X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Науковий імідж молодого ученого ВНЗ

Завантажити презентацію

Науковий імідж молодого ученого ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науковий імідж молодого ученого ВНЗ Голова Ради молодих учених, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєв Ю.В. Офіційний сайт РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ rmu.luguniv.edu.ua

Слайд 2

«Імідж» у перекладі з французької означає «образ». Причому під «образом» розуміється не тільки візуальний, зоровий образ, а і спосіб мислення та дій. Це й уміння спілкуватись, мистецтво говорити й особливо слухати. Разом із тактом, освітою, діловими якостями наша зовнішність є продовженням наших достоїнств.

Слайд 3

Однак на формування наукового іміджу молодого вченого впливає чимало чинників. Розглянемо, по-перше, неспіввідношення наукової та викладацької діяльності.

Слайд 4

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» молодий вчений – це вчений віком до 35 років. Науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації». Тому у вищій школі молодий учений повинен займатися як наукою, так і навчальною діяльністю.

Слайд 5

Дуже вдало загострив цю проблему Іванов Дмитро Володимирович, член Російського союзу молодих учених, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри прикладної математики наголосивши на тому, що вища школа ставить молодого ученого в умови обов'язкового поєднання науки і викладання, а це породжує певні проблеми.

Слайд 6

Він вказує на низку проблем пріоритетів в своїй системі науко-викладання. Їх суть бачить в тому, що процес заняття науково-дослідною роботою, як і навчальний процес, є безперервним, таким, що вимагає постійного включення, зануреності у проблему. Так, у вищій школі молодий учений, перш за все, викладач-професіонал, основним завданням якого є забезпечення якісного ведення навчальних занять.

Слайд 7

У нашому випадку представимо більш узагальнені риси наукового іміджу молодого вченого, виходячи з того, що така проблема не була предметом дисертаційних досліджень у різних галузях науки. Розглянемо окрему частину структури іміджу молодого ученого:

Слайд 8

Особисті якості Любов до науки. Гуманність. Громадянська відповідальність. Соціальна активність. Інтелігентність. Правдивість. Порядність. Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення. Здатність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу. Прагнення до самовдосконалення. Ведення здорового способу життя та підвищення рівня індивідуального здоров’я. Високий рівень культури здоров’я.

Слайд 9

Наукова та навчальна діяльність Вагомі наукові публікації (монографії особисті та колективні). Навчальні посібники або підручники з грифом МОН України. Отримання грантів. Володіння іноземної мовою. Наукових публікації (статті) відповідно до вимог ВАК України (фахові видання) та ближнього і дальнього зарубіжжя. Участь у міжнародних конференціях. Участь у роботі наукової школи. Власна наукова школа. Додержання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права». Додержання вимог Етичного кодексу ученого України. Додержання вимог ЕТИЧНОГО КОДЕКУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА. Повага з боку студентів та колег.

Слайд 10

Етичний кодекс ученого України 7 розділів. 52 позиції Учений має активно протидіяти псевдонауці, виступати проти розповсюдження в суспільстві її поглядів і рекомендацій. Свобода в науці – це в першу чергу свобода вибору наукових напрямів дослідження, концепцій, гіпотез, парадигм, проблем і методів їхнього вирішення, й понад усе, свобода думки та слова. Учений не чинить дій, які можуть завдати шкоду професійній репутації іншого вченого. Офіційний сайт РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ rmu.luguniv.edu.ua

Слайд 11

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про авторське право суміжні права Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

Слайд 12

Виступи Лекції Промови Комп'ютерні програми Бази даних Музичні твори з текстом і без тексту аудіовізуальні твори Фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії Та інші Стаття 8. Об'єкти авторського права

Слайд 13

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА 7 розділів. 22 статті Місія педагога – всебічний гармонійний розвиток учня, формування відповідальності за власне життя та життя оточуючих, виховання свідомого громадянина. Автономія – право, яке має особа на визнання… життєвих позицій та планів особи, спроможність до прийняття усвідомленого і вільного від зовнішнього впливу рішення... Компетентність – здатність учня та педагога, інших зацікавлених сторін розуміти інформацію і приймати самостійні рішення відповідно до поставленої мети і притаманної кожному суб’єкту системи цінностей. Конфіденційність – нерозголошення інформації про особистість, що отримана в ході професійної діяльності, довірливість, сутоприватність. Офіційний сайт РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ rmu.luguniv.edu.ua

Слайд 14

Засоби, які сприяють формування наукового іміджу сучасного молодого ученого Поширення необхідної та прозорої інформації серед наукового співтовариства ближнього та дальнього зарубіжжя. Інтерв’ю для газет, журналів, телебачення, радіо тощо. Участь у дебатах, теле-, радіо- і прес-конференціях. Наукові публікації у зарубіжних виданнях зарубіжною мовою.

Слайд 15

Підсумовуючи вищесказане треба наголосити, що науковий імідж молодого вченого, з одного боку динамічна структура, а з іншого – статична. З підвищенням вимог в науці – підвищується вимоги до науково-дослідної роботи; з підвищенням вимог в навчальній діяльності – підвищується вимоги відповідно до тієї стратегії, яка була обрана. Тому молодий вчений повинен не тільки слідкувати за своїм науковим іміджем, а й, безпосередньо впливати на його формування з позитивним вектором розвитку у майбутньому.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне