X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
о. довженко

Завантажити презентацію

о. довженко

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Обізнаність та самовираження у сфері культури на уроках української літератури

Слайд 2

Сьогодні у світі більше, ніж знання цінується компетентність. Це не означає, що освітяни припиняють працювати над формуванням знань. Це означає, що вони мають визначитись, які з них є пріоритетними. З цього складеться міцна основа для формування стійких умінь, закріплення міцних навичок, формування мовних компетентностей. Глазова О.П.

Слайд 3

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: Читати і розуміти прочитане Висловлювати думку усно і письмово Критично мислити Логічно обгрунтовувати свою позицію Виявляти ініціативу, творити Вирішувати проблеми, оцінювати ризики, приймати рішення Конструктивно керувати емоціями Застосовувати емоційний інтелект Співпрацювати в команді

Слайд 4

Таблиця. Перелік ключових компетентностей Загальні означення ключовихкомпетентностей 1. Загальнокультурна компетентність дозволяє особистості: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технологіїінтеркультурноївзаємодії; знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідноїмовноїкультури,інтерактивновикористовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри; опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних,мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Тема: Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. «Народні оповідання» Марка Вовчок та твори Панаса Мирного; Пантелеймон Куліш та його роман «Чорна рада»; Діяльність та життя Івана Франка; Твори Лесі Українки; Михайло Коцюбинський та його «Fata morgana»; Новели Стефаника, діяльність Вороного та Семенко.

Слайд 8

Слайд 9

Формування культури художнього сприймання, естетичних потреб, смаку, почуттів, читацької культури, установок, мотивів, здатності сприймати художній твір з естетичних позицій, розглядати його в єдності змісту і форми, розрізняти художньо вартісні та низькопробні твори. Розвиток чуття художнього слова, мовленнєвої культури, творчих здібностей, набуття досвіду літературно-творчої діяльності.

Слайд 10

Уміння: Шляхи реалізації

Слайд 11

Нетрадиційні уроки ➢урок – вистава ➢урок – гра ➢урок-конкурс ➢урок – віртуальна екскурсія ➢урок – диспут ➢урок – літературна вітальня

Слайд 12

Форми та методи роботи з учнями На уроках української літератури: ➢ «Діалог» ➢ «Синтез думок» ➢ «Кола Вена» ➢«Коло ідей» ➢ «Дебати» ➢ «Асоціативний кущ» ➢ «Сенкан» ➢ творчий проект

Слайд 13

Шляхи розвитку даної компетентності

Слайд 14

Умови ефективного формування компетенції:

Слайд 15

Слайд 16

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Форми та методи роботи з учнями На уроках української мови: ➢«Мікрофон» ➢ «Мозковий штурм» ➢ робота в парах ➢ робота в малих групах ➢ «Навчаючи – вчусь» ➢ «Метод ПРЕС» ➢ «Займи позицію» ➢ «Незакінчене речення»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література