X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Природничо-географічний факультет

Завантажити презентацію

Природничо-географічний факультет

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ за 2011 рік Природничо-географічний факультет

Слайд 2

Кількісний і якісний склад викладачів Кафедра Всього докторів наук, проф. кандидатів наук, доц. Всього зі ступе-нями і званнями к-сть % к-сть % к-сть % Біології (ботаніки і екології) 9 - - 5 56 5 56 Біології (зоології і анатомії) 11 1+2 9+18 4 36 6 55 Географія 14 3 21 7 50 10 71 Кафедра економ. тео-рії та соц.-економ.пол. 5 - - 3 60 3 60 Фіз. виховання і валеологія 13 - - 3 23 3 2 Хімії 10 3 30 5 50 8 80 Разом: 62 8 13 27 44 35 56

Слайд 3

Стипендіати Гавій Валентина Миколаївна доцент кафедри біології (секції ботаніки та екології) − стипендіат Кабінету Міністрів України

Слайд 4

Результати наукових досліджень Назва кафедри Працюють над дисертаціями Захищено дисертацій доктор-ських канди-датських Біології (ботаніки та екології) Лисенко Г.М., Коваленко С.О., Дідик Л.В. - - Біології (зоології та анатомії) Вобленко О.С., Шешурак П.М., Дема Л.П., Кедров Б.Ю. - - Географії Смаль І.В., Смаль В.В., ШовкунТ.М., Мирон І.В., Харченко О.М., БездуховО.А. - - Хімії Лисенко М.Б., Швидко О.В. Лукашова Н.І. - Фіз. виховання та валеології Боровик В.В. - - Кафедра екон. теорії та соц.-економ.пол. - - -

Слайд 5

Члени науково-методичних комісій МОНМСУ, семінарів та спеціалізованих вчених рад Інституту педагогіки НАПН Кафедри Викладачі Комісії, семінари, спеціалізовані вчені ради Біології (секція ботаніки та екології) Ст. викл. Курсон В.В., доц. Сенченко Г.Г. Члени комісії з біології та екології Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту України Хімії Проф. Лукашова Н.І. Член науково-методичного семінару при лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН Член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН Географії Проф. Криловець М.Г. Член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН

Слайд 6

Всеукраїнські олімпіади та конкурси Члени журі всеукраїнсь-ких студентських олімпіад Сенченко Г.Г. Члени журі конкурсу “Вчитель року – 2011” (обл. та всеукраїнський тури) Курсон В.В., Коваленко С.О., Криловець М.Г. Члени журі всеукраїнських шкільних олімпіад Сенченко Г.Г.,БарановськийМ.О., Суховєєв В.В., Городецька М.О. Члени журі всеукраїнських турнірів юних науковців Сенченко Г.Г., Барановський М.О.

Слайд 7

Обласні шкільні олімпіади та конкурси Кафедра біології Сенченко Г.Г., Курсон В.В., Коваленко С.О., Лобань Л.О., Пасічник С.В. Кафедра хімії Москаленко О.В., Суховєєв В.В., Швидко О.В. Кафедра географії Барановський М.О., Мирон І.В., Барановська О.В., ОстапчукВ.В., Криловець М.Г. Кафедра економічної тео- рії та соц.-економ. пол. Городецька М.О., Петренко М.І. Члени журі МАН школярів Коваленко С.О., Гавій В.М., Курсон В.В., Остапчук В.В., Барановський М.О.

Слайд 8

Міські, районні олімпіади та конкурси Члени журі міських та районних шкільних олімпіад та конкурсів   Коваленко С.О., Гавій В.М., Сенченко Г.Г., Курсон В.М., Кедров Б.Ю. Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Гриценко В.В., Циганков С.А., Швидко О.В., Лисенко М.Б. Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Шовкун Т.М., Барановський М.О., Смаль І.В.  Городецька М.О., Петренко М.І., Пахомова Т.М.

Слайд 9

Участь у наукових зібраннях (конф./доповідей) Кафедри Міжнародні Всеукраїнські Інші Біології (ботаніки та екології) 8/9 4/4 1/9 Біології (зоології та анатомії) 7/20 3/12 5/11 Географії 10/11 6/6 - Кафедра економічної теорії та соц.-економічної політики 4/7 1/2 - Хімії 7/26 3/13 1/1 Фізичного виховання та валеології - - -

Слайд 10

Наукові зібрання на базі природничо-географічного ф-ту VI Всеукраїнська студентська конференція “Сучасні проблеми природничих наук”; Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)“.

Слайд 11

Збірники наукових праць викладачів ф-ту 1. Матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції “Сучасні проблеми природничих наук”. – 194 с. (22,7 др. арк.). 2. Актуальні проблеми суспільствознавства: Збірник наукових праць викладачів кафедри економічної теорії та політології. – Вип. VІ. – Ніжин. – 2011 (6,9 др. арк.). За результатами Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)“: 1. Географія. Екологія. Туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – Випуск 5. – 242 с. (12,5 др. арк.). 2. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 265 с. (15,4 др. арк.). 3. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій: Збірник наукових праць / За ред. Г.Г.Сенченко, І.В.Смаля. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 186 с. (10,9 др. арк.).

Слайд 12

Порівняння показника кількості публікацій з даними 2010 року

Слайд 13

Порівняння показника к-сті публікацій з даними 2010 року по кафедрам

Слайд 14

Порівняння показника к-сті друкованих аркушів з даними 2010 року по кафедрам

Слайд 15

Друковані праці за 2011 р. Назва кафедри Кількість / друкованих аркушів Всього НП та МР З гри-фом МОН Статті в журналах Тези міжн. фах. інші Біології(ботаніки та екології) 31/5,19 - - 1/0,33 8/1,91 9/1,94 13/1,01 Біології (зоології та анатомії) 48/18 2/3,6 - 10/1,5 2/0,1 21/10,7 13/2,13 Географії 69/143,9 15/124,1 1/29,8 - 20/6,47 10/3,34 24/4,36 Хімії 81/48,8 4/27,5 - 5/1,9 23/10,7 5/2,0 44/4,45 Економ. теорії та соц.-економ. політики 27/18,6 1/5 - 2/1,1 3/2,4 20/10,6 2/0,6 Фіз. виховання та валеології 11/7 2/3,5 - - - 9/3,5 -

Слайд 16

Творчі зв’язки з іншими вузами України Національні університети: Донецький, Київський (ім. Шевченка), Харківський; Національний університет Києво-Могилянська академія; Національні педагогічні: Київський (ім. Драгоманова, Чернігівський, Тернопільський; Педагогічні: Вінницький, Кам янець-Подільський, Мелітопольський, Сумський; Академія праці та соціальних відносин; Міжнародний інститут туризму, Харківський сільськогосподарський університет, Чернігівський державний інститут регіональної економіки і управління.

Слайд 17

Творчі зв’язки з установами НАН та АПН України Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного, Інститут екології Карпат, Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут фармакології та токсикології, Інститут географії, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Український антарктичний центр, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку, Інститут педагогіки НАН України, Інститут професійної освіти АПН України, Відділ природничо-математичних та технічних дисциплін, департаменту шкільної освіти МОН молодьспорт України, Головне управління змісту освіти МОН молодьспорт України.

Слайд 18

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами та науковими установами Інститут систематики та еволюції тварин у Кракові (Польща) (Рековець Л.І.), Сенкенберг-музей у Франкфурті-на-Майні та Ваймарі (Німеччина) (Рековець Л.І.), Центрально-Чорноземний природний біосферний заповід-ник "Стрілецький степ" (Курська обл., Росія) (Лисенко Г.М.). Державний природний заповідник “Білогір’я” (Белгородська обл., Росія) (Лисенко Г.М.). Ботанічний Інститут Російської академії наук (Лисенко Г.М.) Брянська державна інженерно-технологічна академія (Лобань Л.О.). Інститут зоології НАН Республіки Білорусь (викладачі секції зоології та анатомії). Мінський національний університет (Білорусь) – (Шешурак П.М., Вобленко О.С., Марисова І.В.). Вітебський державний університет (Білорусь) – (Шешурак П.М., Вобленко О.С., Марисова І.В.).

Слайд 19

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами (договори) Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (кафедри хімії, біології); Вітебський державний університет імені П.М.Машерова (кафедри хімії, біології)

Слайд 20

Закордонні відрядження Назва кафедри Країна Кількість відряджень Прізвище викладача Хімії Білорусь 2 Суховєєв В.В., Москаленко О.В. Біології (зоології та анатомії) Білорусь 1 Шешурак П.М.

Слайд 21

Рецензування Назва кафедри Автореф. дисерт. (докт.+ канд.) Шкільні підр. та робочі зошити Посібники та метод. вказівки Інші матеріа-ли Біології (ботаніки та екології) 2+5 4 4 1 Біологія (зоології та анатомії) 0+5 - - - Географія 3+29 - 10 5 Економічної теорії та соц.-економ. пол. - - 5 1 Фіз. виховання та валеології - - - - Хімії 2+5 - 1 -

Слайд 22

Керівництво науковою роботою студентів Назва кафедри Дипломні та магістерські Курсові Рекоменд. до аспірантури Вступили до аспірант. Біології (ботаніки та екології) 11 83 3 2 Біології (зоології та анатомії) 5 38 - Географії 13 120 6 1 Хімії 16 46 7 4

Слайд 23

Магістри та спеціалісти, які вступили в аспірантуру Прізвище студента Спеціаль-ність Аспірантура Коваленко М. Гаголкіна З. Хімія висо-комолекуля-рних сполук Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ Лисенко М. Нафтохімія Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя Кобижча Н. Нафтохімія Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ Армашевська Т. Фізична географія Київський національний університет імені Т.Шевченка Нергаш Ю. Ботаніка Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Савенко О. Мікробіо- логія Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного

Слайд 24

Результативність науково-дослідної роботи студентів Назва кафедри Брали участь у конференціях/ к-ть студентів К-сть статей і тез / др.арк. міжнародні всеукра-їнські універси-тетські Біології (бот.та екології) 1/2 1/5 1/1 10/0,82 Біології (зоол. та анат.) 1/3 1/9 1/10 14/2,33 Географії 2/2 7/13 1/16 22/4,86 Хімії 2/13 2/14 1/68 27/4,25 Економічної теорії та соц.-екон. політики - - - - Фізичного виховання та валеології - - - -

Слайд 25

Викладачі, які успішно керують науковою роботою студентів Назва кафедри Прізвище наук. керівника Кількість дипл.,маг. К-сть студ. публ. Біології (ботаніки та екології) Гавій В.М., Лобань Л.О, Приплавко С.О., Курсон В.В. 3 3 3 3 3 3 2 2 Біології (зоології та анатомії) Рековець Л.І. , Пасічник С.В. 5 4 5 4 Хімії Суховєєв В.В., Демченко А.М., Циганков С.А. 9 4 3 17 7 1 Географії Смаль І.В., Барановська О.В., Філоненко Ю.М. 5 2 - 2 4 4

Слайд 26

Викладачі, які мають високі показники по науковій роботі Назва кафедри Прізвище Кількість публікацій Кількість друк. арк. Біології (ботаніки та екології) Гавій В.М., Приплавко С.О. 13 10 2,48 2,02 Біології (зоології та анатомії) Шешурак П.М. Рековець Л.І., 29 7 5,5 1,7 Географії Смаль І.В., Смаль В.В., Барановський М.О., Криловець М.Г. 8 8 20 8 53,06 26,2 6,96 8,3

Слайд 27

Викладачі, які мають високі показники по науковій роботі Назва кафедри Прізвище Кількість публікацій Кількість друк. арк. Економічної теорії та соц.-економ.політики ГородецькаМ.О., Пахомова Т.М. 6 7 4,3 2,4 Фізичного виховання та валеології Марченкова А.І., Слюсарчук Т.Ю., Боровик В.В. 1 1 2 2,0 1,5 0,5 Хімії Суховєєв В.В., Лукашова Н.І. 49 7 31,21 4,2

Слайд 28

Пропозиції Кафедра біології, секція ботаніки та екології Для розвитку флористичних та екологічних досліджень викладачів і студентів необхідне фінансування наукових експедиції у весняно-літній період (особливо відпрацювати механізм фінансування наукових експедицій у період літніх відпусток викладачів). Забезпечити секцію кафедри принтером та сканером. Надавати допомогу у підготовці дисертаційних робіт. Збільшити обсяги фінансування наукових відряджень.

Слайд 29

Пропозиції Кафедра біології, секція зоології та анатомії Виділяти кошти на організацію наукових досліджень та придбання необхідного обладнання та літератури. Матеріально стимулювати студентів, що беруть активну участь в науковій роботі. Фінансувати публікацію наукових праць співробітників та студентів, в тому числі оплачувати організаційний внесок для участі у наукових конференціях та відрядженнях для безпосередньої участі в роботі конференцій.

Слайд 30

Пропозиції Кафедра хімії Виділяти кошти на закупівлю реактивів, хімічного посуду та обладнання. Фінансувати відрядження студентів для участі в олімпіадах, конкурсах та студентських наукових конференціях. Поповнювати матеріальну базу сучасним наукоємким обладнанням (спектрометр, рН-метр, іонометр, хроматограф, роторний перемішувач тощо). Забезпечити кафедру ліцензованими хімічними комп’ютерними програмами (ChеmOffice, Isis Draw, Isis Base, Origin 8.0 тощо). Доукомплектувати комп’ютерною технікою кабінет комп’ютерних технологій та методики викладання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне