X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЩОДО СТАТИСТИЧНОГО ОПИСУ НАДЛИШКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ БІКОМПОНЕТНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

ЩОДО СТАТИСТИЧНОГО ОПИСУ НАДЛИШКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ БІКОМПОНЕТНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЩОДО СТАТИСТИЧНОГО ОПИСУ НАДЛИШКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ БІКОМПОНЕТНИХ СИСТЕМ Герасимов О.І. , Сомов М.М.

Слайд 2

Теоретичне дослідження надлишкових властвостей майже ідеальних бікомпонентних багаточастинкових сумішей. На цьому шляху запропоновано два альтернативних підходи обидва із використанням теорії Кірквуда-Баффа, яка спирається на визначення статистичних кореляційних інтегралів. Перший - використовує апроксимацію Перкуса-Йєвіка для функцій розподілу. У другому запропоновано аналітичну модель парної функції розподілу (ПФР) в термінах узагальнених функцій

Слайд 3

Теорія Кірквуда-Баффа

Слайд 4

.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

. .

Слайд 8

повна густина суміші.

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Вираз (12) можна вважати нульовим наближенням за умов виконання додаткової умови (13)

Слайд 12

.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Отримані співвідношення наочно демонструють вплив морфології локальної структури, а саме геометрії вільного об’єму на ізотермічну стисливість

Слайд 18

Надлишкова ізотермічна стисливість

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Залежність від х Ексцес значення молярного об’єму в залежності від молярної концентрації

Слайд 25

Залежність пакувальної фракції від концентрації та відношення розмірів частинок. Результат чисельного моделювання.

Слайд 26

ВИСНОВКИ Використання підходу КБ для визначення надлишкової ізотермічної стисливості, разом із альтернативним(шляхом вимірювання швидкості звука) дозволяє отримати аналітичні звя’зки надлишкових макроскопічних властивостей із додатковими параметрами середовища, такими як впакувальна фракція та стереологія локальної структури. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними та попередньо запропонованими виразами чисто феноменологічної природи (формула Редліха-Кістера). Отримані співвідношення між кореляційними інтегралами та параметрами локальної струкутри формують підґрунтя для узагальнення теорії КБ на випадок гранульованих систем, в яких ефекти виключеного об’єму, за відсутності потенціалу міжчастинкової взаємодії, відіграють визначальну роль.

Слайд 27

ВИСНОВКИ На користь можливості розповсюдження вищеописаного теоретичного підходу свідчить наприклад наступне : - Експериментальні дослідження, чисельне моделювання та фізичний експеримент гранульованих матеріалів свідчать про зовні ізоморфні властивості їх локальної структури та структури конденсованих речовин(кристалів та рідин), -Можливість у г.м. прямого спостереження локальної структури і таким чином безпосереднього визначення параметрів,які здійснюють вплив на формування надлишкових властивостей

Слайд 28

Подяки Автори висловлюють щиру подяку академіку НАНУ Загородньому А.Г. за обговорення представлених результатів

Слайд 29

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне