X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про країни: Японія. Китай.

Завантажити презентацію

Поняття про країни: Японія. Китай.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 26 Тема. Японія. Китай. Мета уроку: охарактеризувати основні тенденції розвитку Японії; економіки, політики, соціальної сфери, розкрити зміст японського мілітаризму, показати шлях Японії до світової війни; охарактеризувати розвиток Китаю у міжвоєнний пері од, розкрити причини розгортання національно-визволь ної боротьби після Першої світової війни і розгортання національної революції 1925-1927 рр., з'ясувати при чини розгортання громадянської війни між Гомінданом і КПК; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальню вати історичний матеріал; виховати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистої о усвідомлення досвіду історії.

Слайд 2

ПЛАН 1. Наслідки Першої світової війни і повоєнних мирних договорів для розвитку Японії. 2. Розстановка політичних сил в першій половині 20-х рр. 3.Початок японо-китайської війни. Становлення тоталітарного ре жиму. 4. Розгортання національно-ви звольної боротьби у Китаї. «Рух 4 травня». 5. Національна революція 1925-1927 рр. Чан Кайші. 6. Внутрішня і зовнішня політика Гоміньдану 7. Громадянська війна.

Слайд 3

Слайд 4

У роки Першої світової війни Японія, виступивши на боці країн Антанти, обмежилась окупацією німецьких колоній на Далекому Сході та в басейні Тихого океану. На початку 1920-х рр. від більшості здобутків довелося відмовитись. Розгортання національно-визволь ного руху в Китаї, антияпонське повстання в Кореї (1919 р.), перемога більшовиків у боротьбі за владу в Росії, тиск великих держав (Вашингтонська конференція), внутрішні негаразди (економічна криза, руйнівний землетрус 1923 р.). Японія була змушена повернути Китаю Шандунь (Циндао), вивести свої війська з Маньчжурії, російського Далекого Сходу і з Північного Сахаліну, погодитися з принципами «відкритих дверей» і «рівних можливостей» щодо Китаю, обмежити чисельність і тоннаж свого флоту, розірвати союзний договір з Англією та ін. 1. Наслідки Першої світової війни і повоєнних мирних договорів для розвитку Японії.

Слайд 5

«Сільське господарство Японії»

Слайд 6

Розстановка політичних сил в першій половині 20-х рр. Особливості політичного життя Провідні позиції правлячих партій – Мінсейто і Сейюкай, за якими стояли великі підприємці, фінансисти і землевласники. Діяльність шовіністичних організацій, які були засновані на ра систських ідеях паназіатизму (гасло «Азія для азіатів»). Консолідація лівих сил на тлі загострення соціальних проблем. 1920 р. – створення Японської соціалістичної ліги, яка була за боронена урядом і незабаром розпалася. 1921 р. – утворення Федерації праці Японії, яка об'єднала профспілки. 1922р. – створення Комуністичної партії Японії (КПЯ). Слабкість демократичного руху Слабкість демократичних позицій через відсутність відповідних традицій і необхідної соціальної бази: багатопартійна система і парламентаризм склалися лише наприкінці XIX ст. Неспроможність демократичних сил стати на шляху зростання шовіністичних і агресивних устремлінь панівних кіл країни.

Слайд 7

Імператор Японії з 1926 р.»

Слайд 8

Мілітаризація країни Мілітаризація – це підпорядкування економічного, політичного й громад ського життя в країні цілям загарбницької війни • Проведення модернізації у формі мілітаризації, на чолі майже ІОІХ урядів військові – адмірали та генерали. • Меморандум Танака 1927 р., передбачав стратегічний курс вста новлення світового панування шляхом здійснення військової агресії: напад на Китай, загарбання Індії, Малої Азії, Близького Схо ду, Центральної і Південно-Східної Азії; необхідність «схрестити мечі» з Росією; неминучість війни з США через зіткнення інтересів у Ки таї. • Посилення військової могутності: збільшення збройних сил; удосконалення озброєння; оперативна підготовка; ідеологічна обробка військовослужбовців. • Активізація шовіністичної підготовки, пропагування особливої ролі Японії в Азії. • Невдалі спроби встановлення військової диктатури у 1932 та 1936 рр.

Слайд 9

«Генерал Танака»

Слайд 10

3.Початок японо-китайської війни. Становлення тоталітарного ре жиму. 18 вересня 1931 р. – початок вторгнення японських військ в Північно-Східний Китай. Лютий 1932 р. – захоплення всього Північно-Східного Китаю; створення на території Маньчжурії маріонеткової держави Маньчжоу-Го на чолі з Пу І. 28 березня 1932 р. – напад японців на місто Шанхай, але захопити це місто не вдалося. 1933 р. – вихід Японії із Ліги Націй. 7 липня 1937р. – початок Японією широкомасштабної війни про ти Китаю. Ця війна набула затяжного і масштабного характеру і фактично тривала до 1945 р.  

Слайд 11

4. Розгортання національно-ви звольної боротьби у Китаї. «Рух 4 травня». «Рух 4 травня» Причина: рішення Паризької мирної конференції про передачу півострова Шаньдун Японії. Зміст: • 4 травня 1919 р. – демонстрація студентів з вимогою повернення Шаньдуню та звільнення прояпонськи налаштованих чиновни ків. • Розгін демонстрації поліцією, арешт лідерів студентів, однак виступи не припинилися, перекинувшись в інші міста. •Вимушені поступки уряду: делегація Китаю не підписала Версальський договір; деякі прояпонськи налаштовані чиновники зняті з посад; лідери студентів звільнені.

Слайд 12

Загострення внутрішньополітичної боротьби в 1919-1925 рр. Гоміндан – політична партія в Китаї, цілі якої були сформульовані у трьох принципах: націоналізм, демократизм, процвітання. • Створення Національно-революційної армії (НРА) з метою при ходу Гоміндану до влади. Підтримка Сунь Ятсена з боку СРСР. • Рішення І Конгресу Гоміндану (1924) про спільні дії з Комуніс тичною партією Китаю (КПК). • Створення на півдні країни в Гуаньчжоу республіканського уряду на чолі з Сунь Ятсеном, який став оплотом визвольної боротьби китайського народу. Сунь Ятсен помер (1925).

Слайд 13

Сунь Ятсен

Слайд 14

Революційні події 1925-1927 рр. Травень 1925 р. – початок національної революції в Китаї, привід – мирна демонстрація в Шанхаї. Основні завдання революції: відновлення суверенітету Китаю; повалення мілітаристської влади; політичне об'єднання країни. 1926 р. – перехід влади до Чан Кайші. 1926р. – Північний похід гоміндану про ти мілітаристських режимів. До кінця року захопили 7 провінцій. 1927р, – розкол у національно-революційному таборі: розрив Чан Кайші з комуністами, початок антикомуністичних репресій. Формування ново го Національного уряду. Початок КПК власної революційної боротьби, в ході якої було ор ганізовано кілька повстань, всі вони придушені урядовими вій ськами. Переростання протиборства Гоміндану і КПК у громадянську війну. 1928р. – обрання Чан Кайші президентом Китаю; визнання його влади провідними західноєвропейськими державами. Виконком Гоміндану заявив про завершення військового етапу революції та перехід до реформ з метою модернізації країни.

Слайд 15

Чан Кайші

Слайд 16

6. Внутрішня і зовнішня політика Гоміньдану Економічні реформи: • встановлення контролю над фінансовою системою; заохочення розвитку приватного підприємництва; прийняття законів про захист інтересів приватних власників; розвиток на ціонального підприємництва. • створення системи державних профспілок; встановлення мінімального рівня зарплатні; встановлення контролю над робітничим рухом в країні. • ухвалення аграрного закону 1930 р., який обмежив розміри орендної плати, встановив обмеження для земельних володінь; реальна влада на селі залишалась в феодально-лихварської верхівки; сільське господарство залишалося відсталим і малопродуктивним. Зовнішня політика: прагнення встановити відносини із США та Великобрита нією; вторгнення японських військ у Північно-Східний Китай (1931), розв'язування Японією широкомасштабної війни у Китаї (1937), 1935-1936 рр. – звернення Чан Кайші по військову допомогу до Радянського Союзу, але СРСР проігнорував це прохання, продо вжуючи надавати допомогу китайським комуністам.

Слайд 17

Протиборство між Гомінданом та комуністами Відмінності програмних цілей Гоміндану і КПК: намагання комуністів продовжити революцію, встановити диктатуру пролетаріату і селянства у формі рад, здійснити аграрну реформу, націоналізацію підприємств і банків; більшість членів Гоміндану вважали революцію закінченою і пропонували перейти до здійснення реформ. Початок боротьби комуністів проти уряду Чан Кайші, перехід до тактики партизанських дій після придушення їх повстання 1927 р. 1930-1934рр. – п'ять походів Гоміндану проти радянських рай онів, створених комуністами. Червона армія, створена комуніс тами, змушена залишити майже всі свої південні бази і відійти в північно-західні провінції до кордонів з СРСР. З 1935р. – лідерство в КПК Мао Цзедуна, який виробив головні ідеї партії: революція буде селянською; вона буде проходити у формі партизанської боротьби; розробка стратегії оточення міста селом. 7. Громадянська війна.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Туризм