X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сутність та види фінансів

Завантажити презентацію

Сутність та види фінансів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презенація на тему: «Cутність та функції фінансів» Виконала: студентка 1 курсу групи ГРС-11 спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Гузьова К.О.

Слайд 2

Фінансова система існує у кожній державі незалежно від рівня її економічного розвитку. Види фінансових систем наведені на Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю структурою, оскільки вони є відображенням існуючої моделі економіки. Сьогодні, у світі налічується понад 20 різних моделей фінансових систем. У фінансовій системі зосереджені значні фінансові ресурси, що становлять понад 80 % від обсягу ВВП. Структура фінансової системи завжди динамічна. У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їх ланки перебувають на стадії формування. Фінансова система - це сукупність відокремлених, але взаємопов'язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП, відповідну систему фінансових органів та інститутів.

Слайд 3

Види фінансових систем

Слайд 4

Фінансову систему розглядають за двома категоріями: за внутрішньою структурою та організаційною будовою За внутрішньою структурою - це сукупність відносно відокремлених та взаємопов'язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин. За організаційною будовою - це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами у країні. У складі фінансової системи виділяють такі сфери: централізовані фінанси, основу яких становлять державні фінанси; децентралізовані фінанси, що включають фінанси суб'єктів господарювання (підприємств) та фінанси населення; фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ринок та систему органів управління фінансами. Всі сфери фінансової системи поділяють на окремі ланки, що мають тісні багатосторонні взаємозв'язки. Кожна сфера та ланка фінансової системи посідає певне місце у регулюванні фінансових відносин, визначально впливає на процес відтворення, має свої, властиві тільки їй, функції.

Слайд 5

Елементи фінансової системи України

Слайд 6

Місце і роль фінансового ринку у фінансовій системі

Слайд 7

Існування фінансової системи передбачає вирішення таких завдань: формування, концентрація і оптимальне розміщення достатніх для виробництва певного обсягу ВВП фінансових ресурсів; досягнення максимальної ефективності використання наявних фінансових ресурсів - максимізація обсягів виробленого ВВП на основі вибору реальної структури форм фінансового забезпечення; встановлення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу виробленого ВВП з метою повного забезпечення потреб громадян, підприємств, держави; всебічне сприяння залученню усіх тимчасово вільних коштів і отриманих доходів через інституції фінансового ринку на потреби фінансового забезпечення виробництва ВВП; формування страхових фондів з метою забезпечення відшкодування втрат фінансових ресурсів і доходів та встановлення максимальних передумов для використання коштів даних фондів у кругообігу ресурсів.

Слайд 8

Система управління державними фінансами в Україні

Слайд 9

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій іншій державі, займає Міністерство фінансів. Основними завданнями Міністерства фінансів України є: - формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики; - забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України; - здійснення заходів із підвищення ефективності управління державними фінансами; - проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фінансово-економічного стану держави, перспектив її дальшого розвитку; - розроблення разом з іншими центральними органами виконавчої влади проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; - розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет України; - удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;

Слайд 10

Механізм здійснення фінансового контролю в Україні

Слайд 11

Основні проблеми розвитку фінансової системи України

Слайд 12

Слайд 13

Основні напрями покращення фінансової системи України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне