X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
зміст навчальної програми

Завантажити презентацію

зміст навчальної програми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зміст навчальної програми курсу «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів

Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення викладання предмета «Сходинки до інформатики» у школі І ступеня Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462); Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011р.).

Слайд 3

Державний стандарт Освітня галузь “Технології” Мета: формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Слайд 4

Державний стандарт Завдання: формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами; розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером; виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Слайд 5

Державний стандарт Зміст галузі “Технології” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, Самообслуговування, ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Слайд 6

Державний стандарт Додаток 1 до Державного стандарту БАЗОВИЙ навчальний план Найменування освітньої галузі Кількість годин у класах на тиждень 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом Технології 1 2 2 2 7

Слайд 7

Нормативно-правове забезпечення викладання предмета «Сходинки до інформатики» у школі І ступеня Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011р.).

Слайд 8

Програму підготували: 1. Морзе Н.В., керівник творчого колективу, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету ім. Бориса Грінченка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 2. Ломаковська Г.В., директор Ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва, учитель-методист, Заслужений працівник освіти України; 3. Проценко Г.О., учитель інформатики Печерської гімназії №75 м. Києва; учитель-методист; 4. Коршунова О.В., учитель інформатики Зміївського ліцею № 1 Харківської області, учитель-методист; 5. Ривкінд Й.Я., учитель інформатики, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В.М.Молчанова м. Києва; учитель-методист, Заслужений вчитель України; 6. Рівкінд Ф.М., учитель початкових класів, завідувач кафедри розвиваючого навчання ліцею № 38 імені В.М.Молчанова м. Києва; учитель-методист.

Слайд 9

Сходинки до інформатики Мета навчального курсу «Сходинки до інформатики» формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових ком-петентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві

Слайд 10

Сходинки до інформатики Основні завдання навчального курсу формування в учнів молодшого шкільного віку: початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

Слайд 11

Сходинки до інформатики Основні завдання навчального курсу формування в учнів молодшого шкільного віку: початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

Слайд 12

Сходинки до інформатики Основні завдання навчального курсу формування в учнів молодшого шкільного віку: алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

Слайд 13

Сходинки до інформатики Основні завдання навчального курсу формування в учнів молодшого шкільного віку: початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Слайд 14

Формування ключових та предметних компетентностей молодшого школяра у процесі викладання предмету «Сходинки до інформатики»

Слайд 15

Сходинки до інформатики Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування. ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною.

Слайд 16

Сходинки до інформатики Предметна ІКТ-компетентність: здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо використання ІКТ.

Слайд 17

Сходинки до інформатики Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань; вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.

Слайд 18

Сходинки до інформатики Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку: технологічні вміння; телекомунікаційні вміння; алгоритмічні вміння.

Слайд 19

Технологічні вміння: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами (над вікнами, файлами, папками); запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків; працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності.

Слайд 20

Телекомунікаційні вміння: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку.

Слайд 21

Алгоритмічні вміння: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст задачі; складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.

Слайд 22

Сходинки до інформатики У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Сходинки до інформатики» учні мають виявляти такі показники вміння вчитися: розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення; відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих); генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми; актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її; аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Слайд 23

Структура навчальної програми «Cходинки до інформатики»

Слайд 24

Сходинки до інформатики Структура навчальної програми «Сходинки до інформатики»

Слайд 25

Сходинки до інформатики Структура навчальної програми «Сходинки до інформатики» відповідно до змістових ліній Державного стандарту «Комп’ютер та його складові»; «Інформація та інформаційні процеси»; «Використання інформаційних технологій»; «Алгоритми і виконавці»; «Комунікаційні технології».

Слайд 26

Сходинки до інформатики Лінійно-концентричний принцип побудови програми «Сходинки до інформатики» (зміст понять поступово розширюється і доповнюється)

Слайд 27

Сходинки до інформатики Специфіка побудови програми «Сходинки до інформатики» поняття інформаційних процесів та їх використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється в кожному класі; забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення;

Слайд 28

Сходинки до інформатики Специфіка побудови програми «Сходинки до інформатики» конкретизовано зміст навчального матеріалу за кожним класом і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів; встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті при вивченні попередніх розділів;

Слайд 29

Сходинки до інформатики Специфіка побудови програми «Сходинки до інформатики» можливо змінювати порядок вивчення і обсяг тем курсу залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи; Водночас, змінюючи порядок тем курсу, вчитель не може порушувати порядок викладання тем, між якими є суттєві змістові залежності

Слайд 30

Сходинки до інформатики Специфіка побудови програми «Сходинки до інформатики» передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проектів, проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань в кінці кожного семестру або навчального року;

Слайд 31

Сходинки до інформатики Специфіка побудови програми «Сходинки до інформатики» наприкінці кожного навчального року, а також на початку 3 і 4 класу передбачені години для повторення і систематизації набутих знань.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне