X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИДИ СЕМІНАРІВ, ВИМОГИ ДО ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Завантажити презентацію

ВИДИ СЕМІНАРІВ, ВИМОГИ ДО ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИДИ СЕМІНАРІВ, ВИМОГИ ДО ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧА НАРАДА ПРАЦІВНИКІВ ІППО 16 вересня 2008 р.

Слайд 2

ЕТИМОЛОГІЯ та ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА Семінар – від лат. semіnarium – розсадник. Вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу.

Слайд 3

РІЗНОВИДИ СЕМІНАРІВ У ВНЗ ВНЗ

Слайд 4

Передують власне семінарам, виконують підготовчу та вступну роль, спрямовані на формування вмінь самостійної роботи. Технологія передбачає: формулювання теми заняття; організацію навчальної діяльності безпосередньо на занятті з урахуванням етапів роботи; підсумкове слово викладача.

Слайд 5

Технологія передбачає: попереднє визначення теми і основних питань для обговорення; ознайомлення зі списком літератури для опрацювання та методичними рекомендаціями; обговорення основних проблем теми; дискусія; підбиття підсумків.

Слайд 6

Спрямовані на формування умінь та навичок проведення наукових досліджень. Технологія передбачає: акцентування уваги на важливості визначеної кафедрою теми; методичні рекомендації щодо підготовки наукових повідомлень; закріплення за студентами конкретних тем, складання календарного плану підготовки матеріалів; виступи з науковими повідомленнями; обговорення аспектів проблеми; підбиття підсумків.

Слайд 7

СЕМІНАРИ В СИСТЕМІ ПК 1.ОРІЄНТАЦІЙНІ 2.ПРОБЛЕМНІ 4.СИСТЕМНІ 3.ТЕМАТИЧНІ СИСТЕМА ПК

Слайд 8

Предмет обговорення - нові аспекти відомих тем, способи розв’язання вже поставлених і досліджених проблем, оприлюднені офіційні матеріали, директиви. 1.ОРІЄНТАЦІЙНІ

Слайд 9

Учасники семінару заздалегідь одержують завдання сформулювати й пояснити своє бачення проблеми. Обговорення проблеми відбувається в умовах дискусії. Мета - виявити рівень знань слухачів у певній галузі, сформувати стійкий інтерес. 2.ПРОБЛЕМНІ

Слайд 10

Мета – акцентувати увагу на актуальній темі або її найбільш суттєвих аспектах. Учасникам заздалегідь пропонують виділити суттєві аспекти теми, простежити їхній зв’язок з практикою у масштабах району, міста, країни. Поглиблення знань, орієнтування на активний пошук шляхів і способів вирішення проблеми. 3.ТЕМАТИЧНІ

Слайд 11

Мета – більш глибоке ознайомлення з проблемою, визначення причиново- наслідкових зв’язків між явищами, пробудження інтересу до різних сторін питання. 4.СИСТЕМНІ

Слайд 12

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ У СИСТЕМІ ПК Види семінарів КРУГЛИЙ СТІЛ ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ МАЙСТЕР-КЛАС ВІДЕОТРЕНІНГ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ТРЕНІНГ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ

Слайд 13

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР Пропонується тема, яку необхідно розглянути в різних аспектах: науковому, правовому, моральному, практичному… Між учасниками заздалегідь розподіляють теми для повідомлень. Розширює кругозір, сприяє комплексному підходу до оцінки проблеми.

Слайд 14

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ Увагу приділяють практичному аспекту проблеми. Запрошують осіб, які напрацювали певний практичний досвід її вирішення. Може супроводжуватись показом уроків або заходів (фрагментів) з їх подальшим обговоренням.

Слайд 15

МАЙСТЕР-КЛАС Фахівці, які досягли високих результатів, ознайомлюють колег із інноваційними технологіями, методиками, прийомами, засобами навчання. Може проводитись у вигляді ділової гри.

Слайд 16

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ Педагоги, які працюють над однією проблемою, об’єднуються в творчі групи. Результати спільної праці (у формі методичних рекомендацій, дидактичного матеріалу і под.) оприлюднюються й обговорюються на семінарі.

Слайд 17

ТРЕНІНГ Активна форма роботи у тренувальному режимі, що розкриває й удосконалює особистісний потенціал та коригує засоби взаємодії.

Слайд 18

ВІДЕОТРЕНІНГ Тренінг із застосуванням відеозапису педагогічних ситуацій, що мають бути проаналізовані з позицій використання різних методів навчання і способів взаємодії.

Слайд 19

КРУГЛИЙ СТІЛ В основу роботи покладено принцип колективного обговорення проблеми. Бажана участь фахівців – науковців, управлінців, представників суспільних організацій. Відбувається вільний обмін думками.

Слайд 20

ІППО КМПУ ім.Б.Д.Грінченка

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне