X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Віртуальний університет

Завантажити презентацію

Віртуальний університет

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Робоча група Науковий керівник проекту, голова відділу наукових досліджень: Томашевський В. М. - д.т.н., професор, керівник групи аналітичної обробки даних та імітаційного моделювання Міжнародного центру розвитку підприємництва та менеджменту research@vu.net.ua Голова відділу продаж: Новіков Ю.Л. sales@vu.net.ua Голова відділу розробки, служби підтримки та менеджер проекту (PM): Петренко Ю. М. pm@vu.net.ua, support@vu.net.ua Сайт інформаційної підтримки проекту: www.vu.net.ua Інформаційний відділ: info@vu.net.ua

Слайд 3

Глосарій СДН – система дистанційного навчання Адміністратор: особа або група осіб, що визначають склад навчальних груп, навчальних дисциплін, здійснюють загальний контроль над ходом навчання. Наприклад, директора шкіл, завучі, ректори університетів, декани, працівники деканату, завідуючі кафедрами, голови підприємств, голови відділів навчання персоналу та відділів підвищення кваліфікації, тощо. Викладач (т‘ютор): особа, що займається наповненням навчальних дисциплін та адаптує його відповідно до вимог навчального закладу(відділу) та рівню знань студентів, керує ходом навчального процесу і здійснює безпосередній контроль над групами, які вивчають його дисципліни. Наприклад, вчителі шкіл, ліцеїв, ПТУ, викладачі ВУЗ-ів, ведучі тренінгів, тощо. Студент: особа, що навчається за дистанційною формою. Наприклад, учні, студенти, працівники, що підвищують кваліфікацію, тощо.

Слайд 4

Зміст Огляд системи Загальні положення Цілі створення Функціональні підсистеми Мета, призначення та можливості: Адміністративна підсистема Викладацька підсистема Студентська підсистема

Слайд 5

Дистанційне навчання - це форма відкритої освіти через використання комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, якi забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі, більшість з яких підготовлена викладачами

Слайд 6

СДН призначена для виконання наступних основних функцій: автоматизація процесу навчання; автоматизація процесу перевірок; створення бази даних навчальних матеріалів; можливість створення електронної бібліотеки; збір статистичної інформації зі процесу навчання.

Слайд 7

Переваги системи: Простота доступу Висока ефективність та надійність Гнучкість та модульність Універсальність використання Підтримка багатьох видів ресурсів Можливість онлайн модифікування матеріалів

Слайд 8

Недоліки системи: Обмеження функціональності обумовлені використанням інтернет-броузерів

Слайд 9

Головні впровадження: НТУУ “КПІ” ФІОТ кафедра АСОІУ (система автоматизації заочного навчання) Міністерство фінансів України (Дистанційне навчання для навчальних курсів у сфері управління державними фінансами на основі АІС “Держбюджет” та ІАС “Місцеві бюджети”)

Слайд 10

Цілі створення: впровадження сучасних освітніх технологій; поліпшення якості навчання; збір та обробка статистичної інформації; оптимізація процесу навчання; контроль за процесом навчання на всіх рівнях.

Слайд 11

Впровадження сучасних технологій: Комплекс дозволяє створювати будь яки курси з використанням можливостей Інтернет-технологій (мультимедіа, тексти та зображення) Незалежність від системних платформ, тобто вона може працювати під керівництвом будь-якої операційної системи Як наслідок, ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване представлення інформації, що призведе до зниження витрат на підготовку студентів

Слайд 12

Поліпшення якості навчання: Можливість навчатися у зручний для студента час Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості студентів, їхнє спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку між собою та з викладачами Якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали та методи покращення сприйняття матеріалів

Слайд 13

Збір та обробка статистичної інформації: Надає можливість контролювати процес навчання згідно з календарним планом та виявляти недоліки навчальних матеріалів Спонукає викладача до удосконалення тестів, спрощення або ускладнення подання матеріалу та зміни послідовності вивчення розділів з дисципліни

Слайд 14

Оптимізація процесу навчання: Оновлення ролі викладача, він стає наставником-консультантом, який повинен координувати та удосконалювати пізнавальний процес, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій Підвищення творчого та інтелектуального потенціалу студента, самоорганізації, прагнення до знань Використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, Напрацювання вміння самостійно приймати відповідальні рішення

Слайд 15

Контроль за процесом навчання на всіх рівнях: Керівники та відповідальні особи всіх рівнів мають можливість здійснювати контроль за ходом навчального процесу, використовуючи відповідну статистику

Слайд 16

СДН “Віртуальний Університет” включає наступні функціональні підсистеми та їх класи: Загальні підсистеми (безпеки, тощо) Персональних даних Структури Матеріалів навчальних дисциплін Статистики Перевірок Календарного плану навчання Бібліотеки Форуму Розглянемо деякі з них.

Слайд 17

Підсистема безпеки Служить для захисту веб-систем від атак комп’ютерних зловмисників та для забезпечення надійності роботи, цілісності інформації у просторі локальних та глобальних мереж, таких як Інтернет.

Слайд 18

Підсистема статистики Служить для надання статусу (статистичної інформації) з навчального процесу кожній з категорій користувачів: учню або студенту – його поточні успіхи навчання; викладачу – результати навчання студентів, які навчаються за його дисципліною(ами) та результати складання перевірок по розділам, в яких вказується кількість спроб здачі перевірок з того або іншого розділу; адміністратору - результати навчання всіх учнів або студентів.

Слайд 19

Підсистема перевірок Служить для створення нових перевірок і визначення їх типу, переліку запитань тощо. Визначено наступні типи перевірок: Тест – перевірка складається із запитань до розділу. Використовується для самоперевірки учнів (студентів); Контрольна робота – також складається із запитань до розділу. Використовується для планової перевірки знань учнів (студентів), який навчається за дистанційною формою, після вивчення матеріалу розділу; Іспит – складається із запитань усіх розділів навчальної дисципліни.

Слайд 20

Технологічний комплекс дистанційного навчання “Віртуальний Університет” включає наступні підсистеми: Адміністративна підсистема Викладацька підсистема Студентська підсистема * Див. Відеокопії результатів роботи системи

Слайд 21

Адміністративна підсистема призначена для адміністрування СДН і включає наступні функції: Управління персональними даними користувачів Відтворення структури навчального закладу та визначення переліку навчальних дисциплін в СДН Забезпечення загального контролю над ходом навчального процесу Адміністрування бібліотеки Адміністрування форуму

Слайд 22

Управління персональними даними користувачів: Додавання нових користувачів до системи Редагування персональних даних користувачів Обробка анкетних даних Видалення користувачів з системи

Слайд 23

Відтворення структури навчального закладу та визначення переліку навчальних дисциплін в СДН: Задавання / видалення структурних підрозділів, редагування даних підрозділів Визначення переліку навчальних дисциплін спеціальності (курсу), викладачів

Слайд 24

Забезпечення загального контролю над ходом навчального процесу: Перегляд статусу навчання груп та окремих студентів з метою визначення рівня підготовки та показників відвідування, роботи з системою Блокування навчання студента, у разі його недостатнього відвідування та з інших причин (несплати за навчання, тощо)

Слайд 25

Адміністрування бібліотеки: Створення / видалення / редагування даних категорій бібліотеки, визначення структури дерева категорій Створення / видалення / редагування матеріалів бібліотеки та редагування їх положення у дереві категорій

Слайд 26

Адміністрування форуму: Перегляд створених тем і повідомлень на предмет відповідності їх морально-етичним принципам, тематиці форуму та подальше їх видалення або публікація на форумі Відкриття / закриття тем обговорення

Слайд 27

Викладацька підсистема призначена для реалізації функцій викладача, а саме: Управління наповненням навчальних дисциплін Створення перевірок та питань до них Аналіз статистичних даних та управління блокуваннями навчання студентів Визначення календарного плану навчання з дисциплін, закріплених за ним викладачем

Слайд 28

Управління наповненням навчальних дисциплін: Створення / видалення / редагування матеріалів навчання та розділів навчальних дисциплін Створення питань та відповідей до них, відповідно до розділів навчальної дисципліни

Слайд 29

Створення перевірок та питань до них: Створення перевірок з дисциплін, що закріплені за викладачем Включення питань до перевірок, у відповідності до обраного типу перевірки та розділів навчальних дисциплін; виключення питань з перевірок

Слайд 30

Аналіз статистичних даних та управління блокуваннями навчання студентів: Перегляд статусу навчання груп, що вивчають дисципліни, які закріплені за викладачем, та підведення підсумків щодо їх успішності в навчанні Визначення успішності навчання студента, базуючись на даних його статусу навчання та прийняття рішення щодо блокування навчання, у разі неуспішності в навчанні

Слайд 31

Визначення календарного плану навчання з дисциплін, закріплених за ним викладачем: Створення розкладу обов`язкових перевірок, а саме контрольних робіт та іспитів, з дисциплін, які закріплені за ним, для навчальних груп

Слайд 32

Підсистема студентів призначена для реалізації процесу навчання і включає наступні функції: Надання матеріалів навчальних дисциплін для перегляду та вивчення Надання обов`язкових перевірок, та тестів для самостійної перевірки знань Надання доступу до матеріалів бібліотеки Надання доступу до форуму

Слайд 33

Дякуємо за увагу! Завітайте до нашого сайту http://vu.net.ua/

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне