X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Факультет суспільно-політичного розвитку

Завантажити презентацію

Факультет суспільно-політичного розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Факультет суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. Факультет суспільно–політичного розвитку створено у 2009 році на базі факультету вищих керівних кадрів згідно з наказом президента Національної академії від 14 січня 2009 року № 05, що був створений у 2001 році на виконання Указу Президента України "Питання Української Академії державного управління при Президентові України“ від 21 вересня 2001 р. № 850. Першим деканом факультету вищих керівних кадрів був Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України. З 2002 року по 2010 рік факультет очолював Володимир Павлович Трощинський, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. З березня 2011 року декан факультету Андрій Іванович Семенченко, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник. Спеціальність “Державне управління”

Слайд 2

Факультет суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. Місія факультету – підготовка національної управлінської еліти, компетентних, творчих, інноваційних, ініціативних керівних кадрів, здатних прискорити суспільні реформи та сприяти подальшому розвиткові держави і громадянського суспільства. Цільовою групою для навчання на спеціальності “Управління суспільним розвитком” визначено державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають посади І-ІІІ категорій, відповідного кадрового резерву та керівників державних підприємств, установ і організацій першої-другої номенклатурних груп. На факультеті здійснюється підготовка магістрів за всіма формами навчання (денною, заочною, вечірньо-заочною та заочно-дистанційною) за спеціальностями: Управління суспільним розвитком; Державне управління у сфері національної безпеки (з 2008 року); Публічна політика та управління (з 2009 року); Парламентаризм та парламентська діяльність (з 2010 року). Спеціальність “Державне управління”

Слайд 3

Факультет суспільно-політичного розвитку Загальний контингент слухачів факультету становить 502 особи, з яких 275 осіб навчаються за державним замовленням і 227 осіб – за договором. Форми навчання Роки 2009 2010 2011 2012 Денна 21 / 5 (випуск 02.11) 19 / 6 23 / 24 40 (д/з) Вечірньо-заочна 10 / 3 - - 8 (д/з) Заочна 42 / 54 70 / 61 86 / 76 120 (д/з) Заочно-дистанційна 5 / 1 10 (д/з) 10 / 2 30 (д/з) Усього 57 / 58 99 / 67 119 / 102 198 (д/з) Спеціальність “Державне управління”

Слайд 4

Факультет суспільно-політичного розвитку На спеціальності “Управління суспільним розвитком” шість спеціалізацій: Управління на загальнодержавному рівні; Управління підприємством, установою, організацією; Сучасні механізми управління суспільним розвитком; Інституційний менеджмент суспільного розвитку; Владно-управлінські відносини в умовах трансформації суспільства; Стратегія суспільного розвитку. Форми навчання Роки 2009 2010 2011 2012 Денна - - - - Вечірньо-заочна - - - - Заочна 22 / 17 45 / 13 34 / 26 45 Заочно-дистанційна 5 / 1 10 10 / 2 10 Усього 27 / 18 55 / 13 44 / 28 55 Спеціальність “Державне управління”

Слайд 5

Факультет суспільно-політичного розвитку Державне управління забезпеченням політичної безпеки; Державне управління забезпеченням економічної безпеки. Стратегічне планування у сфері національної безпеки. На спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки” дві спеціалізації: Форми навчання Роки 2009 2010 2011 2012 Денна 11 / 1 (випуск 02.11) 9 - 20 Вечірньо-заочна 5 / 3 - 8 Заочна 10 / 21 15 / 25 22 / 18 45 Заочно-дистанційна - - - 20 Всього 15 / 24 24 / 25 22 / 18 93

Слайд 6

Факультет суспільно-політичного розвитку Політико-управлінське консультування в публічній політиці; Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління. На спеціальності “Публічна політика та управління” дві спеціалізації: Форми навчання Роки 2009 2010 2011 2012 Денна 10 / 4 (випуск 02.11) 10 10 / 4 10 Вечірньо-заочна 5 - Заочна 10 / 16 10 / 7 12 / 7 10 Заочно-дистанційна - - - - Всього 15 / 16 20/7 22 / 11 20

Слайд 7

Факультет суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. На спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність” дві спеціалізації: Парламентаризм та законодавча діяльність; Політико-правова діяльність. Форми навчання Роки 2010 2011 2012 Денна(дз/к) -/ 6 13 / 20 10 Вечірньо-заочна(дз/к) - - - Заочна(дз/к) -/ 16 18 / 25 20 Заочно-дистанційна (дз/к) - - - Усього(дз/к) -/ 22 21 / 45 30 Спеціальність “Державне управління”

Слайд 8

Факультет суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. Навчання на факультеті має свою специфіку: індивідуалізація навчального процесу; максимальне наближення навчання до розв’язання проблем, пов’язаних з управлінською діяльністю слухачів; використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій та активних форм навчання – ділових ігор, дискусій, круглих столів, тренінгів, мозкових штурмів (брейн стормінгів), розв’язання ситуаційних завдань тощо; виконання слухачами індивідуальних навчально-практичних завдань з управлінських проблем; найширше залучення до проведення занять провідних українських і зарубіжних фахівців, вищих посадових осіб держави, відомих учених і науковців; спільна діяльність працівників деканату, кафедр, бібліотеки, центрів дистанційного навчання й інформаційних технологій спрямована на досягнення позитивних результатів навчання (ефективності навчального процесу). Спеціальність “Державне управління”

Слайд 9

Деканат Факультету суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. Плотницька І.М., кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету Голоцукова Р.Є., магістр державного управління, головний спеціаліст Дяченко С.А., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Кузьменко А.О., провідний фахівець Мазур Л.А., головний спеціаліст Терещенко Н.М., головний спеціаліст Шокарєва С.І., магістр державного управління, головний спеціаліст Спеціальність “Державне управління”

Слайд 10

Факультет суспільно-політичного розвитку Как вставить эмблему предприятия на этот слайд Откройте меню Вставка выберите Рисунок Найдите файл с эмблемой Нажмите кнопку ОК Как изменить размеры эмблемы Выделите эмблему. Измените размеры картинки, перетаскивая мышью один из управляющих маркеров. Для сохранения пропорции изображения перетаскивайте маркеры с нажатой клавишей Shift. Факультет структурно об’єднує кафедри: управління суспільним розвитком; національної безпеки; політичної аналітики та прогнозування; державної політики та управління політичними процесами; філософії та методології державного управління; парламентаризму та політичного менеджменту. Факультет спирається у своїй роботі на інші структурні підрозділи Національної академії з метою якісного професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, проведення наукових досліджень і наукового супроводу діяльності вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спеціальність “Державне управління”

Слайд 11

Кафедра державної політики та управління політичними процесами Ребкало Валерій Андрійович, завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Кафедра держаної політики та управління політичними процесами НАДУ була створена у серпні 1995 року, як кафедра політології на базі кафедри політичних наук Інституту державного управління та місцевого самоврядування при КМ України під керівництвом Миколи Томенка, сьогодні віце-спікера ВР України. Головним своїм завданням викладачі кафедри вважають постійний пошук нових форм і методів організації навчальної роботи зі слухачами та формування у них інтересу до проблем політики, влади, управління, аналізу державної політики, етнонаціонального розвитку, розуміння психології політики та набуття практичних навичок щодо їх реалізації. Викладачами кафедри є кваліфіковані, професійно підготовлені науковці і методисти: серед них - 6 докторів наук, професорів, 3 кандидати наук, доценти. Вони беруть активну участь в державних акціях, громадській діяльності.Так, професор В.А.Ребкало є членом Правління товариства “Знання” України. Професор М.І.Пірен - Заслужений діяч науки і техніки України. Міжнародним біографічним інститутом США вона визнана “Жінкою - вченим світу 2000 р.”, брала участь у розробці програми соціально-психологічної служби Збройних сил України, а сьогодні є лектором-консультантом “Жіночого центру” в м. Києві. Професор, доктор політичних наук Л.Є.Шкляр – заступник голови ВАК України, проф. В.В.Тертичка – член “Асоціації аналітиків політики”, професор В.Д.Бондаренко – доктор філософських наук, заступник голови ВАК України, професор Е.А.Афонін – Президент Українського товариства сприяння соціальним інноваціям, почесний громадянин міста Лінкольн шт. Небраска США. М.М.Логунова – Заслужений працівник освіти. Л.В.Гонюкова нагороджена Знаком пошани Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту за активну громадську роботу.

Слайд 12

Кафедра філософії і методології державного управління Кафедру створено у серпні 1999 року. Місія кафедри - посилення гуманітарної складової професійної підготовки сучасних управлінських кадрів, підвищення їх філософсько-світоглядної та методологічної культури мислення у прийнятті державно-управлінських рішень та у виконанні своїх службових обов'язків. Стратегічні цілі кафедри - забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців через магістратуру та аспірантуру Національної академії засобами викладанням відповідних курсів. У штаті кафедри 4 професори і 2 доценти. Персональний склад кафедри: Князєв В.М. , доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри; Надольний І.Ф. , доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України; Войтович Р.В. , доктор наук з державного управління, професор; Василевська Т.Е. , доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри; Саламатов В.О. , доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри; Бакаєв Ю.В. , кандидат наук з державного управління, доцент; Зубрицька Н.П. , методист кафедри. . Князєв Володимир Миколайович, завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України

Слайд 13

Кафедра управління суспільним розвитком Михненко Анатолій Михайлович, завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Місія кафедри управління суспільним розвитком полягає у формуванні у слухачів Національної академії систематизованих знань щодо суспільного розвитку й управління ним, умінь аналізувати і прогнозувати суспільні процеси, а також навичок використання сучасної методології управлінської діяльності. Основні напрями діяльності кафедри управління суспільним розвитком: розробка і викладання навчальних дисциплін за спеціальностями "Управління суспільним розвитком" та "Державне управління"; аналіз та розвиток теоретико-методологічних засад управління суспільним розвитком; підготовка наукових кадрів за спеціальностями галузі науки "Державне управління"; надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної допомоги органам державного управління і місцевого самоврядування. На кафедрі працюють: Михненко Анатолій Михайлович, завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор; Мартиненко Володимир Федорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент; Соснін Олександр Васильович, професор кафедри, доктор політичних наук, професор; Бакуменко Валерій Данилович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор; Гончарук Наталія Трохимівна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент; Кравченко Сергій Олександрович, доцент кафедри, доктор наук з державного управління, доцент; Макаренко Едуард Миколайович, доцент кафедри, кандидат філософських наук; Якубова Лариса Дмитрівна, професор кафедри , доктор історичних наук, старший науковий співробітник; Пантелейчук Ірина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат історичних наук; Руснак Олександр Васильович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Слайд 14

Кафедра національної безпеки Кафедра створена згідно з наказом № 97 від 28.09.2000 р. ректора Академії для забезпечення потреб органів державної влади у фахівцях з освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки “магістр державного управління” (сфера національної безпеки). Місія кафедри національної безпеки полягає в підготовці фахівців для виконання комплексних завдань забезпечення національної безпеки в складних умовах трансформації суспільно-політичної та соціально-економічної систем України та з урахуванням сучасних глобалізаційних процесів. Науково-педагогічний колектив кафедри: Марутян Рена Рубенівна , кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи Шевченко Микола Миколайович, кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи Абрамов Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного економічного університету, професор кафедри Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри Єжеєв Микола Федорович, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри, завідувач сектору відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, доктор економічних наук,професор, професор кафедри, заслужений економіст України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Захматов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, заслужений винахідник СРСР Кириленко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри Кучма Дмитро Якович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри Дацюк Андрій Васильович, кандидат політичних наук, доцент кафедри Шипілова Лариса Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри Афоніна Олена Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри Чернятевич Ярослава Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри Клименко Наталія Григорівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Мордас Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри Ситник Григорій Петрович, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор

Слайд 15

Кафедра політичної аналітики і прогнозування Телешун Сергій Олександрович, завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор Місія кафедри політичної аналітики і прогнозування полягає у формуванні у слухачів систематизованих знань щодо публічної політики та управління, умінь аналізувати, моделювати та прогнозувати політичні процеси, а також навичок практичної аналітичної роботи. Запропоновані кафедрою дисципліни є базовим курсом з практичної аналітичної роботи, головною метою якої є підготовка фахівців-практиків для забезпечення органів державної влади необхідною аналітичною інформацією в умовах публічної діяльності. Мета кафедри полягає у залученні слухачів до процесу здійснення аналітичних досліджень, прогнозування та моделювання результатів впровадження політичних рішень, а також експертно-аналітичного супроводу результатів їх реалізації. Науково-педагогічний колектив кафедри Титаренко Олексій Русланович, заступник завідувача кафедри, кандидат філософських наук, доцент; Вировий Сергій Іванович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент; Рейтерович Ігор В'ячеславович, доцент кафедри, кандидат політичних наук; Дармограй Наталія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат історичних наук; Стадник Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор.

Слайд 16

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Місія кафедри – сприяння формуванню політичної та державно-управлінської еліти України ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ: підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі політичного менеджменту та державного управління, парламентаризму та парламентської діяльності, спроможних аналізувати, розробляти і реалізовувати державну політику, здійснювати політико-правове регулювання парламентської діяльності, регламентних процедур, брати кваліфіковану участь у забезпеченні законотворчого та нормотворчого процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Апараті Верховної Ради України та апаратах місцевих рад;системне дослідження теоретико-методологічних засад парламентаризму та політичного менеджменту Науково-педагогічний колектив кафедри: Толстоухов Анатолій Володимирович, професор кафедри, доктор філософських наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Народний депутат України 1-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань; Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри, доктор наук з державного правління, старший науковий співробітник. Заступник голови Експертної ради з державного управління Державної акредитаційної комісії України. Член спеціалізованої вченої ради НАДУ при Президентові України; Пашко Людмила Андріївна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, член спеціалізованих вчених рад Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії Служби безпеки України Брайченко Олексій Дмитрович, професор кафедри, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України; Рублюк Оксана Василівна, професор кафедри, кандидат політичних наук, доцент Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з політичних наук; Ларіна Наталія Борисівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, заступник завідувача кафедри; Гурієвська Валентина Миколаївна, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління; Газізов Михайло Михайлович, доцент кафедри, кандидат політичних наук; Марчук Ростислав Петрович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Мироненко Петро Володимирович, доцент кафедри, кандидат політичних наук; Сєрова Галина Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук; Яловий Володимир Борисович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління. Заступник керівника Апарату Верховної Ради України. Гошовська Валентина Андріївна, завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, народний депутат України 2-го та 3-го скликань, Кавалер орденів «Княгині Ольги»ІІІ, ІІ, І ступенів

Слайд 17

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ * Спеціальність “Державне управління”

Слайд 18

РЕТРОСПЕКТИВА ЗМІН ФАКУЛЬТЕТУ: у 2009 році було перейменовано факультет вищих керівних кадрів у факультет суспільно-політичного розвитку; збільшилася загальна кількість слухачів з 68 осіб у 2002 році до 502 осіб у 2011 році, з яких 275 осіб за державним замовленням і 227 осіб за договором; з 2009 року розпочалося крім заочної та заочно-дистанційної форм навчання також навчання за денною та вечірньо-заочною формами; збільшилась кількість спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка слухачів факультету, а саме: запроваджено спеціальності освітньої галузі "Державне управління": "Управління суспільним розвитком", "Державне управління у сфері національної безпеки", "Публічна політика та управління" та " Парламентаризм та парламентська діяльність". * Спеціальність “Державне управління”

Слайд 19

ПРИНЦИПИ РОЗБУДОВИ ФАКУЛЬТЕТУ: відкритість та прозорість; системність та комплексність; партнерство; зворотній зв’язок; об’єктивізація; модульність; універсалізм; політична нейтральність; патріотизм. * Спеціальність “Державне управління”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне