X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
У новому Положенні визначено

Завантажити презентацію

У новому Положенні визначено

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

У новому Положенні визначено: - критерії відповідності педагогічних працівників посадам, які вони обіймають; - вимоги до рівня освіти педагогічних працівників; вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань; основні принципи атестації педагогічних працівників; - порядок створення атестаційних комісій та їх повноваження; - строки проведення атестації; - умови збереження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань при переході педагогічних працівників на роботу з одних навчальних закладів до інших; - порядок оскарження рішень атестаційних комісій.

Слайд 2

Передбачено: запровадження норм, спрямованих на захист трудових та соціальних прав педагогічних працівників; заохочення педагогічних працівників до професійного зростання, підвищення своєї кваліфікації; диференціація рівня оплати праці педагогічних працівників; введення норм, відповідно до яких за педагогічними працівниками зберігаються присвоєні їм кваліфікаційні категорії.

Слайд 3

Передбачено: Присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист» музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів. Нововведенням є також норма, відповідно до якої присвоєне педагогічне звання не втрачає своєї чинності протягом усього періоду роботи педагогічного працівника, оскільки педагогічне звання присвоюється за багаторічну працю, досягнення значних результатів у роботі.

Слайд 4

Скасовано: норму, яка давала можливість педагогічному працівнику відмовитися від проходження чергової атестації, оскільки статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється, як правило, раз на п'ять років. Тому педагогічні працівники, які подали заяви про відмову від атестації мають атестуватися на загальних підставах «протокольну атестацію», яка давала змогу атестаційним комісіям атестувати педагогічних працівників за спрощеною процедурою — без вивчення їх професійної діяльності у міжатестаційний період, а інколи навіть уникаючи проведення засідання атестаційних комісій.

Слайд 5

Організація проведення атестації Атестація педпрацівників здійснюється у такі строки: - І рівень – до 1 квітня; - ІІ – до 10 квітня; - ІІІ – до 25 квітня. - До 1 березня керівник подає до комісії характеристику діяльності педагога; - До 15 березня вивчається робота педагога.

Слайд 6

Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам Атестація педпрацівників обов’язкова. Як і раніше, її проводять раз на п’ять років. Вона може бути черговою та позачерговою. Передумовою чергової атестації є підвищення кваліфікації раз на п’ять років. Вимога щодо підвищення кваліфікації не поширюється на педагогів, які працюють перші п’ять років після закінчення ВУЗу (п.1.7 Типового положення №930). Згідно з пунктом 3.11 Положення №930 педпрацівники відповідають обійманій посаді, якщо вони мають відповідну освіту, виконують обов’язки в повному обсязі та пройшли курси підвищення кваліфікації. Загальна вимога – повна вища освіта, і за її наявності вимог до педстажу немає. За результатами атестації педагогам присвоюються кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії». Педпрацівників, які працюють за сумісництвом чи за строковим трудовим договором атестуються на загальних підставах (п.3.18 Положення №930).

Слайд 7

Критерії оцінювання роботи педагогічних працівників введено нові вимоги до визначення рівня кваліфікації. Якщо раніше присвоєння кваліфікаційної категорії у більшості випадків залежало від стажу роботи працівника на педагогічній посаді, то нині — від якості його роботи, яка визначається за результатами ґрунтовного аналізу професійної діяльності цих педагогічних працівників. чітко визначено вимоги до педагогічних працівників для присвоєння їм певної кваліфікаційної категорії.

Слайд 8

Присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” Педагог повинен: - відповідати вимогам встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»; - володіти інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовувати та поширювати у професійному середовищі; - володіти широким спектром стратегій навчання; - вміти продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовувати нестандартні форми проведення уроку; - активно впроваджувати форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; - вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Слайд 9

Атестація педагогів, призначених до набрання чинності ЗУ “ Про загальну середню освіту ” Педпрацівники, які працювали й продовжують безперервно працювати в навчальних закладах не за фахом (п.4.10 Положення №930) та педагогів, що мають повну вищу педагогічну освіту чи іншу освіту й прийняті на посади за спеціальностями, фахівців для яких не готували або підготували в недостатній кількості атестують на відповідність обійманій посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педзвань як таких, що мають відповідну освіту. При атестації вважають, що вони мають відповідну освіту за умови, коли пройшли курси підвищення кваліфікації (п.3.21 Положення №930)

Слайд 10

Атестація педпрацівників, що не мають повної вищої освіти Педпрацівникам, які не мають повної вищої освіти, за результатами атестації встановлюють тарифні розряди (незалежно від рівня здобутої ними освіти), ураховуючи освітній рівень, професійну компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи. Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, консультантам психолого – медико – педагогічної консультації теж установлюють тарифні розряди (п.4.11 Положення №930).

Слайд 11

Атестація педагогів, що отримали повну вищу освіту Після отримання відповідної повної вищої педагогічної освіти педагогами, що не мали її та працювали на педагогічних посадах, їх атестують на присвоєння кваліфікаційної категорії: «спеціаліст другої категорії» - за наявності стажу на педагогічній посаді не менше двох років; «спеціаліст першої категорії» - за наявності стажу на педагогічній посаді не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» - за наявності стажу на педагогічній посаді не менше восьми років.

Слайд 12

Позачергова атестація Позачергова атестація може проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії. Ця норма починає діяти з 1 вересня 2011 року, тому педагогічні працівники, які подали заяви на позачергову атестацію у 2010 – 2011 н. році проходять атестацію незалежно від терміну, який минув після присвоєння їм кваліфікаційної категорії за результатами попередньої атестації.

Слайд 13

Присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам

Слайд 14

Порядок збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань: за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки. педпрацівники, які переходять на роботу з одного навчального закладу (загальної середньої та дошкільної освіти) до іншого, за наявності фахової освіти їм зберігають до наступної атестації раніше присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди). (п. 3.22 Положення №930). У разі поновлення на роботі педагогічного працівника,який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніш як через два роки.

Слайд 15

Атестація педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів учителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета який викладають за спеціальністю. Кваліфікаційна категорія, присвоєна педагогічним працівникам під час атестації поширюється і на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації. При цьому, як підкреслює Міносвіти, необхідною умовою є обов’язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дисциплін, які вчитель викладає.

Слайд 16

Порядок створення та повноваження атестаційної комісії Кількісний склад атестаційної комісії не може бути менше семи осіб: - голова (керівник закладу чи його заступник); - заступник голови; - секретар; - члени комісії (п.2.6 Типового положення №930). - Комісії всіх рівнів формують із педпрацівників навчальних та інших закладів, працівників органів управління освіти, представників профспілок, методичних та психологічних служб, наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). - Персональний склад комісії протягом року може змінюватись Педагогів, які входять до складу атестаційної комісії, атестують на загальних підставах, але вони не голосують за себе. Якщо кількість працівників у закладі менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відділом освіти або атестаційними комісіями ІІ рівня

Слайд 17

Проведення засідання атестаційної комісії Засідання проводиться у присутності працівника, що атестується. засідання оформлюється протоколом, який підписується всіма членами атестаційної комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою.(п.3.7) Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2\3 її членів. Рішення приймаються шляхом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника, що атестується (п.3.8)

Слайд 18

Виключення при проведенні атестації Виключення при атестації встановлено педагогам: а) які обіймають посади після закінчення ВУЗу менше двох років. —їх не атестують (п. 3.13 Положення 930). Раніше не підлягали атестації ті педагоги, що мали безпосередній педстаж до трьох років; б)перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю й пологами, по догляду за дитиною до трьох років (за наявності медвисновку — до шести), — їм зберігають кваліфікаційні категорії (тарифні розряди). До того ж час відпусток не враховують визначаючи строк чергової атестації (п.З.14 Положення № 930); в)перебували тривалий час на лікарняному чи перейшли в рік проведення чергової атестації до іншого навчального закладу або мали інші поважні причини, — атестацію можуть перенести на один рік і зберегти до наступної чергової атестації встановлені кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), (п. 3.15 Положення № 930); г) поєднують роботу з навчання у ВУЗах за спеціальностями педпрофілю, - можуть відстрочити атестацію до закінчення навчання й присвоєні їм кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) зберігають до чергової атестації (3.16 Положення №930);

Слайд 19

Рекомендації голові та членам атестаційної комісії щодо оформлення атестаційного листа Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазначати повністю відповідно до запису у паспорті. Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується. У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації» назву посади потрібно вносити відповідно до запису у трудовій книжці, зазначаючи повну назву навчального закладу. Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці. Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)» слід обов’язкрво зазначати повну назву навчального закладу, у якому педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації відповідно до даних, що містяться у свідоцтві про підвищення кваліфікації. Характеристика діяльності педагогічного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, морально-етичні якості, виконання посадових обов'язків із зазначенням його професійних досягнень.

Слайд 20

Рішення атестаційної комісії 1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді; 2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційнукатегорію ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії","спеціаліст першої категорії"); 3) педагогічний працівник відповідає раніше присвоєнійкваліфікаційній категорії ("спеціаліст", "спеціаліст другоїкатегорії", "спеціаліст першої категорії"); 7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; 8)педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Слайд 21

Рішення атестаційної комісії 5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії"спеціаліст вищої категорії"; 6) порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника, який атестується,оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне