X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Твій компас у світі професій

Завантажити презентацію

Твій компас у світі професій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Твій компас у світі професій. Мироненко Л.В. Вчитель математики ЗШ№4 м.Першотравенська Твій компас

Слайд 2

В житті кожної людини приходить час, коли потрібно вирішувати: Де продовжити навчання? Яку вибрати професію? Куди піти працювати? Як продовжити свій життєвий шлях?

Слайд 3

А чим відрізняється професія від спеціальності? Професія – це необхідна для суспільства,обмежена(внаслідок розподілу праці) область застосування фізичних і духовних сил людини, яка надає людині можливість існування і розвитку. Спеціальність- це вид занять в рамках однієї професії.

Слайд 4

Класифікація професій за Є.А.Клімовим За предметом праці: Людина –Техніка. (Т) Людина - Природа. (П) Людина – Людина. (Л) Людина – Знакова система. (З) Людина – Художній образ. (Х)

Слайд 5

За метою праці : Оцiнити Розiбратися Перевiрити Вiдрiзнити Означити Перетворити Обробити Упорядкувати Органiзувати Обслуговувати Вплинути Створити Придумати Знайти новий спосiб розв’язку

Слайд 6

За умовами праці: Групи професій “м” –умови з підвищеним рівнем моральної відповідальності. “н” – незвичайні умови праці. “п”- умови побутового типу. “в”- на відкритому повітрі.

Слайд 7

За знаряддям праці: Відділи професій: Ручні – ( Р ). Механізовані –( М). Автоматизовані – (А). Функціональні – ( Ф ). Ознаки: Безпосереднє використання ручної праці. Управління машинами та механізмами. Управління автоматизованими пристроями. Використання функціональних властивостей організма.

Слайд 8

Формула професії: Газоелектрозварник. За предметом праці-”Людина-Техніка” - ( Т). За метою праці – до класу перетворюючих професій – (Пр). За знаряддям праці – використовується газо-елекрозварка – (М). За умовами праці – незвичайні умови праці – (н). Формула: Т Пр М н

Слайд 9

Обираючи професію, саме час усвідомити, до чого ви схильні! Схильність –це те до чого Вас вабить ! А вабить те, що викликає задоволення! Спробуйте оцінити власні особливості, подивитися на себе як збоку, так і з погляду своїх переживань. Це допоможе зрозуміти, що саме Вас приваблює у справі, яка роль у роботі для Вас найбільш комфортна. І памятайте,сідаючи не в свої сани, далеко не заїдеш!

Слайд 10

Тест “ Вияви свої нахили до професії” Накресліть “ Лист відповідей”. Номери і буквенні позначення в клітинках відповідають номерам і позначенням питань. Відповідаючи на кожне питання , треба спитати себе: “Подобається мені займатися тим, про що говориться в питанні?” Якщо скоріше подобається, чим ні – ставимо один плюс “+” в потрібній клітинці, якщо точно подобається – два плюси, а якщо дуже подобається – три плюси. Якщо швидше не подобається, ніж подобається – один мінус “ – “, якщо точно не подобається – два мінуси, якщо дуже не подобається – три мінуси. Відповіді намагайтеся давати швидко!

Слайд 11

Лист відповідей 1 2 3 4 5 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 7б 6б 9б 7а 10а 9а 8а 10б 8б 11а 11б 12а 12б 13а 13б 14а 14б 15а 15б 16а 17б 16б 19б 17а 20а 19а 18а 20б 18б

Слайд 12

Тест самооцінки: зробіть вибір, уважно прочитавши обидва твердження. 1а Доглядати тварин. 2а Допомогати хворим людям. 3а Слідкувати за якіс-тю книжкових,ілюстра-цій, плакатів. 4а Обробляти матеріали. 5а Обговорювати нау-ково-популярні книжки. 1б Обслуговувати ма-шини, прилади. 2б Складати таблиці,схеми, компютерні програми. 3б Слідкувати за станом розвитку рослин. 4б Доносити товари до споживачів. 5б Тренувати інших.

Слайд 13

6а Вирощувати тварин. 7а Копіювати малюнки,зображення,настроювати музичні інструменти. 8а Знаходити і пояснювати людям різну інформацію. 9а Ремонтувати речі,одежу,домівку. 6б Тренувати інших. 7б Управляти вантажним транспортом. 8б Художньо оформляти виставки,вітрини,спектаклі. 9б Знаходити і виправляти помилки в тексті,таблицях,малюнках.

Слайд 14

10а Лікувати тварин. 11а Виводити нові сорти рослин. 12а Допомогати людям в спілкуванні. 13а Спостерігати,вив-чати роботу гуртків художньої самодіяльності. 14а Обслуговувати,на-лаштовувати медичні прилади. 15а Складати точні описи-звіти про спостереження. 10б Виконувати обчислення, розрахунки. 11б Конструювати, проек-тувати нові види промислових товарів. 12б Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях. 13б Спостерігати, вивчати життя мікробів. 14б Надавати людям ме-дичну допомогу при пора-ненні. 15б Художньо описувати події.

Слайд 15

16а Робити лабораторні аналізи в лікарні. 17а Фарбувати або розписувати стіни приміщень. 18а Організовувати походи, екскурсії. 19а Виготовляти за кресленнями деталі,будувати будинки. 20а Вести боротьбу з хворобами рослин. 16б Приймати. Оглядати хворих, призначати ліки. 17б Виконувати монтажні роботи. 18б Грати на сцені, приймати участь в концертах. 19б Займатися кресленням,копіювати креслення,мапи. 20б Працювати на клавішних машинах.

Слайд 16

Перевіряємо результати! Полічте плюси і мінуси в кожному стовбчику! Найбільша кількість плюсів є показником Вашої схильності до одного з типів профе- сій. 1ст. –Людина – Природа. 2ст. – Людина – Техніка. 3ст. – Людина – Людина. 4cт. – Людина – Знакова система. 5ст. – Людина – Художнiй образ.

Слайд 17

Нацiональний гiрничий унiверситет Геологорозвiдувальний факультет Пiдготовка факiвцiв геологорозвiдувального профiлю здiснюється з 1918р., коли при гiрничому факультетi було вiдкрито геологiчне віддiлення. У повоєннi роки факультет рiзко збiльшив випуск фахiвцiв геологорозвiдувального профiлю. Серед випускникiв тих рокiв чимало вiдомих керiвникiв виробництва, видатних вчених, у тому числi працюючих в унiверситетi й досi: член-кореспондент НАН Украiни, професор К.Ф. Тяпкiн, заслужений дiяч науки i технiки професор I.О.Садовенко та iн.

Слайд 18

Напрями пiдготовки

Слайд 19

Спеціальність: “ Геологія” Спеціалізація: “Оцінка, діагностика дорогоцінного та напівдорогоцінного каменю” Фахова кафедра: геології та розвідки родовищ корисних копалин (корп.7,кімн.401-403, тел. 47-33-52, 45-99-58). Кваліфікація: інженер –геолог. Освітні рівні підготовки: Бакалавр. Спеціаліст. Магістр. Форми навчання: Денна. Заочна. Екстернат. Терміни навчання: Бакалавр-4роки, Спеціаліст, магістр -1рік ( на базі бакалаврату).

Слайд 20

Обєкт діяльності: розвідка, пошук та розробка корисних копалин. Професійні функції: Виконання польових робіт з вивчення геології родовища(дільниці). Аналіз, систематизація та узагальнення данних польових робіт, складання звітів про результати геологорозвідувальних робіт. Освоєння нових технічних заходів та технологій. Оцінка, діагностика дорогоцінного та напівдорогоцінного каменю. Компютерне і програмне забезпечення дизайну декоративно-художніх і ювелірних виробів. Художня обробка самоцвітів.

Слайд 21

Які предмети вивчають студенти? Фундаментальні: Фізика. Математика. Хімія. Спеціальні: мінералогія, петрографія, корисні копалини, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, геологія нафти та газу, пошуки нафти та газу, основи геофізики, геотектоніка, економіка мінеральної сировини, металогенія, дизайн ювелірних і декоративно-художніх виробів, художня обробка самоцвітів. Вартісна оцінка сировини.

Слайд 22

Спеціальність:” Гідрогеологія.” Спеціалізація: Гідрогеологія та інженерна геологія. Інженерна гідрогеоекологія. Фахова кафедра: Гідрогеології та інженерної геології (корп.1, кімн. 54, тел. 46-84-11). Кваліфікація: Інженер-гідрогеолог. Освітні рівні підготовки фахівців: Бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: Денна, заочна(для спеціалізації “ Інженерна гідрогеоекологія”,екстернат. Терміни навчання: Бакалавр-4роки, спеціаліст, магістр – 1рік ( на базі бакалаврату)

Слайд 23

Обєкт діяльності: Вирішення проблем життєзабезпечення шляхом пошуків і розвідки підземних вод для водопостачання населення і промислових підприємств. Гідрогеологічне обгрунтування природоохоронного оздоровлення територій. Інженерно-геологічне обгрунтування будівництва різних споруд та інженерного захисту дільниць,де розвинені негативні природні та техногенні явища, як наприклад, зсуви і підтоплення.

Слайд 24

Які предмети вивчають студенти? Фундаментальні: фізика, математика, хімія. Спеціальні: Гідрогеологія та екологія Інженерна геологія. Гідрогеохімія. Механіка грунтів. Математичне,фізичне та компютерне моделювання природних процесів. Гідрогеоекологія.

Слайд 25

Професійні функції: Складання проектів і кошторисів інженерно-геологічних та екологічних досліджень. Проведення польових і лабораторних досліджень. Проведення камеральної обробки результатів польових та лабораторних вимірювань. Розробка рекомендацій щодо інженерних заходів водозабезпечення, охорони водних ресурсів та будівництва.

Слайд 26

Спеціальність:”Геофізика”. Спеціалізація: “Розвідувальна геофізика”. “Екологічна геофізика”. Фахова кафедра: Геофізичних методів розвідки (корп.7, кімн.701,702, 714, тел.47-23-80). Кваліфікація: Інженер-геофізик. Освітні рівні підготовки: Бакалавр. Спеціаліст. Магістр. Форми навчання: Денна. Екстернат. Терміни навчання: Бакалавр-4роки. Спеціаліст, магістр – 1рік (на базі бакалаврату).

Слайд 27

Обєкт діяльності: Земна кора з геологічними структурами. Земна кора з родовищами корисних копалин. Геофізичні природні та техногенні явища. Геофізичні процеси в межах наукової та господарської діяльності людини.

Слайд 28

Професійні функції: Збирання і аналіз даних про умови виконання геофізичних досліджень на ділянці робіт. Оцінка очікуваних геофізичних аномалій. Вивчення методики геофізичних досліджень. Проектування камеральної обробки. Проектування техніко-економічних показників. Організація польових геофізичних досліжень. Розрахунок технічної і економічної ефективності виконання геофізичних досліджень.

Слайд 29

Спеціальність:”Геоінформаційні системи і технології”. Фахова кафедра: геоінформаційних систем.(корп.1,кімн.79,тел.47-13-92). Кваліфікація:інженер-системотехнік. Освітні рівні підготовки: Бакалавр. Спеціаліст. Форма навчання: Денна. Терміни навчання: Бакалавр – 4роки. Спеціаліст -1 рік ( на базі бакалаврату).

Слайд 30

Обєкт діяльності: Геоінформаційні системи( ГІС). Технології загального призначення.

Слайд 31

Які предмети вивчають студенти? Фундаментальні: Математика. Фізика. Хімія. Спеціальні: Програмування і алгоритмічні мови. Системи штучного інтелекту. Архітектура компютерів. Обробка та дешифрування аєрокосмознімків. Проектування та експлуатація ГІС. Компютерна анімація. Геоінформатика.

Слайд 32

Професійні функції: Аналіз предметних областей та їх формалізація при створенні інформаційних систем. Виконання робіт з технічного проектування геоінформаційних систем. Експертний аналіз способів розгортання нових високопродуктивних мереж. Проектування інформаційних вузлів мережі Іnternet.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне