X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Що таке “ТУРНІР”?

Завантажити презентацію

Що таке “ТУРНІР”?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Що таке “ТУРНІР”?

Слайд 2

Що ж таке турнір? Турнір – це змагання студентів у формі рольової гри, що сприяє набуттю умінь та навичок розв’язувати складні проблеми з питань оподаткування та економіки, доповідати, формулювати твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях.

Слайд 3

Турнірні ролі Доповідач (Д) Опонент (О) Рецензент (Р) Спостерігач (С).

Слайд 4

Доповідач виступає протягом 6 хв. Він викладає суть завдання, акцентуючи увагу на основних економічних ідеях та висновках. При цьому бажане використання ілюстративних матеріалів (таблиць, графічних зображень, комп'ютерних презентацій тощо) для кращого представлення власного бачення суті проблеми, викладеної в запитанні. Доповідає один учасник команди.

Слайд 5

Опонент перед своїм виступом може задати уточнюючі питання доповідачу. У своєму виступі (4хв) Опонент критично аналізує доповідь, указує на позитивні моменти виконання завдання та доповіді, але передусім на помилки та недоліки. Виступ Опонента не повинен зводитися до викладення власного варіанта виконання завдання.

Слайд 6

Рецензент перед своїм виступом може задати уточнюючі питання Доповідачу та Опоненту. Він дає загальну оцінку виступу Доповідача, об’єктивності виступу Опонента, істотності запитань і відповідей та коректності поведінки Доповідача та Опонента в ході дискусії. Рецензування не повинно дублювати опонування, Рецензент дає оцінку виступу Доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив неточностей та недоліків у доповіді. (3хв)

Слайд 7

Спостерігач Вступає до загальної дискусії команд. Балів за етап не отримує.

Слайд 8

Виступ Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми особами не допускаються. Під час підготовки до виступів та дискусій команди можуть використовувати довідкові матеріали (підручники, посібники, словники, статистичні джерела тощо). При цьому учасники, які виступають від імені команди, не мають права користуватися цими матеріалами під час виступу.

Слайд 9

Схеми проведення змагань 2 команди 3 команди 4 команди команда № змагання команда № змагання команда № змагання 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 Д О 1 Д Р О 1 Д С Р О 2 О Д 2 О Д Р 2 О Д С Р 3 Р О Д 3 Р О Д С 4 С Р О Д

Слайд 10

Регламент розіграшу завдання Опонент пропонує Доповідачу задачу. Доповідач приймає чи відхиляє задачу – до 1 хв. Доповідь – до 6 хв. Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача й відповіді – до 1 хв. Виступ Опонента – до 4 хв. Відповідь Доповідача на зауваження Опонента та дискусія між ними – до 3 хв. Уточнюючі запитання Рецензента до Опонента та Доповідача й відповіді – до 1 хв. Виступ Рецензента – до 3 хв. Відповіді Доповідача та Oпонента на зауваження рецензента та дискусія між ними – до 3 хв Загальна дискусія команд - до 4 хв Уточнюючі запитання журі до команд – до З хв Заключні слова Рецензента, Опонента й Доповідача – до 2 хв. Виставлення оцінок – до 1 хв Виступи членів журі та додаткові виступи (у разі необхідності) - до 5 хв для обговорення проблем усією командою.

Слайд 11

Уточнюючі запитання Їх можуть задавати учасники команд та члени журі, повинні стосуватися суперечливих або недостатньо висвітлених положень доповіді, виступів Опонента та Рецензента або виступів учасників команд у дискусії. На уточнюючі запитання до Доповідача, Опонента або Рецензента може відповідати тільки той учасник команди, який виступав від її імені.

Слайд 12

Дискусії повинні бути конструктивними і спрямованими на обговорення правильності рішення, запропонованого Доповідачем, або суперечливих питань, висловлених Опонентом чи Рецензентом, якщо вони стосуються обговорюваної задачі. При цьому, Опонент та Рецензент повинні утримуватися від пропозицій власних варіантів її розв’язку

Слайд 13

Відмови від задач. Під час півфінальних змагань команди можуть один раз відмовитися від доповіді певної задачі без застосування штрафних санкцій. Кожна наступна відмова понад зазначені вище призводить до зменшення коефіцієнта Доповідача на 0,2.

Слайд 14

Під час турнірних змагань Опонент може запропонувати Доповідачеві будь-яке завдання, окрім тих, що було вилучено журі; доповідалися в даному змаганні; були оголошені Доповідачем у даному змаганні як відмова; вже доповідалися Доповідачем під час Турніру; опанувалися Опонентом під час даного етапу Турніру; доповідалися Опонентом під час даного етапу Турніру.

Слайд 15

Оцінювання Журі виставляє командам-учасницям бали – від 1 до 10. Лічильна комісія підраховує загальну суму балів, усереднює їх і множить на коефіцієнти: для Доповідача – на 3 (або менше, за наявності штрафних санкцій) Опонента – 2 Рецензента – 1.

Слайд 16

При виставленні оцінок члени журі керуються такими принципами: при оцінюванні Доповідача беруть до уваги: наукову достовірність викладених фактів, логіку та повноту розкриття питання, наукову новизну та оригінальність, обґрунтованість та практичність висновків і пропозицій, уміння доповідати та звертати увагу слухачів на ключові моменти доповіді, вести наукову дискусію, якість ілюстрування власної доповіді (таблиці, слайди тощо); при оцінюванні Опонента беруть до уваги: коректність оцінки зробленої доповіді, повноту висвітлення як позитивних, так і негативних сторін доповіді, уміння вести наукову дискусію; при оцінюванні Рецензента беруть до уваги: коректність оцінки доповіді й роботи Опонента (неприпустима висока оцінка роботи Рецензента у випадку, коли він зовсім не оцінив роботу Опонента), уміння підтримувати наукову дискусію; оцінюється робота не тільки окремої людини, а команди, тому при виставленні оцінок враховується ступінь взаємодії між членами команди та активність усіх членів команди в ході дискусії.

Слайд 17

Переможці турніру

Слайд 18

Командна першість. Команди, що вийшли до фіналу, отримують третє місце в Турнірі і змагаються за перше та друге за рейтинговим принципом. Переможцем Турніру є команда, яка набрала найбільшу кількість балів у фінальному змаганні. Якщо є дві команди, які набрали у фіналі однакову кількість балів, перше місце присуджується за рішенням оргкомітету та журі тій з них, яка має більшу кількість балів у півфінальних змаганнях.

Слайд 19

Особиста першість. Виступ учасника (незалежно від його ролі) вважається успішним, якщо він не отримував оцінок «І», «2», «3», «4» та «5». За кожну оцінку в успішному виступі учасник отримує певну кількість балів за такою схемою: Оцінки 10 9 8 решта Бали 3 2 1 О

Слайд 20

Особиста першість. Індивідуальний рейтинг (ІР) учасника визначається як середнє арифметичне отриманих балів за результатами кожного виступу в будь-якій ролі. Сума ІР за всі змагання визначає персональний рейтинг учасника. Найвищий персональний рейтинг (НПР) вважається точкою відліку. При цьому, учасники, індивідуальний рейтинг яких вищий або дорівнює 0,8 НПР, відзначаються дипломами за успішний виступ на Турнірі, а учасник, який має НПР – дипломом найкращого кравця турніру.

Слайд 21

Дякую за увагу!))

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне