X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості організації навчально-виховного процесу з трудового навчання та технології у 2010/2011 навчальному році

Завантажити презентацію

Особливості організації навчально-виховного процесу з трудового навчання та технології у 2010/2011 навчальному році

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості організації навчально-виховного процесу з трудового навчання та технології у 2010/2011 навчальному році Обласний семінар методистів РМК, ММК з трудового навчання

Слайд 2

Години МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 10.08.10 № _1/9-543___ Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік Міністерство освіти і науки України доводить до відома місцевих органів управління освітою, методичних установ, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що робочі навчальні плани на 2010/2011 навчальний рік складаються: для 1-4, 5-9 та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів – за Типовими навчальними планами перерахованими у листі Міністерства освіти і науки від 05.03.10 №1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік»; - для 10-х класів – за Типовими планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, які наразі готуються до затвердження в Міністерстві освіти і науки (додаються). Перший заступник Міністра Б.М. Жебровський Бєскова, 486-10-83

Слайд 3

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню 9 червня 2010 року відбулися Парламентські слухання "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх подолання". Переважна більшість виступаючих висловилася за перехід на 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. Результатом рекомендацій Парламентських слухань стало прийняття Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти", яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. З цією метою Міністерством освіти і науки розроблено Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню.

Слайд 4

У спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням навчальних предметів, гімназіях, ліцеях, колегіумах, школах з профільним навчанням, інтернатних закладах, навчально-виробничих комбінатах може запроваджуватись шестиденний робочий тиждень. У такому разі гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється по 36 годин на тиждень у 10 та 11 класах У разі, якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти (додаток 2 для шкіл з українською мовою навчання) Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномі рно розподілений між навчальними предметами.

Слайд 5

Універсальний профіль

Слайд 6

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов

Слайд 7

Додаток 1 Таблиця розподілу годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 10 11 10 11 10 11 Українська мова 1 1 2 2 4 4 Українська література 2 2 2 2 4 4 Іноземна мова 3 3 3 3 5 5 Друга іноземна мова - - - - 3 3 Світова література 1 1 2 2 3 3 економіка - 1 - 1 3 3 Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 Естетика - - - - - 1 Астрономія - 0,5 - 0,5 - 1 Географія 1,5 - 1,5 - 5 5 Психологія - - - - - 1 Фізика 2 2 3 3 6 6 Хімія 1 1 1 2 4 6 Екологія - - - - 2 2 Технології 1 1 1 1 6 6 Інформатика 1 1 1 2 5 5 Креслення - - - - - 2

Слайд 8

Додаток 10 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Технологічний напрям Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Технологічний профіль Інформаційно-технологічний профіль 10 11 10 11 Українська мова 1 1 1 1 Українська література 2 2 2 2 Світова література 1 1 1 1 Іноземна мова 3 3 3 3 Історія України 1 1,5 1 1,5 Всесвітня історія 1 1 1 1 Математика* 3 3 - - Алгебра - - 2 3 Геометрія - - 2 2 Астрономія - 0,5 - 0,5 Біологія. екологія 1,5 2 1,5 2 Географія 1,5 - 1,5 - Фізика 2 2 2 2 Хімія 1 1 1 1 Технології 6 6 1 1 Інформатика 1 2 5 5 Креслення - 2 - 2

Слайд 9

Типові навчальні плани старшої школи охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Години варіативної складової передбачені на: збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; упровадження курсів за вибором; факультативи, індивідуальні та групові заняття. Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. вузька спеціалізація змісту навчального процесу є недоцільною, оскільки основне завдання загальної середньої освіти — широка загальноосвітня підготовка учнів.

Слайд 10

Поділ класів на групи Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивчен ні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже тних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Слайд 11

Оновлена структура програми 5-9 кл.

Слайд 12

Програма “Технології” Міністерство освіти і науки України 10-11 класи НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Рівень стандарту, академічний рівень Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист від 22.02.2008 № 122) модульна структура: базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10 та 11 класах відводиться по 12 годин. в основу вивчення варіативних модулів покладено проектну діяльність учнів, результатом якої є творчий проект.

Слайд 13

Структура програми

Слайд 14

«Проектні технології у перетворюючій діяльності людини» Структура базового модуля включає «Вступ» і шість розділів: Інформаційні джерела в проектній технології, Проектна технологія як основа сучасного виробництва Методи творчого та критичного мислення в проектній технології, Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини, Обґрунтування проекту, Технологія професійного успіху.

Слайд 15

Учнівський навчальний проект має дві частини – теоретичну та практичну Теоретична частина – це документація, практична – виготовлення виробу та його презентація або захист. в старших класах змінюється форма теоретичної частини проекту конструкторсько-технологічна документація портфоліо. Портфоліо (проектна папка) розкриває індивідуальний учнівський досвід що накопичувався у продовж всієї роботи над проектом

Слайд 16

Функція портфоліо з точки зору методики uchnivske portfolio doslidgenia produkt prezentacia metod Дослідження – це організаційно-підготовчий етап проектування. Папка «Продукт» - це, по суті, конструкторський етап. Заключний етап міститься в папці «Презентація».

Слайд 17

Функція портфоліо з точки зору методики uchnivske portfolio doslidgenia produkt prezentacia metod Дослідження – це організаційно-підготовчий етап проектування. Папка «Продукт» - це, по суті, конструкторський етап. Заключний етап міститься в папці «Презентація».

Слайд 18

сувенір свого краю банк ідей, фото

Слайд 19

Моя конструкція Моделі-аналоги Настінна газетниця з вишивкою Настінне панно з надписом та вишивкою

Слайд 20

Моя конструкція

Слайд 21

Сучасні тенденції (публікації) підставки під гаряче виготовлені з силікону Для додання силіконової підставкам привабливих забарвлень можуть використовуватися токсичні речовини (наприклад, кадмій). З кераміки та склокераміки побутова техніка “смартхоум”- розумний дім Обробка дерев’яних деталей, які будуть експлуатуватись при температурі 200°С має свою специфіку…. просочування деревини в банях та саунах. Технічні характеристики матеріалів Склотекстоліт фольгований негорючий - являє собою листи, виготовлені на основі склотканини, просочених сполучною речовиною і облицьовані з одного або двох сторін мідною електролітичної гальваностійкою фольгою

Слайд 22

Підставка під гарячий посуд «EURO - 2012“ в стилі смартхоум (розумний дім) Моя підставка буде виготовлена у вигляді сувеніру на тему «Euro-2012» з індикацією залишкового тепла та функцією активного або пасивного режиму охолодження (за вибором) Індикацію залишкового тепла (пристрій автоматичного контролю) - буде реалізовано на базі: датчика тепла LM335, мікросхеми LM3914 та лінійки світлодіодів.

Слайд 23

Банк ідей ( вази )

Слайд 24

Клаузура (конструкторський етап) Клаузура – це великий аркуш паперу, на якому презентовані різноманітні варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді, з прорисовкою окремих частин чи деталей. Аркуш з клаузурою повинен мати завершену композицію стосовно виробу чи проекту в цілому.

Слайд 25

ВАРІАНТИ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБУ

Слайд 26

Metod (методичний комплекс учителя) система завдань для проектування система методів, прийомів роботи з учнями планування власний банк ідей, досвіду проектної діяльності

Слайд 27

Орієнтовний тематичний план виконання проекту

Слайд 28

Зміст ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1. Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів. 2. Етапи та стадії виробничого та навчального проектування. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернет. 4. Технологія створення банку ідей 5. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту 6.Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 9. Технологія створення дизайн проекту 10. Навчальний дизайн-проект ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11.Економічне обґрунтування проекту 12 Маркетингові дослідження проекту Т Е Х Н О Л О Г І Ї 10 клас Навчальний посібник

Слайд 29

Державна підсумкова атестація Державна підсумкова атестація з технологій є обов’язковою для учнів 11-х класів, які навчаються за технологічним профілем ( на трудове навчання у старшій школі відводиться 5 і більше годин на тиждень). Підсумкові контрольні роботи з технологій (90 хвилин) проводяться окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії. Набір завдань складається з трьох запитань, відповіді на які учні дають у письмовій формі. Завдання для підсумкової контрольної роботи за найбільш поширеними напрямами (автосправа, оператор комп’ютерного набору, швачка, кухар тощо) вчитель добирає із посібників «Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з технологій. Частина 1. Частина 2. Частина 3». Упор. Ткачук І.О. та ін. — К-П.: Аксіома, 2010 р. Перелік завдань за напрямами технологічного профілю ( столярна справа, лісництво тощо) розробляються вчителями трудового навчання самостійно, за аналогією та погоджуються керівником навчального закладу.

Слайд 30

Переможці Всеукраїнської олімпіади Трудове навчання 2010 Диплом ІІ ступеня Дяченко Радомир, учень 9 класу Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради. Учитель - Ярошенко Павло Володимирович. Вальчук Юрій, учень 10 класу Червонослобідської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради. Учитель - Ямборський Валерій Миколайович. Бауліна Вікторія, учениця 11 класу Черкаської спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради. Учитель – Цимбалова Ірина Олексіївна.

Слайд 31

№ п/п Райони, Міста ДИПЛОМИ К-сть учас-ників І ІІ ІІІ Рейтинг Місце Участ 2011 р. 1 м.Сміла 1 1 - - 5,00 1 4 2 Звенигородський 1 - 1 - 3,00 2 4 3 м.Черкаси 3 - 2 - 2,00 3 3 4 Черкаський 2 - 1 - 1,50 4 3 5 Чигиринський 2 - - 2 1,00 5-7 2 6 Золотоніський 1 - - 1 1,00 5-7 2 7 м.Умань 1 - - 1 1,00 5-7 2 8 Чорнобаївський 3 - - 1 0,33 8 2 9 Уманський 2 - - - 0,00 9-25 1 10 Смілянський 1 - - - 0,00 9-25 1 11 Шполянський 1 - - - 0,00 9-25 1 12 Городищенський 1 - - - 0,00 9-25 1 13 м.Канів 1 - - - 0,00 9-25 1 14 К.-Шевченківський 1 - - - 0,00 9-25 1 15 Катеринопільський 2 - - - 0,00 9-25 1 16 Тальнівський 1 - - - 0,00 9-25 1 17 м.Золотоноша 1 - - - 0,00 9-25 1 18 Монастирищенський 1 - - - 0,00 9-25 1 19 Жашківський 1 - - - 0,00 9-25 1 20 Христинівський 1 - - - 0,00 9-25 1 21 Маньківський 1 - - - 0,00 9-25 1 22 Кам’янський 1 - - - 0,00 9-25 1 23 Канівський 1 - - - 0,00 9-25 1 24 Лисянський 1 - - - 0,00 9-25 1 25 Драбівський 1 - - - 0,00 9-25 1 26 м.Ватутіне Не брали участь 0,00 26 1

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Трудове навчання