягає значних вершин тільки в окремій сфері, пов'язаній з вивченням означеної кількості предметів. І дитина в цьому віці вже здатна визначитися з тим чи іншим переліком напрямів свого майбутнього професійного розвитку і в подальшому свого професійного становлення. Наше завдання - допомогти дитині визначитися в напрямках, дати змогу їй себе випробувати в різних сферах ( гуманітарній, суспільно-гуманітарній, природничо-технологічний, технічній, природничій та ін.), запропонувати ці сфери, навчити в них розумітися. При цьому учням буде запропоновано два рівня (на їх вибір) вивчення кожного навчального предмету: загальноосвітній та профільний. Тим самим ми зможемо підвищити внутрішню мотивацію до навчання кожної дитини.

Слайд 19

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація На перший план ставиться завдання формування цінностей в структурі особистості дитини, зокрема значущості загальної культури та інтелектуального розвитку для самореалізації в соціумі. На цьому ступені починає працювати система предметних та педагогічних майстерень для поглиблення знань з того чи іншого предмету, причому, чим старшою стає дитина, тим більше видів діяльності вона може засвоїти за своїм вибором і більш чітко накреслюються зв'язки розвиваючих предметів з дисциплінами подальшої спеціалізації.

Слайд 20

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація Особливістю організації НВП на цьому етапі розвитку дитини є надання їй можливості протягом навчального року змінити перелік розвиваючих предметів, переходу із однієї предметної майстерні до іншої, що ставить учня в ситуацію вибору, розвиваючи в нього здібності до самовизначення, до прийняття відповідальних рішень. Передбачається, що учні при переході в восьмий клас вже будуть мати досвід роботи в умовах вибору, тобто в них на первинному рівні вже сформуються навички самовизначення, вони зможуть обґрунтувати своє відношення до різних предметних сфер, зробити свідомий вибір подальшого профілю навчання, або продовжити навчання в класі з універсальними підходами до організації НВП.

Слайд 21

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку можна сформулювати в словах: "Я вмію та люблю вчитися" і розвивається відповідний комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті. Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти "технології успіху та досягнень", при цьому зберігши загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація даного стратегічного напрямку буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, але й мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В подальшому на старшому ступені навчання, отриманні учнями 5-7 класів навчання навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири.

Слайд 22

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація "Я вибираю свій життєвий шлях…" Метою цього етапу є спрямування учнів на вибір подальшого життєвого шляху, продовження процесу самовизначення в різних предметних сферах в умовах навчання в загальноосвітніх класах. Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію в системі різнорівневого викладання даних курсів. На даному етапі організації НВП особливо важливе значення надається роботі предметних та проектних майстерень, бо досвід учнів, який вони зможуть набути в проектній діяльності дозволяє вести навчання на високому рівні самостійності, використовуючи предметні майстерні для включення учнів не тільки в процес пізнавальної діяльності, але й в процеси пошукової, дослідницької, проектної роботи з навчальним матеріалом, поєднуючи таким чином класно-урочну систему з діяльністю предметних майстерень.

Слайд 23

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Основна школа (5-7 класи) - рання предметна орієнтація Призначення основної школи - розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві. Педагогічна майстерня - це сукупність запропонованих вчителем додаткових курсів з предмету, проектів, питань для організації дослідницької та проектної діяльності учнів з метою розвитку їх уявлення про предмет та формування зацікавленості учнів навчальним предметом.

Слайд 24

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Старша школа (10-11 класи) "Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі" До моменту закінчення школи старшокласник має підійти психологічно готовим до вступу в доросле життя. Це зумовлює наявність потреб та здібностей, які допоможуть учням реалізуватися в житті. Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти та побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції.

Слайд 25

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Старша школа (10-11 класи) Головним методологічним принципом побудови навчання на цьому ступені є системний підхід до формуванню та розвитку предметної (змістовної) та професійної (практичної, дослідницької, проектної) сфер діяльності учня через розвиток між предметних зв'язків та загальних принципів побудови наукового знання. Це буде спонукати до формування професійного самовизначення кожної дитини. Пропонується запрошення на зустріч спеціалістів різних профілів, також все більше будуть використовуватися такі форми викладання, як лекція, семінар, практикум, лабораторні заняття. Предметні майстерні в більшості своїй стають дослідницькими , де старшокласники займаються дослідницькою діяльністю, оволодівають навичками захисту проектів , основами самопрезентації.

Слайд 26

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Старша школа (10-11 класи) Стратегічним напрямком розвитку старшого ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку можна сформулювати в словах: "Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі". Ідея усвідомленого і компетентного вибору учнем варіанту допрофільної підготовки та профільного навчання важлива з таких причин:

Слайд 27

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Старша школа (10-11 класи) ми виходимо з того, що одним з найважливіших результатів шкільної освіти повинна стати спроможність і готовність учня до прийняття відповідальних життєво важливих рішень; ми впевнені, що забезпечити успішність наших випускників у житті і професії ми зможемо, навчивши їх активної взаємодії з іншими, толерантності, здібності вести діалог; ми вважаємо, що сучасна школа повинна навчити учня об'єктивно оцінювати себе в поєднанні з постійним пошуком можливої самореалізації.

Слайд 28

СТРУКТУРА ШКОЛИ: Старша школа (10-11 класи) Тому призначення старшої школи - оформлення життєвого проекту особистості, становлення індивідуально - особистісної технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної компетентності, саме старша школа повинна підготувати учня до життєвого самовизначення. Моделювати навчально-виховний процес як систему, що допомагає саморозвитку, самовизначення особистості; Організувати публікацію творчих робіт учителів і учнів у методичних і наукових виданнях, у місцевій та обласній пресі; Виявити реальні потреби учнів, трансформувати ці потреби в зміст діяльності.

Слайд 29

РОБОТА З КАДРАМИ. Створення умов для творчої роботи і для росту професійної майстерності вчителів через курсову та міжкурсову перепідготовку. Удосконалення системи заохочення творчо активно працюючих співробітників. Створення комфортних здоров'язберігаючих умов для підвищення професійної майстерності, через забезпечення оптимального навантаження, вдосконалення методичної роботи, формування нового професійного мислення. Створення психологічних комфортних умов.

Слайд 30

РОБОТА З КАДРАМИ. Оптимальна організація навчально-виховного процесу: Розвиток взаємодії навчальних дисциплін на основі міжпредметних зв'язків; Відродження традицій суспільного виховання, морального кодексу, враховуючи історико-культурну своєрідність району, його соціально-економічних умов; Створення найбільш сприятливих умов по задоволенню потреб особистості в освітній підготовці, отриманні знань, необхідних для соціального розвитку, а також індивідуального та культурного самовираження особистості в суспільстві.

Слайд 31

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Створення моделі різнорівневого навчання школяра через встановлення рівного доступу до максимально можливого утворення різним категоріям учнів у відповідності з їх здібностями, індивідуальними схильностями і потребами, а також істотної диференціації змісту навчання старшокласників з широкими і гнучкими можливостями побудови індивідуальних освітніх програм; Створення єдиного інформаційного простору навчального закладу, шляхом максимальної комп'ютеризації та інтернетизації навчально-виховного процесу.

Слайд 32

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Залучати учнів до творчих конкурсів, олімпіад, змагань, наукових конференцій, інтелектуальних марафонів, виставок поза стінами школи; Створити творчу атмосферу у школі шляхом введення факультетів, гуртків; Формування фізично здорової особистості. Зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я учнів.

Слайд 33

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Підтримка варіативних додаткових освітніх та дозвіллєвих програм, що сприяють здоровому способу життя. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів школи з організації роботи, пов'язаної з оздоровленням учнів. Удосконалення організації харчування учнів. Координування дій школи і сім'ї в організації різних форм роботи з пропаганди здорового способу життя, формуванню стереотипів поведінки, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я.

Слайд 34

ВИСНОВОК Стратегічні напрямки розвитку школи вимагають проектного, програмного, методичного опрацювання. Протягом 2012 року потрібна розробка нової програми розвитку школи, що конкретизує реалізацію цієї стратегії. У розробці цієї програми повинні взяти участь педагоги та адміністрація школи, представники батьківської ради, громадських організацій.

Слайд 35

У структуру програми розвитку повинні увійти: • розділи, присвячені комплексному проблемному аналізу ситуації; • проекти модернізації початкової, основної та старшої школи; • проект модернізації системи виховної роботи (системи управління учнями); • проект інформатизації всіх систем школи • проект модернізації системи управління школою.

Слайд 36

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ Навчальна діяльність 2012-2013 н.р. - продовжити втілення в життя науково – методичної проблеми закладу «Розвиток пізнавальних здібностей, творчого мислення, використання інноваційних технологій у навчально – виховному процесі». - 41% вчителів закладу опанують роботою на комп’ютері та почнуть активно застосовувати ІКТ-технології в навчально-виховному процесі. - оновлення змісту діяльності та структури закладу: - розширення мережі співпраці з ДНЗ №23 за програмою «Наступність навчання та виховання»:

Слайд 37

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ Навчальна діяльність 2012-2013 н.р. - вибір найбільш ефективного шляху модернізації діяльності закладу - визначення закладу як пріоритетного в освітньому окрузі за такими напрямками: - спортивно-оздоровчий; - медико-біологічний (біологія, хімія); - естетичний. - запровадити вивчення іноземної мови (англійської) в 1-му класі.

Слайд 38

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ Навчальна діяльність 2013-2014 - вдосконалення Положення про тестово-залікову систему знань, умінь на навичок учнів; - підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій; - посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і виховання, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

Слайд 39

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ Навчальна діяльність 2014-2015 - моніторинг результатів виконання стратегічних цілей; - продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями; - посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

Слайд 40

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ Навчальна діяльність 2015-2016 - розширити мережу гуртків і секцій за інтересами з урахуванням зацікавленості учнів і побажань батьків; - продовжити роботу по залученню до школи учнів з неблагонадійних сімей та посилити профілактично – роз’яснювальну роботу серед батьків; - активізувати роботу Ради профілактики; - удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури; проведення масових заходів; - посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками по попередженню та профілактиці дитячого травматизму, збереження життя дітей і зміцнення їх здоров’я.

Слайд 41

ВИБІР СТРАТЕГІЇ: «СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА» Продуктивне лідерство ґрунтується на політиці диференціації послуг. Домінуючу роль тут грає результативність. У цій стратегії основна увага, з погляду М. Портеру, приділяється вдосконаленню послуг, доданню їм більшої споживчої привабливості, формуванню стійкого позитивного іміджу й ін. У нашому випадку, оскільки мова йде про освітню послугу, цим параметрам відповідають практична реалізація основних положень диференціація навчання, розвиток учня як самодостатньої особистості , орієнтацію вчителя на особистість дитини, активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної та пізнавальної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків учнів та вчителів.

Слайд 42

ВИБІР СТРАТЕГІЇ: «СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА» Висока результативність навчання формує «ринкову силу» освітньої послуги. Вона захищає заклад від конкурентів, забезпечує стабільність положення на ринку освітніх послуг. Задача адміністрації закладу полягає в тому, щоб постійно відслідковувати результативність та якість навчання, своєчасно впливати на неї відповідними педагогічними, адміністративними та заохочувальними стимулами. Дана стратегія дозволить загальноосвітньому навчальному закладу І – ІІІ ступенів №16 зайняти лідируюче положення на регіональному ринку освітніх послуг.

Слайд 43

ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОНІТОРИНГУ динаміка інтелектуального та особистісного розвитку учнів у порівнянні між навчальними роками навчальні успіхи учнів у порівнянні між семестрами та між навчальними роками кількісні показники участі учнів у олімпіадах усіх рівнів у порівнянні між навчальними роками якісні показники результатів роботи вчителів, виражені в результатах олімпіад усіх рівнів у порівнянні між навчальними роками результативність навчальних успіхів випускників за підсумками річної атестації та зовнішнього незалежного оцінювання (у порівнянні між роками) результати роботи педагогів у порівнянні між навчальними роками підсумки вступної кампанії у порівнянні між роками.

Слайд 44

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ Оцінка ефективності реалізації стратегічного плану проводитиметься щосеместрово, за співставленням поточних показників та показників звітного періоду. За результатами оцінки ефективності вноситимуться необхідні корективи до стратегічного плану.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота