X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підприємництво в торгівлі

Завантажити презентацію

Підприємництво в торгівлі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему “Підприємництво в торгівлі. Виставки”

Слайд 2

Параметри аналізу контактів, що відбулися на виставці класифікація та оцінка угод, які було укладено; чи є потреба в активізації виробничої діяльності підприємства для виконання отриманих замовлень у визначений термін; куди, скільки, коли і які зразки товару треба надіслати покупцям згідно з узятими на себе зобов'язаннями;

Слайд 3

чи є потреба в проведенні додаткових заходів із відвідувачами — потенційними покупцями (надання додаткової інформації, додаткові покази, коктейлі, запрошення зустрітися на інших виставках або ярмарках).

Слайд 4

Наслідком аналізу здійснених контактів, на думку фахівців, може бути: створення бази даних про відвідувачів — фактичних і потенційних покупців; підтримання стосунків із засобами інформації та практичне використання цих стосунків службами паблік рилейшнз; з'ясування ефективності участі підприємства у виставці із визначенням напрямків збільшення цієї ефективності.

Слайд 5

Участь підприємства у виставках та ярмарках потребує значних витрат, що, у свою чергу, зобов'язує відповідального за виставку зробити детальний аналіз результатів цих інвестицій, порівняти вартість участі підприємства у цих акціях з отриманими результатами, перевірити, що зроблено, що необхідно буде зробити, щоб поліпшити цю сферу своєї діяльності в майбутньому.

Слайд 6

Детальному і підкріпленому фактичними даними аналізу підлягають: кошторисні та реальні витрати; витрати на рекламу, паблік рилейшнз і практичні наслідки таких витрат (реакція відвідувачів); враження від стенда, в порівнянні зі стендами конкурентів; ефективність роботи персоналу й відповідні результати в конкурентів;

Слайд 7

оцінка складу відвідувачів стенда (порівняти з попередньою ставкою), складу цільових груп-адресатів (сегментування учасників); співвідношення реальної та очікуваної кількості замовлень.

Слайд 8

Сучасна концепція участі підприємств у виставках не бере безпосередній продаж товарів за головний критерій ефективності. Значно важливішими показниками є ефектна презентація товарів та поліпшення маркетингової політики комунікацій, які не підлягають кількісній оцінці, але можуть докорінно змінити позицію підприємства на ринку. Це стосується також вивчення змін у бажаннях та смаках споживачів, пошуків нових цільових аудиторій, створення фірмового іміджу тощо.

Слайд 9

Не треба також робити остаточних висновків стосовно ефективності виставки відразу ж після закриття експозиції: замовлення можуть надійти значно пізніше. Крім того, для належної оцінки виставки необхідно взяти участь не менше ніж у трьох однотипних виставках поспіль.

Слайд 10

На результати участі вирішальний вплив мають такі фактори: загальна економічна кон'юнктура; масштаби, вид та характер виставки; час її проведення; придатність приміщення; конкретне розміщення стенда;

Слайд 11

тип стенда, естетичність його оформлення і його функціональність; склад експонатів та спосіб їхнього показу; графічні, образотворчі та аудіовізуальні елементи підтримки; реклама до і в період проведення акції для залучення відвідувачів; кількість і професіоналізм обслуговуючого персоналу тощо

Слайд 12

Якісний аналіз відвідувачів має включати такі критерії оцінки: країна походження або відстань у кілометрах до місця, з якого прибув відвідувач (для вітчизняних виставок та ярмарків): до 99 км, від 100 до 199 км, понад 200 км; стать і вік (кількість чоловіків, жінок, кількість осіб у віці до 29 років, від 30 до 49 років, від 50 років і більше); частота відвідувань ярмарків або виставок (кількість людей, що жодного разу не відвідала виставки за останні чотири сезони, або відвідала три, два, один раз); основні запити відвідувачів (з переліком запитів і кількості людей щодо кожного з них);

Слайд 13

рівень компетенції відвідувачів щодо прийняття рішень (кількість осіб з усіма повноваженнями, кількість консультантів, кількість осіб з обмеженими повноваженнями, кількість осіб без повноважень); сфери підприємницької діяльності відвідувачів (кількість осіб зі сфери оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, кількість власників супермаркетів, виробничників тощо); найбільш типові посади відвідувачів; розміри підприємства (кількість зайнятого персоналу); вид контакту, що відбувся (отримання інформації, економічне співробітництво, отримання зразків, укладення угоди тощо); час перебування біля стенда (бізнесове спілкування): 20 хв., 15 хв., 10 хв., 5 хв., менше за 5 хв.

Слайд 14

Крім того, відвідувачів поділяють на три основні категорії: постійні покупці, утрачені клієнти й нові відвідувачі. Кожна з цих груп відвідувачів оцінюється певною кількістю балів. Загальний підсумок балів дає можливість визначити витрати підприємства-експонента на один бал і одного відвідувача та порівняти ці цифри з результатами попередніх виставок або з даними конкурентів.

Слайд 15

Вартість відвідувань однієї людини є спрощеним показником, який не враховує якісного фактора. Тому вартість одного бала проти попередніх років дає більш об'єктивну картину ефективності участі експонента. Такі підрахунки допомагають планувати заходи для залучення відвідувачів (публікації в пресі, запрошення на презентації, шоу, розповсюдження зразків, відкриті коктейлі тощо). Корисними для експонента можуть бути дослідження типів відвідувачів (постійні клієнти, нові відвідувачі тощо), географічних регіонів їхніх підприємств та специфічних інтересів окремих відвідувачів.

Слайд 16

Такий аналіз сприяє: ліпшій адаптації експонатів підприємства до вимог відвідувачів конкретної виставки розробці відповідної політики комунікацій для залучення таких відвідувачів на виставку у майбутньому; підготовці відповідних друкованих і аудіовізуальних матеріалів мовою відвідувачів; правильному підбору персоналу стенда з погляду знання мов та регіональних особливостей.

Слайд 17

Аналізу підлягає також діяльність персоналу стенда. Для цього визначаються загальні та спеціальні критерії оцінки. До загальних належать: активна співпраця з колегами, усвідомлення своєї відповідальності за кінцеві результати; ототожнення власної особи з підприємством-експонентом. До спеціальних — фахові знання, точність і методичність, кількісно-якісний результат (у співвідношенні з витратами). Отже, підсумкова діяльність після закриття виставки є дуже важливою для планування участі підприємства у майбутніх ви ставках (ярмарках).

Слайд 18

Головними причинами негативних наслідків роботи підприємства на виставці найчастіше бувають такі: відсутність точно визначених цілей маркетингу; помилкове визначення цілей участі і груп-адресатів (цільової аудиторії); невдалий вибір виставки (за місцем, часом, тематикою тощо); відсутність швидкої реакції на зміну обставин через позбавлення персоналу права приймати відповідальні рішення; фахова непридатність персоналу; відсутність часу для підготовки;

Слайд 19

занадто обмежений бюджет; невдалий вибір експонатів, незадовільна упаковка; неефективне розміщення стенда; недостатньо активна рекламна діяльність перед виставкою та під час її проведення; погана якість матеріалів підтримки (друковані матеріали, аудіо- та візуальні засоби); незадовільне попереднє вивчення умов виставки, що призводить до потреби складної корекції дій вже під час проведення виставки.

Слайд 20

БІДНА ЯНА Підготувала учениця групи Тнд - 204

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне