X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Робота методичної комісії факультету з підвищення якості навчального процесу та впровадження освітніх технологій

Завантажити презентацію

Робота методичної комісії факультету з підвищення якості навчального процесу та впровадження освітніх технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Робота методичної комісії факультету з підвищення якості навчального процесу та впровадження освітніх технологій (12 квітня 2010р.) http://med.univer.kharkov.ua

Слайд 2

Медичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Факультет готує спеціалістів з лікувальної справи за кваліфікацією «Лікар» (сертифікат серія РД-ІV № 219309 від «25» листопада 2009 р., спеціальність 6.1101 «Медицина», фах 7.1101101 „Лікувальна справа”. Ліцензія серія АВ № 498462 від «25» листопада 2009 р. терміном дії до 2019 року). Ліцензійний обсяг набору на факультет складає 150 осіб на рік (25 – за державним замовленням, інші – на умовах індивідуального контракту).

Слайд 3

ГОЛОВНА МЕТА – ВИСОКА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Слайд 4

Кадровий склад медичного факультету

Слайд 5

На факультеті отримують освіту іноземні громадяни з багатьох країн світу З 2009 р. впроваджено викладання для іноземців англійською мовою

Слайд 6

ЧАСТКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ СЕРЕД ЗАГАЛЬНОГО (604 ОСОБИ) КОНТИНГЕНТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Слайд 7

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ОРІЄНТОВАНА НА: формування нових шляхів у сфері теорії та методики навчання; забезпечення індивідуалізації навчання; використання нових технологій активного навчання; застосування найбільш перспективних технічних засобів, насамперед на основі нових інформаційних технологій.

Слайд 8

Атестація з фахової лікарської спеціальності (раз на 5 років); Стажування на базі провідних НДІ України та обмін досвідом з викладачами інших навчальних закладів; Проходження курсів тематичного вдосконалення; Проведення відкритих лекцій (в т.ч. показових) провідними фахівцями; ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ:

Слайд 9

Взаємовідвідування практичних занять викладачами для обміну досвідом та підвищення педагогічної майстерності з наступним їх обговоренням на засіданні кафедри та методичної комісії; Аспірантура; Підвищення викладацької майстерності молодих педагогів; Участь у науково-методичних семінарах та конференціях; Обмін досвідом на засіданнях методичної комісії;

Слайд 10

Підвищенням професіоналізму викладачів; Вихованням у студентів патріотизму та національної свідомості, милосердя та духовності; Наявністю відповідного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; Ефективністю організації, інформатизації та управлінням навчальним процесом; Ефективністю контролю за якістю навчання; Наданням першого робочого місця випускникам, які навчались за державним замовленням. ДЛЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ ФАКУЛЬТЕТ ПОСТІЙНО ПРАЦЮЄ НАД:

Слайд 11

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ НА ПАПЕРОВИХ ТА ЕЛЕКТРОН-НИХ НОСІЯХ МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ З КОЖНОЇ ТЕМИ БАНК ТЕСТОВИХ НАВЧАЛЬНО- КОНТРОЛЮЮЧИХ ЗАВДАНЬ АУДІО- та ВІДЕО-МАТЕРІАЛИ МІКРО- та МАКРО- ПРЕПАРАТИ НАВЧАЛЬНА, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА ФАНТОМИ, МУЛЯЖІ, ПРИЛАДИ тощо

Слайд 12

“Приєднання України до Болонської програми зробили процес вітчизняної освітньої євроінтеграції незворотним, а термін моніторингу – 2010 рік – потребує максимальної інтенсифікації дій щодо реалізації міжнародних обов’язків України в цьому питанні”. Матеріали підсумкової колегії МОН України 21 березня 2008 року, м. Київ .

Слайд 13

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кредитно-модульна система организації навчального процесу Нова система рейтингового оцінювання Практично-орієнтовані державні іспити Державні ліцензійні іспити Крок 1, Крок 2 Нові освітні стандарти та навчальні плани

Слайд 14

Студенти, які навчаються за кредитно-модульною системою на медичному факультеті 2009/2010 н.р. (І - VІ курси) Всього студентів – 604 Кредитно-модульна система Традиційна система Наступний 2010-2011 навчальний рік стане роком повного впровадження на факультеті, кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інформаційних технологій навчання.

Слайд 15

ПОЗИТИВИ В ЗАПРОВАДЖЕННІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Показник Традиційна система КМСОНП +/-, % Зменшення тижневого навантаження студентів 36 год. 28 год. 22,3% Збільшення часу на самостійну роботу 35% 50% 42,8% Зменшення кількості студентів у академічній групі 18-20 15 20-25% Повне опитування студентів на заняттях 60-70% 100 % 30-40% Зниження середнього річного навчального навантаження викладачів ( 900) 900 год 878 год 11,3% Зростання якості успішності 47% 61% 1,3 рази Зменшення кількості студентів, які навчаються тільки на “3” 10,3% 4,6% 2,2 рази Скорочення пропусків навчальних занять 17,2 ст/год 12,3 ст/год 1,4 рази

Слайд 16

Як сьогодні на факультеті студенти працюють самостійно? 100% - весь вільний час студента Робота з підручником 30 % Оформлення завдань 20 % Робота в бібліотеці 10 %* Робота з комп’ютером (Internet) 40 %** * в період виконання курсових робіт до 40 % **в період виконання курсових робіт до 60 %

Слайд 17

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Кафедра педіатрії ПРОТОКОЛ самостійної роботи студента з педіатрії ________________________ _______ ________ ___________________ (прізвище, ім’я, по батькові) (курс) (група) (факультет) ТЕМА ЗАНЯТТЯ (№ 2,5,6,7 і т.п.)_______________________________________________ дата виконання роботи «____»__________20___ р. 1. Прізвище, ім’я, по батькові хворого __________________________________________ стать _____, вік ____, вага _____кг, зріст _______см, об’єм грудної клітки___ см. 2. Клінічний діагноз основного захворювання: _____________________________________________________________________________ ускладнень: _____________________________________________________________________________ супутні захворювання: _____________________________________________________________________________ 3. Основні фактори ризику: _____________________________________________________________________________ 4. Патогенетичні механізми основного захворювання, синдрому _____________________________________________________________________________

Слайд 18

5. Найбільш значимі діагностичні критерії основного захворювання, синдрому а) анамнестичні ____________________________________________________________ б) фізікальні _____________________________________________________________________________ в) лабораторно-інструментальні _____________________________________________________________________________ 6. Виділити провідний клінічний синдром, який визначає прогноз життя хворого, що є об’єктом впливу ліків, в наступному медикаментозному та/чи немедикаментозному контролю _____________________________________________________________________________ 7. Перелічити інші клінічні синдроми, які визначають клінічний діагноз, показати їх взаємодію з провідним клінічним синдромом. _____________________________________________________________________________ 8. Критерії, що виключають наявність основного захворювання, синдрому _____________________________________________________________________________ 9. Алгоритм обстеження хворого 9.1. обов’язковий мінімум лабораторних досліджень: _____________________________________________________________________________ 9.2. обов’язковий мінімум інструментальних досліджень: _____________________________________________________________________________ 10. Перелік захворювань, з якими проводиться диференційна діагностика провідної патології а) __________________________________________________________________________ б) __________________________________________________________________________ в) __________________________________________________________________________

Слайд 19

11. Принципи лікування 11.1 корекції образу життя ________________________________________________________________________ 11.2 медикаментозна терапія (рецептурні прописі) ________________________________________________________________________ 11.3 немедикаментозна терапія: ________________________________________________________________________ 12. Прогноз ________________________________________________________________________ 13. Профілактика _________________________________________________________________________ Куратор: студент (підпис)_____________________________ Керівник курації (підпис) _______________________________

Слайд 20

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра педіатрії ПРОТОКОЛ самостійної роботи студента з педіатрії (П.,І.,Б. студента) (Курс) (Група) (Факультет) Тема заняття (№ 1, 3, 4, 9, 12): (Дата виконання) Список використаної літератури: Автор, назва, видання, рік видання, сторінки Алгоритм лабораторно-інструментального обстеження пацієнта із захворюванням ___________________________________________ системи

Слайд 21

Фізикальні * Примітка: перелічуйте методи в порядку зниження діагностичної значимості або як основні і додаткові. Резюме Лабораторні (клініко-біохімічні), додаткові (спеціальні) * Примітка: перелічуйте методи в порядку зниження діагностичної значимості або як основні і додаткові. Резюме Метод обстеження (назва) Критерії норми Найбільш важливі діагностичні критерії Симптоми і синдроми Огляд Пальпація Перкусія Аускультація Метод обстеження (назва) Діапазон норми (в системі СІ або СГС) Патогене-тичні механізми Захворювання, при яких відмічається підвищення показника Захворювання, при яких відмічається зниження показника Симптоми і синдроми

Слайд 22

Інструментальні * Примітка: перелічуйте методи в порядку зниження діагностичної значимості або як основні і додаткові. Резюме Вкажіть провідні медикаментозні засоби для корекції виділених симптомів і синдромів: Підпис викладача ______________________________________________ Куратор: студент (підпис)_______________________________________ Метод обстеження (назва) Діапазон норми (в системі СІ або СГС) Патогене-тичні механізми Захворювання, при яких відмічається підвищення показника Захворювання, при яких відмічається зниження показника Симптоми і синдроми

Слайд 23

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ: темпи введення нової системи навчання значно випереджають темпи створення підручників та посібників нового покоління згідно з вимогами нових навчальних програм збільшення обсягу самостійної роботи студентів потребує створення умов щодо її виконання, а саме придбання тренажерів, фантомів, підручників та посібників нового покоління, розширення навчальних баз та ін.

Слайд 24

ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ: обґрунтувати адекватність методів контролю кінцевим і конкретним цілям, чітким критеріям оцінювання результатів успішності (“затестованість“ витіснила безпосереднє спілкування викладача і студента); внести зміни в орієнтовні переліки питань до поточного модульного контролю в програмах за який студент отримав вагому частину оцінки з дисципліни в межах 120 балів (60% від оцінки за модуль!); узагальнити формат і оцінку поточного модульного контролю за результатами навчання на рівні знань, а не на рівні розуміння, застосування та інтерпретації; внести до самостійної роботи студентів обов’язковий повтор навчального матеріалу окремих розділів з фундаментальних дисциплін з метою формування вертикального модуля.

Слайд 25

ПРОПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ЗАГАЛУ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: зменшити перевантаженість занять письмовим стандартизованим контролем, замінивши його усним експрес-опитуванням на початку заняття, що не виключає стандартизації; письмовий тестовий контроль здійснювати лише наприкінці заняття; при виставленні оцінки за заняття враховувати активність студента під час практичного заняття, а не тільки результати стандартизованого контролю знань.

Слайд 26

СИСТЕМНІ ЗАХОДИ НА ФАКУЛЬТЕТІ З ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ: читання для студентів 1 курсу в перші дні навчання за програмою “Вступ до медицини” 2-х лекцій провідними клініцистами, гігієністами з акцентом на значимість природничо-наукових дисциплін в становленні лікаря; - посилення поінформованості студентів про навчальну дисципліну: забезпечення їх на 1 занятті з кожної дисципліни тематичними планами лекцій, практичних занять, переліком питань до ПМК, інформування їх про іспити “Крок”; - на 1 лекції, 1 занятті інформувати студентів про кінцеві цілі вивчення дисципліни, на практичних заняттях про конкретні цілі; - внесення в систему оцінювання елементів заохочення, відмічати прогрес студента у навчанні, як психологічний прийом формування позитивних емоцій; - врахування в організації навчання соціально-психологічного портрету сучасного студента (більш психологічно закриті, менше довіряють викладачам і колегам, тощо).

Слайд 27

ЩО ЗДРОБЛЕНО ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ: розширено практичну складову підготовки майбутніх лікарів відновлено літню виробничу практику на 4 та 5 курсах підготовки лікарів; збільшено обсяг сестринської практики на 3 курсі; збільшено обсяг навчального часу по терапії, хірургії, педіатрії, медичному праву та іноземній мові; зменшено кількість проміжних модульних контролів по усіх дисциплінах з метою розвантаження викладачів та студентів; по гуманітарних дисциплінах відновлено систему заліків замість іспитів; запроваджено технології навчання з урахуванням традицій вітчизняної вищої медичної школи на шляху до інтеграції в Європейський освітній простір.

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне