X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Пропозиція"

Завантажити презентацію

"Пропозиція"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Черкаси, СШ № 28, Леонова Валентина Леонтіївна Пропозиція. Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна. Хто швидко виносить рішення, може швидко пожалкувати.

Слайд 2

Як діє механізм пропозиції на конкретному ринку будь- якого товару. Як пояснити позитивний нахил кривої пропозиції . Які чинники змінюють пропозицію тих або інших товарів.

Слайд 3

Якщо ціна на картоплю 1грн, то продаватимуть тільки- ______ виробників . Якщо ціна на картоплю 1,5грн, то продаватимуть тільки-__ ____ виробників. Якщо ціна на картоплю2 грн, то продаватимуть тільки-___ ____ виробників Приклад : Десять великих картопляних полів розміщенні на різних відстань від місця продажу. Кожен може подати 100 кг картоплі. Два робітники на кожний кг несуть транспорті витрати в розміри 2грн, три – 1, 5 грн; п’ять – 1грн. 5 5 +3=8 8+2=10 500 800 1000 2 1, 5 1 S Р (грн) Q(грн) 1грн 500кг 1, 5грн 800кг 2грн 1000кг

Слайд 4

Залежність кількості доставлених на ринок товарів або послуг від рівня цін на дані товари або послуги за незмінності решти умов називається пропозицією. Величина пропозиції: конкретна кількість товару, привезена на ринок за конкретною ціною. Пропозиція

Слайд 5

Закон пропозиції: Зі збільшенням ціни обсяг пропозиції зростає, а внаслідок зниження ціни її – падає, тобто величина пропозиції на ринку перебуває в прямій залежності від цін на товари та послуги. Закон пропозиції

Слайд 6

S P Q Закон пропозиції стверджує: пропозиції товару тим більше, чим вищою є ціна на нього. ...при інших рівних умовах Залежність між ціною і кількістю товару – пряма. Q = f (P) А В > > Запам’ятай:за рівних умов зміна ціни на визначений товар може привести тільки до зміни величини пропозиції при цьому пропозиція, тобто вся залежніть залишається незмінною.

Слайд 7

Позитивний нахил кривої пояснюється: Крива пропозиції: графічна залежність величини пропозиції від ціни. позначається Q. Крива пропозиції Підвищення ціни привертатиме в дану галузь нових виробників. Фірми, в разі підвищення ціни отримують додатковий прибуток і можуть можуть розшити виробництво.

Слайд 8

Головний чинник – це зміна цін на виробничі ресурси ( природні, капітальні, трудові). Нові технології. Державна політика в сфері оподаткування. Зміна цін на взаємозалежні товари. Наявність та відсутність конкуренції на ринку. Зміна цін на інші товари. Природні катаклізми, війни, певні політичні умови. Нецінові чинники пропозиції Нецінові чинники пропозиції:

Слайд 9

Змінна ціни пропозиції (в цілому) Q А В Р S 1 S 2 S 3 Qs = f (P, Pr, E, T, V etc)

Слайд 10

Еластичність пропозиції – це ступінь реакції певного чинника на зміну іншого чинника у певній функції. Еластичність пропозиції залежить від чинника часу. Еластичність пропозиції

Слайд 11

Еластичність пропозиції залежить головним чином від чинника часу. Коефіціент цінової еластичності розраховуть за формулою:

Слайд 12

1. Короткотерміновий часовий період. Е =0.(Занадто малий для здійснення фірмою кількісних змін у виробництві. Яблука на ринку не можна збільшити пропозицію, навіть при зростанні цін.) 2.Середньотерміновий період є достатнім для розширення або скорочення виробництва, але недостатній для залучення нових ресурсів. 0

Слайд 13

Функції рівноважної ціни: Інформаційна Нормуюча Стимулююча В цілому механізм цін сприяє перерозподілу ресурсів на користь галузей з високим платоспроможним попитом (найбільш ефективним на даний момент). Рівноважна ціна – ціна, за якої величина пропозиції товарів на ринку дорівнює величині попиту на них в результаті дії конкурентних сил

Слайд 14

D S P Q Po Qo Ринки прагнуть до стану рівноваги, де попит = пропозиції. надлишок Дефіцит

Слайд 15

D S P Q Po Qo Надлишок виробників і покупців (виграють і покупці, і продавці)

Слайд 16

Маніпулювання цінами в короткостроковий період. Встановлення рівноваги по Вальрасу D S P Q Qo надлишок Дефіцит Р 1 Р 2 Р Е

Слайд 17

Маніпулювання об’ємами виробництва в довгостроковий період. (поки PD > PS або PS > PD) Встановлення рівноваги за А. Маршаллом D S P Q Po Qo РS Р D Q 1

Слайд 18

Павутиноподібна модель рівноваги Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту. D S Q P

Слайд 19

Павутиноподібна модель з рівномірним відхиленням від рівноваги Постійний характер коливань. P Q D S

Слайд 20

Павутиноподібна модель рівноваги Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту. D S Q P

Слайд 21

Павутиноподібна модель встановлення рівноваги Нестійка рівновага. P Q D S

Слайд 22

Павутиноподібна модель рівноваги Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту. D S Q P

Слайд 23

Стійка рівновага (затухаючі коливання) P Q

Слайд 24

Нестійка рівновага (взривні коливання) P Q

Слайд 25

Невстановлювана рівновага (рівномірні коливання) Р Q

Слайд 26

Задача. Функція попиту на печиво в магазині має вигляд: Q(d)=30-Р, де Q(d) - величина попиту на день, а Р - ціна за один кг. Функція пропозиції Q(s)=15+2р, де Q(s)- величина пропозиції. Знайти: Рівноважний обсяг і рівноважну ціну. Побудувати графік попиту і пропозиції . Яка ситуація виникне на ринку, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн/кг. Ринкова рівновага. Як держава встановлює ціни “підлоги” та “стелі”

Слайд 27

Якщо Р=1,то Q(d)=30-Р=30-1=29; Якщо Р=2,то Q(d)=30-Р=30-2=28 Р, грн 1 2 3 4 5 6 7 8 Q(d) 29 28 27 24 23 21 Q(S)

Слайд 28

Перевірте себе: Р, грн 1 2 3 4 5 6 7 8 Q(d) 29 28 27 25 24 23 22 21 Q(S) 17 19 21 23 25 27 29 31

Слайд 29

Графік попиту і пропозиції

Слайд 30

Задача . Фунція попиту населення: QD = 7-p, функція пропозиції QS = -5+2p, де Q- об’єм в млн. штук в рік; p – ціна. Побудувати графіки попиту і пропозиції. QD = 7-р: (0;7); (7;0). QS = -5+2р: (3;1); (6;7). Яку кількість товару продано за ціною 5 тис. грн? (р = 5 Q = 5). По якій ціні бажають купити 4 млн. штук товару? (Q = 4: р = 3 тис. грн.).                                                                         

Слайд 31

Відповідь: а) кількість запропонованого товару буде 7 млн. штук, а кількість попиту – всього 1 млн. штук. Виникне надлишок товару. б) За ціною 3 тис.грн. –кількість пропозиції – 1 млн. штук, а попиту - 4 млн. штук. Виникне дефіцит товару. Що буде, якщо держава встановить ціну а) 6тис. грн.? б) 3 тис. грн.?

Слайд 32

1)Визначити параметри рівноваги.. 2)Яку кількість бананів було б продано по ціні 3 у.о. за 1 кг? 3)Яку кількість бананів було б продано за ціною 5 у.о. за 1 кг? 1)Розв’язування: 1) QD = QS , тому 2400 – 100р = 100 + 250р; отже = 4; Q = 2000. Відповідь: 4 у.о; 2000 кг. 2)Якщо Р= 3 у.о, то QD = 2400-300 = 2100 кг в день; QS = 1000 + 750 = 1750 кг в день. Тобто QD> QS, то дефіцит. Покупці бажають купити 2100 кг бананів, але продавці продадуть всього 1750 кг. Відповідь: по ціні 3у.о. було б продано 1750 кг. 3) Якщо Р=5 у.о., то QD = 2400 – 500 = 1900 кг в день. QS = 1000 + 1250 = 2250 кг в день. Відповідь: 1900 кг. Попит на банани описується рівнянням: QD = 2400-100р, а пропозиція – QS = 1000 + 250р, де Q – кількість кг бананів проданих або куплених за день; р – ціна 1 кг. бананів (в у.о.).

Слайд 33

Визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість за графіком і аналітично. Розв’язування: QD = QS, тому 7-р = -5+2р; отже -р-2р = -5-7; р = 4; Q = 7-4 = 3; P0 = 4; Q0 = 3. Відповідь: рівноважна ціна 4 тис. грн. Рівноважна кількість 3 млн. штук в рік. Задача

Слайд 34

а) Яка рівноважна ціна і рівноважна кількість? б)Що буде, якщо держава встановить ціну на рівні 10 у.о.? Розв’язування: а) QD = QS, тому 600 – 2р = 300 + 4р; р = 50 у.о.; Q = 600 -100 = 500 штук. б) QD = 600-20 = 580 штук; QS = 300 + 40 = 340 штук. Виникне дефіцит портфелів в кількості 240 штук (580 – 340 = 240). Крива попиту на шкільні портфелі : QD = 600 – 2р, де QD об’єм попиту в місяць (в штуках), р – ціна (в у.о.). Крива пропозиції: QS = 300 + 4р.

Слайд 35

Припустімо, функція попиту на автомобілі описується рівнянням: Q(d)=10-Р, функція пропозиції: Q (s)=-5+2р, де Q (d) - об’єм попиту (млн. шт./ рік), Q (s)- об’єм пропозиції, а Р - ціна (тис. грн). 1.Побудуйте графік. 2.Визначте параметри ринкової рівноваги. 3.Як зміниться ринкова ситуація, який ефект викличе встановлення мінімальної ціни на рівні 6 тис. грн. Задача.

Слайд 36

Задача Р, грн 4 5 6 8 Qd 6 5 4 2 Qs 3 5 7 9

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне