X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Український національний гід: фізика високих енергій, астрономія, астрофізика

Завантажити презентацію

Український національний гід: фізика високих енергій, астрономія, астрофізика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Український національний грід: фізика високих енергій, астрономія, астрофізика Левчук Л.Г. ННЦ Харківський фізико-технічний інститут НАН України Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 2

Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України Науковий керівник – д.ф.-м.н., Є.С. Мартинов (ІТФ) http://alimonitor.cern.ch Розроблено і впроваджено: нові алгоритми обробки сигналів від внутрішньої трекової системи детектора. нові більш точні методи визначення вершин взаємодій і треків народжених частинок. Розвинуто, обчислюються за допомогою гріду та порівнюються з експериментальними даними теоретичні моделі процесу утворення і поведінки кварк-глюонної плазми, моделі взаємодії адронів і ядер надвисоких енергій. Обчислення виконуються на кластерах локально, в грід-інфраструктурах УНГ та AliEn-Grid (загалом більше 200000 задач симуляції, обробки даних та модельних розрахунків). Надходження для обробки даних експерименту ALICE до кластера ІТФ за період з жовтня 2011р. ~30 Терабайт експериментальної інформації. За цей час на кластері виконано 110000 задач. Ефективність роботи кластера ~ 75%. Подяка адміністратору кластера Оксані Шадуре та технічній групі БКЦ. Для студентів фізичного факультету КНУ прочитано цикл лекцій з фізики високих енергій, студенти залучаються до участі в обробці даних ALICE експерименту Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 3

Кластер ALICE переналаштовано для роботи з новим проміжним програмним забезпеченням EMI-2. Цю роботу виконано технічною групою Базового координаційного центру. Відновлено роботу кластера (частини кластера) Інституту сцинтиляційних матеріалів (Харків) в інфраструктурі експерименту ALICE. Перший кластер в ALiEn-Grid, який працює з middleware EMI-2 (Завдяки Роману Зубатюку) За час перебування в ЦЕРНі (липень-серпень) Оксана Шадура успішно виконала дослідження ефективності хмарних технологій в обробці даних ALICE; задачу використання торрент-технології для передачі в ALiEn-Grid пакетів даних великих обсягів. Виконання цієї задачі за участю Оксани продовжується для всіх грід-кластерів ALiEn-Grid. Робота Оксани високо оцінена головним адміністратором ALiEn-Grid Лачезаром Бетевим. Планується (є домовленності з зацікавленими інститутами) створити і зареєструвати віртуальну організацію “HEP-UNG”. Учасники: ІТФ, ННЦ «ХФТІ», ИСМА, НТУУ «КПІ», КНУ імені Шевченка, Інститут кібернетики. Роботи, що не пов’язані безпосередньо з виконанням проекту: Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 4

Обробка даних з Великого адронного колайдера в Т2-центрі ННЦ ХФТІ грід-інфраструктури експерименту CMS (ЦЕРН) Науковий керівник – к.ф.-м.н., ст.н.с. Л.Г.Левчук (ННЦ ХФТІ) Пошук в ННЦ ХФТІ масивного бозона Хіггса за його розпадами H ZZ + з використанням ресурсів WLCG (для розрахунків з аналізу даних CMS в січні-вересні 2012 р. використано ~1350 годин CPU-часу ресурсів WLCG) Використання обчислювальних ресурсів Т2-центра ННЦ ХФТІ з початку 2011 р. по вересень 2012 р.: результат 2012 р. складає ~90% загального внеску України в WLCG і перевищує показник 2012 р. в 2.7 раз Надходження для обробки даних експерименту CMS до Т2-центру ННЦ ХФТІ за останній рік (з жовтня 2011р. по вересень 2012 р.) ~90 Терабайт експеримен-тальної інформації Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 5

Якість роботи Т2-центрів грід-інфраструктури експерименту CMS за перші 9 місяців 2012 р.: рівень готовності сайта T2_UA_KIPT до участі в розподіленій обробці даних з ВАК – 93 % часу Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 6

Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 7

Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 8

Динамічне LCDM моделювання локального космологічного об’єму Всесвіту (приблизно 50 - 100 Мпк) з максимальним дозволом приблизно кілька 100М (до 1G) часток. Це дасть можливість моделювати динамічну еволюцію локального космологічного об’єму з роздільною здатністю за масою аж до карликових галактик (порядку 107 - 108 МО). Просторовий дозвіл порядку 100 пк. Еволюція системи на шкалі часу 10 Gyr. Включення в моделювання газової компоненти. Аналіз спостережень Лайман альфа лісу з каталогу SDSS. (грант SCOPES). Вибірка по: z = 99 (17.326 Myr), 4 (1.600 Gyr), 3 (2.229 Gyr), 2 (3.399 Gyr). LCDM / WDM чисельне моделювання локального Всесвіту Застосування грід-технологій до астрофізичних трудомістких задач та розбудова грід-кластера ГАО НАН України Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 9

FORMATION AND HARDENING OF SUPERMASSIVE BLACK HOLE BINARIES IN MINOR MERGERS OF DISK GALAXIES 1:10 minor merger Two SMBH’s ~10^6 Mo High accuracy direct summation: ~3M Particles! First time reach the < 1 mpc separation of BBH from initial ~1 kpc scale Full up to 3.5 PN accurate BBH dynamics! Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 10

XMM-Newton Отримання обмежень на параметри лінії розпаду частинок темної матерії Fermi Пошук джерел гамма-випромінювання високої енергії Наукові задачі Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з астрофізики та космології Задача – розрізнити точкові джерела жорстких гама-променів, ототожнити їх з відомими об'єктами. Яскравість всієї Галактики не змінюється з часом, на відміну від яскравості деяких точкових джерел. Карта змінності декілька нових змінних галактичних джерел ; новий клас змінних джерел? Можливо темна матерія розпадається. Канал розпаду з вилетом фотону – можливість спостереження Відсутність лінії розпаду – обмеження на параметри 60000 CPUh Програмне забезпечення BITP, MAO, IRE, ISMA, ICYB, IPME 400 obs. 61 obj. 8Msec exp. Розроблено скрипти для оптимізації підготовки та запуску завдань пакета CLASS (Cosmic Linear Anisotropy Solving System) для обробки та моделювання даних великомасштабної структури Всесвіту та флуктуацій реліктового випромінювання Протестовано на MAO, ICYB, IPME Адаптація, встановлення, підтримка ПЗ XMM, Fermi Посилено в 3-10 разів

Слайд 11

P. S. Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 12

Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 13

Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Слайд 14

Робоча нарада УНГ-2012, ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАНУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне