X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Види податків

Завантажити презентацію

Види податків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Слайд 2

Визначення терміна податок Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776 р.), який написав: "Податок - це тягар, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати". В наш час: податки — це фінансове підґрунтя існування держави, а з іншого боку, податки — це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво.

Слайд 3

Система оподаткування Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов'язки та права, об'єкти оподаткування, види податків; зборів і платежів, а також порядок їх стягнення. Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати. Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які безпосередньо сплачують податки. Об'єкт оподаткування - це доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші об'єкти, визначені законодавством про оподаткування.

Слайд 4

Слайд 5

Функції податків Фіскальна функція - є наповнення доходної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства. Регулююча функція - надання пільг з оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи їх перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше. Розподільча функція - своєрідне відображення фіскальної функції - наповнити скарбницю держави, щоб потім розподілити одержані кошти. Стимулююча функція створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва, діяльності. Контрольна функція забезпечує нагляд та контроль за своєчасністю, повнотою сплати податків платниками в Україні.

Слайд 6

Класифікація податків

Слайд 7

Принцип платоспроможності Принцип платоспроможності стосується збирання надходжень бюджету і зосереджений на розподільній природі оподаткування. Цей принцип декларує, що тягар оподаткування повинен розподілятись згідно з платоспроможністю платника податку (обсягу доходу, споживання, вартості майна тощо). У зв’язку з тим, що принцип платоспроможності піддається кількісному виміру, особливо щодо горизонтальної рівності оподаткування для вимірювання й оцінки цього положення використовується діаграма Лоренца та коефіцієнт Джіні. Коефіцієнт Джіні визначає ступінь нерівномірності розподілу доходів і податкових зобов’язань вирахуванням відношення між кривою Лоренца, яка виражає реальний розподіл доходів і податкових зобов’язань, й ідеально рівномірним бажаним розподілом. Коефіцієнт Джіні = Площа А / (Площа А + Площа В). Чим більше крива Лоренца нахиляється вниз, тобто чим більше вона вгнута, тим значніша нерівномірність розподілу доходів і податкових зобов’язань, одним із факторів якого є оподаткування.

Слайд 8

Формування обсягу податкових надходжень Підвищення норми оподаткування в країні веде до збільшення обсягу податкових надходжень до державної казни. Для аналізу оптимальної норми оподаткування використовується крива Лаффера — коли висота податкових ставок сягає певного критичного рівня (Т0), подальше підвищення норми оподаткування спричиняє не збільшення, а навпаки — зменшення податкових надходжень. Зв’язок між висотою оподаткування та податковими надходженнями залежить від податкової бази, тобто об’єкта оподаткування. Тому Лаффер досліджував цей зв’язок за допомогою показника еластичності податкової бази. де ЕТ — еластичність податкової бази; ДВ — вартісний вимір податкової бази Т — норма оподаткування; ΔВ — приріст або процент збільшення податкової бази; ΔГ — приріст або процент збільшення норми оподаткування.

Слайд 9

На обсяг податкових надходжень впливає також процес ухилення від сплати податків. Надмірне підвищення норми оподаткування веде до збільшення доходів тіньової економіки та згортання легального бізнесу, а заодно й до скорочення податкової бази Відкриття Лаффера якраз і полягає у тому, що зі збільшенням норми оподаткування, податкова база стає гнучкішою, що якраз і зумовлює, починаючи з певного рівня, зменшення податкової бази й ухилення від сплати податків. Залежність показника обсягів Ухилення від сплати податків від норми оподаткування де В — податкова база; Т — норма оподаткування.

Слайд 10

Збори як особливий вид податкових платежів Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які мають характер регулярних надходжень, збори є платежами разового, випадкового і незначного за розмірами характеру, що збираються за місцем події (наприклад, ринковий збір).

Слайд 11

Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з громадян Основною формою прямого оподаткування є прибутковий податок. Прибутковий податок з громадян є видом особистого прибуткового оподаткування. Платниками податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства та інших ознак, які мають самостійне джерело доходів. Прогресія шкали ставок є ступінчастою: весь сукупний дохід розкладається на частини, до кожної з яких застосовується встановлена для даного інтервалу ставка. Сума податку обчислюється як складова цих частин. Порядок обчислення і сплати залежить від виду доходів. Доходи від роботи за наймам оподатковуються біля джерела: за місцем основної роботи – щомісячно за встановленою шкалою ставок; не за місцем основної роботи – при виплаті доходу за ставкою 20%. За підсумками року проводяться перерахунки податку за місцем основної роботи, а для тих, хто мав кілька джерел доходів, також у податковій інспекції за місцем проживання на підставі декларації.

Слайд 12

Роль системи оподаткування

Слайд 13

Принципи побудови системи оподаткування

Слайд 14

Основні напрями реформування податкової системи України: зниження фіскального тиску, а поряд з цим зниження ставок податку на прибуток підприємств і додану вартість призводить до стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; податковий та бухгалтерський облік повинен взаємозалежати та доповнювати один одного, що надасть змогу ефективно вести свою діяльність та поряд з цим формувати звітність; покращити ефективність нарахування та стягнення податкових платежів, а саме удосконалити процедуру взяття на облік, забезпечити ефективну діяльність податкових органів; зменшити податкове навантаження серед непрямих податків, підвищити роль місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів, враховуючи особливості відповідно до територіального розподілу; використовувати регулюючу функцію мита за допомогою ставок, які відповідатимуть вимогам СОТ.

Слайд 15

Прес-конференція голови ДПА в Київській області Анатолій Андрійович зазначив, що за січень-серпень 2011 року податківці Київщини мобілізували до зведеного бюджету 4,7 млрд. грн. податків і зборів. За цей період відбулося збільшення збору платежів в порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 1,1 млрд. грн. або на 32 відсотка. За 8 місяців поточного року відсоток мобілізації до Зведеного бюджету від підприємств промисловості склав 21 відс. (985 млн. грн.), що на 27,5 відс. (на 212 млн. грн.) більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Досягнуто випередження приросту надходжень платежів до бюджету над індексом зростання обсягів промислового виробництва (10,5 відсотка). Завдяки налагодженій системній роботі щодо впровадження ефективних інструментів для боротьби з тіньовою економікою підвищена сплата податків підприємствами групи ризику, виведено із тіні значну кількість підприємств. Так, за 8 місяців ц.р. від підприємств ризикової групи зібрано 539 млн. грн. податку на додану вартість. Це майже 40 відс. збору податку. Мобілізація у серпні порівняно з лютим зросла в 2,7 рази.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне