X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вас вітає ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Завантажити презентацію

Вас вітає ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вас вітає ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Слайд 2

Єрмолова Вікторія Валеріївна, викладач іноземної мови ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки», спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 15 років. У ліцеї працює з 2009 року. У своїй роботі використовує ефективні та інноваційні форми, методи, важливу роль приділяє міжпредметним зв’язкам у навчально-виховному процесі. Уроки проводить на належному науково-методичному рівні. Приділяє значну увагу розвитку творчих здібностей учнів через індивідуальний та диференційований підхід. Цікавиться новинками методичної і фахової літератури. Своїм досвідом роботи ділиться із колегами.

Слайд 3

Міжпредметні зв’язки іноземної мови з предметами спеціального циклу професії «Секретар керівника»

Слайд 4

Важливою вимогою часу – є володіння іноземними мовами

Слайд 5

визначення педагогічно доцільної теми інтегрованого уроку з урахуванням об'єктивно існуючої основи змісту вивченого матеріалу з різних навчальних предметів; постановка й реалізація мети та завдань уроку, мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів; раціональність вибору змісту навчального матеріалу викладачами різних предметів, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів, системність і глибину їх знань; раціональний вибір методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; Основні параметри, які необхідно знати для підготовки інтегрованого уроку

Слайд 6

раціональність технології проведення інтегрованого уроку; інтеграція зусиль «активних» і «пасивних» учасників у процесі реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку; реалізація функціональних обов'язків ведучого викладача у процесі уроку; підбиття підсумків інтегрованого уроку та оцінка його ефективності. Основні параметри, які необхідно знати для підготовки інтегрованого уроку

Слайд 7

Іноземна мова Діловодство Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів Етика і психологія ділових відносин Міжпредметні зв’язки

Слайд 8

Оформлення ділового листа

Слайд 9

Порядок написання ділового листа

Слайд 10

1.Formal business letters should be than the informal ones. shorter longer more polite and respectful 2.a) Dear Mr Williams ... b) Dear Mrs Williams... Yours faithfully, Yours sincerely, Ben Smith Ben Smith 3. a) Dear Jane... b) Dear Mike- Best regards Best regards, Mike Jane 4. a) Dear Sir or Madam… b) Dear Sir or Madam... Yours sincerely, Yours faithfully, John Graham John Craham 5. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, Mr Chris Wright Chris Wright (Mr) For questions 1 through 10, choose the best option 6. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, John Morrison Morrison John 7. a) I would be grateful if you could forward me a price list, b) I'd be grateful if you could forward me a price list. 8. The date which in Ukrainian is 6 грудня 2008 р. in the English letter shall be: a) 12/06/2008 b) 06/12/2008 c) December 6,2008 9. If you are not sure about the religious and cultural origin of the addressee, the best greeting is: Merry Christmas and a Happy New Year! Happy Hanukkah! Seasons Greetings! 10. Make everything as simple as possible, but not. a) more simple b) simpler. 1.Formal business letters should be than the informal ones. shorter longer more polite and respectful 2.a) Dear Mr Williams ... b) Dear Mrs Williams... Yours faithfully, Yours sincerely, Ben Smith Ben Smith 3. a) Dear Jane... b) Dear Mike- Best regards Best regards, Mike Jane 4. a) Dear Sir or Madam… b) Dear Sir or Madam... Yours sincerely, Yours faithfully, John Graham John Craham 5. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, Mr Chris Wright Chris Wright (Mr) 6. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, John Morrison Morrison John 7. a) I would be grateful if you could forward me a price list, b) I'd be grateful if you could forward me a price list. 8. The date which in Ukrainian is 6 грудня 2008 р. in the English letter shall be: a) 12/06/2008 b) 06/12/2008 c) December 6,2008 9. If you are not sure about the religious and cultural origin of the addressee, the best greeting is: Merry Christmas and a Happy New Year! Happy Hanukkah! Seasons Greetings! 10. Make everything as simple as possible, but not. a) more simple b) simpler. 1.Formal business letters should be than the informal ones. shorter longer more polite and respectful 2.a) Dear Mr Williams ... b) Dear Mrs Williams... Yours faithfully, Yours sincerely, Ben Smith Ben Smith 3. a) Dear Jane... b) Dear Mike- Best regards Best regards, Mike Jane 4. a) Dear Sir or Madam… b) Dear Sir or Madam... Yours sincerely, Yours faithfully, John Graham John Craham 5. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, Mr Chris Wright Chris Wright (Mr) 6. a) To Whom It May Concern... b) To Whom It May Concern... Yours faithfully, Yours faithfully, John Morrison Morrison John 7. a) I would be grateful if you could forward me a price list, b) I'd be grateful if you could forward me a price list. 8. The date which in Ukrainian is 6 грудня 2008 р. in the English letter shall be: a) 12/06/2008 b) 06/12/2008 c) December 6,2008 9. If you are not sure about the religious and cultural origin of the addressee, the best greeting is: Merry Christmas and a Happy New Year! Happy Hanukkah! Seasons Greetings! 10. Make everything as simple as possible, but not. a) more simple b) simpler.

Слайд 11

Види словників an order by sample - замовлення за зразком urgent order - термінове замовлення single-use/trial order - одночасне замовлення back order - не виконане замовлення fresh order - нове замовлення provisional order - попереднє замовлення purchase order - замовлення на доставку blanket order - загальне замовлення an order form - бланк замовлення large quantity order - велике замовлення a covering letter - супроводжуючий лист electronic order - електронне замовлення an advice of dispatch - повідомлення про відправку вантажу to confirm an order - підтвердити замовлення to place/dispatch an order - відправити замовлення to carry out an order - виконати замовлення to fulfil an order - виконати замовлення to reject/refuse/turn down an order – відмовити в замовленні to accept an order - прийняти замовлення to cancel an order - анулювати замовлення shipping method - спосіб завантаження shipping instructions - інструкція по завантаженню shipping documents - документи по завантаженню to take an order on the terms quoted – отримати замовлення на вказаних умовах delivery date - дата поставки

Слайд 12

Тестові завдання А. Утворіть заперечну, питальну та питально-заперечну форму таких речень: That’s good. That isn’t good. Is that good? Isn’t that good?   That’s a good idea. He could decide what to do. It’s difficult to make a decision. He was planning to go with her. She’d like to go with you. They were making an attempt to plan their future. She would consider going back east. There’s a chance he’ll go. He spent a few days in the mountains. It’s easy to make a decision. That’s a practical idea. They should try to plan for the future.

Слайд 13

Тестові завдання В. Замість звороту з сполучником of утворіть звороти з іменниками в присвійному відмінку. The car of the Commercial. Commercial Director’s car. Director. 1. A book of Mr Sage. 2. A letter of my boss. 3. The hand of Mrs Leondes. 4. The room of managers. 5. Names of salesmen. 6. The advice of Miss Jane. 7. Businessmen of Ukraine. 8. The proposal of our Director. 9. A receipt of a consignee. 10. A bill of lading of a ship. 11. A call from John Smithers. 12. The commission of Mr Bell.

Слайд 14

Тестові завдання C. Вставте там, де це потрібно, визначений або невизначений артикль.   One of ... most exciting new developments in ... modems is… ability of ... modem to transmit ... voice down … telephone line at … same time as it is sending ... data. 2. ... system of ... commercial banks was created in ... Lithuania. There were ... 28 commercial banks in … middle of 1994. 3. At ... millions of ... offices, ... fax machines are boosting ... productivity and cutting ... telecom cost. 4. … exhibitors have taken ... advantage of ... enormous assembly of … international journalists at ... exhibition. 5. ... exhibition has always been … place for introducing ... new products and ... new technology. 6. The Internet provides us with ... reliable alternative to ... expensive and erratic telecommucations system of ... Ukraine. 7. All of … large, multinational corporations have built ... very attractive stands at … exhibition. 8. To meet ... goal of ... plan, they have sought to clarify … future direction.

Слайд 15

PRACTICE 1.

Слайд 16

PRACTICE 2. Make up sentences from these word combinations. Складіть речення з наведених словосполучень. Will not be offering, on these articles, we, any trade dis counts, because of their low price and the small profit margin. To bona fide retailers and wholesalers, are allowing 20% off list prices, with quantity discounts for orders over $2 000, We. Are subject to 25% trade discount with payment by letter of credit, and, are quoted f .o.b. Murmansk, all list prices.2.

Слайд 17

PRACTICE 3. In this task a description of services and quo tation for the intended work are given. Put the sentences in the correct order and compose the body of the letter; describe the work with the quotation. Supply of paint and labor/workmanship. Thank you for the opportunity to quote. Painting of office unit at 12 Woodridge RD. Price includes $12 500 00.All surface preparation 1 undercoat and 2 finishing coats to the color of your choice. We are pleased to quote as follows: Description of Work. В цьому завдані надається опис послуг і визначення ціни за визначену роботу. Розташуйте речення в потрібній послідовності і складіть основну частину листа.

Слайд 18

PRACTICE 4. Уявіть, що до Вас в компанію приїхав представник іноземної фірми. Відрекомендуйтеся та відрекомендуйте йому співробітників Вашої компанії з використанням таких виразів: Let me introduce myself. I am … .Let me introduce my staff to you. This is … . He (she) is … .I’d like you to meet … . He (she) is … .May I introduce … to you. He (she) is … .

Слайд 19

Зразок ділового листа - вибачення редкие животные.

Слайд 20

Зразок ділового листа - подяки редкие животные.

Слайд 21

We are going to the hotel now. It is 40km away from the airport It is a 5 star luxury hotel located in the centre ofKyiv overlooking the breathtaking KyivOld City, which features many of Kyiv's main historical sights. It is within walking distance of St. Sophia Cathedral, St Michael Monastery and Khreshchatyk Street. The hotel is one of the top business addresses in Ukraine. It ts also only 10 minutes walk away from our company office. We will start from Starokyivska Hill (Volodymyrska Hill) where the first < Slavonic settlements were founded. Here is the reproduction of Desyatynna > Church basement (10 century), the oldest Christian church in Kyiv Rus founded by Prince Volodymyr. This is St Sophia Cathedral, a magnificent architectural monument of the IV century built in the age of Yaroslav the Wise, the son of Volodymyr. The Cathedral survived the Tartar Mongolian invasion and has maintained its; splendor. Would you like to see the interior? You will be impressed by amazing frescoes and mosaics of the 11th century. Знайомство зарубіжних партнерів з містом Київ

Слайд 22

This square is called Sofiyska, and that one is Mykhayhvska Square with the reconstructed serving St Michael Gold-domed Cathedral The next landmark is St Andrew's Church. It is a remarkable model of the Baroque architecture of the 18 century created by the famous architect В Rastrelli. A steep street starting from St. Andrew's Church is called AndnytvskyyUzvtz, famous for its unique artistic atmosphere - it can be compared to Montmartre in Paris Galleries and souvenir shops make this street the cultural centre of Kyiv. If you go along Andriyivskyy Uzviz, it will take you to another picturesque part of Kyiv. Old Podil. You can walk there in your free time tomorrow. Here is the famous monument called Zoloti Vorota (the Golden Gate) (IV century) that used to be part of fortification, but was almost completely destroyed in 1240 and reconstructed in 1982. Знайомство зарубіжних партнерів з містом Київ

Слайд 23

Here you can see St Volodymyr Cathedral, the vivid example of sacral architecture and painting of late 19th century. This is Mariyinskyy Palace - the residency of the President of Ukraine. Kyiv-Pecherska Lavra (1051) where there are several serving churches and unique caves with reliquiae. On your left there is a Culture and Arts Centre, Mystetskyy Arsenal Now we are going along Khreshchatyk Street, the central street of the city. Here Pinchuk Art Centre is located. If you are interested in modern art, this place is a must-visitMaydan Nezalezhnosti (the Independence Square) is the central square, a popular meeting point. If you wish, I will show you around the city so that you can also see the T. Shevchenko University, the Opera House, the Monument to the founders ofKyiv — Kyy, Shchek, Khoryv and their sister Lybid. Знайомство зарубіжних партнерів з містом Київ

Слайд 24

часорапрочвеа Приклад візитної картки

Слайд 25

Whore card is this? Who is he? What company is he from? What city is he from? What is his telephone number? What is the address of his company? Познайомтесь з візитною карткою та дайте відповідь на такі питання: Практика

Слайд 26

Слова та вирази для складання діалогів I am from … (He is from…).Я із … (Він із …) (країни, міста, компанії). to reserve, to book Замовляти, резервувати (номер в готелі, квиток на літак і т.п.) Let me introduce myself. Дозвольте відрекомендуватися. Let me introduce you to Mr White. Дозвольте відрекомендувати Вас м-ру Уайту. Let me introduce Mr White to you. Дозвольте відрекомендувати Вам м-ра Уайта. staff, personnel штат, персонал, співробітники. I’d like you to meet Mr White. Я б хотів, щоб Ви познайомились з м- ром Уайтом. Glad to meet you. – Glad to meet you too. Радий знайомству. – Я теж. Would you like something to drink? Чи не хочете чого-небудь випити? Let’s get down to business. Давайте перейдемо до діла. I have an appointment with … . У мене призначена ділова зустріч з …

Слайд 27

Відеофільм

Слайд 28

Відеофільм

Слайд 29

Відеофільм

Слайд 30

Відеофільм

Слайд 31

Організація інтегрованих уроків у навчальному процесі – один із кращих способів трансформації знань, одержаних учнями на уроках суміжних предметів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне