X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Поняття інформатизації освіти”

Завантажити презентацію

«Поняття інформатизації освіти”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Поняття інформатизації освіти”

Слайд 2

Інформатизація освіти - система взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Слайд 3

Невід'ємною складовою інформатизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів. Вона має охопити всі напрямки та сфери діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ і суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю. Інформатизація навчального процесу передбачає створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на ґрунті застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки.

Слайд 4

Структурно процес інформатизації навчального закладу – це тривалий, складний і багатофакторний процес. Складові частини процесу інформатизації навчального закладу: Технічна - система телекомунікацій, що забезпечує суспільний зв’язок між віддаленими ділянками інформаційного обміну засобами систем і технологій зв’язку - Інтернет Технологічна - система відповідного комп’ютерного програмового забезпечення, яка відповідає завданням навчального процесу та організації діяльності навчального закладу. До цих комп’ютерних програм належить також система створення інформаційного освітнього середовища для забезпечення повного доступу та комунікації всіх учасників навчального процесу. Соціальна - глобальне використання інформації засобами інформаційно-комунікаційних технологій всіма учасниками навчального процесу у всіх сферах життєдіяльності в цілому та у навчальному процесі

Слайд 5

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів - це комплексна проблема, розв'язання якої потребує одночасного вирішення, зокрема, таких завдань § оснащення ЗНЗ комп'ютерною технікою (комп'ютеризація ЗНЗ); § забезпечення ЗНЗ навчальними комп'ютерними програмами; § підключення ЗНЗ до Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому; § підготовка вчителів у галузі інформаційних технологій.

Слайд 6

Комп'ютеризація ЗНЗ - процес оснащеності навчальних закладів засобами обчислювальної техніки Комп*ютерізація вимірюється показником технічної забезпеченості, іншими словами - наявність необхідного парку комп'ютерної техніки і рівень її технічної якості

Слайд 7

Для оцінки рівня комп'ютеризації сьогодні використовується такий показник, як кількість учнів на один комп'ютер. Проте більш логічним і наочним був би показник, який свідчить, скільки часу протягом визначеного терміну (наприклад, тижня) учень може користуватися комп'ютером. Цей показник, назвемо його комп'ютерним ресурсом доступним учню, обчислюється шляхом ділення загального комп'ютерного ресурсу навчального закладу на кількість учнів, що користуються цим ресурсом. У свою чергу, загальний комп'ютерний ресурс навчального закладу - це час роботи одного комп'ютера протягом тижня, помножений на кількість комп'ютерів у навчальному закладі, якими користуються учні. Таким чином, для обрахування цього показника окрім інформації про кількість учнів і комп'ютерів у навчальному закладі необхідно мати інформацію про час роботи комп'ютерів, який використовується учнями.

Слайд 8

Забезпечення ЗНЗ навчальними комп'ютерними програмами ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2004 року N 903

Слайд 9

Важливо! Окрім наявності ПЗНП, потрібно враховувати кількість педагогічних працівників, що використовують ПЗНП в системі на уроках

Слайд 10

Підключення ЗНЗ до Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому

Слайд 11

Проблема: більшість педагогічних працівників не мають можливості повною мірою використовувати Інтернет у навчальних цілях доступ до них педагогічним працівникам організаційно не забезпечується. Необхідно обладнання спеціальних робочих місць та чітка регламентація їх використання, програмне, методичне та дидактичне забезпечення.

Слайд 12

Слайд 13

Інформатизація освіти в першу чергу повинна сприяти вирішенню педагогічних проблем. Інформаційні технології ефективні тільки в поєднанні з відповідними педагогічними технологіями: якщо вчитель мислить колишніми категоріями, то використання технічних засобів не змінює суті освітнього процесу та традиційного репродуктивного методу подачі матеріалу.

Слайд 14

Причини, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі організаційні та технічні – відсутність вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із своєчасним ремонтом. проблеми психолого-педагогічні ( низький рівень готовності педагогів ЗНЗ до використання ІКТ) відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних закладів як кількісно, так і якісно педагогічними програмними засобами.

Слайд 15

Проблема використання сучасних комп'ютерних засобів у навчальному процесі Звичайно, у кожного педагога є апробована методика викладання; він витрачає не так багато часу на підготовку до занять. Раптом, у нових умовах, від нього вимагають змінити стиль роботи, почати працювати на комп'ютері. Отже, якщо викладач вирішить залучити комп'ютер до навчального процесу, він буде змушений витрачати значно більше часу на підготовку до занять, причому не вдома, у комфортній обстановці, а в навчальному закладі, за допомогою спеціаліста з інформатики. Дійсно, приступаючи до роботи з комп'ютером, викладач вимушений просити допомоги у колеги (оскільки він сам працювати з комп'ютером не може) і, таким чином, він виступає в ролі учня. Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність педагогів до використання нових технологій навчання в процесі передавання знань, що означає постійну, неперервну самоосвіту.

Слайд 16

Науковці визначають проблеми психологічної готовності педагогів до використання ІКТ, а саме: недостатньо сформований рівень домагань та мотивації до успіху; низький рівень творчої активності; Небажання долати труднощі, які пов’язані зі змістом та впровадженням ІКТ; здатність приймати компромісні рішення; неготовність педагогів до експериментальної діяльності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне