X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Недержавні організації на ринку соціальних послуг фінансові, інституційні, законодавчі аспекти

Завантажити презентацію

Недержавні організації на ринку соціальних послуг фінансові, інституційні, законодавчі аспекти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Недержавні організації на ринку соціальних послуг: фінансові, інституційні, законодавчі аспекти Матеріали презентації до круглого столу Київ, 23 лютого 2007 р.

Слайд 2

Чинники, що не сприяють доступу НПО на ринок соціальних послуг ________________________________________ Рамковий характер Закону “Про соціальні послуги”, його неузгодженість із законодавством про НПО Відсутність конкурентних умов для роботи на ринку соціальних послуг (пільгові умови діяльності організацій і підприємств інвалідів, УТОГ/УТОС тощо) Непрозорість конкурсного фінансування соціальних послуг Неуніфікованість законодавства, яке регулює діяльність НПО – ГО, БФ, РО Слабка кадрова та фінансова спроможність НПО Недосконалість стимулів для благодійної підтримки НПО

Слайд 3

Відмінності в регулюванні БФ і ГО

Слайд 4

Регламентація діяльності НПО: Україна та країни Східної Європи ___________________________________________ За ознакою мети виділяються два типи НУО – приватного (взаємного) інтересу та суспільно корисні НУО. Пільги в оподаткуванні поширюються , як правило, на діяльність суспільно-корисних НУО. НУО-ПСП можуть створювати як фізичні, так і юридичні особи Види суспільно-корисної діяльності вказуються при реєстрації. Закон визначає вичерпний перелік видів суспільно-корисної діяльності. НУО суспільної користі витрачає кошти лише на суспільно-корисну діяльність Чіткі механізми прозорості, контролю, підзвітності, відповідальності У разі виявлення зловживань керівництва НУО-ПСП, фактів нецільового використання коштів тощо керівнику (організації) забороняється здійснювати діяльність у сфері соціальних послуг (на певний час) За Законом “Про об'єднання громадян” всі ГО фактично є організаціями взаємного інтересу. БО – організації суспільного інтересу не мають будь-яких додаткових податкових пільг ГО не можуть засновуватись юридичними особами Види діяльності при реєстрації не вказуються. Закон не визначає види суспільно-корисної діяльності НУО може витрачати кошти не лише на соціальні послуги, але і на будь-які інші види діяльності, вказані у Статуті Контроль як такий відсутній взагалі Чи не єдина санкція, яка може застосовуватись НУО – зупинення/припинення діяльності або позбавлення коду неприбутковості.

Слайд 5

Системи оподаткування НПО в Україні та країнах Східної Європи

Слайд 6

Недосконалість Закону “Про соціальні послуги” Рамковий і відсильний характер Закону, непридатність для прямого застосування Відсутність переліку соціальних послуг і “розмитість” самого поняття соціальних послуг Закон не узгоджується з актами, які регламентують діяльність НУО (Закон “Про об'єднання громадян”, Закон “Про благодійництво...”) Проблема неврегульованості процедури і порядку ліцензування професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг Неконкретизованість вимог до осіб, які надають соціальні послуги Питання якості послуг, контролю за наданням послуг, і відповідальності за порушення Закон не врегульовує взагалі Нерівні умови для постачальників послуг (для недержавного сектору передбачено ліцензування, для державного і комунального – не передбачено)

Слайд 7

Нерівні “правила гри” на ринку соціальних послуг Пряме фінансування окремих організацій з Державного бюджету Приклади: ГО інвалідів – 27110 тис грн. (2006 р.), ГО ветеранів – 2768 тис. грн. (2006 р.), ГО чорнобильців – 1 млн. грн. (2006 р.), ГО “Сузір'я” – 11500 тис. грн. (2006 р.), дитячі ГО – 600 тис. грн., фізкультурно-спортивні організації – 10450 тис. грн., “Конфедерація громадських організацій інвалідів України” – 6000 тис. грн. Непрозорість конкурсів на залучення бюджетних коштів для фінансування соціальних послуг (Постанова КМУ від 29.04.2004 № 559) Додаткові податкові пільги окремим НПО (організації інвалідів: звільнення від ПДВ, внески до ПФ – 4% (інші – 32%), внески до ФСНВПЗ – в 2 р. менші за інших, ФЗ – 0% (інші – 1,6%), ФСТВП – 0,7% (інші – 2,9%) Різні вимоги до БФ, ГО, РО Необґрунтованість критеріїв звільнення ГО від податку на прибуток (звільняється від оподаткування лише екологічна, оздоровча, аматорська, спортивна, культурна, освітня і наукова діяльність)

Слайд 8

Непрозорість конкурсів на залучення бюджетних коштів для фінансування соціальних послуг ___________________________________________ Відсутність чітких критеріїв оцінки конкурсних пропозицій Невизначеність порядку оприлюднення рішення про проведення конкурсу та результатів конкурсу (п. 2 Правил організації та проведення конкурсу – “рішення підлягає оприлюдненню в ЗМІ”) Непрозорість процедури розгляду конкурсних пропозицій Відсутність переліку підстав, за яких результати конкурсу можуть бути визнані недійсними, а відтак – неможливість оскарження результатів конкурсу Закритий характер конкурсів, відсутність контролю за його проведенням (включення представників НУО до конкурсних комісій не є обов'язковим, заявник не має можливості подати додаткові пояснення, документи тощо)

Слайд 9

Заохочення фінансової підтримки НПО в країнах Східної Європи ___________________________________________ 1% Закон Дозволяє спрямовувати 1% від податку на прибуток на потреби НДО (започатковано в Угорщині у 1996р.). Пізніше цей підхід застосували Словаччина у 2001 р., Литва у 2002 р. та Польща й Румунія у 2003 р. В усіх цих країнах (крім Словаччини) дію Закону поширено також на фізичних осіб Заохочення довгострокового меценатства Громадяни та юридичні особи, що уклали з НДО контракт про надання фінансової допомоги протягом понад чотирьох років, отримують додаткові податкові пільги (Угорщина)

Слайд 10

Стимулювання фінансової підтримки НПО в Україні та країнах Східної Європі (пільги в оподаткуванні фізичних і юридичних осіб) _______________________________________________ Фізичні особи Юридичні особи Зменшення оподаткованого доходу, % * - податковий кредит Зменшення оподаткованого прибутку, %

Слайд 11

Перелік дискусійних питань Доцільність запровадження єдиної класифікації неприбуткових організацій на організації суспільної користі та організації взаємної користі Доцільність та етапи скорочення пільг для окремих НПО (УТОГ/УТОС, організації/підприємства інвалідів тощо) та відмови від прямого бюджетного фінансування НПО Напрями підвищення прозорості конкурсів на залучення бюджетних коштів для фінансування соціальних послуг Шляхи підвищення фінансової спроможності НПО Доцільність створення Єдиного реєстру постачальників соціальних послуг Механізми підвищення кадрової спроможності НПО Способи впровадження стандартів соціальних послуг Доцільність звуження переліку видів діяльності по наданню соціальних послуг, які підлягають ліцензуванню Напрями підвищення ефективності державного контролю/контролю органів самоврядування у сфері надання соціальних послуг

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне