X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мотивація

Завантажити презентацію

Мотивація

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мотивація. Стимул. Мотивування праці працівників Підготувала Студентка III курсу напряму «Туризм» Групи Т-58 Левченко Таміла

Слайд 2

План Потреба. Ієрархія людських потреб Мотив. Мотиви праці державних службовців Мотивація. Зовнішня та внутрішня мотивація Стимул. Підвищення ефективності праці службовців і працівників шляхом стимулювання Мотиваційна сфера особистості керівника Схема створення мотивованого співробітника

Слайд 3

МОТИВАЦІЯ МОТИВ ПОТРЕБА МОТИВ – це усвідомлена спонукальна причина дій і вчинків людини, в основі якої лежать різноманітні потреби. МОТИВАЦІЯ – це сукупність усіх мотивів, що зумовлюють поведінку і вчинки людини, їх початок, спрямованість і активність. ПОТРЕБА – внутрішній стан людини, пов’язаний з відчуттям нестачі чогось важливого для існування й розвитку особистості.

Слайд 4

Процес управління мотивацією є досить складним, оскільки потребує вивчення потреб і мотивів кожного співробітника і розробки персоніфікованої системи винагород і покарань, в основі якої має бути покладений ціннісно-особистісний підхід. Складність формування мотивації праці в системі служби пов'язана з проблемою співвідношення внутрішньої та зовнішньої мотивації.

Слайд 5

МОТИВАЦІЯ: ВНУТРІШНЯ / ЗОВНІШНЯ ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ: Сенс внутрішньої (інтровертної) мотивації полягає в наступному: те що робиться потрібно самій людині. Виходячи із значущості мети розрізняють особистісні цілі (задоволення інтересів людини, самореалізація, розвиток творчого потенціалу) та професійні цілі (навчання, підвищення кваліфікації, розвиток професіоналізму, задоволеність від цікавої роботи, кар'єрне зростання)

Слайд 6

ЗОВНІШНЯ МОТИВАЦІЯ: Сенс зовнішньої (екстравертної) мотивації : те, що робиться, буде оцінено іншими. Зовнішньо мотивацію поділяють на моральні стимули (подяка, почесна грамота, нагороди, соціальне визнання, почесне звання), матеріальну винагороду (оплата праці, преміювання, соціальне страхування, пільги) та покарання (санкції, які погрожують у випадку ухиляння від діяльності або її неякісного виконання).

Слайд 7

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ МОТИВАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ Залежність ефективності трудової діяльності людини від мотивації досить неоднозначна: особа, яка має високий рівень мотивації і дуже зацікавлена в досягненні найкращих результатів роботи, може мати на практиці гірші показники, ніж особа, яка має значно менше мотивів працювати ефективно.

Слайд 8

Відсутність однозначного зв'язку між мотивацією та кінцевими результатами діяльності зумовлена тим, що на результати праці впливають безліч інших внутрішніх і зовнішніх факторів: професіоналізм, здібності, особистісні якості, темперамент, правильне розуміння поставлених завдань, зовнішнє середовище тощо.

Слайд 9

ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ СТИМУЛУ В МОТИВ Поняття «стимул» часом його плутають із поняттям «мотив» або ж чітко не розмежовують. Стимул - це дія, яка зумовлює динаміку психічних станів індивіда (що позначені як реакція) і виступає щодо неї як причина до наслідку. Слово «стимул» у перекладі з латинської означає загострену палицю, якою поганяли тварин.

Слайд 10

Стимул не тотожний мотиву, хоча в ряді випадків може трансформуватися в мотив. Отже, якщо стимул інтеріоризується, стає внутрішньою потребою індивіда, а не відповіддю на подразник, тоді він буде одночасно і мотивом. Мотив зумовлений потребами. Вони забезпечують комфортну життєдіяльність людини.

Слайд 11

ІЄРАРХІЗОВАНІ РІВНІ ПОТРЕБ Американський психолог А. Маслоу виділяє п'ять ієрархізованих рівнів потреб: фізіологічні потреби; потреби в безпеці й самозбереженні; у спілкуванні і любові; у самоствердженні й визнанні; у самоактуалізації.

Слайд 12

Фізіологічні потреби Абрахам Маслоу вважає, безперечно, домінуючими в запропонованій ієрархії і певним чином це мотивує: «Без сумніву, фізіологічні потреби переважальні порівняно з іншими. У людини, яка потребує одночасно їжі, безпеки, любові, самоствердження, почуття голоду заглушить решту потреб. Якщо всі потреби не задоволені і в організмі домінують фізіологічні потреби, то інші потреби стають просто не суттєвими або відсуваються на задній план.

Слайд 13

У такому разі всі здібності будуть скеровані на задоволення відчуття голоду і організація цих здібностей визначатиметься цією обставиною. Сприйняття, інтелект, пам'ять, звички - все це можна буде визначити як знаряддя задоволення відчуття голоду. Здібності, непридатні для подібної діяльності, стають бездіяльними або відходять на другий план. Прагнення писати вірші, бажання володіти автомобілем, мати нову пару взуття, цікавість до історії - все це забувається або стає другорядним. Для людини, яка дуже зголодніла, не існує ніяких інтересів, окрім їжі. Він або вона думають про їжу, мріють про їжу, згадують їжу, сприймають тільки їжу, бажають тільки їжу».

Слайд 14

ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ СТИМУЛУ В МОТИВ Через стимулювання, мотивацію та діяльність людина досягає певної мети, щоб задовольнити потреби життєдіяльності. Замкнутий цикл життєдіяльності: при досягненні поставленої мети задовольняються певні потреби життєдіяльності, потім з'являються нові потреби, мотивується нова мета, яка має позитивні або негативні стимули (перешкоди, які додають рішучості в досягненні мети) - і так триває весь час, поки людина живе і сподівається.

Слайд 15

На прикладі розглянемо, що таке інтеріоризація стимулу в мотив і для чого це потрібно знати керівникові, котрий має на меті стимулювати персонал до праці, досягнути більшої віддачі кожного працівника на робочому місці. Річ у тім, що, стимулюючи працівника, ви можете думати, що він мотивований. Насправді, якщо ці стимули не збігаються із першочерговими потребами вашого підлеглого, вони не будуть «спрацьовувати», мотивувати, переходити у внутрішній психічний план індивіда, спонукати його до бажаної вам діяльності і результативності.

Слайд 16

Запам'ятайте, ви, як керівник, стимулюєте, а мотивує кожен себе сам. Образно кажучи, приміряє на себе запропоновані вами піджаки. Тому ви і повинні якнайкраще знати потреби своїх підлеглих.

Слайд 17

МОТИВИ ПРАЦІ Один мудрець спробував з'ясувати, чому люди працюють. Став обабіч шляху, яким возили каміння на побудову собору, і першого зустрічного їздового запитав: - «Що ти робиш, людино добра?» - «А хіба не бачиш, відповів той - везу каміння». - «А ти?» - запитав мудрець іншого. - «Заробляю на хліб собі і дітям своїм». Третій їздовий сказав: - «Будую собор, мудрий старче». Всі вони робили одну справу: возили каміння. Всі отримували гроші за свою роботу. Але сенс у свої дії вкладали різний.

Слайд 18

МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА Потреби керівника – найважливіший компонент мотиваційної сфери особистості керівника. Управлінська діяльність керівників відбувається під впливом таких потреб: - досягнення успіху, влади; - відчуття соціальної значущості своєї діяльності, участі у вирішенні загальнонаціональних завдань, в доведенні цінності власної особистості; - самоствердження через власну справу; - розвитку.

Слайд 19

МЕТА КЕРІВНИКА Мета – це безпосередньо усвідомлюваний результат, на який у конкретний момент спрямована дія, що задовольняє актуалізовану потребу керівника. Мотиви досягнення її можуть бути різними: намагання досягти успіху в управлінській діяльності, отримати визнання серед колег, задовольнити свої матеріальні, духовні потреби тощо. Але діяльність керівника мотивується лише значущими і безпосередньо пов'язаними з досягненням мети мотивами.

Слайд 20

Потреби і мотиви є фундаментом життєвої мети особистості керівника, яку можна розглядати як просування рівнями ієрархії системи управління і як особистісний управлінський розвиток. Потреби, мотиви і цілі – це психологічна основа ціннісних орієнтацій особистості керівника і є основними складовими мотиваційної сфери особистості керівника.

Слайд 21

Висновки Отже, розглядаючи питання вибору форм і методів мотивації працівників, необхідно завжди пам’ятати про психологічний аспект цієї проблеми. Адже різні категорії працівників мають розбіжності у своєму ставленні до тих форм мотивації, які мають застосовуватись з огляду на рівень кваліфікації, стаж роботи, стать, вік, освітній рівень та інші фактори. Адекватно реагувати на зміни в оцінці своєї праці людина починає лише тоді, коли її власна оцінка буде визначати ці зміни як суттєві.

Слайд 22

Список використаних джерел Методи мотивації персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confcontact.com Види стимулів трудової діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com Класифікація потреб [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buklib.net Мотивація – шлях до покращення ефективності роботи підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://h.ua

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Туризм